Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inspiratorka powstania UTW w Lesznie Pani El ż bieta Bogacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inspiratorka powstania UTW w Lesznie Pani El ż bieta Bogacka."— Zapis prezentacji:

1

2 Inspiratorka powstania UTW w Lesznie Pani El ż bieta Bogacka.

3 Komitet Za ł o ż ycielski, który dokonał rejestracji naszego Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu 16 lipca 1998 r. El ż bieta Bogacka Stanis ł awa Nawrocka Tadeusz Skrzypczak

4

5

6 19 stycznia 1999 r. odbyło się pierwsze Walne Założycielskie Zebranie członków Stowarzyszenia UTW w Lesznie. Byliśmy 23. tego typu instytucją w kraju i 2. w Wielkopolsce.

7

8 Prezesem UTW została pani El ż bieta Bogacka Wiceprezesami: pani Wanda Stroi ń ska i pan Andrzej Kochowicz Skarbnikiem: pani Maria Cie ś la Sekretarzem: pan Marek Kochowicz Członkami zarządu: pani Danuta Miko ł ajczak i pani Barbara Zygis

9 Kolejnej gościny udzielił nam Czakram wraz z jego szefową Danutą Mikołajczak

10 Spora część zajęć odbywała się w pomieszczeniach Czakramu i dotyczyła tematyki związanej z medycyną naturalną.

11 Rok akademicki 1999/2000 27 września odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków UTW w Lesznie na którym rezygnację z funkcji prezesa złożyła El ż bieta Bogacka. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem została Wanda Stroi ń ska

12

13

14 Władze miasta przydzieliły nam lokal w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gen Stefana Grota Roweckiego

15

16 Poszerzyła się znacznie nasza oferta programowa: Obok wykładów z medycyny odbywają się : wykłady z historii sztuki lektoraty z języka niemieckiego i angielskiego zajęcia rehabilitacyjne

17 Rok 2002 Władze wojewódzkie zauważyły i doceniły naszą działalność ( Urząd Marszałkowski w Poznaniu przydzielił nam dotację, dzięki której mogliśmy zakupić komputer). Podpisaliśmy umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie.

18

19

20 Rok 2003

21

22 W styczniu odbyło się Walne Zebranie w trakcie którego został uzupełniony skład zarządu. Prezydium pozostało bez zmian. Przybywa wiele nowych propozycji wykładów i zajęć. Cennym nabytkiem okazały się koleżanki: Gra ż yna Fil i Maria Zielony

23

24 Rok 2004 Prezes Wanda Stroi ń ska otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Leszna jako lekarz i społecznik oraz jako prezes i organizator UTW. W roku 2007 otrzymuje tytuł Zasłużony dla miasta Leszna.

25

26 Prezesem nadal jest Wanda Stroi ń ska Wiceprezesami natomiast zostają koleżanki: Gra ż yna Fil i Maria Zielony

27

28 Podpisanie porozumienia o wspó ł pracy z Wy ż sz ą Szko łą Humanistyczn ą w Lesznie.

29 3 maja kol. Maria Zielony otrzymuje nagrodę Prezydenta Miasta Leszna za działalność w naszym Stowarzyszeniu.

30 Przyszed ł czas na zaprezentowanie naszej wielostronnej, szerokiej dzia ł alno ś ci.

31 Celem naszego Stowarzyszenia jest stymulowanie rozwoju osobowego, sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

32 Służy temu działalność: Dydaktyczna Kulturalno oświatowa Rekreacyjna

33 Można poszerzyć swoją wiedzę uczestnicząc w wykładach z różnych dziedzin: Medycyny Psychologii Geografii Muzykologii Historii sztuki i historii regionu Edukacji leśnej Kosmetologii

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Można uczestniczyć w: Lektoratach języków obcych, Zajęciach sekcji technologii informacyjnej Sekcji brydżowej

46

47

48

49

50

51 Kładziemy duży nacisk na indywidualną działalność twórczą. Od trzech lat działa sekcja plastyczna, sekcja r ę kodzie ł a artystycznego, a od roku sekcja fotograficzna.

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Nasi słuchacze chętnie korzystają z ofert kulturalno- oświatowych i turystycznych.

61 Organizujemy wycieczki o różnorodnym charakterze i celach: wycieczki do opery lub teatru uzupełnione małym programem turystycznym, wycieczki jednodniowe inspirowane wykładami z historii regionu wycieczki kilkudniowe, w tym wycieczki zagraniczne.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Ciekawą formą poznawania gmin są: seminaria wyjazdowe. na przykład

77

78

79

80

81 Ważną dziedziną naszej działalności jest aktywność ruchowa i rehabilitacja. Korzystamy z różnych form aktywności. Np. gimnastyki rehabilitacyjnej i ć wicze ń rehabilitacyjnych w wodzie

82

83

84

85

86

87

88 Rośnie aktywność naszych słuchaczy, którzy chętnie włączają się w działalność naszego stowarzyszenia.

89

90

91

92

93

94

95 Istotnym elementem naszej działalności jest integrowanie środowiska. Organizujemy różnorodne spotkania towarzyskie.

96

97

98

99

100

101

102

103

104


Pobierz ppt "Inspiratorka powstania UTW w Lesznie Pani El ż bieta Bogacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google