Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.BioSys.pl Wersja PRO. RCP PRO Komponenty Funkcje zawarte w RCP Easy Słupek kumulacyjnyRejestracja wyjść w czasie pracy Nieograniczona liczba rodzajów.

Коpie: 1
Wersja PRO. Projektujemy i wdrażamy: Systemy Kontroli Dostępu Systemy Rejestracji / Ewidencji Czasu Pracy Systemy rozliczania zadaniowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.BioSys.pl Wersja PRO. RCP PRO Komponenty Funkcje zawarte w RCP Easy Słupek kumulacyjnyRejestracja wyjść w czasie pracy Nieograniczona liczba rodzajów."— Zapis prezentacji:

1 www.BioSys.pl Wersja PRO

2 RCP PRO Komponenty Funkcje zawarte w RCP Easy Słupek kumulacyjnyRejestracja wyjść w czasie pracy Nieograniczona liczba rodzajów nieobecności typu: L4, urlop Zamykanie okresów rozliczeniowych Auto logout

3 Prosta ewidencja rzeczywistego czasu pracy, oparta na zdarzeniach: praca start (wejście) oraz praca koniec (wyjście) Rejestracja realizowana może być na dowolnym modelu i dowolną metodą (karta, odcisk palca, PIN) Harmonogram pracy: grafik stały (np. praca biurowa) grafik ruchomy (np. praca w urzędach) nienormowany czas pracy (CPPG) grafik zmianowy (np. praca w trybie trzyzmianowym) Lista świąt (również ruchomych) pobierana z serwera, do 5-ciu rodzajów nieobecności typu: L4, urlop Wiele poziomów administracji (praca wielostanowiskowa) Możliwość eksportu danych do innych programów (m.in.: Excel,Word, csv, txt, pdf) Czas Pracownika Poza Grafikiem – czas pracy która była wykonywana w innym czasie niż był ustalony grafik pracownika

4 Słupek kumulacyjny to narzędzie, które pozwala w 100% zapanować nad czasem pracy zarejestrowanym jako nadgodziny - w RCP traktowane jako CPPG (Czas Pracownika Poza Grafikiem). O tym czy nadgodziny mogą być odebrane np. jako dzień wolny lub wyjście prywatne decyduje administrator systemu. Słupek kumulacyjny pozwala na możliwość elastycznego podejścia do pracownika w procesie naliczania wypracowanych i zaakceptowanych godzin pracy - funkcjonuje w oparciu o grafik czasu pracy lub widełki na wejście. Kumulacja w RCP wyświetlana jest jako 5 elementów: Pozostało po uzupełnieniu na plus (+) Pozostało po uzupełnieniu na minus (-) Bilans Nadgodziny 50% Nadgodziny 100%

5 Czas CPPG należy zatwierdzić, wtedy trafia on bezpośrednio do kolumn nadgodziny 50% i 100% Bilans - suma wartości kolumn po uzupełnieniu na minus -, na plus + Po uzupełnieniu na plus: czas CPPG minus spóźnienia, wyjścia prywatne, ucieczki Po uzupełnieniu na minus: suma spóźnień, wyjść prywatnych, ucieczek minus CPPG

6 Możliwość ukrywania słupka kumulacyjnego z widoku raportu Automatyczna akceptacja nadgodzin i przenoszenie ich do słupka kumulacyjnego Automatyczne kwalifikowanie nadgodzin do wypłaty (50%lub 100%) Uwzględnianie spóźnień, ucieczek lub wyjść prywatnych do wartości po uzupełnieniu na plus w słupku kumulacyjnym

7 Dodawanie/usuwanie widoku danych dotyczących wyjść prywatnych i służbowych Dostępne 4 statusy wyjść: Praca-koniec Wyjście prywatne Wyjście służbowe Wyjście z terenu firmy Dostępne 3 statusy wejść Praca-start Wejście na teren firmy Koniec wyjścia służbowego/prywatnego Przypisywanie statusów wejść/wyjść określonym terminalom (w wersji Easy uwzględnione w raporcie będą tylko zdarzenia praca-start i praca-koniec)

8 Dokładne informacje dotyczące wyjść prywatnych / służbowych z poziomu widoku raportu szczegółowego

9 Suma wyjść prywatnych w danym dniu. Suma wyjść służbowych w danym dniu. Wyjścia służbowe zaliczane są do czasu pracy

10 Suma wszystkich wyjść prywatnych/służbowych w określonym okresie zdefiniowanym w raporcie

11 Wyłączanie / Włączanie wyjść służbowych / prywatnych z widoku raportu oraz przy opcji dodaj zdarzenie

12 Domyślnie dostępne 3 rodzaje nieobecności Choroba Urlop okolicznościowy Urlop wypoczynkowy Możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości rodzajów nieobecności (w wersji Easy tylko do 5 rodzajów nieobecności)

13 Opcja dostępna przy raportowaniu RCP Definiowanie daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (rok, miesiąc, dzień) Możliwość zarządzania pulą nadgodzin kwalifikowanych do wypłaty (dodatek 50% lub 100%) Zaakceptowane nadgodziny niezakwalifikowane do wypłaty automatycznie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy

14 Wybór okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy definiujemy w Ustawieniach RCP Zdefiniowany okres rozliczeniowy można podzielić na tzw. jednostki z podziałem na miesiące lub dni Możemy wyświetlić dane z wybranej jednostki lub całego okresu rozliczeniowego Bieżąca wypłata - dod.50%/dod.100% - CPPG zaakceptowany i zaliczony do aktualnego okresu rozliczeniowego Na kolejną jednostkę okresu – zaakceptowany CPPG przeniesiony na kolejny okres rozliczeniowy CPPG akcpet. – zaakceptowane z poziomu raportów RCP nadgodziny Dodatek z poprzed. - Czas CPPG przeniesiony z poprzedniego okresu rozliczeniowego Dodatek ogółem – CPPG zaakcpetowany z aktualnego i poprzedniego okresu rozliczeniowego Okres zamknięty do - data zamknięcia okresu rozliczeniowego Uwagi – zdarzenia które wymagają poprawy przed zamknięciem okresu rozliczeniowego

15 Wybór dnia od którego będzie rozpoczęty okres rozliczeniowy Zmiana widoku zamkniętych / przyszłych okresów rozliczeniowych Definiowanie długości okresu jednostki okresu rozliczeniowego (Jednostka: dzień lub miesiąc)

16 Automatycznie kończenie rozpoczętego zdarzenia Praca-start Wyjście prywatne Wyjście służbowe Ustawianie czasu zakończenia zdarzenia z dokładnością godzinową (minimalnie 1 godzina) Możliwość ustawienia opcji do sprawdzenia w przypadku wyjść służbowych i prywatnych

17 Dla firm które: Realizują w czasie pracy wyjścia prywatne, wyjścia służbowe Potrzebują rozliczać czas pracy na zdefiniowany okres rozliczeniowy Wymagają funkcję akceptacji nadgodzin pracownika oraz przenoszenia ich na kolejny okres rozliczeniowy Chcą dodawać własne rodzaje nieobecności: np. wyjazd integracyjny, delegacja itp.

18


Pobierz ppt "Www.BioSys.pl Wersja PRO. RCP PRO Komponenty Funkcje zawarte w RCP Easy Słupek kumulacyjnyRejestracja wyjść w czasie pracy Nieograniczona liczba rodzajów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google