Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAZETKA COMENIUSA Szkoła Podstawowa Nr 29 W Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAZETKA COMENIUSA Szkoła Podstawowa Nr 29 W Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 GAZETKA COMENIUSA Szkoła Podstawowa Nr 29 W Olsztynie

2 N AD WYPEŁNIENIEM ZADANIA NAJPIERW PRACOWAŁA NAUCZYCIELKA J. POLSKIEGO - B EATA P OLEWACZ WRAZ Z UCZNIAMI KLASY V B (26 OSÓB ). Z ANIM PRZYSTĄPILIŚMY DO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW, POSTANOWILIŚMY ODWIEDZIĆ REDAKCJĘ I DRUKARNIĘ LOKALNEJ G AZETY O LSZTYŃSKIEJ.

3

4 P ODCZAS TEJ WIZYTY JEDEN Z REDAKTORÓW DZIAŁU MIEJSKIEGO - W ŁADYSŁAW K ATARZYŃSKI OPOWIEDZIAŁ NAM, JAK PRZYGOTOWUJE MATERIAŁY, SKĄD CZERPIE POMYSŁY NA ARTYKUŁY ORAZ JAKA JEST DALSZA DROGA ARTYKUŁU OD NAPISANIA DO DRUKU.

5

6 Z WIEDZAJĄC REDAKCJĘ ODWIEDZILIŚMY RÓŻNE DZIAŁY : SPORTOWY, GOSPODARCZY, KULTURALNY I MIEJSKI. P RZYGLĄDALIŚMY SIĘ TEŻ, JAK REDAGOWANE SĄ NA BIEŻĄCO INFORMACJE I ARTYKUŁY W REDAKCJI INTERNETOWEJ.

7 Z APROPONOWANO NAM, BYŚMY NAPISALI KRÓTKĄ NOTATKĘ Z NASZEJ WIZYTY, CO TEŻ UCZYNILIŚMY. N ASZ ARTYKUŁ WRAZ ZE ZDJĘCIEM OD RAZU UKAZAŁ SIĘ W I NTERNECIE.

8 P O ZWIEDZENIU CAŁEJ REDAKCJI POSZLIŚMY DO DRUKARNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ZA BUDYNKIEM G AZETY O LSZTYŃSKIEJ. T AM OBEJRZELIŚMY PROCES DRUKOWANIA GAZETY. W YCIECZKA BYŁA OWOCNA ORAZ INTERESUJĄCA.

9

10 T YDZIEŃ PÓŹNIEJ PRZYSTĄPILIŚMY DO PRACY NAD NASZYMI KLASOWYMI GAZETKAMI. N AUCZYCIELKA PODZIELIŁA UCZNIÓW NA CZTERY GRUPY. W KAŻDEJ GRUPIE WYBRANO REDAKTORA NACZELNEGO, KTÓREGO ZADANIEM BYŁO : PRZYDZIAŁ TEMATYKI POSZCZEGÓLNYM CZŁONKOM GRUPY ORAZ CZUWANIE NAD OSTATECZNYM KSZTAŁTEM KAŻDEJ GAZETKI.

11

12 N AJPIERW WSZYSCY OBEJRZELI ARCHIWALNE EGZEMPLARZE GAZETKI SP NR 29 S ZKOLNE ECHO. G AZETKA KAŻDEJ GRUPY MIAŁA MIEĆ RÓŻNE DZIAŁY I PORUSZAĆ PROBLEMY, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY I MIESZKAŃCY O LSZTYNA.

13 N A DWÓCH NASTĘPNYCH LEKCJACH UCZNIOWIE WYMYŚLALI NAZWĘ SWEJ GAZETKI, WYBIERALI MATERIAŁY DO ARTYKUŁÓW I PRACOWALI NAD SZATĄ GRAFICZNĄ PIERWSZEJ STRONY ORAZ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW.

14

15 W DOMACH PISALI ARTYKUŁY, ZBIERALI RYSUNKI I ILUSTRACJE UBARWIAJĄCE POSZCZEGÓLNE STRONY SWOICH GAZETEK.

16

17 P O MIESIĄCU NA NASTĘPNEJ LEKCJI J. POLSKIEGO CZŁONKOWIE GRUP PREZENTOWALI SWOJE EGZEMPLARZE I PRZEGLĄDALI ARTYKUŁY INNYCH GRUP.

18

19 N AUCZYCIELKA J. POLSKIEGO B EATA P OLEWACZ ZEBRAŁA PO JEDNYM EGZEMPLARZU GAZETEK I PRZEKAZAŁA JE OPIEKUNCE REDAKTORÓW SZKOLNEJ GAZETKI S ZKOLNE ECHO - A GNIESZCE M IECZKOWSKIEJ. N ASTĘPNIE SZKOLNI REDAKTORZY ZAPOZNALI SIĘ Z GAZETKAMI PRZYGOTOWANYMI PRZEZ UCZNIÓW KL. V B, WYBIERALI NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY I PRZYGOTOWALI OSTATECZNY KSZTAŁT STRONY DO GAZETY W PROGRAMIE C OMENIUS.

20


Pobierz ppt "GAZETKA COMENIUSA Szkoła Podstawowa Nr 29 W Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google