Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmocnienie krajowego systemu promocji na szczeblu makroregionalnym Certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej 27 lipiec 2012 r. Tykocin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmocnienie krajowego systemu promocji na szczeblu makroregionalnym Certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej 27 lipiec 2012 r. Tykocin."— Zapis prezentacji:

1 Wzmocnienie krajowego systemu promocji na szczeblu makroregionalnym Certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej 27 lipiec 2012 r. Tykocin

2 Polski System Informacji Turystycznej Przygotowanie założeń funkcjonowania systemu informacji turystycznej: – Pluralizm form organizacyjnych systemu, – Wprowadzenie jednolitego oznakowania; Przygotowanie podręcznika wdrożeniowego Polski System Informacji Turystycznej Rozpoczęcie wdrażania na przełomie lat 2002/ 2003

3 POT rekomendowała do stosowania oznakowanie Rekomendowany przez WTO znak Polski System Informacji Turystycznej Wprowadzony prawnie znak

4

5 Kontynuacja działań systemowych opracowanie projektu jednolitego oznakowania samochodowych szlaków i atrakcji turystycznych – nowelizacja Kodeksu Ruchu Drogowego

6 Proces budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej Rok 2010

7 W 2010 roku poprawiono i wydano w formie elektronicznej III wersję broszury Polski System Informacji Turystycznej

8 Zakres tematów broszury Polski System Informacji Turystycznej Rozdział I Wprowadzenie. Zarys historii informacji turystycznej w Polsce. System informacji turystycznej. Główne grupy korzystające z informacji turystycznej. Grupy baz danych systemu IT. Jak robią to inni – przykłady ogólne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Rozdział II Zarządzanie systemem informacji turystycznej w Polsce. Organizacja turystyki w Polsce. Źródła finansowania i formy prawne informacji turystycznej w Polsce. Formy organizacyjne informacji turystycznej w Polsce. Zakres działania i zadania jednostek organizacyjnych informacji turystycznej. Rozdział III Informacja analogowa. Organizacja pracy centrum i punktu informacji turystycznej. Inne formy działalności placówek IT. Certyfikacja informacji turystycznej. Oznakowanie turystyczne. Nadzór i kontrola informacji analogowej. Rozdział IV Informacja cyfrowa. Repozytoria informacji turystycznej. Kanały dystrybucji informacji turystycznej. Nowoczesne rozwiązania w zakresie informacji turystycznej.

9 W 2010 roku wprowadzono również certyfikację informacji turystycznej w Polsce

10 - potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej; - stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Funkcjonowanie w wyżej wymienionej sieci jest uwarunkowane uzyskaniem certyfikacji CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – CEL JEJ PRZEPROWADZENIA

11 Minimalne wymogi przy kategoryzacji informacji turystycznej opracowane zostały na podstawie Strategii rozwoju informacji turystycznej województwa śląskiego Nad zasadami kategoryzacji centrów informacji turystycznej POT współpracowała z: Zarządem Forum Informacji Turystycznej Zespołem Roboczym ds. Informacji Turystycznej przy Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych przedstawicielami urzędów marszałkowskich CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – PRACE NAD JEJ KONCEPCJĄ

12 regulamin certyfikacji informacji turystycznej regulamin Krajowej Komisji Certyfikacyjnej regulaminy regionalnych komisji certyfikacyjnych wniosek o certyfikację informacji turystycznej indywidualna karta oceny minimalne wymogi certyfikacji Dokumenty zaznaczone grubą czcionką dostępne są na stronie POT www.pot.gow.plwww.pot.gow.pl w katalogu Działalność w zakładce System Informacji Turystycznej CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – DOKUMENTY

13 – wniosek składany dobrowolnie przez centrum, – wstępna decyzja Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, – weryfikacja – wizja lokalna (1-2 osoby reprezentujące Komisję), – ostateczna decyzja Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, – zatwierdzenie przez Krajową Komisję Certyfikacyjną – weryfikacja dokonywana jest raz do roku przed wysokim sezonem turystycznym CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – ŚCIEŻKA WERYFIKACYJNA

14 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – MINIMALNE KRYTERIA

15 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – MINIMALNE KRYTERIA

16 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – CERTYFIKATY I NALEPKI

17 CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE – wg Stanu na koniec roku 2010 EFEKT CERTYFIKACJI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

18 6 0 0 0 2 2 42 4 0 0 6 0 2 16 1 45

19 4 0 2 0 8 5 39 7 0 0 6 0 2 11 2 59

20 0 0 1 0 6 3 72 1 0 9 1 0 10 7 1 48

21 2 0 3 0 2 1 11 3 0 11 0 0 2 1 1 28

22 12 0 6 0 18 11 1514 15 0 20 13 0 16 35 5 180

23 W 2010 certyfikowanych centrów informacji turystycznej było 180. W 2011 – 212 centrów W grudniu 2011 roku na Forum Informacji Turystycznej w Pułtusku wprowadzono zmianę regulaminu certyfikacji i od 2012 certyfikacja odbywać się będzie raz na dwa lata. W 2012 – na podstawie porozumień POT – ROT rozpoczęto podpisywanie umów na certyfikację. Zainteresowane są również ROT-y, które do tej pory nie przeprowadziły certyfikacji (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie). CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE

24 W 2011 roku wydano w formie elektronicznej Praktyczny poradnik dla pracowników informacji turystycznej SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA

25 Praktyczny poradnik dla pracowników informacji turystycznej SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA Wprowadzenie. Typologia klientów. Klient zewnętrzny i wewnętrzny. Jakość jako ocena klienta. Typologia osobowości. Podstawowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dwa rodzaje komunikatów. Przykłady sygnałów niewerbalnych. Profil pracowników centrów informacji turystycznej. Cechy charakteru i modele zachowania. Wykształcenie. Wygląd. Zasady i procedury obsługi turystów w centrach informacji turystycznej. Dostosowanie do osobowości turysty. Realizacja potrzeb i oczekiwań turysty. Podstawowe zasady obsługi. Zastosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze turystów. Czas to pieniądz. Instrukcja obsługi klienta. Metody pomiaru stopnia satysfakcji turystów z obsługi. Satysfakcja turysty gwarancją sukcesu. Metody pomiaru satysfakcji klientów. Propozycje programów szkoleniowych dla pracowników centrów informacji turystycznej. Zakończenie

26 W 2012 roku na zlecenie POT – PART przeprowadził cztery szkolenia dla pracowników punktów i centrów informacji turystycznej SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA. Szkolenia odbyły się w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Krakowie W ramach projektu Promujmy Polskę razem do certyfikowanych Punktów i Centrów Informacji Turystycznej trafiło (lub trafi): 93 zestawy komputerowe dla turysty (woj. podlaskie – 17) 135 infokioski (woj. podlaskie – 8) 32 zestawy komputerowe wspierające pracę informatorów w ramach ogólnopolskiego Contact Center (woj. podlaskie - ???) CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE

27 W 2012 roku proces certyfikacji jest kontynuowany… CERTYFIKACJA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE

28 BUDOWA POLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W związku z osiągnięciem etapu budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w którym zaczynają powstawać jego trwałe elementy rozpoczęto starania o umożliwienie wykorzystywanie loga POLSKA do celów identyfikacji i promocji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz elementów wchodzących w jego skład. Warstwa identyfikacyjna Polskiego Systemu Informacji Turystycznej powinna umożliwiać wykorzystanie logo POLSKA w wariantach: Logo występujące w postaci kolorowej, na białym kwadratowym tle Logo Polska + tekstowa nazwa aplikacji / systemu / modułu (dopuszczalna jest forma dwukolorowa) Moduł informatora

29 Kontakt: Departament Systemów Informacyjnych tel. 22 536 70 67 e-mail: jacek.idzikowski@pot.gov.pljacek.idzikowski@pot.gov.pl Dziękuję za uwagę Jacek Idzikowski


Pobierz ppt "Wzmocnienie krajowego systemu promocji na szczeblu makroregionalnym Certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej 27 lipiec 2012 r. Tykocin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google