Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w promocji agroturystyki Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w promocji agroturystyki Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki."— Zapis prezentacji:

1 Rola Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w promocji agroturystyki Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki

2 Strony internetowe gospodarstw, Katalogi stowarzyszeń agroturystycznych, Strony internetowe stowarzyszeń agroturystycznych www.agroturystyka.pl, Polski System Informacji Turystycznej Źródła informacji o agroturystyce

3 Podstawowe elementy PSIT Repozytorium Informacji Turystycznej - system zarządzania informacją turystyczną oparty na: Regionalnych Organizacjach Turystycznych Punktach i Centrach IT, Innych podmiotach dysponujących potrzebnymi danymi System dystrybucji informacji turystycznej obejmujący różne kanały: Witryny krajowe ( polska.travel) Witryny regionalne współpracujące (ROT-y i inni partnerzy), Platforma mobilna, Infokioski

4 System zbierania i aktualizacji danych - agroturystyka Centrum IT Lokalne organizacje agroturytyczne Punkt IT Stowarzy- szenia regionalne CIT-y, PIT-y Regionalne systemy informacji turystycznej Repozytorium Informacji Turystycznej Federacja Gospodarstwa Gościnne Federacja Gospodarstwa Gościnne

5 Wielkość bazy danych RIT – baza noclegowa Hotele, motele, pensjonaty obecnie ok. 1200 obiektów, docelowo ok. 2000 obiektów, Pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania (środki wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schroniska itd.) obecnie ok. 1200, docelowo ok. 4000, Gospodarstwa agroturystyczne, kwatery agroturystyczne), obecnie ok. 1000, docelowo ok. 5000.

6 Wielkość bazy danych RIT – pozostałe kategorie Atrakcje turystyczne (3 poziomy) – ok. 6000 obiektów, obecnie ok. 3500, Imprezy (3 poziomy) - docelowo 1000, obecnie ok. 600, Oferty – docelowo 500, obecnie ok. 350 Informacja turystyczna – ok. 400, obecnie ok. 180, Ponadto: Biura podróży, restauracje itd.

7 Dystrybucja informacji turystycznej z zasobów PSIT

8 Witryny WWW Krajowe, Regionalne, Lokalne, Inne (zewnętrzne portale horyzontalne i wertykalne) Wzajemne podlinkowanie (crosslinking)

9 System dystrybucji informacji – Polska.travel Repozytorium Informacji Turystycznej Witryna Polska.travel

10 Wersje językowo-rynkowe: 14 wersji językowych, 20 rynków Część promocyjno-informacyjna (14 wersji językowych) Opisy obiektów z bazy danych PSIT: 4 wersje językowe (polski, angielski, niemiecki, francuski), Docelowy zakres informacyjny: – Baza noclegowa (ok. 5000 obiektów w tym ok. 500 agroturystyka), – Wybrane atrakcje (ok. 300), – Wybrane imprezy (ok. 200), – Certyfikowane produkty (ok. 100) – Certyfikowane CIT (ok. 250), – Broszury POT (PDF),

11 PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Repozytorium Informacji Turystycznej Strony WWW Aplikacja dla CIT i PIT

12 Moduł informatora Wsparcie dla informatorów turystycznych w CIT i PIT, Dostęp do wszystkich informacji w RIT Możliwość konfigurowania potrzebnej informacji,

13 Contact Center Zaawansowany cyfrowy systemem telekomunikacyjny. Turysta za pośrednictwem telefonu będzie miał możliwość uzyskania w PIT informacji dzwoniąc na jeden krajowy numer infolinii. Powiązany z systemem CRM.

14 PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Repozytorium Informacji Turystycznej Sieć infokiosków Strony WWW CIT, PIT

15 PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Repozytorium Informacji Turystycznej Sieć infokiosków Strony WWW CIT, PIT Aplikacje mobilne GSM

16 PSIT – Dystrybucja informacji turystycznej Repozytorium Informacji Turystycznej Sieć infokiosków Strony WWW Aplikacje mobilne GSM Informacje GPS Kanały dystrybucji

17 Duża liczba obiektów, Duża zmienność Duże zróżnicowanie jakości produktu, Ograniczone możliwości promocji Jakość informacji i przekazów promocyjnych, Promocja agroturystyki - główne wyzwania

18 Obiekty indywidualnego zakwaterowania obiekty indywidualnego zakwaterowania w tym kwatery agroturystyczne % udział kwater w obiektach indywidualnych Obiekty noclegowe 14 3615 47338,11 Miejsca noclegowe 154 49957 09536,95 18 Stan na 31.12.2009 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki

19 Baza agroturystyczna w Polsce w okresie 2000-2009 19 Lata Kwatery agroturystyczne obiektymiejsca noclegowe w tys. 20005 79051,6 20026 06053,2 20056 55064,1 20067 45072,2 20078 79087,1 2009*5 47357,1 31.10.2010* 7 64081,8 Oprac. na podstawie danych GUS, Instytutu Turystyki i innych źródeł. *Dane te dotyczą tylko kwater zarejestrowanych w prowadzonej przez gminy ewidencji tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, przy czym należy zaznaczyć, że dane te mogą być zaniżone dla niektórych województw z powodu niekompletności dokumentacji gminnej.

20 Baza agroturystyczna w Polsce wg stanu na dzień 31 października 2010 r. 20 Województwo Gospodarstwa agroturystyczne* Liczba miejsc noclegowych* Liczba turystów korzystających Liczba udzielonych noclegów Dolnośląskie6127 2073 02610 986 Kujawsko-pomorskie2573 0411 2543 370 Lubelskie4123 519495794 Lubuskie929431 3394 410 Łódzkie1721 9936771 616 Małopolskie1 28315 4801 3833 665 Mazowieckie3443 4882 4397 886 Opolskie1111 178192358 Podkarpackie1 0148 6591 6077 382 Podlaskie5875 5421 5934 858 Pomorskie5876 9091 8675 861 Śląskie3774 7761 9728 774 Świętokrzyskie2902 6306873 542 Warmińsko-mazurskie7217 5802 0774 788 Wielkopolskie3994 5963 46813 049 Zachodniopomorskie3824 2264671 896 Polska7 64081 76724 54383 235 *Dane GUS wg stanu w dniu 31 października 2010 r. - EOT (Ewidencja Obiektów Turystycznych)

21 Gradacja wartości agroturystyki na różnych rynkach 21 RYNEK Wartość marketingowa i planowana aktywność województw na rynku jako priorytet drugorzędna kategoria ważności niewielka kategoria ważności brak działalności marketingowej Niemcy4633 W. Brytania0754 USA00911 Włochy01510 Francja0466 Belgia1375 Hiszpania1249 Holandia3472 Austria0475 Czechy1276 Węgry1267 Rosja0259 Japonia00214 Szwecja0259 Norwegia0178 Dania02410 Ukraina02410 Chiny00214 Indie00214 POLSKA9502 Źródło: na podstawie Potencjał i gradacja wartości produktów turystycznych Województw, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, wrzesień 2008 r.

22 Bardzo zróżnicowana, Wersje obcojęzyczne bardzo często na niskim poziomie. Bardzo zróżnicowane opisy. Jakość informacji

23

24

25 Wnioski Polski System Informacji Turystycznej może być istotnym elementem w promocji agroturystyki w Polsce zarówno za granicą jak i w kraju wspierającym działalność organizacji agroturystycznych. Szczególnie ważne jest stworzenie systemu stałej aktualizacji oferty,

26 Współpraca w ramach PSIT Centrum IT Punkt IT Regionalne systemy informacji turystycznej Repozytorium Informacji Turystycznej Zasilanie danymi

27 Dziękuję za uwagę! Mirosław Nalazek miroslaw.nalazek@pot.gov.pl


Pobierz ppt "Rola Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w promocji agroturystyki Dr Mirosław Nalazek Polska Organizacja Turystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google