Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27 lipiec 2012 r. Tykocin „Wzmocnienie krajowego systemu promocji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27 lipiec 2012 r. Tykocin „Wzmocnienie krajowego systemu promocji"— Zapis prezentacji:

1 27 lipiec 2012 r. Tykocin „Wzmocnienie krajowego systemu promocji
na szczeblu makroregionalnym” „Certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej” 27 lipiec 2012 r. Tykocin

2 Polski System Informacji Turystycznej
Przygotowanie założeń funkcjonowania systemu informacji turystycznej: Pluralizm form organizacyjnych systemu, Wprowadzenie jednolitego oznakowania; Przygotowanie podręcznika wdrożeniowego „Polski System Informacji Turystycznej” Rozpoczęcie wdrażania na przełomie lat 2002/ 2003 W 2002 roku przygotowano założenia funkcjonowania systemu „it”. Zakłada on pluralizm form organizacyjnych systemu „it”, wprowadza jednolite oznakowanie placówek ”it” współpracujących z systemem,. „Polski system informacji turystycznej” - specjalna broszura określa wszystkie niezbędne standardy. Wstępne wdrożenie tej koncepcji systemu „it” nastąpiło w trakcie seminariów zorganizowanych na przełomie roku 2002 i 2003 we wszystkich województwach, z udziałem wszystkich zainteresowanych osób i instytucji. W broszurze przedstawiono: zakres działania jednostek organizacyjnych „it”, narzędzia systemu informacji turystycznej (najpierw INFOTUR później ISIT), organizacja pracy centrum. W roku 2003 wspólnie z ROT-ami lub urzędami marszałkowskimi zorganizowaliśmy w 16 województwach szkolenia z zakresu przedstawionym w broszurze.

3 Polski System Informacji Turystycznej
POT rekomendowała do stosowania oznakowanie Rekomendowany przez WTO znak W 2006 roku wprowadzono nowe oznakowanie punktów i centrów informacji turystycznej, które było rekomendowane przez Światową Organizację Turystyczną (WTO) Znak D-34 przeznaczony jest do: - oznakowania biur informacji turystycznej - oznakowania miejsc państwowych lub prywatnych, gdzie udziela się informacji - umieszczania w wydawnictwach turystycznych, filmach czy mediach elektronicznych Wprowadzony prawnie znak

4 Negatywne przykłady w Polsce

5 Kontynuacja działań systemowych
opracowanie projektu jednolitego oznakowania samochodowych szlaków i atrakcji turystycznych – nowelizacja Kodeksu Ruchu Drogowego POT była inicjatorem i wnioskodawcą wprowadzenia do Kodeksu Drogowego jednolitego oznakowania samochodowych szlaków i atrakcji turystycznych Znaki drogowe typu E-22 a, b i c Znak E-22a „samochodowy szlak turystyczny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak. Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” stosuje się w celu wskazania kierunku do obiektu położonego przy samochodowym szlaku turystycznym. Na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego jego nazwę, symbol szlaku turystycznego oraz strzałkę wskazującą kierunek do obiektu „wskazujący szczególną atrakcję turystyczną” szczególnej atrakcji turystycznej znajdującej się na szlaku. Na znaku umieszcza się sylwetkę wskazanego obiektu turystycznego zamku, pałacu itp. Znak może być umieszczony na początku szlaku turystycznego. Znak E-22c „informacja o obiektach turystycznych” stosuje się w celu wskazania obszaru (miasta), na którym znajduje się szereg godnych uwagi obiektów turystycznych. Na znaku umieszcza się nazwę obszaru (miasta), na którym występują atrakcje turystyczne oraz ich symbole. Znaki umieszcza się przy drogach dojazdowych do obszaru.

6 Informacji Turystycznej
Proces budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej Rok 2010

7 W 2010 roku poprawiono i wydano w formie elektronicznej III wersję broszury „Polski System Informacji Turystycznej”

8 Zakres tematów broszury „Polski System Informacji Turystycznej”
Rozdział I Wprowadzenie. Zarys historii informacji turystycznej w Polsce. System informacji turystycznej. Główne grupy korzystające z informacji turystycznej. Grupy baz danych systemu IT. Jak robią to inni – przykłady ogólne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Rozdział II Zarządzanie systemem informacji turystycznej w Polsce. Organizacja turystyki w Polsce. Źródła finansowania i formy prawne informacji turystycznej w Polsce. Formy organizacyjne informacji turystycznej w Polsce. Zakres działania i zadania jednostek organizacyjnych informacji turystycznej. Rozdział III Informacja analogowa. Organizacja pracy centrum i punktu informacji turystycznej. Inne formy działalności placówek IT. Certyfikacja informacji turystycznej. Oznakowanie turystyczne. Nadzór i kontrola informacji analogowej. Rozdział IV Informacja cyfrowa. Repozytoria informacji turystycznej. Kanały dystrybucji informacji turystycznej. Nowoczesne rozwiązania w zakresie informacji turystycznej. Zakres tematów broszury „Polski System Informacji Turystycznej”

9 W 2010 roku wprowadzono również certyfikację informacji turystycznej w Polsce

10 - potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów
CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – CEL JEJ PRZEPROWADZENIA - potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej; - stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Funkcjonowanie w wyżej wymienionej sieci jest uwarunkowane uzyskaniem certyfikacji

11 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W POLSCE – PRACE NAD JEJ KONCEPCJĄ Minimalne wymogi przy kategoryzacji informacji turystycznej opracowane zostały na podstawie „Strategii rozwoju informacji turystycznej województwa śląskiego” Nad zasadami kategoryzacji centrów informacji turystycznej POT współpracowała z: Zarządem Forum Informacji Turystycznej Zespołem Roboczym ds. Informacji Turystycznej przy Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych przedstawicielami urzędów marszałkowskich

12 regulamin certyfikacji informacji turystycznej
CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – DOKUMENTY regulamin certyfikacji informacji turystycznej regulamin Krajowej Komisji Certyfikacyjnej regulaminy regionalnych komisji certyfikacyjnych wniosek o certyfikację informacji turystycznej indywidualna karta oceny minimalne wymogi certyfikacji Dokumenty zaznaczone grubą czcionką dostępne są na stronie POT w katalogu „Działalność” w zakładce „System Informacji Turystycznej”

13 wniosek składany dobrowolnie przez centrum,
CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – ŚCIEŻKA WERYFIKACYJNA wniosek składany dobrowolnie przez centrum, wstępna decyzja Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, weryfikacja – wizja lokalna (1-2 osoby reprezentujące Komisję), ostateczna decyzja Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, zatwierdzenie przez Krajową Komisję Certyfikacyjną weryfikacja dokonywana jest raz do roku przed wysokim sezonem turystycznym Kategoryzacja jest na etapie wdrażania – powoływania Komisji kategoryzacyjnej. Komisja działa na poziomie regionu, skład od 3-10 osób, dowolnie dobieranych przez ROT. W dolnośląskiem zgłosiły się już 4 centra do kategoryzacji.

14 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – MINIMALNE KRYTERIA

15 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – MINIMALNE KRYTERIA

16 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – CERTYFIKATY I NALEPKI
Przykład naklejki i certyfikatu – loga POT i ROT potwierdzają, iż za certyfikację jest ktoś odpowiedzialny

17 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W POLSCE – wg Stanu na koniec roku 2010 EFEKT CERTYFIKACJI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

18 45 2 4 6 2 4 2 1 16 6 2

19 2 8 59 7 4 9 3 5 2 11 6 2

20 1 6 48 1 2 7 3 1 9 7 1 10

21 3 2 28 3 2 1 1 1 1 11 1 2

22 6 180 18 15 12 14 15 11 5 20 35 13 16

23 W 2010 certyfikowanych centrów informacji turystycznej było 180.
CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE W 2010 certyfikowanych centrów informacji turystycznej było 180. W 2011 – 212 centrów W grudniu 2011 roku na Forum Informacji Turystycznej w Pułtusku wprowadzono zmianę regulaminu certyfikacji i od 2012 certyfikacja odbywać się będzie raz na dwa lata. W 2012 – na podstawie porozumień POT – ROT rozpoczęto podpisywanie umów na certyfikację. Zainteresowane są również ROT-y, które do tej pory nie przeprowadziły certyfikacji (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie).

24 W 2011 roku wydano w formie elektronicznej Praktyczny poradnik dla pracowników informacji turystycznej „SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA”

25 Praktyczny poradnik dla pracowników informacji turystycznej
„SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA” Wprowadzenie. Typologia klientów. Klient zewnętrzny i wewnętrzny. Jakość jako ocena klienta. Typologia osobowości. Podstawowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dwa rodzaje komunikatów. Przykłady sygnałów niewerbalnych. Profil pracowników centrów informacji turystycznej. Cechy charakteru i modele zachowania. Wykształcenie. Wygląd. Zasady i procedury obsługi turystów w centrach informacji turystycznej. Dostosowanie do osobowości turysty. Realizacja potrzeb i oczekiwań turysty. Podstawowe zasady obsługi. Zastosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze turystów. Czas to pieniądz. Instrukcja obsługi klienta. Metody pomiaru stopnia satysfakcji turystów z obsługi. Satysfakcja turysty gwarancją sukcesu. Metody pomiaru satysfakcji klientów. Propozycje programów szkoleniowych dla pracowników centrów informacji turystycznej. Zakończenie

26 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE
W 2012 roku na zlecenie POT – PART przeprowadził cztery szkolenia dla pracowników punktów i centrów informacji turystycznej „SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA”. Szkolenia odbyły się w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Krakowie W ramach projektu „Promujmy Polskę razem” do certyfikowanych Punktów i Centrów Informacji Turystycznej trafiło (lub trafi): 93 zestawy komputerowe „dla turysty” (woj. podlaskie – 17) 135 infokioski (woj. podlaskie – 8) 32 zestawy komputerowe wspierające pracę informatorów w ramach ogólnopolskiego Contact Center (woj. podlaskie - ???)

27 W 2012 roku proces certyfikacji jest kontynuowany…
CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE W 2012 roku proces certyfikacji jest kontynuowany…

28 BUDOWA POLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W związku z osiągnięciem etapu budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w którym zaczynają powstawać jego trwałe elementy rozpoczęto starania o umożliwienie wykorzystywanie loga POLSKA do celów identyfikacji i promocji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz elementów wchodzących w jego skład. Warstwa identyfikacyjna Polskiego Systemu Informacji Turystycznej powinna umożliwiać wykorzystanie logo POLSKA w wariantach: Logo występujące w postaci kolorowej, na białym kwadratowym tle Logo Polska + tekstowa nazwa aplikacji / systemu / modułu (dopuszczalna jest forma dwukolorowa) W związku z osiągnięciem etapu budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w którym zaczynają powstawać jego trwałe elementy rozpoczęto starania o umożliwienie wykorzystywanie loga POLSKA do celów identyfikacji i promocji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz elementów wchodzących w jego skład. Na spotkaniu w marcu 2012, ustalono Moduł informatora

29 Dziękuję za uwagę Jacek Idzikowski Kontakt:
Departament Systemów Informacyjnych tel


Pobierz ppt "27 lipiec 2012 r. Tykocin „Wzmocnienie krajowego systemu promocji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google