Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching Kim może być nauczyciel dla ucznia? Kogo może poszukiwać uczeń? Bartosz Fingas Collegium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching Kim może być nauczyciel dla ucznia? Kogo może poszukiwać uczeń? Bartosz Fingas Collegium."— Zapis prezentacji:

1 Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching Kim może być nauczyciel dla ucznia? Kogo może poszukiwać uczeń? Bartosz Fingas Collegium Wratislaviense

2 Relacja mistrz – uczeń Starożytność: Sokrates – Platon – Arystoteles – Edukacja nieformalna. Średniowiecze: zinstytucjonalizowana relacja mistrz- uczeń musiał udać się do mistrza. – Młodzieniec, chcąc zostać rzemieślnikiem, musiał udać się do mistrza. wiedzę w świat rzemieślników – Mistrz przekazywał mu wiedzę na temat konkretnego rzemiosła, a także wprowadzał go w świat rzemieślników rządzący się swoimi prawami. zdobywając tym samym praktykę – Uczeń stopniowo wyręczał swojego mistrza w pracy zdobywając tym samym praktykę, po której zostawał czeladnikiem.

3 Kto z nas miał swojego mistrza, swoich mistrzów? Jaki jest ich wkład w nasze życie?

4 Tutoring - mentoring - coaching porównanie metod TutoringCoachingMentoring Cele i założenia Rozwinięcie potencjału ucznia w wymiarze naukowym i osobistym (charakter). Realizacja określonej wizji przyszłości coachee, ważnych i ambitnych celów. Rozwój zawodowy poprzez regularny kontakt z osobą bardziej doświadczoną w danej dziedzinie. Główne narzędzia - eseje, zadania domowe; - dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów; - aktywne słuchanie; - samodzielne badania; - inspirujące rozmowy. - praca na celach: poszukiwanie, definiowanie; - planowanie konkretnych działań i ćwiczeń; - praca na przekonaniach o sobie samym, otaczających nas ludziach i świecie; - mapowanie zasobów i korzystanie z nich. - praca na celach: poszukiwanie, definiowanie; - planowanie konkretnych działań i ćwiczeń; - udzielanie rad, wskazówek; - tworzenie sieci kontaktów.

5 Porównanie metod TutoringCoachingMentoring Zadania i zakres odpowiedzial- ności osoby prowadzącej - stworzenie przestrzeni do autentycznego dialogu ucznia i tutora; - zbudowanie osobowej relacji z uczniem; - rozpoznanie mocnych stron, talentów ucznia - nakierowanie ucznia ku poszukiwaniu mądrości; - wpieranie ucznia w kształtowaniu jego charakteru. - uruchomienie potencjału wiedzy i kompetencji; - odpowiednie zarządzanie czasem i pracą; - coach nie musi posiadać większej wiedzy merytorycznej od coachee, zwykle nie udziela rad, ale zadaje inspirujące pytania. - ukazanie perspektyw rozwoju podopiecznego; - dzielenie się własnym doświadczeniem; - udzielanie rad i wskazówek; - stanowienie wzoru do naśladowania.

6 Miejsce tutoringu w edukacji Edukacja masowa Grupa Lekcja Wykład Seminarium Edukacja zindywidualizowana Indywidualna metodyka pracy Indywidualna ścieżka naukowa Rozwój talentów i potencjału Edukacja spersonalizowana Więcej niż zindywidualizowana Cura personalis Całościowa wizja człowieka Charakter (długofalowy czynnik sukcesu) + wiedza + umiejętności

7 Niebezpieczna inflacja pojęcia… Czy to jest tutoring? A.Tutoring, tak naprawdę, realizuje się za każdym razem, gdy poświęcamy swoją uwagę konkretnemu uczniowi. B.Każdy z nas jest tutorem: czytamy wypracowania i sprawdziany, opiniujemy je, doradzamy, pomagamy w rozwiązywaniu różnych problemów, traktujemy uczniów osobowo. C.Prowadzimy program rozwoju talentów. Tutor diagnozuje ucznia, stawia mu ambitne cele i wyznacza program pracy. D.Mamy tutoring: każda grupa ma 3 tutorów – którzy raz w miesiącu na kilkanaście minut spotykają się z uczniami. Wspólnie wychodzą także do kina, teatru.

8 Tutoring Troska o dobro ucznia Relacja i indywidualne podejście Regularność + długofalowość Integralność: charakter, wiedza, umiejętności Pozytywne aspiracje WIELKOŚĆ

9 Tutoring – próba definicji

10 Cele tutoringu pasja w działaniu i spirit of service pozytywne cechy charakteru, optymizm znajomość mocnych stron i korzystanie z nich mądrość, dojrzałość, wolność

11 Co tutoring może dać podopiecznemu? inspiracjęNie wiedziałem, że to może być takie ciekawe! indywidualny kontakt z ciekawą osobąTeraz już wiem, jak ciekawie pisać rozwój osobistyTo była świetna okazja, aby przełamać moją nieśmiałość postęp w organizacji pracyNauczyłam się wytrwałości, a to bardzo ważne w odniesieniu sukcesu dostosowanie spotkań do indywidualnych potrzeb i predyspozycji podopiecznego Do tej pory nigdy nie było okazji, aby pochylić się nad tym, co naprawdę mnie interesuje odkrycie i rozwinięcie potencjałuNie wiedziałem, że się do tego nadaję! wzrost wewnętrznej motywacji do naukiNaprawdę mi się zachciało! rozbudzenie pasjiNa tutorialach entuzjazm jest nagradzany, a nie wyśmiewany

12 Gdzie można spotkać tutoring bądź jego elementy?

13 Tutoring w Polsce Program Tutor realizowany przez Collegium Wratislaviense na zlecenie Fundacji Dorastaj z Nami Szkoły Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik

14 Gdy nie ma możliwości…

15 Jakimi kryteriami kierować się, wybierając tutora? Autorytet Zgodność zainteresowań Otwartość na ucznia Otwartość na poruszanie zagadnień inne niż ściśle przedmiotowe

16 Jak zostać tutorem? Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense W czasie 64 godzin szkoleniowych uczestnicy są przygotowywani do pracy narzędziami tutoringu i otrzymują Certyfikat Tutora 1. stopnia W programie Szkoły Tutorów m.in.: – założenia i praktyka edukacji spersonalizowanej, – ćwiczenia prowadzenia tutoriali, – struktura spotkania, praca na zadaniach tutorskich i narzędziach samorozwojowych, – warsztaty: narzędzia i metody rozwoju talentów oraz mocnych stron uczniów, coaching w edukacji i praca na celach, – spotkania z praktykami tutoringu.

17 Dziękuję za uwagę! E-mail: bartosz.fingas@cw.edu.plbartosz.fingas@cw.edu.pl Tel. 667 886 614 www.cw.edu.pl Zapraszam do kontaktu


Pobierz ppt "Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching Kim może być nauczyciel dla ucznia? Kogo może poszukiwać uczeń? Bartosz Fingas Collegium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google