Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TERESA PIECHO Nauczyciel WF Gimnazjum nr 132 w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TERESA PIECHO Nauczyciel WF Gimnazjum nr 132 w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TERESA PIECHO Nauczyciel WF Gimnazjum nr 132 w Warszawie

2 OCENA z WF NA OCENĘ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGONA OCENĘ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁADA SIĘ ŚREDNIA ARTMETYCZNA Z PONIŻSZYCH OSIĄGNIEĆ Z PONIŻSZYCH OSIĄGNIEĆUCZNIA: 1. OCENA ZA POSTAWĘOCENA 2. OCENA ZA WYNIKI SPRAWDZIANÓWOCENA 3. OCENA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEOCENA Na końcu ważne UWAGI dla uczniów- warto przeczytać !!! POWODZENIA !!! koniec

3 2. OCENA ZA WYNIKI SPRAWDZIANÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Możesz sprawdzić : TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJTESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRYTERIA SPRAWDZIANÓWKRYTERIA SPRAWDZIANÓW ZADANIA KONTROLNO- OCENIAJĄCEZADANIA KONTROLNO- OCENIAJĄCE OCENA z WF powrót

4 1. OCENA ZA POSTAWĘ NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO tzn. kultura osobistatzn. kultura osobista przygotowanie ucznia do lekcjiprzygotowanie ucznia do lekcji aktywność ucznia podczas lekcjiaktywność ucznia podczas lekcji poszanowanie sprzętu szkolnegoposzanowanie sprzętu szkolnego przestrzeganie zasad bhpprzestrzeganie zasad bhp obowiązkowość i zdyscyplinowanie uczniaobowiązkowość i zdyscyplinowanie ucznia wykonywanie poleceń nauczycielawykonywanie poleceń nauczyciela higienę osobistąhigienę osobistą zaangażowanie podczas lekcjizaangażowanie podczas lekcji postawę ucznia podczas lekcji, wobec kolegów,postawę ucznia podczas lekcji, wobec kolegów, umiejętność współpracy w grupieumiejętność współpracy w grupie OCENA z WF powrót

5 3. OCENA ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE UCZNIA W SZKOLE I NA ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH: udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, posiadanie klasy sportowejudział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, posiadanie klasy sportowej systematyczny udział w zajęciach skssystematyczny udział w zajęciach sks systematyczny udział w zajęciach sekcji sportowych w klubach sportowych (zaświadczenie z klubu)systematyczny udział w zajęciach sekcji sportowych w klubach sportowych (zaświadczenie z klubu) OCENA z WF powrót

6 UWAGI oceny ze sprawdzianów można poprawić w miarę posiadanego czasu i warunków atmosferycznych.oceny ze sprawdzianów można poprawić w miarę posiadanego czasu i warunków atmosferycznych. sprawdziany są przeprowadzone, aby stwierdzić aktualne możliwości ucznia, poprawa jest więc możliwa w krótkim okresie czasu.sprawdziany są przeprowadzone, aby stwierdzić aktualne możliwości ucznia, poprawa jest więc możliwa w krótkim okresie czasu. o możliwości przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu decyduje nauczyciel uczący.o możliwości przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu decyduje nauczyciel uczący. przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. OCENA z WF powrót

7 POWODZENIA!!! OCENA z WF powrót


Pobierz ppt "OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TERESA PIECHO Nauczyciel WF Gimnazjum nr 132 w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google