Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Dialogu Społecznego: Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne: Niezbędny filar godnej starości Rola sektora ubezpieczeniowego w rozwoju trzeciego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Dialogu Społecznego: Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne: Niezbędny filar godnej starości Rola sektora ubezpieczeniowego w rozwoju trzeciego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Dialogu Społecznego: Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne: Niezbędny filar godnej starości Rola sektora ubezpieczeniowego w rozwoju trzeciego filara emerytalnego w Polsce Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

2 2 Rola sektora ubezpieczeń w rozwoju III filara systemu emerytalnego Co to jest dobry program emerytalny? Jak uzbierać kapitał na cel emerytalny ? Jak wypłacać przyszłe emerytury ?

3 Program emerytalny Definicja Programu emerytalnego (na podstawie propozycji Insurance Europe): Program emerytalny" oznacza umowę, porozumienie, umowę powierniczą lub reguły określające, w jakim przypadku świadczenia emerytalne są przyznawane oraz na jakich warunkach. Świadczenia te są przyznawane w ramach rozwiązania, którego podstawowym celem, uznawanym przez właściwy organ administracyjny, jest zapewnienie dochodów na emeryturze zgodnie z prawem krajowym lub też ich wypłata następuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, bądź w ramach przewidywanego osiągnięcia wieku emerytalnego, a także, gdy są one uzupełnieniem powyższych świadczeń i są świadczone dodatkowo w formie wypłat z tytułu śmierci, inwalidztwa lub utraty zatrudnienia lub w formie zapomóg bądź usług w razie choroby, ubóstwa lub śmierci. 3 W ramach opiniowania Zielonej i Białej Księgi KE w sp. Emerytur europejskie stowarzyszenie ubezpieczycieli Insurance Europe (dawniej CEA) wypracowało swoją definicję programu emerytalnego.

4 Program emerytalny Jakie warunki powinien spełniać Program emerytalny? Powinien zapewniać możliwość kumulacji kapitału (aktualnie IKE, IKZE i PPE), Powinien zapewniać po osiągnięciu wieku emerytalnego wypłatę renty dożywotniej, Powinien chronić przed utratą możliwości kumulowania kapitału i zapewniać środki i/lub usługi w razie wystąpienia inwalidztwa lub choroby uniemożliwiającej kontynuowanie pracy zarobkowej, Powinien chronić bliskich na wypadek śmierci. 4

5 Bariery rozwoju programów emerytalnych (aktualne regulacje) Czy obecne regulacje promują Programy emerytalne? Jedyne zachęty, bardzo skromne, dla IKE (schemat NNT do limitu), PPE (schemat NNT do limitu oraz zachęta dla pracodawców) i IKZE (schemat NNT do limitu), Równoległe opodatkowanie systemu emerytalnego SKE Filar INNT Filar IINNT Filar III (jest)TNN Filar III (powinno być)NNT S – składka; K – przychody z kapitału; E – emerytura N – nieopodatkowane; T – opodatkowane Nie jest promowana w fazie wypłat renta dożywotnia (np. brak takiego rozwiązania w założeniach do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym), Nie są promowane rozwiązania ubezpieczeniowe (zachęty/ulgi nie obejmują środków przeznaczonych na ochronę w okresie przedemerytalnym), 5

6 Indywidualne Konta Emerytalne 6 Podnoszenie limitów nie wpływa na zwiększenie poziomu oszczędności na cel emerytalny, co świadczy o niewystarczalności tego rodzaju ulg.

7 Oszczędności gospodarstw domowych 7 Gdzie się podziało bezpieczeństwo dzięki różnorodności ?

8 Bariery rozwoju programów emerytalnych (cd.) Jakie są inne bariery rozwoju Programów emerytalnych? Niska wiedza ekonomiczna, brak wsparcia dla edukacji ekonomicznej w szkołach, Brak świadomości przyszłych ryzyk (np. kwestia stopy zastąpienia ostatniego wynagrodzenia), znajomość zagrożeń nie eliminuje postawy jakoś to będzie – państwo i/lub rodzina pomoże, Niskie zaufanie do instytucji finansowych, dominuje perspektywa doraźnych korzyści (raczej kredyt na bieżące potrzeby niż oszczędzanie lub/i zabezpieczenie przyszłości), Duża niepewność wynikająca ze procesów globalizacyjnych wpływ aktualnego kryzysu ekonomicznego, nieokreślona data wejścia do strefy Euro. 8

9 Program emerytalny z funkcją ochrony – unikalna oferta ubezpieczycieli Dobry Program emerytalny powinien chronić przed utratą możliwości kumulowania kapitału i zapewniać środki i/lub usługi w razie wystąpienia inwalidztwa lub choroby uniemożliwiającej kontynuowanie pracy zarobkowej. Funkcje te są realizowane przez: Ubezpieczenia wypadkowe, Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, Ubezpieczenia długoterminowej opieki, Ubezpieczenia na życie. 9

10 Co dalej z systemem emerytalnym? – unikalna oferta ubezpieczycieli Wypłata świadczeń emerytalnych z II i III filara powinna być dokonywana w formie renty dożywotniej. Jedynie zakłady ubezpieczeń na życie mogą zapewnić efektywną kosztowo obsługę rent dożywotnich: posiadają licencję na działalność podlegają nowoczesnym wymogom wypłacalności i nadzoru posiadają obsługę aktuarialną doświadczenie w zarządzaniu aktywami 10

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Dialogu Społecznego: Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne: Niezbędny filar godnej starości Rola sektora ubezpieczeniowego w rozwoju trzeciego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google