Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży. Aplikacja dedykowana dla agencji celnych. FAKTURY++

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży. Aplikacja dedykowana dla agencji celnych. FAKTURY++"— Zapis prezentacji:

1 FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży. Aplikacja dedykowana dla agencji celnych. FAKTURY++

2 FRAKTAL Faktury ++ to nowoczesne oprogramowanie należące do rodziny programów FRAKTAL STUDIO. Wraz z programami SAD++, Zlecenia ++ i Rejestr ++ tworzy główn y filar pakietu FRAKTAL STUDIO. Program Faktury++ jest przeznaczony dla agencji celnych oraz firm spedycyjnych i służy do przygotowywania dokumentów sprzedaży za usługi celno-spedycyjne. Faktury i noty mogą być wystawiane do konkretnych zleceń we współpracy z modułem Zlecenia++. W takim przypadku do wystawienia dokumentów wykorzystywane są dane wprowadzone w trakcie obsługi zlecenia. Faktury i noty mogą być także wystawiane odrębnie, bez powiązania ze zleceniem. FRAKTAL Faktury ++ Oprogramowanie FRAKTAL Faktury ++ w połączeniu z modułem Zlecenia++ w zdecydowany sposób skraca czas obsługi zlecenia oraz ułatwia kontrolę rozliczeń z klientami.

3 FRAKTAL STUDIO FRAKTAL F aktury++ korzysta ze wspólnego interfejsu wraz z innymi modułami należącymi do FRAKTAL STUDIO. Oznacza to, że użytkownik korzystający z kilku modułów otwiera jeden program, który zawiera wszystkie opcje modułów. Moduły są dołączane w miarę zakupu licencji. Użytkownik n ie musi przełączać się między aplikacjami – wszystkie funkcje są dostępne w ramach jednego interfejsu. Obrazki wykorzystane w prezentacji zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania FRAKTAL STUDIO z modułami: SAD++, Zlecenia++, Faktury++, Rejestr++ i Procedura++.

4 Technologia wykonania Program FRAKTAL Faktury++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.

5 Zadania programu Faktury ++ wystawianie dokumentów sprzedaży - faktury polskie i zagraniczne, noty wykładowe, faktury i noty korygujące, faktury proforma możliwość zdefiniowania wielu serii dokumentów automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży do zlecenia spedycyjnego drukowanie dokumentów według wzorców możliwość drukowania logo na dokumentach oraz tekstów własnych w ustalonych polach eksport danych do programu Symfonia FK z automatyczną dekretacją na określone konta

6 Menu programu Boczne Górne

7 Menu boczne wspólne KARTOTEKI Kontrahenci Kursy walut Taryfa celna ADMINISTRACJA Użytkownicy Parametry Wzorce SADów Numerator SADów Ustawienia wydruku SAD Import danych

8 Menu boczne modułu Faktury++ Faktury Dokumenty Serie dokumentów Stawki VAT Kategorie FK Wzorce wydruków

9 Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element. Menu górne – elementy stałe

10 Menu górne – elementy kontekstowe Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Wybrane opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteki Zakładce Dokumenty SAD Zakładce Administracja Zakładce Zlecenia Zakładce Fakturowanie Zakładce Rejestry

11 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta użytkowników, którzy będą korzystać z programu. Nowi użytkownicy są dodawani w zakładce Administracja/Użytkownicy. Tylko Administrator (login SA) ma prawo dodawać nowych użytkowników. Bardzo ważne jest bezpieczne przechowywanie hasła użytkownika SA, które jest niezbędne do wykonania wielu czynności (niektórych aktualizacji, kopii bazy danych). Tutaj podawane są dane użytkownika, w tym login i hasło.

12 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy założyć przynajmniej jedną serię dokumentów. Serie dodawane są w Kartotece serii dokumentów sprzedaży. Nową serię zakładamy wciskając przycisk Dodaj.

13 Konfiguracja programu W oknie Seria dokumentów sprzedaży definiujemy parametry serii. Parametry definiowane są na zakładkach: Parametry ogólne Uwagi – treść uwag jest drukowana jest w określonych miejscach na fakturze. Logo Opcje eksportu do Symfonia FK

14 Konfiguracja programu W Numeratorze serii zleceń definiowany jest cykl numeracji: ciągły roczny kwartalny miesięczny oraz czas obowiązywania numeratora i format numeru. Format numeru podawany jest w następujący sposób: Dwa dowolne znaki (litery lub liczby), które określają symbol serii/ YY – w tym miejscu program automatycznie będzie wstawiać w numerze zlecenia dwie ostatnie cyfry roku/ 9999 – cztery cyfry 9 definiują, że w tym miejscu będzie numer kolejny zlecenia

15 Stawki VAT Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić potrzebne stawki VAT. Informacje te wprowadzane są w kartotece stawek VAT. Nową stawkę wprowadzamy po wciśnięciu przycisku Dodaj.

16 Kategorie FK Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić dane kategorii FK. Kartoteka kategorii FK służy do określenia sposobu dekretowania poszczególnych pozycji faktur w zależności od tego, czego dotyczy płatność. Nową stawkę wprowadzamy po wciśnięciu przycisku Dodaj.

17 Menu Kartoteki Kontrahentów Funkcje dostępne w Kartotece Kontrahentów Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

18 Kartoteka kontrahentów Dane kontrahenta wprowadzane są na trzech tematycznych zakładkach. Kartoteka kontrahentów zawiera dane o kontrahentach. Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi Na zakładce Upoważnienia wyświetlane są informacje o upoważnieniach udzielonych przez klienta.

19 Kartoteka dokumentów sprzedaży Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie dokumentu Edycja dokumentu Dodanie dokumentu Usunięcie dokumentu Odświeżenie kartoteki Drukowanie dokumentu Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów Funkcje dostępne w Kartotece dokumentów sprzedaży:

20 Kartoteka dokumentów sprzedaży Drukowanie dokumentu Podgląd wydruku Wystawianie dokumentu korygującego Oznaczenie jako zapłacony Oznaczenie jako zatwierdzony Wyczyszczenie statusu sprawy Inne funkcje dostępne w kartotece dokumentów sprzedaży. Eksport dokumentów do systemu FK Symfonia

21 Faktury tworzone są automatycznie na podstawie danych zlecenia spedycyjnego (współpraca modułów Zlecenia++ i Faktury ++). Tworzenie faktur/not do zlecenia rozpoczyna się w oknie Zlecenie spedycyjne na zakładce Rozliczenia. Dzięki wprowadzeniu danych na tej zakładce dokumenty powstaną w sposób automatyczny, bez konieczności wprowadzania danych ręcznie w zakładce Fakturowanie. Tworzenie faktury do zlecenia

22 Rozliczenie zlecenia Za pomocą przycisku Dodaj dodawane są nowe pozycje rozliczenia. Dane nowej pozycji: Typ (należność, wykład, refaktura) Podtyp Opis pozycji Cena, waluta, kurs waluty Ilość, jednostka, rabat, stawka VAT Kategoria FK i inne

23 Rozliczenie zlecenia Użytkownik może korzystać z tworzonych samodzielnie podręcznych słowników. Słownik jest dostępny np. w polu Opis pozycji rozliczenia. Każdy tekst wprowadzony w tym polu można zapamiętać w podręcznym słowniku a następnie użyć go przy tworzeniu nowych zleceń. Słownik jest dostępny w menu kontekstowym, po wciśnięciu prawego klawisza myszy.

24 Rozliczenie zlecenia Po wprowadzeniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia klientowi faktur i not pozycje są zatwierdzane przyciskiem Zatwierdź.

25 Rozliczenie zlecenia Faktury/noty można wygenerować z zatwierdzonych pozycji za pomocą przycisku Faktura. Program domyślnie generuje dokumenty ze wszystkich zatwierdzonych pozycji. Możliwe jest też generowanie dokumentów tylko do zaznaczonych pozycji.

26 Po wciśnięciu przycisku Faktura otwiera się okno faktury do zlecenia. W oknie uzupełniane są dane potrzebne do przygotowania dokumentu. W oknie można zaznaczyć opcję Zapisz aktualną konfigurację jako domyślną, co spowoduje, że widoczna konfiguracja będzie stosowana domyślnie do innych dokumentów sprzedaży. W oknie można zaznaczyć także opcję Drukuj faktury po zaimportowaniu, co spowoduje, że po wystawieniu faktury za pomocą przycisku Wystaw fakturę program automatycznie wyśle dokumenty do wydruku na drukarce. Rozliczenie zlecenia

27 Wystawione dokumenty sprzedaży można obejrzeć przechodząc na zakładkę Faktury/noty. Faktury do zlecenia Podgląd dokumentu wyświetlany jest po wciśnięciu przycisku Pokaż.

28 Dokumenty generowane ze zleceń są przechowywane w kartotece Dokumenty w module Faktur y ++. Dostęp do kartoteki z panelu bocznego programu - zakładka Faktur owanie, kartoteka Dokumenty. Faktury do zlecenia Więcej informacji na temat obsługi zleceń znajduje się w prezentacji programu FRAKTAL Zlecenia ++

29 Dokumenty sprzedaży mogą być wystawiane także odrębnie, bez powiązania ze zleceniami. Faktura bez powiązan i a ze zleceniem Takie d okumenty wystawiane są bezpośrednio w kartotece dokumentów sprzedaży za pomocą przycisku Dodaj. Po wciśnięciu Dodaj należy wybrać rodzaj dokumentu.

30 W oknie danych faktury należy wprowadzić ręcznie dane dokumentu. Faktura bez powiązan i a ze zleceniem

31 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal Studio moduł Zlecenia ++ Niniejsza prezentacja jest przeglądem głównych funkcji programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

32 Studio Oprogramowania FRAKTAL ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Tel. (22) 339 02 06 Fax. (22) 339 02 07 biuro@fraktal.com.pl www.fraktal.com.pl


Pobierz ppt "FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży. Aplikacja dedykowana dla agencji celnych. FAKTURY++"

Podobne prezentacje


Reklamy Google