Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Gołuchów, październik 2009 r.

2 Realizacja celów i zadań samorządowych
Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rozwijanie nowych obszarów usług zdrowotnych Podnoszenie jakości (ISO, akredytacja) Działalność bez długów pomimo ograniczonych środków Realizacja zadań zabezpieczenia kryzysowego, OC Zabezpieczenie potrzeb armii RP Utrzymanie stanowisk pracy, Zgromadzenie niezbędnego kapitału Terminowa realizacja zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów

3 Realizacja celów i zadań samorządowych
Podnoszenie standardu pobytu i leczenia pacjentów Poprawa warunków pracy Podnoszenie kwalifikacji pracowników Promocja zdrowia, festyny zdrowotne, programy profilaktyczne finansowane nie tylko ze środków publicznych Realizacja inwestycji z własnych środków finansowych Zwiększenie sprawności działania Gwarancja pełnej kontroli samorządu Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu

4 Obciążenie samorządów
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Obciążenie samorządów Powiat Ełcki – spłata zadłużenia SP ZOZ ok. 11 mln zł ( kredyt komercyjny) Gmina Miasto Ełk – dokończenie budowy szpitala (inwestycja centralna) w zakresie umożliwiającym opuszczenie starego obiektu – ok. 14 mln zł (kredyt komercyjny) Dokapitalizowanie spółki poprzez aport oraz wkład pieniężny z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem spółki OSZCZĘDNOŚCI DLA SKARBU PAŃSTWA min zł !!!

5 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Co nas boli ? CIT – brak zwolnienia przedmiotowego (np. zadania inwestycyjne, odtworzeniowe, remontowe) lub zwolnienia podmiotowego VAT – brak dostatecznie przecyzyjnej definicji do zastosowania zwolnienia, - brak możliwości istotnych odliczeń, - żywienie jako usługa bezpośrednio związana z ratowaniem lub zachowaniem zdrowia (firmy kateringowe podniosą ceny w sytuacji zakwalifikowania usługi jako zwolnionej z VAT) Przyszłe obowiązkowe obciążenia kosztowe (np. wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wymogów NFZ – kadra, sprzęt, autoryzowane naprawy i przeglądy, zakaz tzw. resterylizacji, ... ) w wielu szpitalach nie znajdą pokrycia w przychodach z NFZ.

6 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Co nas boli ? Uniemożliwianie stosowania elementarnych zasad obrotu gospodarczego (wykonanie usługi w sytuacji przymusu ustawowego, wystawienie faktury...) Wsteczne wtórne zdalne weryfikacje z zablokowaniem możliwości bieżącego fakturowania bez kontroli dokumentacji medycznej Skutki kontroli usług po okresie rozliczeniowym (brak możliwości skompensowania zakwestionowanych usług usługami ponadlimitowymi, potrącenie z bieżących należności) Brak jasnej polityki zdrowotnej Brak stabilizacji w wycenie usług Brak instytucji promes dla świadczeniodawców w sytuacji koniecznych wydatków inwestycyjnych Brak finansowej promocji ze strony NFZ akredytacji lub innych wskazanych i uznanych systemów jakości

7 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Co nas boli ? Zapominanie o tych samorządach, załogach i spółkach, które jako pierwsze torowały drogę do oczekiwanych obecnie zmian Zachęty finansowe do przekształceń mogą odwracać uwagę od ich istoty i wywoływać frustracje u tych którzy nie mogą z nich skorzystać Funkcjonujące przepisy o wzroście wynagrodzeń w oderwaniu od wyników finansowych Dysproporcje w dostępie do środków unijnych dla szpitali powiatowych w stosunku do zadań Brak nowych przepisów wykonawczych do ustawy o dz. Leczn. Tworzenie warunków do drenowania (w niektórych miejscach) i tak niewystarczających w systemie środków finansowych Podnoszenie lub zmiana wymogów dla świadczeniodawców w trakcie trwania umów zwłaszcza tuż przed składaniem ofert

8 STALE TRZEBA UWAŻAĆ ABY ...
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. STALE TRZEBA UWAŻAĆ ABY ...

9 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

10 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

11 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

12 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google