Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik obsługi turystycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik obsługi turystycznej"— Zapis prezentacji:

1 Technik obsługi turystycznej

2 Perspektywy Po otwarciu granic Unii Europejskiej nastąpił rozwój usług turystycznych, który będzie trwał nadal. Na początku XXI wieku turystyka rozwija się głównie na skutek działań prywatnych osób. Infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna nie jest w pełni rozwinięta, ale szansą dla niej są fundusze unijne. Atutem dla rozwoju turystyki jest wyjątkowe piękno i ciekawa historia wielu regionów Polski.

3 Przydatne zdolności zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi,
wyobraźnia i myślenie twórcze, zdolności kierownicze.

4 Wymagania zawodowe Duża wytrzymałość fizyczna i psychiczna,
umiejętność postępowania z ludźmi, umiejętność pracy w szybkim tempie, łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą, zmysł równowagi, duża sprawność układu kostno-stawowego, układu krążenia i narządu słuchu

5 Wiedza niezbędna w zawodzie
z zakresu historii z zakresu zagadnień ogólnospołecznych i gospodarczych – dla osób pracujących w przewodnictwie miejskim i terenowym, z zakresu psychologii z zakresu geografii znajomość języków obcych

6 Co robi technik obsługi turystycznej?
fachowo i kompleksowo obsługuje turystów, obsługuje kongresy, targi, zjazdy, współpracuje z przewodnikami, pilotami, firmami transportowymi i ubezpieczeniowymi, udziela informacji związanych z podróżą i bazą turystyczną, rozlicza koszty imprez turystycznych, organizuje pracę własną oraz pracę w zespole.

7 Miejsca pracy biura podróży, hotele, „w terenie” jako pilot wycieczek,
jako przewodnik turystyczny miejski i górski.

8 W biurze podróży organizuje pracę biura, układa programy wycieczek,
zamawia i rozlicza usługi, kalkuluje koszty imprez, sporządza umowy i inne dokumenty mające zastosowanie w turystyce, stosuje procedury postępowania w zakresie ubezpieczeń,

9 W informacji turystycznej
prowadzi bank wolnych miejsc w obiektach noclegowych; opracowuje i przekazuje zunifikowane dane o usługach i infrastrukturze turystycznej do centralnych baz danych, wydaje informatory oraz katalogi usług rekomendowanych; uczestniczy w giełdach, targach, wystawach i sympozjach turystycznych.

10 Jako przewodnik ... Zaznajamia osoby podróżujące z krajem, miastem czy obiektem, które chcą poznać. Zawód przewodnika turystycznego to: sumienne sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki podczas oprowadzania, udzielanie uczestnikom wycieczki informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.

11 Predyspozycje psychiczne i fizyczne
Opanowanie – w pracy zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, czasem wręcz niebezpieczne dla turystów, Umiejętność wygaszania sporów powstałych w grupie, Takt – przewodnik nie może nikogo urazić, w przypadku turystów zagranicznych przewodnik reprezentuje kraj Samodzielność – musi poradzić sobie sam w różnych sytuacjach i z różnymi grupami: Odporność na zmęczenie

12 Zatrudnienie przewodnika
Przewodnik turystyczny nie jest zatrudniany na stałe, wykonuje on z reguły pracę umowy zlecenia. Czas pracy jest uzależniony od rodzaju przewodnictwa.

13 Uprawnienia przewodnika otrzymuje osoba, która
Ukończyła 18 lat i szkołę średnią, Posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika (potwierdza to komisja lekarska), Nie była karana za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przodownika turystycznego, Odbyła szkolenie i praktykę przewodnicką oraz zdała egzamin na przewodnika turystycznego (takie kursy są często organizowanie przez Koła PTTK lub organizacje studenckie).

14 Klasy uprawnień przewodników
MIEJSKI GÓRSKI TERENOWY

15 Przewodnik miejski Należy do niego:
Sporządzanie planu zwiedzania zgodnego z programem imprezy, Charakterystyka miasta i jego obiektów, Przedstawienie powiązań z historią, geografią i kulturą całego kraju oraz Europy, Pokazanie miasta z uwzględnieniem różnic i analogii w stosunku do miasta lub kraju, z którego pochodzą turyści, Pokazanie miejsca miasta w życiu społecznym i gospodarczym państwa

16 Przewodnik górski Zadania: Informowanie uczestników imprezy o trasie
i okolicy, która objęta jest planem zwiedzania Uczy turystów, jak posługiwać się sprzętem i zachowywać się w górach, Zapewnia bezpieczeństwo turystom, Udziela pierwszej pomocy w razie wypadku, Zapoznaje z walorami regionu i ciekawszymi okazami przyrody na trasie.

17 Przewodnik terenowy Zajmuje on się:
Prowadzeniem osób zwiedzających wcześniej wytyczoną trasą, Informowaniem uczestników imprezy o położeniu geograficznym, o znaczeniu historycznym czy sytuacji gospodarczej zwiedzanego regionu, Realizowaniem planu organizowanej imprezy, Zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom wyprawy, udzieleniem im pierwszej pomocy Wykonywaniem swojej pracy tak, aby nie narazić organizatora imprezy na żadne straty.

18 Zawody pokrewne Pracownik biura podróży,
Organizator usług hotelarskich, Przewodnik turystyczny

19 Co dalej? Kształcenie wyższe
Studia na kierunku turystyka i rekreacja można podjąć na wielu uczelniach, np. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

20 Dziękujemy za uwagę Mariola Kozak


Pobierz ppt "Technik obsługi turystycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google