Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie wizytówką Wrocławia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie wizytówką Wrocławia"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie wizytówką Wrocławia
Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny

2 Zawartość prezentacji
Działania sieci Priorytety i projekty strategiczne w e-Zdrowiu w latach 2007 – 2013 Partnerzy sieci Przyszłość sieci i rozwój ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie

3 Wzmacnianie powiązań nauki z gospodarką
Cele sieci Wzmacnianie powiązań nauki z gospodarką Poprzez realizację projektu „Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką dolnego śląska poprzez tworzenie sieci naukowo gospodarczych” Wykorzystanie potencjału naszego regionu (gospodarczy, badawczy, edukacyjny, kulturowy, instytucjonalny, administracyjny, biznesowy)

4 Realizacja Wykreowanie regionalnego, branżowego programu badawczo-wdrożeniowego zgodnego z Regionalną Strategią Innowacji i Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Powołanie środowiskowych zespołów eksperckich i zespołów badawczych Przygotowanie/realizacja projektów pilotowych z obszaru innowacji/nowych technologii Działamy dzięki finansowaniu z UE i budżetu państwa

5 Zadania na początku projektu
opracowanie regionalnego, zintegrowanego Programu o dużym znaczeniu dla Regionu – priorytety Regionu integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół Programu stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej w celu realizacji Programu promocja i lobbing na rzecz realizacji Programu udział w odpowiedniej Krajowej Platformie Technologicznej oraz w 7 Programie Ramowym UE opracowanie koncepcji środowiskowej infrastruktury niezbędnej dla realizacji programu z uwzględnieniem istniejących zasobów przygotowanie wniosków o finansowanie pilotowych projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach Programu

6 Kolejne działania sieci
Powołaliśmy 40 osobowy Komitet Ekspertów Zorganizowaliśmy 4 seminaria branżowe i dwie konferencje Prezentowaliśmy działania sieci na konferencjach a także publikowaliśmy materiały informacyjne i doniesienia konferencyjne Nawiązaliśmy współpracę z władzami samorządowymi i miejskimi a także firmami informatycznymi (Grupa EMAX, UHC, Prokom Softweare) Zaprosiliśmy do współpracy zakłady opieki zdrowotnej z całego województwa Obecnie w sieci funkcjonuje kilkunastu partnerów Nawiązaliśmy współpracę z partnerami z Czech (iZIP) i Niemiec (Polsko Niemieckie Forum Zdrowia, Tudag Dresden) Braliśmy udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym Przygotowaliśmy razem z Ekspertami szczególnie Akademii Medycznej i Politechniki listę projektów do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć UMWD na łączną kwotę ponad 200 mln PLN

7 Trwają prace nad ekspertyzami
Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce i UE Mapy problemów Regionu do rozwiązania w zakresie zarządzania służbą zdrowia Identyfikacja i inwentaryzacja zasobów medycznych/informatycznych Regionu (przeprowadziliśmy proces ankietyzacji ZOZ dolnego śląska przy współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej UMWD) Przygotowanie listy zadań - tematów określających problemy do rozwiązania w Regionie oraz założeń do odpowiednich projektów badawczo - wdrożeniowych Regionalny Program "E-zdrowie

8 Obecnie Dzięki współpracy międzyuczelnianej a także działań realizowanych wspólnie z Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo Technologicznym powołaliśmy Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie Wskazaliśmy najistotniejsze projekty do realizacji w ramach sieci i Klastra (EHR, MDC, Dolnośląska sieć diagnostyki obrazowej) Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące finansowania tych projektów zarówno z poziomu lokalnego jak i centralnego

9 Priorytety – strategia regionu i kraju
Elektroniczny Rekord Pacjenta Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce i stanowi rozszerzenie proponowanego Rejestru Usług Medycznych, które pozwoli na usprawnienie opieki medycznej a także optymalizacje jej kosztów

10 EHR i RUM Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał know how naszych partnerów a korzystać z niego będą mogli w ramach pilotażu członkowie Dolnośląskiej sieci eZdrowie i Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie Po zakończonym pilotażu stanowić będzie usługę proponowaną dla każdego pacjenta w kraju a także doskonałe narzędzie dla płatnika

11 Dolnośląskie Centrum E-Zdrowie – regionalne rozwiązania na miarę Unii Europejskiej
Dolnośląska Sieć Usług Telemedycznych Medyczne całodobowe „call center 24” Medyczne centrum e-learningu Elektroniczna biblioteka medyczna wraz z centrum baz danych Dolnośląskie Medyczne Centrum Baz Danych

12 ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA MEDYCZNA + CENTRUM BAZ DANYCH
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM E-ZDROWIE ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA MEDYCZNA + CENTRUM BAZ DANYCH DOLNOŚLĄSKIE MEDYCZNE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWE DOLNOŚLĄSKA SIEĆ USŁUG TELEMEDYCZNYCH MEDYCZNE CENTRUM SZKOLENIOWE MEDYCZNE CAŁODOBOWE „CALL CENTER 24” BUDOWA OBIEKTU I WYPOSAŻENIE NA POTRZEBY DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM E-ZDROWIE

13 Porozumienie na rzecz powołania Ogólnopolskiego Klastra eZdrowie INICJATORZY KLASTRA
Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny - KOORDYNATOR Akademia Medyczna we Wrocławiu Politechnika Wrocławska

14 Klaster eZdrowie W celu utworzenia obszaru do prowadzenia działalności naukowej, badawczej, gospodarczej i transferu technologii na terenie Polski strony niniejszego porozumienia postanawiają podjąć wspólne działania dla utworzenia i rozwoju Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie (zwanym dalej Klastrem) będącego formą rozwoju Dolnośląskiej Sieci eZdrowie w ramach Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

15 Projekty z zakresu e-Zdrowia planowane do realizacji w latach są pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce wzorowaną na zaawansowanych technologiach IT wykorzystywanych już w branży medycznej krajów wysoko rozwiniętych. Dzięki potencjałowi naukowemu i gospodarczemu naszego regionu postrzegamy ten sektor jako wyróżnik w skali kraju a może nawet Europy

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie wizytówką Wrocławia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google