Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest silnik spalinowy Typy silników spalinowychJak powstaje silnik Źródła Budowa Silnika i jego działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest silnik spalinowy Typy silników spalinowychJak powstaje silnik Źródła Budowa Silnika i jego działanie."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest silnik spalinowy Typy silników spalinowychJak powstaje silnik Źródła Budowa Silnika i jego działanie

2 Silnik spalinowy silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz "zimny" a rozprężany - "gorący". Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej, niż uzyskuje się z rozprężania. Energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa - stąd nazwa - silnik spalinowy.

3

4 Typy silników spalinowych silnik spalinowy tłokowy silnik Stirlinga silnik turbowałowy silnik odrzutowy

5 Silnik spalinowy tłokowy silnik cieplny o spalaniu wewnętrznym, w którym energia eksplozji spalanego paliwa zamieniana jest w energię mechaniczną. Klasyfikacja silników spalinowych

6 Klasyfikacja silników spalinowych tłokowych Ze względu na sposób zapłonu, który także decyduje o rodzaju użytego paliwa Silniki spalinowe dzielą się na: silniki o zapłonie iskrowym, znane także jako silniki benzynowe (dawniej zwane silnikami gaźnikowymi)silniki o zapłonie iskrowym silniki o zapłonie samoczynnym znane także jako silniki wysokoprężne, lub silniki Dieslasilniki o zapłonie samoczynnym silniki gazowe silniki żarowe Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego silniki spalinowe dzielą się na: silniki z tłokiem posuwisto-zwrotnym (w tym silnik rotacyjny)silniki z tłokiem posuwisto-zwrotnym silniki z tłokiem obrotowym (silnik Wankla)silniki z tłokiem obrotowym Ze względu na układ cylindrów silniki spalinowe dzielą się na: silniki rzędowe silniki o przeciwległych cylindrach (silniki przeciwbieżne - silnik bokser), układ nazywany też przeciwsobnymsilniki o przeciwległych cylindrach silniki wielorzędowe, w tym silniki widlaste (w układzie V lub dwurzędowym) oraz silniki w układzie W (lub trzyrzędowym)silniki wielorzędowe, w tym silniki widlaste silniki gwiazdowe Ze względu na liczbę suwów w cyklu roboczym silniki spalinowe dzielą się na: silniki dwusuwowe silniki czterosuwowe

7 silniki o zap ł onie iskrowym Silnik o zapłonie iskrowym (ZI) jest silnikiem cieplnym spalinowym o spalaniu wewnętrznym, w którym spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

8 silniki Diesla Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla, ZS) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny.

9 silniki gazowe Silnik gazowy jest silnikiem cieplnym spalinowym o spalaniu wewnętrznym, w którym paliwem jest gaz. Paliwem dla takiego silnika mogą być: płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, biogaz i inne gazy.

10 silniki żarowe silnik spalinowy wykorzystujący do zapłonu wysokie ciśnienie i żarzącą się świecę. Zazwyczaj określenie silnik żarowy oznacza dwusuwowe silniki modelarskie. Polski żarowy silnik modelarski Super Sokół 3 konstrukcji St. Górskiego.

11 silniki z tłokiem posuwisto-zwrotnym silnik, który do wytwarzania pracy wykorzystuje tłoki poruszające się w cylindrach. Tłoki najczęściej są połączone z wałem korbowym, od którego odbierany jest moment obrotowy.

12 silnik Wankla Silnik z tłokiem obrotowym jest to silnik spalinowy, w którym tłok obraca się wewnątrz cylindra.

13 Zasada działania

14 silniki rzędowe silnik spalinowy wielocylindrowy, w którym cylindry usytuowane są w jednym rzędzie. Silniki takie stosowane są głównie w motoryzacji, do napędu samochodów i motocykli.

15

16 silniki o przeciwległych cylindrach- boxer jest to silnik spalinowy wielocylindrowy o parzystej liczbie tłoków, w którym cylindry usytuowane są na wspólnej osi. Silniki takie mogą być przeciwbieżne, gdy każdy z tłoków ma swoją komorę spalania albo współbieżne ze wspólną lub rozdzielną komorą spalania. Układ ten zapewnia niższy niż w konwencjonalnych silnikach poziom hałasu i wibracji oraz niższy spadek mocy.

17 Schemat kinematyczny silników o przeciwległych cylindrach i zasada działania

18 silniki wielorz ę dowe Silnik widlasty (silnik typu V) jest to silnik Spalinowy wielocylindrowy rzędowy, w którym cylindry umieszczone są w dwóch rzędach usytuowanych względem siebie pod kątem mniejszym od prostego.

19 silniki gwiazdowe Jest to wielocylindrowy silnik spalinowy, w którym cylindry umieszczone są promieniowo na obwodzie koła, z centralnym wałem korbowym. Silnik gwiazdowy może zawierać od trzech do kilkunastu cylindrów. Silnik taki może mieć obieg zarówno dwusuwowy jak i czterosuwowy.

20

21 silniki dwusuwowe Jest to silnik spalinowy, w którym cztery fazy pracy (ssanie, sprężanie, praca i wydech) wykonywane są w ciągu dwóch suwów (od górnego do dolnego skrajnego położenia) tłoka.

22 Schemat silnika dwusuwowego o zapłonie iskrowym

23 silniki czterosuwowe Silnik spalinowy o spalaniu wewnętrznym wykorzystywany w samochodach, ciężarówkach, motocyklach oraz wielu innych maszynach. Nazwa odnosi się do czterech faz, które zachodzą podczas działania: wpływu paliwa, sprężenia, zapłonu i wydmuchu spalonego paliwa powstałego podczas dwóch okrążeń wału korbowego na cykl pracy w Cyklu Otto oraz silniku Diesla. Cztery kroki w cyklu są często nieformalnie przedstawiane jako "ssanie, sprężanie, wybuch, podmuch". Zatem silnik czterosuwowy to silnik, którego tłok wykonuje cztery ruchy posuwiste w jednym cyklu roboczym.

24 Silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym - zasada działania

25 Silnik odrzutowy to silnik dzia ł aj ą cy na zasadzie wyrzucania z du żą pr ę dko ś ci ą strumienia gazów, co wywo ł uje si łę ci ą gu w przeciwn ą stron ę na podstawie trzeciego prawa dynamiki Newtona. Potocznie przez silnik odrzutowy rozumie si ę najcz ęś ciej silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe. Podstaw ą teoretyczn ą pracy silnika odrzutowego jako silnika cieplnego jest obieg Braytona- Joule'a.

26 Silnik turbowałowy - silnik turbinowy (turbina gazowa), w której ciąg zimny nie jest stunelowany i jest uzyskiwany przy pomocy śmigła, a turbina jest zaprojektowana tak, aby możliwie dużą część energii spalin zamienić na energię mechaniczną i przekazywać na śmigło.

27 silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła. Źródłem ciepła może być w szczególności proces spalania jakiegoś paliwa, ale nie jest to konieczne.

28

29

30 Wykonał: Bartłomiej Płózka kl.IIIB Ź ród ł a:


Pobierz ppt "Co to jest silnik spalinowy Typy silników spalinowychJak powstaje silnik Źródła Budowa Silnika i jego działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google