Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego rachunek Nordea Spektrum ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego rachunek Nordea Spektrum ?"— Zapis prezentacji:

0 Rachunek NORDEA SPEKTRUM

1 Dlaczego rachunek Nordea Spektrum ?
Komunikacja z Klientem Dlaczego rachunek Nordea Spektrum ? Główne potrzeby Klientów (Badania marketingowe) Sposób, w jaki rachunek zaspokaja potrzeby Klientów Niskie koszty obsługi rachunku Koszt obsługi rachunku NORDEA SPEKTRUM jest znacznie niższy niż w innych bankach: Brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku Brak prowizji za wypłaty w bankomatach innych banków Brak opłaty za dostęp do rachunku przez internet i telefon Bardzo niskie opłaty za przelewy przez internet Brak opłaty za wydanie karty płatniczej Możliwość bezprowizyjnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju Całodobowy dostęp do usług w Strefie 24h oraz przez internet i telefon Ogólnopolska sieć placówek – jesteśmy w każdym dużym mieście Sieć darmowych wpłatomatów Szybki i wygodny dostęp do usług Banku Pomnażanie oszczędności Realizowane na wysoko oprocentowanym rachunku oszczędnościowym Progres Przelew z rachunku NORDEA SPEKTRUM na rachunek Progres można wykonać bezpłatnie w dowolnym momencie Atrakcyjna oferta depozytowa Bezpieczeństwo Wielopoziomowe zabezpieczenia wykonywanych operacji: token lub karta haseł jednorazowych Możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego System bankowości internetowej Nordea uznany za najbezpieczniejszy przez miesięcznik CHIP Objęcie zdeponowanych środków gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2 Główne parametry rachunku NORDEA SPEKTRUM
Charakterystyka produktu Główne parametry rachunku NORDEA SPEKTRUM Brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku Za prowadzenie rachunku ani za dostęp do niego przez internet czy telefon nie są pobierane żadne opłaty. Do rachunku każdy Klient może otrzymać kartę płatniczą Visa Electron. Jej wydanie jest również bezpłatne, natomiast za użytkowanie karty Bank pobiera opłatę w wysokości 1,50 zł miesięcznie Darmowe wszystkie bankomaty w kraju Każdy posiadacz rachunku NORDEA SPEKTRUM może bez prowizji dokonywać dowolnej ilości wypłat z wszystkich bankomatów w Polsce - Nordea, Euronet jak i wszystkich innych banków. Warunek minimalnych średnich wpływów na rachunek Warunkiem bezpłatnego prowadzenia rachunku są średnie miesięczne wpływy na rachunek w wysokości co najmniej 1500 zł. Jeśli na koniec danego miesiąca średnie wpływy za ostatnie 3 miesiące wynoszą mniej niż 1500 zł wówczas Bank pobiera opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku w wysokości 8 zł.

3 Konstrukcja i funkcjonowanie warunku o minimalnych miesięcznych wpływach na rachunek
Warunek o minimalnych wpływach ma zapewnić odpowiednią aktywność Klienta na rachunku. Warunek ten oparty jest na średnich wpływach z ostatnich 3 miesięcy. Na początku każdego miesiąca automatycznie sprawdzane będzie, czy średnie miesięczne wpływy na rachunek w ostatnich 3 miesiącach wynosiły co najmniej 1500 zł. W przypadku nie spełnienia tego warunku w danym miesiącu zostanie automatycznie pobrana opłata w wysokości 8 zł. Pierwsze sprawdzenie wpływów następuje po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych od daty otwarcia rachunku Przykład: Pierwsze sprawdzenie wpływów Drugie sprawdzenie wpływów Otwarcie rachunku średnie miesięczne wpływy wyniosły 1600 zł O PLN 8 PLN styczeń wpływy: 0 zł luty wpływy: 2000 zł marzec wpływy: 1800 zł kwiecień wpływy: 1000 zł maj wpływy: 1100 zł czerwiec wpływy: x zł średnie miesięczne wpływy wyniosły 1300 zł Opis przykładu: rachunek założono w połowie stycznia. W dniu 1 maja nie zostanie Posiadaczowi naliczona żadna opłata, gdyż średnie miesięczne wpływy na jego rachunek w okresie luty-kwiecień przekroczyły 1500 zł. Z kolei 1 czerwca zostanie mu naliczona opłata w wysokości 8 zł, gdyż w okresie marzec-maj średnie miesięczne wpływy na konto wyniosły 1300 zł, a więc poniżej wymaganej wartości 1500 zł.

4 Rachunek Nordea Spektrum Porównanie z konkurencją
527 Rachunek Nordea Spektrum Porównanie z konkurencją 3 Opłata miesięczna za prowadzenie 0,00 12,95 5,40 8,50 4,99 6,00 1200 Ilość darmowych bankomatów wszystkie 2983 1700 2051 2983 1879 Wypłata w obcym bankomacie 0,00 5,00 5,00 4,50 4,99 5,00 Oprocentowanie 0,01% 4,5% 0,10% 0% 0,01% 0,00% 0,00% Opłata miesięczna za kartę płatniczą 1,50 2,4 - 6,4 4,25 0,83 2 1,04 Przelew przez internet 0,4 - 0,6 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 Przeciętny roczny koszt posiadania rachunku2 1. Porównanie obejmuje następujące rachunku: Nordea Spektrum, PKO BP – Superkonto, Pekao SA – Eurokonto Standard, BZWBK – Konto24, BPH – SezamMax, Millenium – Konto osobiste, Citibank – Citikonto, 2. Symulacja przeciętnego rocznego kosztu rachunku przy założeniach: opłata za prowadzenie rachunku, kartę płatniczą i za dostęp do usług bankowości elektronicznej, 3 wypłaty w bankomacie obcym, 1 przelew w oddziale, 4 przelewy przez internet, 1 przelew przez telefon miesięcznie.

5 Oferta Nordea odpowiada na różnorodne potrzeby klientów
Produkty Potencjalne potrzeby Kredyt mieszkaniowy Kredyt budowlany Limit hipoteczny Kredyt w rachunku bieżącym Lokata terminowa na 1,2,3,6,7 i 9m Polisa oszczędnościowa od 6 – 12m Nordea Inwestor Fundusze Zagraniczne Nordea Gwarant Karta kredytowa Karta chargowa Karta debetowa Realizacja potrzeb mieszkaniowych Uwolnienie środków z posiadanych nieruchomości Lokowanie nadwyżek finansowych na wysoko oprocentowane lokaty terminowe, polisy anty podatkowe oraz rachunek oszczędnościowy Lokowanie wolnych środków w jednostki funduszy inwestycyjnych. (Polskich i Zagranicznych) Lokowanie środków w instrumenty nie związane z giełdą o wysokim potencjale zysków z gwarancją kapitału Realizacja bieżących płatności w punktach usługowych Możliwość korzystania z 54 dni darmowego kredytu Możliwość korzystania z nisko oprocentowanego kredytu na karcie kredytowe Kredyty Oszczędności Inwestycje Obsługa transakcyjna

6 Pozostałe istotne parametry rachunku
Parametr/usługa Opłata Parametr/usługa Opłata Prowadzenie rachunku (wpływy co najmniej 1500 zł) Prowadzenie rachunku przy wpływach poniżej 1500 zł Wypłata z dowolnego bankomatu w kraju Użytkowanie karty płatniczej Visa Electron: Przelew w Oddziale na rachunek w innym banku: Przelew przez internet (Klient brązowy) Przelew przez internet (Klient srebrny) Przelew przez internet (Klient złoty) Przelew przez telefon 0 zł / mies. 8 zł / mies. 0 zł 1,5 zł / mies. 5 zł 0,6 zł 0,5 zł 0,4 zł 3 zł Oprocentowanie w skali roku Przelew na rachunek Nordea Progres Realizacja zlecenie stałego (złożonego w Placówce) Realizacja zlecenia stałego (złożonego przez internet) Świadczenie usługi polecenia zapłaty Zamknięcie rachunku w 90 dni od otwarcia: Skorzystanie z bankomatu za granicą Skorzystanie z bankomatu Nordea za granicą 0,01% 0 zł 1,5 zł 0,6 zł 2 zł / mies. 20 zł 15 zł


Pobierz ppt "Dlaczego rachunek Nordea Spektrum ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google