Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 10 luty 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 10 luty 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 10 luty 2011 r.

2 Agenda Spotkania 1.Wstęp 2.Podsumowanie Konsultacji Rynkowych 3.Podsumowanie Zmian w Koncepcji 4.Schemat Systemu Pożyczek 5.Aktualny Harmonogram Prac 6.Dyskusja 7.Podsumowanie

3 Podsumowanie Konsultacji Rynkowych W okresie listopad – grudzień 2010 r. Krajowy Depozyt przeprowadził w gronie swoich uczestników konsultacje koncepcji systemu pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez Uczestników KDPW. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi oraz w wyniku własnych analiz Krajowy Depozyt dokonał stosownych zmian w koncepcji projektu. Szczegółowe wyniki konsultacji wraz z wykazem zmian w koncepcji zostały przekazane uczestnikom w styczniu 2011 r. Na kolejnych slajdach prezentowane są: Podstawowe zmiany w koncepcji systemu pożyczek wynikające z uwzględnienia uwag zgłoszonych przez uczestników Odpowiedzi na uwagi, które nie zostały uwzględnione Wyjaśnienia zagadnień zgłoszonych przez uczestników jako niejasne

4 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 1.Oferta pożyczki W momencie składania oferty na platformę będzie możliwe ustalenie terminu ważności oferty. W pierwszym etapie funkcjonowania systemu nie będzie możliwe: Kojarzenie ofert z wyprzedzeniem, Automatyczne zestawianie kontr-ofert - przy braku możliwości negocjacji poszczególnych warunków oferty pożyczki oraz braku mechanizmu widełek w trakcie kojarzenia ofert, automatyczne zestawiania ofert na platformie byłoby wykorzystywane w znikomym zakresie, niewspółmiernym do kosztu wdrożenia i eksploatacji tego rozwiązania.

5 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 2.Zawarcie umowy pożyczki Momentem zawarcia umowy pożyczki jest moment akceptacji oferty zamieszczonej na platformie. Otwarcie pożyczki następuje w momencie rozrachunku otwarcia na kontach pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. 3.Rozrachunek pożyczki W pierwszym etapie funkcjonowania systemu nie przewiduje się możliwości rozrachunku pożyczek w systemie RTGS, jak również wprowadzenia dodatkowej sesji płatnej po 15:30. Rozrachunek pożyczek w systemie RTGS jest rozważany do wprowadzenia na dalszym etapie rozwoju systemu.

6 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 4.Zwrot pożyczki Rozrachunek zwrotu pożyczki bezterminowej w przypadku żądania złożonego przez pożyczkodawcę nastąpi w dniu T+4 dla papierów udziałowych i w T+3 w przypadku papierów dłużnych (gdzie T jest dniem złożenia żądania zwrotu pożyczki bezterminowej przez pożyczkodawcę). Skrócenie tego terminu do odpowiednio T+3 i T+2 w przypadku żądania złożonego do określonej godziny w dniu T, może rodzić problemy operacyjne po stronie pożyczkobiorcy. Zwrot pożyczki terminowej w terminie innym niż pierwotnie uzgodniony nastąpi tylko za zgodą drugiej strony umowy pożyczki. W takim przypadku opłata specjalna nie będzie miała zastosowania.

7 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 4.Zwrot pożyczki (c.d.) W pierwszym etapie funkcjonowania systemu KDPW nie przewiduje możliwości zwrotu pożyczki w dniu jej otwarcia. Postulat dotyczący zapewnienia możliwości zwrotu pożyczki w dniu jej zawarcia jest uzasadniony, jednak skomplikowany technicznie, dlatego KDPW proponuje jego realizację na późniejszym etapie rozwoju systemu. Nie przewiduje się wprowadzenia minimalnego czasu trwania pożyczki. Zawarcie pożyczki terminowej pozwala oszacować wartość wynagrodzenia dla uzgodnionego pomiędzy stronami czasu trwania pożyczki. Skrócenie czasu trwania pożyczki terminowej będzie możliwe tylko za zgodą obu stron umowy pożyczki i zawsze oznaczać będzie uzgodnienie nowego czasu trwania pożyczki, co pozwala na ponowne oszacowanie opłacalności takiej operacji.

8 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 5.Wynagrodzenie za pożyczkę Obok wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udzieloną pożyczkę p.w. proponowane jest pobieranie wynagrodzenia dla pożyczkobiorcy za przekazywane pożyczkodawcy środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie początkowe pożyczki. Proponowane jest wyliczanie wynagrodzenia dla pożyczkobiorcy na podstawie aktualizowanej wartości stawki referencyjnej POLONIA. Wynagrodzenie, zarówno dla pożyczkodawcy, jak i dla pożyczkobiorcy, naliczane będzie na podstawie dziennej wartości rynkowej przedmiotu pożyczki, zarówno dla dni roboczych jak i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wynagrodzenia naliczanego dla dni wolnych od pracy wartość aktywów stanowić będzie wartość z ostatniego dnia roboczego. Wynagrodzenie będzie naliczanie do faktycznego, a nie umownego dnia zwrotu przedmiotu pożyczki.

9 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 6.Zabezpieczenie pożyczki KDPW_CCP nie będzie pobierało marginesu powiększającego wartość zabezpieczenia. Przyjętym zostało, że wartość zabezpieczenia początkowego jest równa bieżącej wartości przedmiotu pożyczki, ustalanej poprzez codzienne równanie do rynku (MTM).

10 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 7.Rekompensata utraconych pożytków KDPW będzie obsługiwało rekompensatę utraconych pożytków wyłącznie w przypadku wypłaty pożytków pieniężnych. W przypadku zdarzeń korporacyjnych związanych z wypłatą pożytków niepieniężnych Krajowy Depozyt proponuje automatycznie zamykać aktywne pożyczki terminowe. Zamknięcie pożyczki powinno nastąpić przed terminem ustalenia praw do pożytków. Rekompensaty w formie pieniężnej będą realizowane w kwocie brutto, bez względu na status podatkowy pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Do momentu rozliczenia rekompensaty wartość pożytków będzie powiększać zobowiązanie pożyczkobiorcy z tytułu przyjętych p.w. i będzie uwzględniana przy wyliczaniu wartości zabezpieczenia.

11 Podsumowanie Zmian w Koncepcji 8.Opłaty specjalne W przypadku nie dostarczenia przedmiotu pożyczki lub zabezpieczenia do rozrachunku otwarcia pożyczki opłata specjalna wyrażana jako % wartości przedmiotu pożyczki będzie posiadać stałą wartość minimalną (kwotowo) istotną dla pożyczek o małej wartości. W przypadku zakończenia pożyczki przez KDPW (jako operatora systemu) w związku z wykonywaniem praw z papierów (w związku z realizacją zdarzenia korporacyjnego), strony umowy pożyczki nie zostaną obciążone opłatą specjalną za wcześniejsze zakończenie pożyczki. 9.Inne opłaty KDPW planuje wprowadzenie opłaty okresowej za uczestnictwo w systemie. Stawka opłaty nie została jeszcze ustalona. W początkowym okresie funkcjonowania systemu KDPW planuje zawieszenie pobierania tej opłaty.

12 Schemat Systemu Pożyczek PożyczkobiorcaPożyczkodawca Uczestnik Rozliczający Depozytariusz Platforma Ofertowa KDPW - CCP KDPW - CSD

13 Schemat Systemu Pożyczek Platforma ofertowa – funkcjonalności Składanie ofert pożyczek: Treść oferty, Modyfikacja oferty, Wycofanie istniejącej oferty. Akceptacja ofert pożyczek: Przeglądanie, filtrowanie, wyszukiwanie, Akceptacja oferty w części lub w całości, Automatyczne przekazywanie informacji o pożyczkach do systemu C&S, Automatyczna zmiana treści pozostałej części oferty (akceptacja w części).

14 Schemat Systemu Pożyczek Platforma ofertowa – funkcjonalności (c.d.) Zarządzanie aktywnymi pożyczkami: Przeglądanie informacji dotyczących aktywnych pożyczek, Zarządzanie żądaniami zwrotu pożyczek terminowych, Zarządzanie żądaniami zwrotu pożyczek bezterminowych, Alerty informacyjne. Raportowanie: Zestawienie aktywnych pożyczek, Zestawienie wynagrodzenia.

15 Schemat Systemu Pożyczek System rozliczeniowy i rozrachunkowy – funkcjonalności Otwarcie pożyczki: Automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowo - rozrachunkowych, Raportowanie do uczestników CCP i CSD. Zwrot pożyczki: Automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowo – rozrachunkowych dla zwrotu pożyczek terminowych, jak i bezterminowych, Raportowanie do uczestników CCP i CSD.

16 Schemat Systemu Pożyczek System rozliczeniowy i rozrachunkowy – funkcjonalności (c.d.) Zamknięcie pożyczki: Automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowo – rozrachunkowych, Automatyczne zamykanie pożyczki terminowej w przypadku dystrybucji niepieniężnych, Automatyczne zamykanie pożyczek w przypadku defaultu strony pożyczki, Raportowanie do uczestników CCP i CSD. Zarządzanie zabezpieczeniami: Zabezpieczenie początkowe, MTM, Depozyt zabezpieczający.

17 Aktualny Harmonogram Prac I kw. 2011 Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej – Prace w toku II kw. 2011 Przygotowanie projektu technicznego II/IV kw. 2011 Implementacja zmian w systemie kdpw_stream IV kw. 2011 Testy z udziałem uczestników KDPW 2011 / 2012 Uruchomienie systemu

18 leszek.kolakowski@kdpw.pl malgorzata.chacinska@kdpw.pl michal.krystkiewicz@kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.kdpw.pl


Pobierz ppt "POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 10 luty 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google