Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY NA DEBACIE pt. Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY NA DEBACIE pt. Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY NA DEBACIE pt. Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?

2 Podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

3 Uprawnienia samorządu uczniowskiego regulowane przez art. 55 ustawy o systemie oświaty: uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły), przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, uczestnictwo w pracach rady szkoły reprezentowanie uczniów w realizacji ich praw, wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły.

4 Czym według ustaw jest samorząd uczniowski? Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

5 Czym według ustaw jest samorząd uczniowski? Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

6 Rzecznik Praw Ucznia Bardzo przydatną instytucją, umożliwiającą dochodzenie uczniom swoich praw w szkole, jaką może stworzyć samorząd jest rzecznik praw ucznia. Instytucja rzecznika ma na celu chronić interesy pojedynczych uczniów, jak i uprawnienia całego samorządu uczniowskiego. Samorząd uczniowski ma prawo powołać instytucję szkolnego rzecznika praw ucznia wg samodzielnie określonych zasad – to od nas zależy czy powierzymy tę funkcję koledze ze szkoły czy też dorosłemu (np. rodzicowi, obiektywnemu nauczycielowi), który zadba o nasze interesy.

7 informacje zawarte w prezentacji pochodzą ze strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl)

8 WITAMY NA DEBACIE pt. Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?


Pobierz ppt "WITAMY NA DEBACIE pt. Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google