Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE USŁUG ANESTEZJOLOGICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE USŁUG ANESTEZJOLOGICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE USŁUG ANESTEZJOLOGICZNYCH
KONFERENCJA „ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA- PERSPEKTYWY 2007/2009” KONTRAKTOWANIE USŁUG ANESTEZJOLOGICZNYCH Jerzy Gryglewicz i Dariusz Puławski Czerwiec 2007

2 Początki przedstawienie koncepcji spółek anestezjologicznych jako firmy zewnętrznych świadczących usługi na rzecz szpitali powstanie SA ZOZ z siedzibą w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie

3 Rodzaje kontraktów Kontrakty ,,całościowe” Kontrakty ,,dyżurowe”
Kontrakty „pod telefonem” Kontrakty z płatnikiem

4 Rodzaje Kontraktów – podział ze względu na jednostkę rozliczeniową
Stawka godzinowa (13-70 zł) Stawka za świadczenie ( zł) Stawki mieszane

5 Rodzaje kontraktów- podział ze względu zakres świadczeń
Świadczenie lekarskie Świadczenie lekarskie + pielęgniarskie Świadczenie lekarskie + koszty leków Świadczenie lekarskie +leki+ sprzęt

6 Rodzaje kontraktów podział ze względu na podmiot udzielający świadczenia
Kontrakty indywidualne Kontrakty przez spółkę lekarską Kontrakty przez NZOZ

7 Perspektywa anestezjologa (lekarza)
Szanse Wzrost wynagrodzeń Dywersyfikacja źródeł finansowania Racjonalizacja kosztów Budowanie własnej marki Możliwość wpływu na rodzaj realizowanych świadczeń Wyższe kontrakty przy wyższych umiejętnościach (kwalifikacjach) Możliwe negocjacje cenowe z producentami sprzętu i leków Zagrożenia Wysokość kontraktu zależna pod sytuacji rynkowej w danym rejonie Narażenie na bezpośrednie roszczenia pacjentów Zagrożenia związane z niekorzystnie podpisaną polisą OC Praca w warunkach konkurencji rynkowej (także z innych krajów) Na początku brak przychylności ze strony innych specjalizacji

8 Perspektywa dyrekcji Szanse Zagrożenia
Rozwiązanie „problemu anestezjologów w szpitalu” Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń anestezjologicznych Zmniejszenie kosztów pracy Pilotaż pomocny w restrukturyzacji innych oddziałów Rozwiązanie problemu dyżuru medycznego w zakresie zgodności z Dyrektywą 2003/88/WE Przeniesienie OC na kontrahenta anestezjologicznego Możliwość wyboru najlepszego kontrahenta Zagrożenia Konkurowanie o anestezjologów z innymi świadczeniodawcami Zmiana zasad działania bloku operacyjnego i OIT Konieczność podniesienia uposażenia konsultantowi (ordynatorowi) w OIT – ciągłość opieki merytorycznej Na początku powstawanie napięć w szpitalu

9 Perspektywa płatnika Szanse Zagrożenia
Zahamowanie emigracji anestezjologów Zwiększenie dostępności usług anestezjologicznych Zakończenie konfliktu w obszarze anestezjologii Otworzenie możliwości kontraktowania usług firm / anestezjologów z innych krajów Powstanie rynku w obszarze anestezjologii W obszarach urynkowionych – odpłatność za studia? Zagrożenia Zachwianie systemu kształcenia specjalistów Wzrost ogólnych kosztów świadczeń w zakresie anestezjologii Konieczność podniesienia wysokości kontraktów Wzrost roszczeń ze strony pozostałych specjalności i personelu medycznego Kumulacja anestezjologów przez silne szpitale (dobra płaca i spełnienie aspiracji)

10 Dodatkowe czynniki Ubezpieczenie OC Zabezpieczenie prawne
Wzory kontraktów Relacje z innymi specjalnościami Konsultacje wewnątrz szpitala Usługi bankowe związane z funkcjonowaniem kontraktów.

11 Wyniki Ankiety Ministerstwa Zdrowia (400 szpitali)
Anestezjolodzy na kontraktach 1377 (1253 szpitale publiczne, 124 niepubliczne) Wynagrodzenie miesięczne od 140 zł do zł Braki kadrowe: 641 anestezjologów Liczba anestezjologów wg NIL 3978

12 Przewidywany rozwój wydarzeń
Powstanie rynku usług anestezjologicznych Konkurencja między świadczeniodawcami anestezjologicznymi: rozwój silnych i upadek słabych podmiotów Ustabilizowanie cen i wzrost jakości usług Wzrost roli samorządu lekarskiego przez udzielanie pozwoleń na prowadzenie działalności Wzrost zarobków nauczycieli akademickich Rozwój placówek uzyskujących akredytację do szkolenia specjalistów

13 Pytania Sieć szpitali? Referendum?
Istniejące niedobory kadry anestezjologicznej? Import usług anestezjologicznych? Standard w anestezjologii w warunkach komercyjnych? Rozwój kadry anestetyków? Co z medycyną ratunkową?

14 Dziękuję Państwu za uwagę.
Zapraszamy na konferencję poświęcona prywatnej ochronie zdrowia i kontraktowaniu jesienią 2007 r.


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE USŁUG ANESTEZJOLOGICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google