Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszno 12 marca 2010. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszno 12 marca 2010. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2009."— Zapis prezentacji:

1 Leszno 12 marca 2010

2 Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2009

3 Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 1.Otwarcie. Wybór przewodniczącego i protokolantów. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Powołanie Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4.Stwierdzenie prawomocności zebrania. 5.Sprawozdania z: pracy Zarządu działalności Sądu Koleżeńskiego. prac Komisji Rewizyjnej. 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi UTW za 2009 rok. 7.Podjęcie Uchwały w sprawie budżetu UTW na 2010 rok. 8.Założenia planu pracy na 2010 rok. 9.Nadanie godności członka honorowego. 10.Wolne głosy i wnioski. 11.Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW

4 Ilość członków UTW w latach:

5 Sprawozdanie za rok 2009 1 Stan członków na koniec 2008r273 osoby 2Przyjęcia 01.01.2009r53 osoby 3Przyjęcia 11.02.2009r11 osób 4 Skreślenia i rezygnacje za okres od stycznia do czerwca 2009r 72 osób 5 Stan członków na koniec roku akademickiego 2008/2009 264 osób 6Przyjęcia 01.07.2009r36 osób 7Przyjęcia 01.10.2009r27 osób 8Skreślenia i rezygnecje15 osób 9 Stan członków na koniec 2009r312 osób

6 Ilości członków w rocznikach: 31 grudnia 2009 było w UTW 312 osób w tym tylko 42 mężczyzn

7 Wykształcenie członków UTW w Lesznie:

8 Zaj ę cia odbywaj ą si ę w 13 ró ż nych budynkach na terenie miasta Leszna. Wyk ł ady w pi ę ciu: Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego Wyższa Szkoła Humanistyczna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nadleśnictwo Karczma Borowa Miejska Biblioteka Publiczna

9 za j ę cia sekcji w dziesi ę ciu : Lektoraty - Wyższa Szkoła Humanistyczna. Sekcje komputerowe- IV LO w Lesznie. Sekcja malarska i poetycko-teatralna - Klub Obok Fotograficy, Zespół Śpiewaczy, sekcja jogi - Miejska Biblioteka Publiczna. Zespół kabaretowy, spotkania przy kawie, aerobik - Klub Grunwald Rehabilitacja ruchowa i zajęcia sprawnościowe w wodzie - Centrum Leczenia i Rehabilitacji AKWAWIT. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wodzie - Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna Pomoc koleżeńska - biuro UTW Sekcja kręglarska - Kręgielnia Sekcja brydżowa - Centrum Kultury i Sztuki

10 Wyk ł ady w 2009 roku. W 2009 roku odby ł o si ę 58 wyk ł adów w 8 cyklach: 1. Medycyna – Zdrowa kobieta po 50-ce 2. Psychologia dorosłego człowieka 3. Regionalizm 4. Muzykologia 5. Historia sztuki 6. Leszczyńscy literaci 7. Las i jego mieszkańcy- Ptaki 8. Świat i klimat

11 Wyk ł ady otwarte: 1. Kryzys wczoraj, dziś i jutro - jak wyjść z kryzysu – dr F. Kaczmarek 2. Gen. Stefan Grot-Rowecki d-ca Armii Krajowej, żołnierz garnizonu Leszno 1930-1935- mgr mjr rez. K. Handke 3. Maria Leszczyńska – życie królowej Francji- mgr inż. I. Wiener 4. Własność, a odpowiedzialność - dr M. Michalski 5. Czy fizyka służy człowiekowi - prof. dr hab. W. Nawrocik W wykładach otwartych uczestniczyło średnio 150 słuchaczy i zaproszonych gości. W marcu 2009 roku po raz pierwszy odbył się wykład prof. dr hab. E. Wąsowicza na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

12 Wyk ł adowcy w 2009 roku :

13 Jak dzia ł amy w sekcjach

14 Zaj ę cia w sekcjach prowadzili:

15 W I semestrze 2009/10 w co najmniej jednej sekcji uczestniczyło 186 osób, najbardziej aktywny słuchacz był w 9-ciu sekcjach. Największym powodzeniem cieszy się sekcja komputerowa, w której w 5-ciu grupach zdobywa wiedzę 70 członków UTW. Języków obcych uczą się 44 osoby. Przeciętnie w każdej sekcji ruchowo-rehabilitacyjnej uczestniczy 30 osób. W semestrze było łącznie 561 spotkań w sekcjach.

16 W roku 2009 realizowaliśmy następujące projekty: 1. Urząd Miasta Leszna - Sportowo – kulturalne spotkanie seniorów Suhl – Leszno 2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury w Poznaniu- Historia i kultura Wielkopolski 3. Miasto Leszno - Plener malarsko – fotograficzny 4. Miasto Leszno - Letni Uniwersytet 5. Miasto Leszno - Edukacja i rehabilitacja 6. Powiat Leszczyński- W jesieni życia poznajemy najbliższe gminy 7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Dorobek kulturalny i literacki Wielkopolan

17 Wyjazdy edukacyjne, turystyczno- krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe:

18

19 Statystyka odwiedzin witryny www.utw.leszno.pl w/g danych z dnia 3-01-2010r. zarejestrowanych użytkowników - 106, komentarzy – 239, postów w Shoutbox'ie – 95, postów na forach – 19, fotografii w Galerii – 1428. A tak to wyglądało w trakcie roku:

20 Dokumentujemy naszą działalność protokołami z zebrań, notatkami i kroniką. Zarząd w 2009 r. pracował w składzie 15 osobowym. Odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, na których podjętych zostało 10 uchwał Do ważniejszych decyzji Zarządu należało: zakup laptopa, projektora, niszczarki do akt, zestawu nagłaśniającego, materiału na spódnice dla członków chóru oraz sfinansowanie uszycia bluzek. Odbyto 8 posiedzeń Prezydium w roku sprawozdawczym Funkcję pracownika biurowego pełniła Halina Rodzka Obsługę księgową prowadziło Biuro Rachunkowe. Członkowie Zarządu pełnili społecznie dyżury w biurze UTW w każdy wtorek.

21 Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie PREZYDIUM ZARZĄDU Maria Zielony - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Barbara Szarszewska - Wiceprezes Wanda Mruk - Sekretarz Maria Cieśla - Skarbnik Izabela Streubel Krystyna Świgoń ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Mieczysław Błaszczyk, Werner Doliwa, Barbara Kaczmarek, Teresa Majorek, Stefania Marczyńska, Tadeusz Samol, Ewa Topczewska ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Mieczysław Błaszczyk, Werner Doliwa, Barbara Kaczmarek, Teresa Majorek, Stefania Marczyńska, Tadeusz Samol, Ewa Topczewska

22 RADA SŁUCHACZY Elżbieta Dyzert – przewodnicząca, Zofia Kaczmarek, Halina Pokrzywniak, Iwona Radel, Ewa Włodarska, Teresa Matecka, Maria Wróż ZESPÓŁ ds. PROJEKTÓW Elżbieta Duda- przewodnicząca Maria Zielony, Joanna Benier, Ewa Cegielska, Hanna Kuberkiewicz, Halina Pokrzywniak, Barbara Szarszewska, Ewa Szymańska. KOMISJA REWIZYJNA Halina Orzechowska - przewodnicząca Teresa Kolasińska Kazimiera Wierzbińska Halina Trzeciakowska SĄD KOLEŻEŃSKI Marian Zajkowski -przewodniczący Maria Bożyk Elżbieta Dyzert Krystyna Kozłowska Grażyna Wilkońska

23 l.p.Nazwisko i imięInstytucja 1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki - Wyższa Szkoła Humanistyczna 2. mgr Ryszard Karmoliński - Wyższa Szkoła Humanistyczna 3. prof. dr hab. Tadeusz Mendel - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania 4. prof. dr hab. Inż. Czesław Królikowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 5. mgr Zbigniew Mocek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 6. prof. Jerzy Karg - PAN Turew 7. mgr Kazimierz Cadler - IV Liceum Ogólnokształcące 8. mgr Jerzy Jurga - Zespół Szkół Ekonomicznych 9. mgr Zdzisław Adamczak - Wiceprezydent Miasta Leszna 10. mgr Małgorzata Halec - Miejska Biblioteka Publiczna 11. mgr Stanisław Skrzypczak - Miejski Ośrodek Kultury 12. mgr Witold Omieczyński - Muzeum Okręgowe 13. dr Tomasz Stroiński - Wojewódzki Szpital Zespolony 14. Maria Zielony - UTW 15. Grażyna Fil - UTW 16. Wanda Mruk - UTW 17. Krystyna Świgoń - UTW Rada Programowa

24 Dziękuję za uwagę Dla UTW w Lesznie Barbara Kaczmarek


Pobierz ppt "Leszno 12 marca 2010. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google