Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 roku. W trakcie roku był zmieniany trzynastokrotnie. Zmiany dokonane były poprzez: Uchwałę Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 24 stycznia 2008 roku, Uchwałę Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 24 stycznia 2008 roku, Uchwałę Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 lutego 2008 roku, Uchwałę Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 lutego 2008 roku, Uchwałę Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 marca 2008 roku, Uchwałę Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 marca 2008 roku, Zarządzenie Nr Or. 0151-22/08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 5 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or. 0151-22/08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 5 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or. 0151-25/08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 12 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or. 0151-25/08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 12 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 29 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 29 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 26 czerwca 2008 roku, Uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 26 czerwca 2008 roku, Uchwałę Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXIV/174/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 25 września 2008 roku, Uchwałę Nr XXIV/174/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 25 września 2008 roku, Uchwałę Nr XXV/179/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 października 2008 roku, Uchwałę Nr XXV/179/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 października 2008 roku, Zarządzenie Nr Or. 0151-49/08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 6 listopada 2008 roku, Zarządzenie Nr Or. 0151-49/08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 6 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2008 roku,

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie DOCHODY PLAN 35 132 378,34 zł WYKONANIE 35 832 172,98 zł tj.101,99%

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Realizacja dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów. Dochody wykonane za 2008 rok %35 832 172,98 zł co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości: 101,9935 132 378,34 zł z tego: 1.Dochody własne38,1513 669 405,85 zł 2.Subwencje ogółem35,7812 821 062,00 zł 3.Dotacje ogółem26,079 341 705,13 zł

4 Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy Rodzaj podatku Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych Umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z uchwał – bez ulg i zwolnień ustawowych 1. Podatek od nieruchomości1.184.360,22 zł229.801,20 zł 2. Podatek rolny173.387,00 zł93.543,50 zł 3. Podatek leśny0,00110,00 zł 4. Podatek od środków transportowych 137.493,00 zł4.475,00 zł RAZEM 1.495.240,22 zł327.929,70 zł W kwocie 327.929,70 zł. dotyczącej umorzeń i rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z uchwał w rozbiciu na pozycje przedstawia się następująco: uchwały127.227,00 zł; umorzenia uznaniowe77.845,70 zł; odroczenia terminu płatności122.857,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

5 WYDATKI PLAN 37 017 871,12 zł WYKONANIE36 030 079,98 zł tj.97,33%

6 Realizacja wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków. za 2008 rok Wydatki ogółem za 2008 rok%36 030 079,98 co stanowi 97,33 % w stosunku do planu rocznego w wysokości 37 017 871,12 z tego: 1.Wydatki bieżące79,3328 584 033,57 zł 2.Wydatki majątkowe20,677 446 046,41 zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

7 Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 123456 789 1. 630630032820 Wędrówki małe i duże (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 1 000,00 230,001 230,00 2. Sprawdzamy co na terenie naszym mamy (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 1 000,00 121,001 121,00 3. Punkt Informacji Turystycznej, włóczęgi po Krajnie (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 4 200,00 1 750,005 950,00 4. IV Krajeński Rajd samochodowy pn. Poznaj Zabytki i Kulturę Krajny. Hubertus 2008, impreza jeździecko-myśliwska (Klub jeździecki Grodno- Dwór ) 3 800,00 12 644,3816 444,38 Razem rozdział10 000,00 14 745,3824 745,38

8 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 123456 789 5. 851851542820 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (MLKS Krajna ) 3 000,00 650,003 650,00 6. Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 7 000,00 187,107 187,10 7. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (Klubu Abstynenta Jantar) 15 000,00 13,0015 013,00 Razem rozdział 25 000,00 850,1025 850,10

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 123456 789 8852852202820 Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 54 000,00 478,0254 478,02 9. 854854122820 Technologia informacyjna dla każdego (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 2 040,00 0,002 040,00 10. Jesteśmy kropelka tęczy- targi edukacyjne małego dziecka (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 2 460,00 0,002 460,00 11. Edukacja interaktywna w nauczaniu (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 3 000,00 1 287,764 287,76 12. Grupy zabawowe – nowa forma edukacji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 2 500,00 3 400,005 900,00 Razem rozdział10 000,00 4 687,7614 687,76

10 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowany m zadaniu Całkowity koszt realizowaneg o zadania 123456 789 13. 921921052820 Magia baśni (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 3 000,00 1 155,004 155,00 14. Młodzi twórcy w akcji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 3 000,00 0,003 000,00 15. Warsztaty rzeźbiarskie (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wawrzyniec) 3 000,002 999,070,002 999,07 16. Krajobraz gminy widziany oczyma młodych (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 1 500,00 823,612 323,61 17. Zaczarowany świat dziecka – banialuki (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 4 500,00 0,004 500,00 18. Znaki czasu (Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy sami ) 2 260,00 0,002 260,00 19. Świat innego dziecka w twórczości plastycznej (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 1 100,00 2 002,003 102,00 20. Piękna babcia (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 1 640,00 14,091 654,09 21.Festyn jubileuszowy (MLKS Krajna )50 000,00 30 919,7480 919,74 Razem rozdział70 000,0069 999,0734 914,44104 913,51

11 Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 123456 789 22.926926012820 Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy - MLKS Krajna 286 000,00 0,00286 000,00 23. 926926052820 Działalność sekcji sportowych na terenie Gminy – MLKS Krajna 138 000,00 13 751,96151 751,96 24. Na sportowo i wesoło szukamy wrażeń (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 1 030,00 336,391 366,39 25. Miło i bezpiecznie w wodzie (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 3 400,00 2 002,005 402,00 26. Futsal – to jest to, w co chcemy grać (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 2 570,00 642,013 212,01 27. Organizacja i udział w regatach żeglarskich (Uczniowski Klub Sportowy Hals) 3 000,002 940,00621,743 561,74 Razem rozdział148 000,00147 940,0017 354,10165 294,10 Ogółem 603 000,00602 939,0773 029,80675 968,87 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku

12 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie w wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury za 2008 rok Lp. Nazwa instytucji, Realizującej zlecone zadanie Opis realizowanego zadania Planowana kwota dotacji Wykonana dotacja % Klasyfikacja budżetowa 1. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. 780 377,00 100,00 92109,2480 2. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim Działalność Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim 308 000,00 100,00 92116,2480 RAZEM INSTYTUCJE KULTURY1 088 377,00 100,00

13 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. PRZYCHODY 3.083.485,46 zł 1.Ze sprzedaży usług: 2.740.211,00 2.Pokrycie kosztów amortyzacji 104.684,62 3.Przychody finansowe 8.094,97 4.Pozostałe przychody operacyjne 230.494,86 KOSZTY 3.071.645,80 zł 1.Koszty działalności podstawowej 2.916.944,79 2.Koszty amortyzacji 104.684,62 3.Równowartość środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji 50.016,39 ZYSK BRUTTO 11.839,65 zł PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 6.884,00 zł WYNIK FINANSOWY - ZYSK NETTO 4.955,65 zł

14 ZATRUDNIENIE W roku 2008 roku pracowało ogółem 105 osób z tego: pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych 58 osoby pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony 25 osób pracownicy zatrudnieni na czas określony 22 osoby Dodatkowo pracowały 2 osoby na przygotowaniu zawodowym oraz 1 osoba na stażu z organizowanych dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

15 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2008 Podstawowe zadania zakładu ujęte w Statucie to: 1.organizacja bezrobotnym robót publicznych na rzecz Gminy, w szczególności dotyczących inwestycji i remontów. 2.organizowanie i realizowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie: - transport dzieci do i ze szkół, - transportu dla potrzeb administracji i pomocy społecznej. Dodatkowo na zlecenie Gminy Zakład zajmuje się administrowaniem Cmentarza Komunalnego, obsługą szaletu miejskiego, sprzątaniem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, ochroną obiektów Urzędu Miejskiego, utrzymaniem czystości ulic, odśnieżaniem chodników w okresie zimowym, równaniem dróg gminnych.

16 Ważniejsze inwestycje na rzecz Gminy wykonane w roku 2008 to: - budowa ulicy Krzyżowej, Koronowskiej, Kwiatowej, - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na Osiedlu Słowackiego, - wykonanie chodnika na Osiedlu Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, - wykonanie chodnika w Zalesiu, - wykonanie zatoki autobusowej w Zbożu, - prace remontowe w Urzędzie Miejskim, - adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni Krajna i utwardzanie chodnika przy trybunie, - wykonanie łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Wiśniewce, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej w Radońsku, - utwardzenie placu kostką brukową we Włościborzu, - utwardzenie placu kostką brukową przy OSP, - utwardzenie wjazdów na Plac Przyjaźni, - wykonanie odwodnienia w Komierowie, - remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów, - prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych. Wartość wykonanych prac wyniosła:1.419.489,96 zł Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

17 Koszt dowozu dzieci i młodzieży do szkół w roku 2008 wyniósł 529.396,00 zł Dowożone były dzieci do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Szkoła Podstawowa w Wiśniewie Szkoła Podstawowa w Zbożu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lutowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wałdowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sępólnie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

18 Dodatkowo wykonujemy transport dla osób fizycznych, zakładów pracy oraz organizacji. 228.450,36 Przychód z tego tytułu w roku 2008 wyniósł 228.450,36. Stałe zlecenia transportowe wykonujemy dla: Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Kraj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolnie Kraj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Doktór w Sępolnie Kraj. MLKS Krajna Przedszkola i Szkoły Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. i inne. W marcu 2008 r. dla potrzeb usług transportowych i dla dowozu dzieci do szkół został zakupiony samochód do przewozu 8 osób marki Renault za kwotę 46.000,00. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

19 ZADŁUŻENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Lp.Treść Klasyfikacj a § Plan 2008 r.Wykonanie 2008 r. 12345 Przychody ogółem w zł: 2 659 552,78 1.Pożyczki§ 9521 717 800,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957312 392,78 3.Inne źródła (wolne środki)§ 955629 360,00 Rozchody ogółem w zł: 774 060,00 1.Spłaty pożyczek§ 992774 060,00 Zobowiązania w zł2007 r.Plan 2008 r.Wykonanie 2008 r. Pożyczki i kredyty2 867 4133 811 1533 377 053 Poręczenia i gwarancje niewymagalne 3 285 8712 081 520

20 ZADŁUŻENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Kwota długu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi nie przekraczają progów ustawowych i wynoszą odpowiednio 9 % i 2,63 % przy progach ustawowych na poziomie 60% i 15%

21 Opis wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 roku Wpływy w 2008 roku wynosiły 51.072,54 zł Wydatki w 2008 roku wyniosły 45.839,62 zł Z tego: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.735,37 zł Torby ekologiczne, rękawice ochronne dla pracowników zatrudnionych w ramach programu Praca i środowisko oraz kosiarki do trawy. § 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.104,25 zł Wywóz odpadów segregowanych z Włościborza Przewóz osób (sprzątanie obiektów po b. szkole we Włościborzu) Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na promenadzie wzdłuż Jez. Sępoleńskiego Odbudowa zbieracza wód opadowych w Komierowie Łącznie suma wydatków w 2008 roku z GFOŚ i GW w Sępólnie Kraj. wynosi 45.839,62 zł., co stanowi 89,73 %. Wszystkie zaplanowane zakupy materiałów oraz zakup usług zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Stan środków na 31 grudnia 2008 r. na koncie GFOŚiGW wynosi: 5.248,92 zł

22 MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU Lp Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowa na dzień 01.01.2008 PrzychodyRozchody Wartość na dzień 31.12.2008 pow.złpow.złpow.złpow.zł 123456 1.Grunty663.94.54 ha8 579 439,700.75.09 ha5 658,202.99.43 ha24 840,00 661.70.20 ha 8 560 257,90 2.Budynki i lokale 54 125,53 m² 14 961 683,02 - 1 898 375,35 - 153 781,10 54 125,53 m² 16 706 277,27 2 923,80 mb-- 3.Budowle 3 358 m² 23 420 397,54 4 831m² 4 661 445,31 - 646 100,00 8 189 m² 27 435 742,85 2 563 mb1 027,5 mb- 3 590,5 mb 25,74 km4,7 km-30,44 km 4. Kotły i maszyny energetyczne -166 575,07-34 530,00-16 090,00-185 015,07 5.Maszyny, urządzenia-1 409 562,41-261 982,05-109 258,45-1 562 286,01 6.Specjalistyczne maszyny-4 270,00-30 598,24-11 999,01-22 869,23 7.Urządzenia techniczne-348 191,23-56 018,98-0,00-404 210,21 8.Środki transportu-1 178 098,14-293 904,00-67 479,80-1 404 522,34 9.Wyposażenie-195 362,43-23 775,63-0,00-219 138,06 OGÓŁEM:-50 263 579,54- 7 266 287,76 -1 029 548,36-56 500 318,94

23 Przychody 988. 740,53 złw tym dotacja 780.377,00 zł Wydatki 980.952,37 zł CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

24 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Przychody 409.705,00 złw tym dotacja 308.000,00 zł Wydatki 502.104,00 zł


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google