Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Opolskiego OW NFZ

2 2 Wcześniejsze restrukturyzacje Kategoryzacja oddziałów szpitalnych – ORKCh, Kategoryzacja oddziałów szpitalnych – ORKCh, Likwidacja we współpracy z samorządami małych jednostek lecznictwa stacjonarnego ew. ich przekształcenie: Likwidacja we współpracy z samorządami małych jednostek lecznictwa stacjonarnego ew. ich przekształcenie: Małe szpitale (np.Niemodlin)- ZOL (SP ZOZ)- organ założycielski- Gmina; Małe szpitale (np.Niemodlin)- ZOL (SP ZOZ)- organ założycielski- Gmina; Odrębne obiekty większych szpitali (Zawadzkie, Wołczyn, Głogówek, Dobrodzień,…) Odrębne obiekty większych szpitali (Zawadzkie, Wołczyn, Głogówek, Dobrodzień,…) Łącznie dokonano przekształcenia 12 jednostek. Łącznie dokonano przekształcenia 12 jednostek.

3 3 Przyczyny tych przekształceń: Przyczyny tych przekształceń: Odpowiedzialność właściciela za finanse; Odpowiedzialność właściciela za finanse; Odpowiedzialność samorządu za zdrowie; Odpowiedzialność samorządu za zdrowie; Redukcja kosztów… Redukcja kosztów… Droga do przejęcia zadłużenia i zmniejszenie ryzyka zadłużania się w przyszłości; Droga do przejęcia zadłużenia i zmniejszenie ryzyka zadłużania się w przyszłości; Rosnąca świadomość (możliwość ograniczenia dostępności do świadczeń całodobowych- zmniejszenie kosztów bez szkody dla pacjenta); Rosnąca świadomość (możliwość ograniczenia dostępności do świadczeń całodobowych- zmniejszenie kosztów bez szkody dla pacjenta); Oczekiwania. Oczekiwania.

4 4 Różnorodność form organizacyjnych Łączenie SP ZOZ-ów funkcjonalne i organizacyjne (np.Kup-Pokój), Łączenie SP ZOZ-ów funkcjonalne i organizacyjne (np.Kup-Pokój), Łączenie SP ZOZ-ów - wspólny zarząd (Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce), Łączenie SP ZOZ-ów - wspólny zarząd (Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce), Działalność prywatna na mieniu publicznym (EUROMEDICARE Ozimek, PROMED Grodków,, ORTOPEDICA – Głuchołazy MSWiA, dializy), Działalność prywatna na mieniu publicznym (EUROMEDICARE Ozimek, PROMED Grodków,, ORTOPEDICA – Głuchołazy MSWiA, dializy), Działalność prywatna – np. Polsko-Ameryk. Kl.Serca –K-Koźle, CHIRMED, HELIMED,… Działalność prywatna – np. Polsko-Ameryk. Kl.Serca –K-Koźle, CHIRMED, HELIMED,… Częściowa prywatyzacja – samorząd województwa+prywatny inwestor (np.Suchy Bór), Częściowa prywatyzacja – samorząd województwa+prywatny inwestor (np.Suchy Bór), Spółki samorządowe (Kluczbork, Prudnik,…), Spółki samorządowe (Kluczbork, Prudnik,…), NASTĘPNE PRZEKSZTAŁCENIA… NASTĘPNE PRZEKSZTAŁCENIA… SP ZOZ N ZOZ

5 5 Punkt widzenia organu założycielskiego zapewnienie dostępu do świadczeń, zapewnienie dostępu do świadczeń, jak najlepsza kondycja finansowa jednostki, jak najlepsza kondycja finansowa jednostki, spokój społeczny, utrzymanie miejsc pracy, spokój społeczny, utrzymanie miejsc pracy, zadowolenie pacjentów, zadowolenie pacjentów, zaangażowanie środków w ilości niezbędnej dla osiągnięcia celu, zaangażowanie środków w ilości niezbędnej dla osiągnięcia celu, uruchamianie nowych działalności, uruchamianie nowych działalności, jakość świadczeń. jakość świadczeń.

6 6 Punkt widzenia płatnika zapewnienie dostępu do świadczeń, ciągłości ich udzielania, zapewnienie dostępu do świadczeń, ciągłości ich udzielania, zapewnienie wysokiej jakości świadczeń, zapewnienie wysokiej jakości świadczeń, spełnienie kryteriów kadrowych, spełnienie kryteriów kadrowych, spełnienie kryteriów lokalowych i wyposażenia, spełnienie kryteriów lokalowych i wyposażenia, spełnianie oczekiwań ubezpieczonych... spełnianie oczekiwań ubezpieczonych... organizacja efektywnej i tańszej struktury organizacyjnej, organizacja efektywnej i tańszej struktury organizacyjnej, rola mediów – wizerunek systemu opieki zdrowotnej, rzetelna informacja… rola mediów – wizerunek systemu opieki zdrowotnej, rzetelna informacja… WSPÓŁPRACA… WSPÓŁPRACA…

7 7 Udział N ZOZ-ów w wartości umów SZP w OOW NFZ 2003-2007 Ok. 10% w roku 2008

8 8 Przykłady przekształceń szpitali w woj. opolskim Jednostka przekształcana Data przekszt. Nowopowstała jednostka SP ZOZ Kluczbork 10.04.2004r. Powiatowe Centrum Zdrowia NZOZ Szpital Powiatowy SP ZOZ Ozimek 01.05.2004r. Euro Medi Care Wrocław Brzeskie Centrum Medyczne –działalność w Grodkowie 15.09.2004r. Przejęcie przez NZOZ Promed Grodków SP ZOZ Prudnik 01.10.2004r. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. N ZOZ ORDiM Suchy Bór SP ZOZ 2004r NZOZ Suchy Bór (80% Samorząd Województwa)

9 9 Główne kierunki zmian w realizacji świadczeń przez nowe jednostki wejście w nisze, wejście w nisze, dopasowanie się do oczekiwań NFZ i realiów epidemiologicznych, dopasowanie się do oczekiwań NFZ i realiów epidemiologicznych, zmniejszenie kosztów wytworzenia usługi medycznej, zmniejszenie kosztów wytworzenia usługi medycznej, zwiększenie aktywności w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, zwiększenie aktywności w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, walka o pacjenta poprzez jakość, walka o pacjenta poprzez jakość, zyski przeznaczone na inwestycje. zyski przeznaczone na inwestycje.

10 10 Efekty obserwowane z punktu widzenia NFZ dalsze skracanie czasu pobytu w oddziałach szpitalnych, dalsze skracanie czasu pobytu w oddziałach szpitalnych, poprawa jakości usług medycznych (certyfikaty jakości, ankietowanie pacjentów, systemy motywacyjne), poprawa jakości usług medycznych (certyfikaty jakości, ankietowanie pacjentów, systemy motywacyjne), współpraca w doinformowaniu społeczeństwa o kosztach opieki zdrowotnej – koszty na karcie informacyjnej, współpraca w doinformowaniu społeczeństwa o kosztach opieki zdrowotnej – koszty na karcie informacyjnej,

11 11 Dynamika wzrostu kontraktów jednostek niepublicznych 2004-2009 Wzrost wartości umów jednostek niepublicznych w latach 2008-2005 – o 134,73%; Wobec wzrostu wartości planu finansowego OOWNFZ o ok. 62%

12 12 Śr.czas pobytu 2005-2008 5,96 6,30 5,73 SP ZOZ N ZOZ

13 13 Dynamika zmian liczby pobytów 2005-2008

14 14 Śr.wartość pobytu 2004-2008 * Bez środków podwyżkowych **

15 15 Skargi pacjentów w OOWNFZ 20072008 Całkowita ilość skarg 7099 Skargi na Szpitale 13 (0 zasadnych) 23 (5 zasadnych) w tym publiczne 1123 w tym niepubliczne 20

16 16 Wnioski (1) Skrócenie śr.czasu pobytu w oddziałach po prywatyzacji, Skrócenie śr.czasu pobytu w oddziałach po prywatyzacji, Tendencja do mniejszych nadwykonań, Tendencja do mniejszych nadwykonań, Zwiększenie liczby kontraktowanych poradni AOS, Zwiększenie liczby kontraktowanych poradni AOS, Walka o pacjenta ( jakość opieki, marketing, systemy motywacyjne...) Walka o pacjenta ( jakość opieki, marketing, systemy motywacyjne...)

17 17 Wnioski (2) Czy szpitale niepubliczne wybierają atrakcyjniejsze finansowo świadczenia? Czy szpitale niepubliczne wybierają atrakcyjniejsze finansowo świadczenia? Równość w dostępie do pieniędzy systemu ubezpieczeniowego = równość w odpowiedzialności Równość w dostępie do pieniędzy systemu ubezpieczeniowego = równość w odpowiedzialności Płatność jest wprost proporcjonalna do zaangażowania, a nie do statusu organizacyjnego (SP ZOZ, NZOZ) Płatność jest wprost proporcjonalna do zaangażowania, a nie do statusu organizacyjnego (SP ZOZ, NZOZ)

18 18 Ocena jakości opieki w szpitalu 1063 (89,33%) ankietowanych oceniło jakość opieki w szpitalu pod względem przyjęcia jako b. dobrą i dobrą, a tylko 10 (0,84%) respondentów oceniło jako złą, 1063 (89,33%) ankietowanych oceniło jakość opieki w szpitalu pod względem przyjęcia jako b. dobrą i dobrą, a tylko 10 (0,84%) respondentów oceniło jako złą, kobiety i mężczyźni oraz respondenci bez względu na miejsce zamieszkania jednakowo wysoko oceniali jakość przyjęcia do szpitala. kobiety i mężczyźni oraz respondenci bez względu na miejsce zamieszkania jednakowo wysoko oceniali jakość przyjęcia do szpitala.

19 19 Ogólna ocena jakości opieki ponad 88% ankietowanych (1048 osób) oceniło ogólną jakość jako dobrą lub zadowalającą, ponad 88% ankietowanych (1048 osób) oceniło ogólną jakość jako dobrą lub zadowalającą, nie stwierdzono istotnej zależności w ogólnej ocenie jakości opieki medycznej z płcią oraz wiekiem, nie stwierdzono istotnej zależności w ogólnej ocenie jakości opieki medycznej z płcią oraz wiekiem, istotnie częściej ogólną ocenę dostępności jako dobrą lub zadowalającą podawały osoby z niższym wykształceniem, istotnie częściej ogólną ocenę dostępności jako dobrą lub zadowalającą podawały osoby z niższym wykształceniem, istotnie częściej ogólną ocenę jakości opieki medycznej jako dobrą lub zadowalającą podawały osoby zamieszkałe na wsi lub w małych miastach. istotnie częściej ogólną ocenę jakości opieki medycznej jako dobrą lub zadowalającą podawały osoby zamieszkałe na wsi lub w małych miastach.

20 20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google