Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM w Olsztynie przedstawia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM w Olsztynie przedstawia:"— Zapis prezentacji:

1

2 Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM w Olsztynie przedstawia:

3 Kultura, obok świata przyrody, jest naturalnym środowiskiem człowieka. Człowiek, uczestnicząc w życiu społeczeństwa, sam nieustannie wytwarza, nabywa, utrwala i przekazuje kulturę na podstawie własnego i zbiorowego doświadczenia.

4 Orientacją kulturową, która opiera się na emocjach i indywidualnych impulsach oraz na poznawczych władzach umysłu ludzkiego, czyli na wrażliwości osoby i wspólnoty.

5 W łączniku i kryje się niejasność relacji między kulturą a wrażliwością. Przyjmując, że człowiek jest czynnikiem twórczym w kulturze, a wrażliwość jako czynnik ludzki jest organiczną częścią i dynamiką formującą kultury, to właśnie te dwa pojęcia powinny wskazywać na człowieka, który jest bezpośrednio i kulturowy i wrażliwy.

6 Te dwa, ściśle od siebie uzależnione pojęcia na wzór integralności człowieka dają nowe pojęcie:

7 Komunikacja międzykulturowa Nie jest to jednak możliwe bez wrażliwego podejścia kulturowego. bez wrażliwości na kulturę drugiego człowieka kultura stereotyp, uogólnienie

8 Droga do wrażliwości kulturowej niewrażliwość kulturowa stereotypy, uogólnieina niezdolność kulturowa wiedza o obcych kulturach otwartość, dyspozycyjność wrażliwość kulturowa Spotkanie z obcością to dar, bo człowiek może sobie uświadomić swoją słabość, niezdolność, niewrażliwość kulturową, a jednocześnie odkryć, że jest sam dla siebie tajemnicą.

9 Od chwili powstania Koło Naukowe Antropologii Kultury dąży do poszerzania wewnętrznej kompetencji wychodząc naprzeciw innym kulturom, pogłębiając wrażliwość kulturową i promując dialog międzykulturowy. zdolności właściwego zachowania w różnych środowiskach kulturowych, by móc docenić, że jest wiele sposobów patrzenia na świat. do zdobywania... Celem badania jest zaprezentować inicjatywy Koła Naukowego Antropologii Kultury UWM w Olsztynie (KNAK), dążące do pobudzenia i kształtowania wrażliwości kulturowej, jako nowego stopnia sprawności egzystencjalnej bez utraty dawnego poczucia tożsamości kulturowej,

10 Inicjatywy KNAK do kształtowania wrażliwości kulturowej 1. Dowiedzieć się jak naszą kulturę widzą inni. 2. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem, budować relacje poprzez pracę naukową. 3. Wprowadzać w praktykę nabytą wiedzę. 4. Nauczyć się rozwijać i cenić wszelką działalność i projekty międzykulturowe. 5. Dotrzeć do coraz szerszej publiczności. 6. Łączyć ucząc i bawiąc, zwalczać lęki, osobiste bariery, stereotypy i uprzedzenia. 7. Odkrywać wartość świadomości międzykulturowej, poczuć się bardziej u siebie w sytuacjach międzykulturowych, być bardziej elastycznym, otwartym.

11 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Zaprzyjaźnić się z ludźmi z innych kultur, być świadomy swoich zachowań niewerbalnych oraz uczyć się obcych

12 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Sesje naukowe, seminaria, spotkania

13 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Warsztaty naukowe, wyjazdy badawcze

14 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Fora międzynarodowe

15 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Wystawy, sympozja

16 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Spotkanie z dziećmi z przedszkola i szkoły podstawowej

17 FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY FORMY REALIZACJI INICJATYW K OŁA N AUKOWEGO A NTROPOLOGII K ULTURY Świadome poszukiwania spotkania z obcością

18 Wielkim darem, jaki członkowie rodziny ludzkiej mogą sobie nawzajem ofiarować, nie są egzotyczne doświadczenia, lecz możliwość zdobycia świadomości struktury własnego systemu kulturowego, co może się dokonać wyłącznie przez kontakt z przedstawicielami różnych grup wiekowych, etnicznych i kulturowych. EDWARD T. HALL

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Gergely Farkas Opiekun naukowy: ks. Dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM K OŁO N AUKOWE A NTROPOLOGII K ULTURY UWM w O lsztynie 2009


Pobierz ppt "Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM w Olsztynie przedstawia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google