Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krystyna Szumilas Czy samorządy uczniowskie są istotną rzeczą dla M inisterstwa E dukacji N arodowej? Co sądzi P ani o samorządach szkolnych? Czy w Ministerstwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krystyna Szumilas Czy samorządy uczniowskie są istotną rzeczą dla M inisterstwa E dukacji N arodowej? Co sądzi P ani o samorządach szkolnych? Czy w Ministerstwie."— Zapis prezentacji:

1

2 Krystyna Szumilas

3 Czy samorządy uczniowskie są istotną rzeczą dla M inisterstwa E dukacji N arodowej? Co sądzi P ani o samorządach szkolnych? Czy w Ministerstwie jest przygotowywany nowy projekt dot. samorządności w szkołach?

4 Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące samorządności w szkole, uprzejmie informuję, że samorządy uczniowskie są dla Ministerstwa Edukacji Narodowej bardzo ważnym elementem edukacji obywatelskiej. Z tego względu zapisy dotyczące samorządu uczniowskiego znalazły odzwierciedlenie w Ustawie o systemie oświaty. Na tą chwilę nie przewiduje się zmian ustawowych.

5 Rafał Dutkiewicz

6 Samorządność jest dla mnie największym sukcesem dwudziestu lat wolnej Polski. Reforma samorządowa jest bez wątpienia jedną z najbardziej udanych reform wprowadzonych w Polsce po 1989 r. Przez ostatnie 20 lat na co dzień możemy obserwować dowody na to, iż przekazanie realnej władzy regionom i społecznościom lokalnym było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i na to, że samorządność w Polsce jest sprawdzona, prawdziwa, dotyka ziemi i zajmuje się konkretami. Samorządy z powierzonych im zadań wywiązują się rzetelnie i to właśnie one stały się siłą napędową rozwoju całego kraju.

7 Samorządności trzeba się uczyć od najmłodszych lat. Sprzyja temu przede wszystkim środowisko szkolne, które uspołecznia młodego obywatela, uczy życia w grupie i inicjowania wspólnych działań. Dlatego też bardzo ważną funkcję spełniają samorządy szkolne. Jest to naturalne środowisko uczniów, którzy się znają i chcą wspólnie działać na rzecz całej szkoły. To właśnie z myślą o nich organizujemy różne debaty czy też konkursy typu "Ośmiu wspaniałych". Warto również wspomnieć o Wrocławskim Parlamencie Młodych, gdzie młodzież ćwiczy zachowania polityczne, wyrażanie opinii i podejmowanie działań na rzecz dobra wspólnego.

8 Celem PMW jest kreowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, koordynowanie ich działalności samorządowej, pośredniczenie w kontaktach z władzami Wrocławia oraz stworzenie młodzieżowego forum wypowiedzi. Parlament daje możliwość zdobycia nowych umiejętności (przemawianie, praca w grupie...), włączenia się w życie publiczne naszego miasta, zmieniania świata na lepsze. Jest to jedyne we Wrocławiu młodzieżowe forum wypowiedzi gdzie zasiadają ludzie z tak różnych środowisk. Na Sesje PMW może przyjść każdy. Wolni słuchacze mogą również zabierać głos w dyskusjach, wstępować do tworzonych komisji i brać aktywny udział w pracach miedzy sesjami.

9 Radni Rady Miejskiej Wrocławia wybierani są w powszechnych, wolnych wyborach, wolą większości obywateli i to oni w imieniu mieszkańców miasta podejmują ważne dla Wrocławia decyzje. Sesje rady miejskiej, które odbywają się cyklicznie są otwarte dla mieszkańców i każdy może wziąć w nich udział. Wrocławianie włączają się aktywnie w życie miasta, to było widać choćby w ich zaangażowaniu w tworzenie projektu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 czy w aktywnym udziale młodzieży we Wrocławskim Parlamencie Młodych.

10 Stanisław Huskowski

11 Demokracja to udział społeczeństwa we władzy, choćby poprzez wybory, ale nie tylko. To też sprawowanie kontroli poprzez tworzone przez obywateli organizacje. Władza oparta na wyborach powszechnych, wyłoniona przez większość, ale szanująca i licząca się ze zdaniem mniejszości. Samorządność jest elementem demokratycznego państwa. Jest oparta też o wybory w mniejszych społecznościach. Zasada pomocniczości mówi, że w demokratycznym państwie wszystkie sprawy, które można załatwić na niższym szczeblu, winny być tam załatwiane -przez samorząd stopnia podstawowego. To co go przerasta - przez samorząd wyższego szczebla.

12 Lider może być formalny lub nieformalny. Ten pierwszy może być wyłaniany w wyborach, drugi wyłania się na zasadzie budowanego przez siebie autorytetu. Może pomagać w kształtowaniu poglądów i opinii w swoim otoczeniu. Może pociągać ludzi do różnorakich działań. Powinno mu przyświecać dobro wspólne.

13 Można wskazywać im, że warto wychylić się poza własny czubek nosa, że można czerpać satysfakcję z pracy dla innych lub dobra wspólnego. Trzeba zachęcać młodych do podejmowania wspólnych działań, pomagać im je organizować.

14 Aktywność obywateli jest w Polsce bardzo niska, także niestety wśród ludzi młodych.

15 Absencja wyborcza wśród młodych jest wyższa niż wśród reszty społeczeństwa. Nie ma jednej recepty na zmianę tego stanu rzeczy. Kształtowanie postaw obywatelskich powinno należeć do rodziny i szkoły. Niestety obie te instytucje nie są w najlepszej kondycji.

16 Zmiana ustroju 23 lata temu i związana z tym zmiana modelu życia. Pogoń za sukcesem, rozumianym bardzo przyziemnie, materialnie. Odpowiedzialne są też media, hołdujące takim gustom i politycy, w dużej mierze uczestniczący w tej mizerii.

17 Nie, do oddania głosu trzeba mieć trochę większe rozeznanie w sprawach publicznych, a to zdobywa się wraz z wiekiem. Może są wystarczająco dojrzali niektórzy 16-latkowie, ale nie jest tak w całej populacji.

18 Zwiększyć wsparcie dla inicjatyw i organizacji pozarządowych!!! Ale skąd wziąć na to pieniądze?

19 A kto tych specjalistów powoła? Kto utrzyma szkoły uczelnie, teatry, służbę zdrowia? A policję, sądy, obronę narodową? A kto zgromadzi pieniądze i zdecyduje czy budujemy tę, czy tamtą drogę? Czy wesprzemy szpitale, emerytów, czy wybudujemy bibliotekę?

20 Materiał opracował Franciszek Marczyński.


Pobierz ppt "Krystyna Szumilas Czy samorządy uczniowskie są istotną rzeczą dla M inisterstwa E dukacji N arodowej? Co sądzi P ani o samorządach szkolnych? Czy w Ministerstwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google