Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asystent Magazyn. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asystent Magazyn. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie."— Zapis prezentacji:

1 Asystent Magazyn

2 Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu 6. Wprowadzanie danych 7. Narz ę dzia administracyjne 8. Sesja pyta ń i odpowiedzi

3 O programie 1. Geneza 2. Struktura baz danych 3. U ż ytkownicy 4. Oddzia ł y 5. Magazyny

4 Interfejs programu 1. Menu górne 2. Pasek narz ę dzi 3. Lewe menu (Panel Menu) 4. Obszar roboczy 5. Panele narz ę dziowe 6. Panel dodatkowy 7. Pasek stanu

5 Modu ł y i funkcje 1. Na czym polega budowa modu ł owa i jej zalety. 2. Opis modu ł ów: Dane kontaktowe Magazyn Raporty S ł owniki 3. Klient poczty elektronicznej e-mail

6 Modu ł y i funkcje c.d. 4. Masowa korespondencja (e-mail i sms) 5. Wydruki etykiet Wewn ę trzny komunikator Asystenta Przypomnienia

7 Dostrajanie programu 1. Dane firmy 2. Wygl ą d a) kolor i elementy interfejsu b) elementy panelu menu, list rekordów oraz okien c) sortowanie danych na listach d) wydruki (Edytor szablonów) 2. Symbole automatyczne 3. Zmienne globalne 4. S ł owniki

8 Wprowadzanie danych 1. Wst ę p – podstawowe poj ę cia 2. Sposoby dodawania nowych wpisów Dane kontaktowe Indeks materia ł ów/produktów Dokumenty magazynowe 3. Szablony pól opisowych (uwagi, opisy, komentarze, itp.) 4. Kategorie, oznaczenia kolorami oraz Pola dodatkowe

9 Narz ę dzia administracyjne 1. Tworzenie baz danych – wymagania sieciowe 2. Zarz ą dzanie u ż ytkownikami (i ich uprawnieniami), oddzia ł ami, itp. 3. Tworzenie i odtwarzanie z kopii bezpiecze ń stwa bazy danych 4. Eksport i import danych 5. Edytor SQL 6. Narz ę dzia specjalne 7. Zarz ą dzanie konfiguracjami 8. Ustawienia szczegó ł owe

10 Pytania i odpowiedzi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

11 Koniec


Pobierz ppt "Asystent Magazyn. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google