Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki"— Zapis prezentacji:

1 Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki
Rola Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w promocji agroturystyki Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki

2 Źródła informacji o agroturystyce
Strony internetowe gospodarstw, Katalogi stowarzyszeń agroturystycznych, Strony internetowe stowarzyszeń agroturystycznych Polski System Informacji Turystycznej

3 Podstawowe elementy PSIT
Repozytorium Informacji Turystycznej - system zarządzania informacją turystyczną oparty na: Regionalnych Organizacjach Turystycznych Punktach i Centrach IT, Innych podmiotach dysponujących potrzebnymi danymi System dystrybucji informacji turystycznej obejmujący różne kanały: Witryny krajowe ( polska.travel) Witryny regionalne współpracujące (ROT-y i inni partnerzy), Platforma mobilna, Infokioski

4 System zbierania i aktualizacji danych - agroturystyka
Federacja „Gospodarstwa Gościnne” Repozytorium Informacji Turystycznej Regionalne systemy informacji turystycznej Centrum IT Lokalne organizacje agroturytyczne Punkt IT Stowarzy-szenia regionalne CIT-y, PIT-y

5 Wielkość bazy danych RIT – baza noclegowa
Hotele, motele, pensjonaty obecnie ok obiektów, docelowo ok obiektów, Pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania (środki wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schroniska itd.) obecnie ok. 1200, docelowo ok. 4000, Gospodarstwa agroturystyczne, kwatery agroturystyczne), obecnie ok. 1000, docelowo ok

6 Wielkość bazy danych RIT – pozostałe kategorie
Atrakcje turystyczne (3 poziomy) – ok obiektów, obecnie ok. 3500, Imprezy (3 poziomy) - docelowo 1000, obecnie ok. 600, Oferty – docelowo 500, obecnie ok. 350 Informacja turystyczna – ok. 400, obecnie ok. 180, Ponadto: Biura podróży, restauracje itd.

7 Dystrybucja informacji turystycznej z zasobów PSIT

8 Witryny WWW Krajowe, Regionalne, Lokalne,
Inne (zewnętrzne portale horyzontalne i wertykalne) Wzajemne „podlinkowanie” (crosslinking)

9 Repozytorium Informacji Turystycznej
System dystrybucji informacji – Polska.travel Witryna Polska.travel Repozytorium Informacji Turystycznej

10 Witryna Polska.travel Wersje językowo-rynkowe: 14 wersji językowych, 20 rynków Część promocyjno-informacyjna (14 wersji językowych) Opisy obiektów z bazy danych PSIT: 4 wersje językowe (polski, angielski, niemiecki, francuski), Docelowy zakres informacyjny: Baza noclegowa (ok obiektów w tym ok. 500 agroturystyka), Wybrane atrakcje (ok. 300), Wybrane imprezy (ok. 200), Certyfikowane produkty (ok. 100) Certyfikowane CIT (ok. 250), Broszury POT (PDF),

11 Repozytorium Informacji Turystycznej
PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Strony WWW Aplikacja dla CIT i PIT Repozytorium Informacji Turystycznej

12 Moduł informatora Wsparcie dla informatorów turystycznych w CIT i PIT,
Dostęp do wszystkich informacji w RIT Możliwość konfigurowania potrzebnej informacji,

13 Zaawansowany cyfrowy systemem telekomunikacyjny.
Contact Center Zaawansowany cyfrowy systemem telekomunikacyjny. Turysta za pośrednictwem telefonu będzie miał możliwość uzyskania w PIT informacji dzwoniąc na jeden krajowy numer infolinii. Powiązany z systemem CRM.

14 Repozytorium Informacji Turystycznej
PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Strony WWW CIT, PIT Strony WWW Sieć infokiosków Repozytorium Informacji Turystycznej

15 Repozytorium Informacji Turystycznej
PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Strony WWW CIT, PIT Strony WWW Aplikacje mobilne GSM Sieć infokiosków Repozytorium Informacji Turystycznej

16 Repozytorium Informacji Turystycznej
PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Aplikacje mobilne GSM Strony WWW Sieć infokiosków Repozytorium Informacji Turystycznej Informacje GPS Kanały dystrybucji

17 Promocja agroturystyki - główne wyzwania
Duża liczba obiektów, Duża zmienność Duże zróżnicowanie jakości produktu, Ograniczone możliwości promocji Jakość informacji i przekazów promocyjnych,

18 Obiekty indywidualnego zakwaterowania
w tym kwatery agroturystyczne % udział kwater w obiektach indywidualnych Obiekty noclegowe 14 361 5 473 38,11 Miejsca noclegowe 57 095 36,95 Stan na r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki

19 Baza agroturystyczna w Polsce w okresie 2000-2009
Lata Kwatery agroturystyczne obiekty miejsca noclegowe w tys. 2000 5 790 51,6 2002 6 060 53,2 2005 6 550 64,1 2006 7 450 72,2 2007 8 790 87,1 2009* 5 473 57,1 * 7 640 81,8 Oprac. na podstawie danych GUS, Instytutu Turystyki i innych źródeł. *Dane te dotyczą tylko kwater zarejestrowanych w prowadzonej przez gminy ewidencji tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, przy czym należy zaznaczyć, że dane te mogą być zaniżone dla niektórych województw z powodu niekompletności dokumentacji gminnej.

20 Baza agroturystyczna w Polsce wg stanu na dzień 31 października 2010 r.
Województwo Gospodarstwa agroturystyczne* Liczba miejsc noclegowych* Liczba turystów korzystających Liczba udzielonych noclegów Dolnośląskie 612 7 207 3 026 10 986 Kujawsko-pomorskie 257 3 041 1 254 3 370 Lubelskie 412 3 519 495 794 Lubuskie 92 943 1 339 4 410 Łódzkie 172 1 993 677 1 616 Małopolskie 1 283 15 480 1 383 3 665 Mazowieckie 344 3 488 2 439 7 886 Opolskie 111 1 178 192 358 Podkarpackie 1 014 8 659 1 607 7 382 Podlaskie 587 5 542 1 593 4 858 Pomorskie 6 909 1 867 5 861 Śląskie 377 4 776 1 972 8 774 Świętokrzyskie 290 2 630 687 3 542 Warmińsko-mazurskie 721 7 580 2 077 4 788 Wielkopolskie 399 4 596 3 468 13 049 Zachodniopomorskie 382 4 226 467 1 896 Polska 7 640 81 767 24 543 83 235 *Dane GUS wg stanu w dniu 31 października 2010 r. - EOT (Ewidencja Obiektów Turystycznych)

21 Gradacja wartości agroturystyki na różnych rynkach
RYNEK Wartość marketingowa i planowana aktywność województw na rynku jako priorytet drugorzędna kategoria ważności niewielka kategoria ważności brak działalności marketingowej Niemcy 4 6 3 W. Brytania 7 5 USA 9 11 Włochy 1 10 Francja Belgia Hiszpania 2 Holandia Austria Czechy Węgry Rosja Japonia 14 Szwecja Norwegia 8 Dania Ukraina Chiny Indie POLSKA Źródło: na podstawie Potencjał i gradacja wartości produktów turystycznych Województw, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, wrzesień 2008 r.

22 Jakość informacji Bardzo zróżnicowana,
Wersje obcojęzyczne bardzo często na niskim poziomie. Bardzo zróżnicowane opisy.

23

24

25 Wnioski Polski System Informacji Turystycznej może być istotnym elementem w promocji agroturystyki w Polsce zarówno za granicą jak i w kraju wspierającym działalność organizacji agroturystycznych. Szczególnie ważne jest stworzenie systemu stałej aktualizacji oferty,

26 Zasilanie danymi Współpraca w ramach PSIT
Repozytorium Informacji Turystycznej Regionalne systemy informacji turystycznej Centrum IT Punkt IT Zasilanie danymi

27 Dziękuję za uwagę! Mirosław Nalazek


Pobierz ppt "Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google