Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich Jędrzej Witkowski Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, dn. 11 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich Jędrzej Witkowski Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, dn. 11 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich Jędrzej Witkowski Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, dn. 11 października 2012 r.

2 Potrzeba działania Potrzeba wzmocnienia pozycji samorządu uczniowskiego w szkole i całym systemie edukacji Zmiana nastawienia dorosłych, od których zależy pozycja samorządu uczniowskiego w szkole Wsparcie opiekunów samorządów uczniowskich Szkolenia i wsparcie liderów samorządów uczniowskich Działania informacyjne Zmiany w prawie oświatowym Potrzeba koordynacji działań Potrzeba działań oddolnych i odgórnych

3 Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich Otwarta i niesformalizowana grupa 11 organizacji, które wspierają partycypację obywatelską i samorządność uczniowską. 30 stycznia 2012 r. Koalicja przyjęła swoją Deklarację programową. Jej przyjęcie jest warunkiem udziału w Koalicji. Koalicja Podstawowe założenie Samorząd uczniowski jest ważnym narzędziem edukacji obywatelskiej. Dla młodego człowieka działanie w samorządzie jest ważnym doświadczeniem rozwijającym postawę społeczną oraz aktywność obywatelską.

4 Skład Koalicji 11 Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja Civis Polonus Polska Fundacja im. Roberta Schumana Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Instytut Spraw Publicznych Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji Fundacja Platan Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży Centrum Edukacji Obywatelskiej

5 Cele Koalicji Wzmocnienie pozycji samorządów uczniowskich w polskich szkołach poprzez: zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach; zapewnienie samorządom uczniowskim prawa do rzeczywistego wpływu na życie szkoły; uporządkowanie prawa oświatowego w zakresie samorządności uczniowskiej; podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowisku oświatowym.

6 Priorytety działań Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich

7 Priorytety działań Koalicji uporządkowanie prawa oświatowego w zakresie samorządności uczniowskiej podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowisku oświatowym. wypracowanie standardu funkcjonowania samorządu uczniowskiego w szkole podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowisku oświatowym

8 Uporządkowanie prawa oświatowego Propozycja zmian w art. 55 Ustawy o systemie oświaty podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowisku oświatowym. Zagwarantowanie uczniom prawa wyboru swoich przedstawicieli w demokratycznych wyborach Zagwarantowanie uczniom biernego prawa wyborczego Doprecyzowanie zapisów określających prawa samorządu Propozycja zmian w stosownych rozporządzeniach.

9 Standard funkcjonowania SU Standard jako propozycja warunków funkcjonowania demokratycznego samorządu uczniowskiego, który zachęca do zaangażowania uczniów. Kierowany do dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz środowiska oświatowego. Dobry samorząd (to) … wybory współdecydowanie uczniów o sprawach szkoły możliwości działania finansowanie działań ochrona praw ucznia/rzecznik praw ucznia rola opiekuna Podstawowe obszary

10 Standardy funkcjonowania SU - WYBORY 1.Wybory przedstawicieli SU odbywają się przynajmniej raz w roku szkolnym. Częstotliwość wyborów do SU określa Regulamin Samorządu. 2.Wybory przedstawicieli/władz ogólnoszkolnego SU są powszechne, tajne, równe, bezpośrednie. 3.Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie samorządu uczniowskiego. (…) 4.Przygotowaniem wyborów, (…) zajmuje się uczniowska komisja wyborcza (…). 5.Kadencja organów przedstawicielskich SU trwa do czasu rozpoczęcia pracy przez nowo wybrane organy. 6.Wybory odbywają się w specjalnie wydzielonym miejscu, (…) lokal zapewnia anonimowość aktu wyborczego.

11 Standard funkcjonowania SU Standardy funkcjonowania SU zostaną skonsultowane z zainteresowanymi a następnie przedstawione w czterech broszurach informacyjnych kierowanych do grup kluczowych dla sprawnego funkcjonowania samorządów uczniowskich. przedstawiciele kuratoriów oświaty, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów bezpośrednio pracujący z uczniami. Adresaci standardu / publikacji

12 Promocja samorządności uczniowskiej Akcja edukacyjna Samorządy mają głos Ogólnopolski dzień wyborów przedstawicieli samorządów uczniowskich Rozpoczęcie debaty na temat wzmacniania samorządności uczniowskiej w szkołach. Włączenie w nią wszystkich kluczowych aktorów.

13 Samorządy mają głos!

14 Zachęcenie szkół do organizowania powszechnych wyborów przedstawicieli samorządów uczniowskich Promocja demokratycznego standardu wyborów Upowszechnianie nawyku udziału w głosowaniu Uczniowskie komisje wyborcze Kampanie wyborcze i debaty kandydatów i kandydatek Powszechne głosowanie wg demokratycznych standardów

15 Samorządy mają głos! 1 dzień wyborów 453 szkoły wzięły udział w akcji 164 szkoły opublikowały wyniki wyborów na platformie 78% wyniosła frekwencja w szkołach 39 523 uczniów i uczennic oddało głosy

16 Samorządy mają głos! Tutaj będą 4 przykłady działań z akcji SMG

17 Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji.

18 Plany działania Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich

19 Praktyka planowania i wydawania środków w tym trybie to raczej wspieranie różnych wydarzeń niż realizacja zadań Wielkość środków przekazywanych na współpracę z organizacjami pozarządowymi jest ściśle związana z wielkością samorządu Waha się ona w granicach 0,2% do 1,8% co stanowi znikomy procent budżetu WNIOSKI W niektórych gminach program współpracy jest wyłącznie wypełnieniem ustawowego obowiązku Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w nikłym stopniu pomaga szkole w ciekawszej edukacji

20 Samorząd z pasją w praktyce Spotkanie grupy fokusowej - 27.10. 2011 Warszawa Uczestnicy- przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Ostródzie Urzędu Gminy Lesznowola Urzędu Gminy Strachówka Urzędu Miasta Legionowo Urzędu Miasta Bytom Urzędu Miasta Kalisz Wnioski ze spotkania

21 Lokalna polityka oświatowa Jak efektywnie zorganizować oświatę w gminie/mieście/powiecie? Jak lepiej uczyć? Jak kształcić młodych obywateli otwartych, ciekawych świata i aktywnych w jego zmienianiu?

22 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich Jędrzej Witkowski Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, dn. 11 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google