Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki."— Zapis prezentacji:

1 Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Opolskiego OW NFZ

2 Wcześniejsze restrukturyzacje
Kategoryzacja oddziałów szpitalnych – ORKCh, Likwidacja we współpracy z samorządami małych jednostek lecznictwa stacjonarnego ew. ich przekształcenie: Małe szpitale (np.Niemodlin)- ZOL (SP ZOZ)- organ założycielski- Gmina; Odrębne obiekty większych szpitali (Zawadzkie, Wołczyn, Głogówek, Dobrodzień,…) Łącznie dokonano „przekształcenia” 12 jednostek.

3 Przyczyny tych przekształceń:
Odpowiedzialność właściciela za finanse; Odpowiedzialność samorządu za zdrowie; Redukcja kosztów… Droga do przejęcia zadłużenia i zmniejszenie ryzyka zadłużania się w przyszłości; Rosnąca świadomość (możliwość ograniczenia dostępności do świadczeń całodobowych- zmniejszenie kosztów bez szkody dla pacjenta); Oczekiwania.

4 Różnorodność form organizacyjnych
Łączenie SP ZOZ-ów funkcjonalne i organizacyjne (np.Kup-Pokój), Łączenie SP ZOZ-ów - wspólny zarząd (Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce), Działalność prywatna na mieniu publicznym (EUROMEDICARE Ozimek, PROMED Grodków,, ORTOPEDICA – Głuchołazy MSWiA, dializy), Działalność prywatna – np. Polsko-Ameryk. Kl.Serca –K-Koźle, CHIRMED, HELIMED,… Częściowa prywatyzacja – samorząd województwa+prywatny inwestor (np.Suchy Bór), Spółki samorządowe (Kluczbork, Prudnik,…), NASTĘPNE PRZEKSZTAŁCENIA… SP ZOZ N ZOZ

5 Punkt widzenia organu założycielskiego
zapewnienie dostępu do świadczeń, jak najlepsza kondycja finansowa jednostki, spokój społeczny, utrzymanie miejsc pracy, zadowolenie pacjentów, zaangażowanie środków w ilości niezbędnej dla osiągnięcia celu, „uruchamianie nowych działalności”, jakość świadczeń.

6 Punkt widzenia płatnika
zapewnienie dostępu do świadczeń, ciągłości ich udzielania, zapewnienie wysokiej jakości świadczeń, spełnienie kryteriów kadrowych, spełnienie kryteriów lokalowych i wyposażenia, spełnianie oczekiwań ubezpieczonych... organizacja efektywnej i tańszej struktury organizacyjnej, rola mediów – wizerunek systemu opieki zdrowotnej, rzetelna informacja… WSPÓŁPRACA…

7 Udział N ZOZ-ów w wartości umów SZP w OOW NFZ 2003-2007
Ok. 10% w roku 2008

8 Przykłady przekształceń szpitali w woj. opolskim
Jednostka przekształcana Data przekszt. Nowopowstała jednostka SP ZOZ Kluczbork r. Powiatowe Centrum Zdrowia NZOZ Szpital Powiatowy SP ZOZ Ozimek r. Euro Medi Care Wrocław Brzeskie Centrum Medyczne –działalność w Grodkowie r. Przejęcie przez NZOZ „Promed” Grodków SP ZOZ Prudnik r. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. N ZOZ ORDiM Suchy Bór SP ZOZ 2004r NZOZ Suchy Bór (80% Samorząd Województwa)

9 Główne kierunki zmian w realizacji świadczeń przez nowe jednostki
wejście w „nisze”, dopasowanie się do oczekiwań NFZ i realiów epidemiologicznych, zmniejszenie kosztów wytworzenia usługi medycznej, zwiększenie aktywności w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, walka o pacjenta poprzez jakość, „zyski” przeznaczone na inwestycje.

10 Efekty obserwowane z punktu widzenia NFZ
dalsze skracanie czasu pobytu w oddziałach szpitalnych, poprawa jakości usług medycznych (certyfikaty jakości, ankietowanie pacjentów, systemy motywacyjne), współpraca w doinformowaniu społeczeństwa o kosztach opieki zdrowotnej – koszty na karcie informacyjnej,

11 Dynamika wzrostu kontraktów jednostek niepublicznych 2004-2009
Wzrost wartości umów jednostek niepublicznych w latach – o 134,73%; Wobec wzrostu wartości planu finansowego OOWNFZ o ok. 62%

12 Śr.czas pobytu SP ZOZ N ZOZ 6,30 5,73 5,96

13 Dynamika zmian liczby pobytów 2005-2008

14 Śr.wartość pobytu * * * Bez „środków podwyżkowych”

15 Skargi pacjentów w OOWNFZ
2007 2008 Całkowita ilość skarg 70 99 Skargi na Szpitale 13 (0 zasadnych) 23 (5 zasadnych) w tym publiczne 11 w tym niepubliczne 2

16 Wnioski (1) Skrócenie śr.czasu pobytu w oddziałach po prywatyzacji,
Tendencja do mniejszych „nadwykonań”, Zwiększenie liczby kontraktowanych poradni AOS, Walka o pacjenta ( jakość opieki, marketing, systemy motywacyjne...)

17 Wnioski (2) Czy szpitale niepubliczne „wybierają atrakcyjniejsze finansowo świadczenia”? Równość w dostępie do pieniędzy systemu ubezpieczeniowego = równość w odpowiedzialności Płatność jest wprost proporcjonalna do „zaangażowania”, a nie do statusu organizacyjnego (SP ZOZ, NZOZ)

18 Ocena jakości opieki w szpitalu
1063 (89,33%) ankietowanych oceniło jakość opieki w szpitalu pod względem przyjęcia jako b. dobrą i dobrą, a tylko 10 (0,84%) respondentów oceniło jako złą, kobiety i mężczyźni oraz respondenci bez względu na miejsce zamieszkania jednakowo wysoko oceniali jakość przyjęcia do szpitala.

19 Ogólna ocena jakości opieki
ponad 88% ankietowanych (1048 osób) oceniło ogólną jakość jako dobrą lub zadowalającą, nie stwierdzono istotnej zależności w ogólnej ocenie jakości opieki medycznej z płcią oraz wiekiem, istotnie częściej ogólną ocenę dostępności jako dobrą lub zadowalającą podawały osoby z niższym wykształceniem, istotnie częściej ogólną ocenę jakości opieki medycznej jako dobrą lub zadowalającą podawały osoby zamieszkałe na wsi lub w małych miastach.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena funkcjonowania Niepublicznych Szpitali Samorządowych a jakość udzielanych świadczeń na przykładzie woj. opolskiego Dr n.med. Kazimierz Łukawiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google