Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH RYNEK PRACY dr Jarosław Poteralski Akademia Młodych, 28.10.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH RYNEK PRACY dr Jarosław Poteralski Akademia Młodych, 28.10.2013."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 1 RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH RYNEK PRACY dr Jarosław Poteralski Akademia Młodych, 28.10.2013.

2 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 2 Czynniki wytwórcze Ziemia Praca Kapitał

3 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 3 Rynki czynników wytwórczych Rynek dóbr i usług a rynki czynników wytwórczych

4 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ Ruch okrężny w gospodarce - gospodarka dwupodmiotowa RYNKI DÓBR I USŁUG RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI FIRMYGOSPODARSTWA DOMOWE DOBRA FINALNE OTRZYMYWANE DOCHODY PŁACE CZYNNIKI PRODUKCJI PRODUKTY WYDATKOWANIE DOCHODÓW OTRZYMYWANE DOCHODY KAPITAŁ

5 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 5 Rynek pracy Praca jako czynnik wytwórczy: praca jest szczególnym rodzajem towaru kupowanym na rynku pracy przez pracodawcę wg stawki płacowej stanowiącej rynkową cenę pracy.

6 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 6 Rynek pracy Proces polegający na konfrontacji popytu na pracę, reprezentowanego przez pracodawców oraz podaży pracy, reprezentowanej przez pracobiorców, w ramach którego dochodzi do ustalenia rynkowej ceny pracy.

7 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 7 Konkurencyjny rynek pracy Konkurencyjny rynek pracy to taki rynek, na którym ani indywidualny pracodawca, ani indywidualny pracownik nie mają możliwości oddziaływania na stawki płacowe. Rynkowa cena pracy (stawka płacowa) jest więc tutaj określana tak, jak ceny innych towarów na rynkach konkurencyjnych, tj. poprzez oddziaływanie popytu i podaży.

8 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 8 Popyt na pracę Popyt na pracę stanowi założoną odwrotną relację między stawką płac realnych a ilością pracy (liczbą zatrudnionych pracowników) w pewnym czasie, przy wszystkich pozostałych warunkach constans. POPYT NA PRACĘ (PODOBNIE JAK POPYT NA POZOSTAŁE CZYNNIKI WYTWÓRCZE) MA CHARAKTER POCHODNY

9 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 9 Popyt na pracę W krótkim okresie popyt na pracę będzie zależał od dwóch czynników: popytu na wytwarzane przez przedsiębiorstwo dobra i usługi; wydajności pracy zatrudnionych pracowników.

10 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 10

11 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 11

12 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 12

13 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 13

14 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 14

15 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 15

16 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 16

17 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 17

18 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 18

19 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 19

20 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 20 Stawka płac W zatrudnienie L MVPL Zatrudnienie w warunkach konkurencyjnego rynku pracy W1W1 L1L1

21 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 21 Popyt na pracę Podstawową zasadą przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk w dziedzinie zatrudnienia jest zasada zwiększania liczby zatrudnionych tak długo, jak długo wartość krańcowego produktu pracy wytworzonego przez dodatkowo zatrudnionego pracownika nie przewyższa wysokości otrzymanej przez niego płacy, czyli optium zatrudnienia wyznacza formuła MVP L = W

22 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 22 Podaż pracy na konkurencyjnym rynku pracy Przedmiotem analizy podaży pracy jest zarówno kwestia ilości czasu, jaką ludzie są skłonni przepracować, jak również ich decyzje, czy w ogóle podejmować pracę. Podaż pracy to chęć i zdolność do pracy w ciągu określonej ilości czasu przy alternatywnych stawkach płac w danym okresie, ceteris paribus.

23 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 23 Podaż pracy na konkurencyjnym rynku pracy Praca, tak jak wszystkie rodzaje działalności (ta jak każdy wybór), pociąga za sobą istnienie kosztu alternatywnego. Kosztem alternatywnym pracy jest wartość czasu wolnego, z którego trzeba wówczas zrezygnować. Generalnie, użyteczność krańcowa czasu wolnego spada, kiedy wzrasta jego ilość.

24 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 24 Podaż pracy na konkurencyjnym rynku pracy Równowaga pomiędzy pracą a czasem wolnym: MU pracy = MU czasu wolnego Oznacza, iż człowiek osiągnął punkt optymalnego natężenia pracy, tj. taką kombinację pracy i czasu wolnego, która przynosi największą użyteczność całkowitą, możliwą przy danych płacach i upodobaniach.

25 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 25 Podaż pracy na konkurencyjnym rynku pracy Generalnie krzywa podaży pracy jest rosnąca – indywidualna podaż pracy jest tym większa, im wyższa jest płaca.

26 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 26 Stawka płac W Ilość pracy (w godz.) S

27 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 27 Substytucyjny efekt płac Siłą, która umieszcza ludzi na krzywej podaży pracy jest użyteczność krańcowa pracy, reprezentowana ilością towarów i usług, którą mogą nabyć za otrzymane płace. Wyższe płace oznaczają więcej towarów i usług, a tym samym pobudzają ludzi do substytucji czasu wolnego pracą. Jest to tzw. substytucyjny efekt płac.

28 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 28 Stawka płac W Ilość pracy (w godz.) S Ale krzywa podaży pracy może również wyglądać tak..... Tzw. efekt dochodowy wzrostu płac zawracająca krzywa podaży pracy

29 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 29 Równowaga na konkurencyjnym rynku pracy Ponieważ na konkurencyjnym rynku pracy indywidualni pracodawcy i indywidualni pracownicy nie mają wpływu na wysokość stawek płacowych- akceptują oni jako dane stawki płac ukształtowane na tym rynku na podstawie popytu i podaży. Stawki te, w zależności od oferowanej ilości pracy na rynku będą bądź spadać, bądź też wzrastać, doprowadzając w efekcie do równowagi na rynku pracy i ukształtowania się stawek płacowych jako rynkowej płacy równowagi.

30 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 30 Stawka płac W Ilość pracy D S WeWe LeLe e Równowaga na konkurencyjnym rynku pracy

31 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 31 Problemy równowagi na rynku pracy Na skutek wzajemnych relacji pomiędzy popytem na pracę i podażą pracy na rynku pracy może dojść do jednej z następujących sytuacji: równowagi między popytem a podażą pracy, niedoboru pracy, nadwyżki pracy.

32 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 32 Problemy równowagi na rynku pracy Równowaga między popytem a podażą pracy: liczba wolnych miejsc pracy równa się liczbie osób poszukujących pracy.

33 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 33 Problemy równowagi na rynku pracy Niedobór pracy: ????????????????????????????????????? liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób poszukujących pracy.

34 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 34 Problemy równowagi na rynku pracy Nadwyżka pracy: ????????????????????????????????????? liczba wolnych miejsc pracy jest mniejsza niż liczba osób poszukujących pracy.

35 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 35 Rynki pracy z siłą oddziaływania popytu lub podaży pracy MONOPSON – nieefektywność monopsonu. Monopson zatrudnia u siebie mniej pracowników i płaci im niższą stawkę niż pracodawca na konkurencyjnym rynku pracy. ZWIĄZKI ZAWODOWE KWALIFIKACJE

36 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 36 Rynek pracy w Polsce i UE stopa bezrobocia liczba bezrobotnych

37 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 37

38 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 38

39 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 39

40 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 40 Dziękuję za uwagę …… jpoter@wp.pl


Pobierz ppt "Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH RYNEK PRACY dr Jarosław Poteralski Akademia Młodych, 28.10.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google