Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 6 września 2010 Struktura taryfy opłat T2S Anna Zielińska Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 6 września 2010 Struktura taryfy opłat T2S Anna Zielińska Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 6 września 2010 Struktura taryfy opłat T2S Anna Zielińska Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA

2 Struktura tabeli opłat (propozycja) określona w załączniku 7 T2S Tariff Structure do umowy ramowej T2S z depozytami papierów wartościowych. Podstawa ustalania opłat: –zasada cost recovery - zwrot kosztów budowy systemu T2S w ciągu 6 lat; –wysokość opłaty uzależniona od obciążenia, jakie realizacja usługi stanowi dla systemu T2S; –baza - opłata za realizację rozrachunku DvP. Stawki opłat: –jednakowe dla wszystkich depozytów; –stawka bazowa – obecnie w trakcie ustalania (jesień 2010); –stawka zerowa na niektóre usługi - możliwa zmiana jeśli nasilone korzystanie z tych usług przez uczestników spowoduje wzrost wymogów wobec systemu T2S. Pobieranie opłat: –Faktury wystawiane miesięcznie, na rzecz centralnych depozytów.

3 Opłaty za usługi rozrachunkowe – zasady ogólne –Opłacie podlega każda zrealizowana w systemie T2S usługa rozrachunkowa. –Przy rozrachunku częściowym każda część obciążona osobną opłatą. –Przy rozrachunku warunkowym każdy komponent składający się na instrukcję (DvP, FoP, zestawianie, blokowanie, odblokowywanie, tworzenie i zwalnianie warunku) obciążony osobną opłatą.

4 UsługaOpisStawka opłaty DvP realizowane w trybie nocnym Opłata obejmuje transfer papierów wartościowych i pieniądza; pobierana od obu stron rozrachunku. Stawka bazowa FoP realizowane w trybie nocnym Opłata obejmuje transfer papierów wartościowych; pobierana od obu stron rozrachunku. 60% stawki bazowej Przypisanie konta inwestora indywidualnego Opłata obejmuje alokację instrukcji rozrachunku do konta inwestora indywidualnego (dla depozytów prowadzących konta inwestorów finalnych) 40% stawki bazowej ZestawianieOpłata obejmuje zestawienie instrukcji rozrachunku. 20% stawki bazowej Zmiana statusu pozycji na koncie Opłata obejmuje każde: blokowanie, odblokowanie, rezerwację, zdjęcie rezerwacji, zaznaczenie, odznaczenie pozycji na koncie. 40% stawki bazowej Opłaty za usługi rozrachunkowe (1)

5 UsługaOpisStawka opłaty DvP/FoP realizowane w trybie dziennym Opłata dodatkowa za rozrachunek (DvP lub FoP) wykonany w trybie dziennym. Możliwość wyższej opłaty dla instrukcji kierowanych do rozrachunku w ciągu ostatnich 2 godzin cyklu dziennego. minimum 20% stawki bazowej Przelew środków pieniężnych Opłata obejmuje przelew pomiędzy kontami pieniężnymi w T2S oraz transfery z kont w T2S na konta w TARGET2. Dodatkowa opłata dla walut innych niż Euro za korzystanie z interfejsu do zewnętrznego systemu RTGS. 60% stawki bazowej + opłata od waluty innej niż EUR Autokolateralizacja w BC Opłata za ustanowienie/zwolnienie zabezpieczenia; opłatę ponosi strona dostarczająca zabezpieczenie. Stawka zerowa Autokolateralizacja w banku rozrachunkowym /płatniku Opłata obejmuje ustanowienie/zwolnienie zabezpieczenia o wartości powyżej progu minimalnego; opłatę ponosi strona dostarczająca zabezpieczenie. Stawka do ustalenia Opłaty za usługi rozrachunkowe (2)

6 Opłaty za prowadzenie konta UsługaOpisStawka opłaty Prowadzenie konta papierów wartościowych w T2S Opłata za każde konto lub za każdy ISIN na koncie (opcja do wyboru przez uczestnika). Stała opłata miesięczna; stawka zerowa Prowadzenie konta pieniężnego w T2S Opłata za każde dedykowane konto pieniężne w T2S Stała opłata miesięczna; stawka zerowa

7 Opłaty za usługi informacyjne – zasady ogólne Opłata za zapytania i raporty dotyczące papierów wartościowych /środków pieniężnych: – przez pierwsze 6 miesięcy działania T2S –- uzależniona od liczby instrukcji i zmian statusu ujętych w danym raporcie; –po tym okresie - opłaty stałe za każdy raport /zapytanie, niezależnie od rodzaju.

8 Opłaty za usługi informacyjne UsługaOpisStawka opłaty Raport/zapytanie przesyłane A2A Opłata uzależniona od liczby zdarzeń (instrukcji, pozycji, transferów itp.) w raporcie/zapytaniu. Suma stałych opłat za każde raportowane zdarzenie. Zapytanie generowane przez użytkownika Opłata stała za każde zapytanie generowane za pośrednictwem interfejsu użytkownika (GUI). Stała Komunikat dotyczący instrukcji (powyżej 4) Użytkownik może subskrybować otrzymywanie na bieżąco komunikatów o statusie instrukcji. 4 komunikaty dla każdej instrukcji są bezpłatne, każdy kolejny może być obciążany opłatą. Stała

9 www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa kdpw@kdpw.pl 9


Pobierz ppt "Warszawa 6 września 2010 Struktura taryfy opłat T2S Anna Zielińska Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google