Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet usług Harmonium START

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet usług Harmonium START"— Zapis prezentacji:

1 Pakiet usług Harmonium START
1

2 HARMONIUM START Standardowe produkty udostępnione w pakiecie:
Rachunek Sezam Menager lub rachunek bieżący Limit debetowy na Start Bankowość internetowa Biznes lub elektroniczna VideoTel Bankowość przez telefon - Call Center Karta bankomatowo-płatnicza Maestro Business Produkty dodatkowe: Leasing na Start /samochód lub urządzenia biurowe/ Pakiet ubezpieczeniowy Moje Harmonium Przewodnik „Rozpoczynam działalność gospodarczą” 1

3 Nabywcami Pakietu Harmonium Start mogą być :
Przedsiębiorcy, którzy: rozpoczynają działalność, tj. prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, od momentu uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON nie posiadają rachunku płatnego na żądanie w BPH PBK SA. KORZYŚCI: zwolnienie z opłat przez 3 miesiące za wykupiony pakiet Harmonium dwie raty leasingu na Start g r a t i s ! dwie miesięczne składki ubezpieczeniowe g r a t i s ! 2

4 Dokumenty do założenia rachunku
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zaświadczenie REGON NIP dowód osobisty Ograniczenie formalności do minimum: 1. Założenie rachunku w ciągu 20 minut 2. Podpisanie umowy o Pakiet Harmonium w ciągu 3 godzin 3

5 Limit debetowy w ramach Pakietu Harmonium Start
jest udzielany podmiotom, które spełniają warunki korzystania z pakietu Harmonium Start tj. : - prowadzą działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od daty zarejestrowania firmy w bazie REGON - posiadają rachunek płatny na żądanie w BPH PBK SA którzy ponadto - realizują lub zobowiążą się do realizowania obrotów na rachunku w BPH PBK SA - dysponują środkiem transportu, który będzie stanowić zabezpieczenie limitu - przedłożą w placówce prowadzącej rachunek bieżący wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - udokumentują osiągnięcie przychodu ze sprzedaży przed dniem złożenia wniosku o limit (kopią faktury VAT, rachunku uproszczonego)      4

6 Wysokość Limitu debetowego na Start
Ustalana indywidualnie - zależnie od posiadanego majątku Klienta ! Limit do PLN - wymaga posiadania środka transportu i ważnej polisy ubezpieczeniowej AC. Wysokość limitu do 10% wartości polisy AC dla tego pojazdu Limit do PLN – wymaga: przewłaszczenia na Bank środka transportu wraz z cesją polisy ubezpieczenia AC. Wysokość limitu do 50 % wartości polisy AC dla tego pojazdu. Wartość środka transportu stanowiącego zabezpieczenie limitu nie może być niższa od PLN lub posiadania i przelewu środków pieniężnych w złotych/walutach na rachunek Banku (kaucji) Wysokość limitu w przypadku kaucji :  do 100 % środków przelanych na rachunek Banku, jeżeli są w tej samej walucie co waluta limitu do 90 % kwoty środków przelanych na rachunek Banku, jeżeli są w innej walucie niż waluta limitu. 5

7 Zabezpieczenie Limitu debetowego na Start
Limit do PLN Weksel własny in blanco Oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub Limit do PLN Przewłaszczenie na środkach transportu wraz z cesją polisy AC Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy przelew środków pieniężnych w złotych/walutach na rachunek Banku (kaucja) 6

8 Oprocentowanie i prowizja
Oprocentowanie limitu debetowego już od 10,41% w stosunku rocznym Prowizja za udzielenie limitu debetowego już od 1,5%, minimum 100 PLN Zasady funkcjonowania limitu Limit debetowy udzielany jest na okres do 12 m-cy z możliwością jego odnowienia na następny okres Każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza lub likwiduje zadłużenie w limicie co powoduje jego odnawianie Całkowita spłata zadłużenia w limicie następuje w terminie ustalonym w umowie dotyczącej przyznania limitu. Odsetki od zadłużenia wg przyjętego oprocentowania naliczane są codziennie od kwoty wykorzystanego limitu i pobierane z rachunku klienta w okresach miesięcznych. Odnowienie/przedłużenie limitu debetowego na kolejny okres do 12 miesięcy jest możliwe pod warunkiem : spełnienia przez klienta warunków umożliwiających dalsze korzystanie z limitu, w tym terminowej jego obsługi, zachowanie dotychczasowego lub ustanowienie nowego prawnego zabezpieczenia limitu. 7

9 P A K I E T U B E Z P I E C Z E N I O W Y
“ M O J E H A R M O N I U M ” Pakiet ubezpieczeniowy “Moje Harmonium” to kompleksowa oferta ochrony ubezpieczeniowej skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres ubezpieczeń. Pakiet “Moje Harmonium” obejmuje: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; ochronę odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; ubezpieczenie wartości pieniężnych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia /opcja dodatkowa/. Minimum formalności. 1. Klient samodzielnie określa wysokość gwarantowanej sumy ubezpieczenia, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej /produkcyjna, usługowa, handlowa/ i wybrany wariant ubezpieczenia. 8

10 2. Aby zawrzeć ubezpieczenie należy: - wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia - opłacić składkę, której wysokość uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz sposobu opłacania składek /składka roczna, kwartalna i miesięczna/ Zawartą umowę ubezpieczenia Klient otrzymuje listem poleconym na adres domowy Dalsze formalności w towarzystwie MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. realizuje bank. Dla Klientów zakupujących pakiet specjalistyczny Harmonium Start dwie miesięczne składki ubezpieczenia bezpłatnie. 9

11 Leasing na Start

12 Przedmiotem leasingu mogą być:
Dla kogo stworzyliśmy Leasing na Start? Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą a więc prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Przedmiotem leasingu mogą być: nowe samochody osobowe i samochody z homologacją pojazdów ciężarowych nabywane wyłącznie od autoryzowanych dealerów urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie biura (np.: sprzęt komputerowy, kopiarki, niszczarki, centralki telefoniczne i.in.) 11

13 Wymagana dokumentacja klienta
Ankieta Danych Faktura pro-forma na zakup samochodu Dokumenty rejestrowe firmy Bankowa karta wzorów podpisów Dowód osobisty osoby upoważnionej do podpisania umowy. Przy opłacie wstępnej poniżej 30% dodatkowo: Bilans i rachunek wyników lub deklaracja podatku dochodowego za ubiegły rok (CIT-2, CIT-8, PIT-38, PIT-37, PIT-5), Ostatnie sprawozdanie F-01 lub deklaracja podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy. 12

14 Przedmiot leasingu - samochody

15 Przedmiot leasingu - urządzenia biurowe

16 Zapraszamy do naszych placówek
1. Płock, ul. Tumska-Kolegialna 2 tel wew. 208, 211 i 215. 2. Płock, ul. Tysiąclecia 10 tel 3. Kutno, ul. Zduńska 9 tel


Pobierz ppt "Pakiet usług Harmonium START"

Podobne prezentacje


Reklamy Google