Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
TERESA PIECHO Nauczyciel WF Gimnazjum nr 132 w Warszawie

2 POWODZENIA !!! NA OCENĘ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
OCENA z WF NA OCENĘ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁADA SIĘ ŚREDNIA ARTMETYCZNA Z PONIŻSZYCH OSIĄGNIEĆ UCZNIA: 1. OCENA ZA POSTAWĘ 2. OCENA ZA WYNIKI SPRAWDZIANÓW 3. OCENA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Na końcu ważne UWAGI dla uczniów- warto przeczytać !!! POWODZENIA !!! koniec

3 2. OCENA ZA WYNIKI SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
OCENA z WF 2. OCENA ZA WYNIKI SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Możesz sprawdzić : TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRYTERIA SPRAWDZIANÓW ZADANIA KONTROLNO- OCENIAJĄCE powrót

4 1 . OCENA ZA POSTAWĘ NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
OCENA z WF 1 . OCENA ZA POSTAWĘ NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO tzn. kultura osobista przygotowanie ucznia do lekcji aktywność ucznia podczas lekcji poszanowanie sprzętu szkolnego przestrzeganie zasad bhp obowiązkowość i zdyscyplinowanie ucznia wykonywanie poleceń nauczyciela higienę osobistą zaangażowanie podczas lekcji postawę ucznia podczas lekcji, wobec kolegów, umiejętność współpracy w grupie powrót

5 systematyczny udział w zajęciach sks
OCENA z WF 3. OCENA ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE UCZNIA W SZKOLE I NA ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH: udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, posiadanie klasy sportowej systematyczny udział w zajęciach sks systematyczny udział w zajęciach sekcji sportowych w klubach sportowych (zaświadczenie z klubu) powrót

6 OCENA z WF UWAGI oceny ze sprawdzianów można poprawić w miarę posiadanego czasu i warunków atmosferycznych. sprawdziany są przeprowadzone, aby stwierdzić aktualne możliwości ucznia, poprawa jest więc możliwa w krótkim okresie czasu. o możliwości przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu decyduje nauczyciel uczący. przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. powrót

7 OCENA z WF POWODZENIA!!! powrót


Pobierz ppt "OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google