Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching"— Zapis prezentacji:

1 Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching
Kim może być nauczyciel dla ucznia? Kogo może poszukiwać uczeń? Bartosz Fingas Collegium Wratislaviense

2 Relacja mistrz – uczeń Starożytność: Sokrates – Platon – Arystoteles
Edukacja nieformalna. Średniowiecze: zinstytucjonalizowana relacja mistrz-uczeń Młodzieniec, chcąc zostać rzemieślnikiem, musiał udać się do mistrza. Mistrz przekazywał mu wiedzę na temat konkretnego rzemiosła, a także wprowadzał go w świat rzemieślników rządzący się swoimi prawami. Uczeń stopniowo wyręczał swojego mistrza w pracy zdobywając tym samym praktykę, po której zostawał czeladnikiem.

3 Kto z nas miał swojego mistrza, swoich mistrzów
Kto z nas miał swojego mistrza, swoich mistrzów? Jaki jest ich wkład w nasze życie?

4 Tutoring - mentoring - coaching porównanie metod
Cele i założenia Rozwinięcie potencjału ucznia w wymiarze naukowym i osobistym (charakter). Realizacja określonej wizji przyszłości coachee, ważnych i ambitnych celów. Rozwój zawodowy poprzez regularny kontakt z osobą bardziej doświadczoną w danej dziedzinie. Główne narzędzia - eseje, zadania domowe; - dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów; - aktywne słuchanie; - samodzielne badania; - inspirujące rozmowy. - praca na celach: poszukiwanie, definiowanie; - planowanie konkretnych działań i ćwiczeń; - praca na przekonaniach o sobie samym, otaczających nas ludziach i świecie; - mapowanie zasobów i korzystanie z nich. - udzielanie rad, wskazówek; - tworzenie sieci kontaktów.

5 Porównanie metod Tutoring Coaching Mentoring
Zadania i zakres odpowiedzial-ności osoby prowadzącej - stworzenie przestrzeni do autentycznego dialogu ucznia i tutora; - zbudowanie osobowej relacji z uczniem; - rozpoznanie mocnych stron, talentów ucznia - nakierowanie ucznia ku poszukiwaniu mądrości; - wpieranie ucznia w kształtowaniu jego charakteru. - uruchomienie potencjału wiedzy i kompetencji; - odpowiednie zarządzanie czasem i pracą; - coach nie musi posiadać większej wiedzy merytorycznej od coachee, zwykle nie udziela rad, ale zadaje inspirujące pytania. - ukazanie perspektyw rozwoju podopiecznego; - dzielenie się własnym doświadczeniem; - udzielanie rad i wskazówek; - stanowienie wzoru do naśladowania.

6 Miejsce tutoringu w edukacji
Edukacja masowa Grupa Lekcja Wykład Seminarium Edukacja zindywidualizowana Indywidualna metodyka pracy Indywidualna ścieżka naukowa Rozwój talentów i potencjału Edukacja spersonalizowana Więcej niż zindywidualizowana Cura personalis Całościowa wizja człowieka Charakter (długofalowy czynnik sukcesu) + wiedza + umiejętności

7 Niebezpieczna inflacja pojęcia… Czy to jest tutoring?
Tutoring, tak naprawdę, realizuje się za każdym razem, gdy poświęcamy swoją uwagę konkretnemu uczniowi. Każdy z nas jest tutorem: czytamy wypracowania i sprawdziany, opiniujemy je, doradzamy, pomagamy w rozwiązywaniu różnych problemów, traktujemy uczniów osobowo. Prowadzimy program rozwoju talentów. Tutor diagnozuje ucznia, stawia mu ambitne cele i wyznacza program pracy. Mamy tutoring: każda grupa ma 3 tutorów – którzy raz w miesiącu na kilkanaście minut spotykają się z uczniami. Wspólnie wychodzą także do kina, teatru.

8 Tutoring Relacja i indywidualne podejście Troska o dobro ucznia
Regularność + długofalowość Integralność: charakter, wiedza, umiejętności Pozytywne aspiracje WIELKOŚĆ 

9 Tutoring – próba definicji
Metoda rozwoju ucznia opierająca się na relacji mistrz – uczeń, wzajemnym zaufaniu, indywidualnym oraz integralnym podejściu do podopiecznego. Tutoring jest procesem długofalowym i regularnym. Nadrzędną motywacją tutora jest dobro ucznia. Tutor to mądry nauczyciel, który towarzyszy, rozwija, wspiera, umiejętnie wyznacza szlak poszukiwań.

10 Cele tutoringu mądrość, dojrzałość, wolność
pasja w działaniu i spirit of service pozytywne cechy charakteru, optymizm znajomość mocnych stron i korzystanie z nich mądrość, dojrzałość, wolność

11 Co tutoring może dać podopiecznemu?
inspirację „Nie wiedziałem, że to może być takie ciekawe!” indywidualny kontakt z ciekawą osobą „Teraz już wiem, jak ciekawie pisać” rozwój osobisty „To była świetna okazja, aby przełamać moją nieśmiałość” postęp w organizacji pracy „Nauczyłam się wytrwałości, a to bardzo ważne w odniesieniu sukcesu” dostosowanie spotkań do indywidualnych potrzeb i predyspozycji podopiecznego „Do tej pory nigdy nie było okazji, aby pochylić się nad tym, co naprawdę mnie interesuje” odkrycie i rozwinięcie potencjału „Nie wiedziałem, że się do tego nadaję!” wzrost wewnętrznej motywacji do nauki „Naprawdę mi się zachciało!” rozbudzenie pasji „Na tutorialach entuzjazm jest nagradzany, a nie wyśmiewany”

12 Gdzie można spotkać tutoring bądź jego elementy?
Tam, gdzie istnieje dążenie do osiągnięcia doskonałości! przygotowywanie do konkursów, olimpiad koła naukowe, kółka zainteresowań programy rozwoju talentów fakultety artystyczne: muzyka, plastyka kluby, klasy sportowe

13 Tutoring w Polsce Program „Tutor” realizowany przez Collegium Wratislaviense na zlecenie Fundacji „Dorastaj z Nami” Szkoły Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”

14 Wystarczy poprosić! I dać coś od siebie.
Gdy nie ma możliwości… Wystarczy poprosić! I dać coś od siebie.

15 Jakimi kryteriami kierować się, wybierając tutora?
Autorytet Zgodność zainteresowań Otwartość na ucznia Otwartość na poruszanie zagadnień inne niż ściśle „przedmiotowe”

16 Jak zostać tutorem? Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense
W czasie 64 godzin szkoleniowych uczestnicy są przygotowywani do pracy narzędziami tutoringu i otrzymują Certyfikat Tutora 1. stopnia W programie Szkoły Tutorów m.in.: założenia i praktyka edukacji spersonalizowanej, ćwiczenia prowadzenia tutoriali, struktura spotkania, praca na zadaniach tutorskich i narzędziach samorozwojowych, warsztaty: narzędzia i metody rozwoju talentów oraz mocnych stron uczniów, coaching w edukacji i praca na celach, spotkania z praktykami tutoringu.

17 Zapraszam do kontaktu 
Dziękuję za uwagę! Tel Zapraszam do kontaktu 


Pobierz ppt "Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching"

Podobne prezentacje


Reklamy Google