Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 roku. W trakcie roku był zmieniany trzynastokrotnie. Zmiany dokonane były poprzez: Uchwałę Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 24 stycznia 2008 roku, Uchwałę Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 24 stycznia 2008 roku, Uchwałę Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 lutego 2008 roku, Uchwałę Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 lutego 2008 roku, Uchwałę Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 marca 2008 roku, Uchwałę Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 marca 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 5 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 5 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 12 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 12 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 29 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 29 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 26 czerwca 2008 roku, Uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 26 czerwca 2008 roku, Uchwałę Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXIV/174/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 25 września 2008 roku, Uchwałę Nr XXIV/174/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 25 września 2008 roku, Uchwałę Nr XXV/179/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 października 2008 roku, Uchwałę Nr XXV/179/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 października 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 6 listopada 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 6 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2008 roku,

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie DOCHODY PLAN ,34 zł WYKONANIE ,98 zł tj.101,99%

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Realizacja dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów. Dochody wykonane za 2008 rok % ,98 zł co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości: 101, ,34 zł z tego: 1.Dochody własne38, ,85 zł 2.Subwencje ogółem35, ,00 zł 3.Dotacje ogółem26, ,13 zł

4 Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy Rodzaj podatku Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych Umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z uchwał – bez ulg i zwolnień ustawowych 1. Podatek od nieruchomości ,22 zł ,20 zł 2. Podatek rolny ,00 zł93.543,50 zł 3. Podatek leśny0,00110,00 zł 4. Podatek od środków transportowych ,00 zł4.475,00 zł RAZEM ,22 zł ,70 zł W kwocie ,70 zł. dotyczącej umorzeń i rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z uchwał w rozbiciu na pozycje przedstawia się następująco: uchwały ,00 zł; umorzenia uznaniowe77.845,70 zł; odroczenia terminu płatności ,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

5 WYDATKI PLAN ,12 zł WYKONANIE ,98 zł tj.97,33%

6 Realizacja wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków. za 2008 rok Wydatki ogółem za 2008 rok% ,98 co stanowi 97,33 % w stosunku do planu rocznego w wysokości ,12 z tego: 1.Wydatki bieżące79, ,57 zł 2.Wydatki majątkowe20, ,41 zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

7 Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania Wędrówki małe i duże (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 1 000,00 230, ,00 2. Sprawdzamy co na terenie naszym mamy (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 1 000,00 121, ,00 3. Punkt Informacji Turystycznej, włóczęgi po Krajnie (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 4 200, , ,00 4. IV Krajeński Rajd samochodowy pn. Poznaj Zabytki i Kulturę Krajny. Hubertus 2008, impreza jeździecko-myśliwska (Klub jeździecki Grodno- Dwór ) 3 800, , ,38 Razem rozdział10 000, , ,38

8 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (MLKS Krajna ) 3 000,00 650, ,00 6. Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 7 000,00 187, ,10 7. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (Klubu Abstynenta Jantar) ,00 13, ,00 Razem rozdział ,00 850, ,10

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) ,00 478, , Technologia informacyjna dla każdego (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 2 040,00 0, , Jesteśmy kropelka tęczy- targi edukacyjne małego dziecka (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 2 460,00 0, , Edukacja interaktywna w nauczaniu (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 3 000, , , Grupy zabawowe – nowa forma edukacji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 2 500, , ,00 Razem rozdział10 000, , ,76

10 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowany m zadaniu Całkowity koszt realizowaneg o zadania Magia baśni (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 3 000, , , Młodzi twórcy w akcji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 3 000,00 0, , Warsztaty rzeźbiarskie (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wawrzyniec) 3 000, ,070, , Krajobraz gminy widziany oczyma młodych (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 1 500,00 823, , Zaczarowany świat dziecka – banialuki (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 4 500,00 0, , Znaki czasu (Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy sami ) 2 260,00 0, , Świat innego dziecka w twórczości plastycznej (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 1 100, , , Piękna babcia (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 1 640,00 14, ,09 21.Festyn jubileuszowy (MLKS Krajna )50 000, , ,74 Razem rozdział70 000, , , ,51

11 Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy - MLKS Krajna ,00 0, , Działalność sekcji sportowych na terenie Gminy – MLKS Krajna , , , Na sportowo i wesoło szukamy wrażeń (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 1 030,00 336, , Miło i bezpiecznie w wodzie (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 3 400, , , Futsal – to jest to, w co chcemy grać (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 2 570,00 642, , Organizacja i udział w regatach żeglarskich (Uczniowski Klub Sportowy Hals) 3 000, ,00621, ,74 Razem rozdział , , , ,10 Ogółem , , , ,87 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku

12 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Sprawozdanie w wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury za 2008 rok Lp. Nazwa instytucji, Realizującej zlecone zadanie Opis realizowanego zadania Planowana kwota dotacji Wykonana dotacja % Klasyfikacja budżetowa 1. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj ,00 100, , Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim Działalność Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim ,00 100, ,2480 RAZEM INSTYTUCJE KULTURY ,00 100,00

13 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. PRZYCHODY ,46 zł 1.Ze sprzedaży usług: ,00 2.Pokrycie kosztów amortyzacji ,62 3.Przychody finansowe 8.094,97 4.Pozostałe przychody operacyjne ,86 KOSZTY ,80 zł 1.Koszty działalności podstawowej ,79 2.Koszty amortyzacji ,62 3.Równowartość środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji ,39 ZYSK BRUTTO ,65 zł PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 6.884,00 zł WYNIK FINANSOWY - ZYSK NETTO 4.955,65 zł

14 ZATRUDNIENIE W roku 2008 roku pracowało ogółem 105 osób z tego: pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych 58 osoby pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony 25 osób pracownicy zatrudnieni na czas określony 22 osoby Dodatkowo pracowały 2 osoby na przygotowaniu zawodowym oraz 1 osoba na stażu z organizowanych dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

15 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2008 Podstawowe zadania zakładu ujęte w Statucie to: 1.organizacja bezrobotnym robót publicznych na rzecz Gminy, w szczególności dotyczących inwestycji i remontów. 2.organizowanie i realizowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie: - transport dzieci do i ze szkół, - transportu dla potrzeb administracji i pomocy społecznej. Dodatkowo na zlecenie Gminy Zakład zajmuje się administrowaniem Cmentarza Komunalnego, obsługą szaletu miejskiego, sprzątaniem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, ochroną obiektów Urzędu Miejskiego, utrzymaniem czystości ulic, odśnieżaniem chodników w okresie zimowym, równaniem dróg gminnych.

16 Ważniejsze inwestycje na rzecz Gminy wykonane w roku 2008 to: - budowa ulicy Krzyżowej, Koronowskiej, Kwiatowej, - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na Osiedlu Słowackiego, - wykonanie chodnika na Osiedlu Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, - wykonanie chodnika w Zalesiu, - wykonanie zatoki autobusowej w Zbożu, - prace remontowe w Urzędzie Miejskim, - adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni Krajna i utwardzanie chodnika przy trybunie, - wykonanie łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Wiśniewce, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej w Radońsku, - utwardzenie placu kostką brukową we Włościborzu, - utwardzenie placu kostką brukową przy OSP, - utwardzenie wjazdów na Plac Przyjaźni, - wykonanie odwodnienia w Komierowie, - remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów, - prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych. Wartość wykonanych prac wyniosła: ,96 zł Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

17 Koszt dowozu dzieci i młodzieży do szkół w roku 2008 wyniósł ,00 zł Dowożone były dzieci do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Szkoła Podstawowa w Wiśniewie Szkoła Podstawowa w Zbożu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lutowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wałdowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sępólnie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

18 Dodatkowo wykonujemy transport dla osób fizycznych, zakładów pracy oraz organizacji ,36 Przychód z tego tytułu w roku 2008 wyniósł ,36. Stałe zlecenia transportowe wykonujemy dla: Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Kraj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolnie Kraj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Doktór w Sępolnie Kraj. MLKS Krajna Przedszkola i Szkoły Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. i inne. W marcu 2008 r. dla potrzeb usług transportowych i dla dowozu dzieci do szkół został zakupiony samochód do przewozu 8 osób marki Renault za kwotę ,00. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.

19 ZADŁUŻENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Lp.Treść Klasyfikacj a § Plan 2008 r.Wykonanie 2008 r Przychody ogółem w zł: ,78 1.Pożyczki§ ,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § ,78 3.Inne źródła (wolne środki)§ ,00 Rozchody ogółem w zł: ,00 1.Spłaty pożyczek§ ,00 Zobowiązania w zł2007 r.Plan 2008 r.Wykonanie 2008 r. Pożyczki i kredyty Poręczenia i gwarancje niewymagalne

20 ZADŁUŻENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Kwota długu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi nie przekraczają progów ustawowych i wynoszą odpowiednio 9 % i 2,63 % przy progach ustawowych na poziomie 60% i 15%

21 Opis wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 roku Wpływy w 2008 roku wynosiły ,54 zł Wydatki w 2008 roku wyniosły ,62 zł Z tego: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – ,37 zł Torby ekologiczne, rękawice ochronne dla pracowników zatrudnionych w ramach programu Praca i środowisko oraz kosiarki do trawy. § 4300 – Zakup usług pozostałych – ,25 zł Wywóz odpadów segregowanych z Włościborza Przewóz osób (sprzątanie obiektów po b. szkole we Włościborzu) Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na promenadzie wzdłuż Jez. Sępoleńskiego Odbudowa zbieracza wód opadowych w Komierowie Łącznie suma wydatków w 2008 roku z GFOŚ i GW w Sępólnie Kraj. wynosi ,62 zł., co stanowi 89,73 %. Wszystkie zaplanowane zakupy materiałów oraz zakup usług zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Stan środków na 31 grudnia 2008 r. na koncie GFOŚiGW wynosi: 5.248,92 zł

22 MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ ROKU Lp Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowa na dzień PrzychodyRozchody Wartość na dzień pow.złpow.złpow.złpow.zł Grunty ha , ha5 658, ha24 840, ha ,90 2.Budynki i lokale ,53 m² , , , ,53 m² , ,80 mb-- 3.Budowle m² , m² , , m² , mb1 027,5 mb ,5 mb 25,74 km4,7 km-30,44 km 4. Kotły i maszyny energetyczne , , , ,07 5.Maszyny, urządzenia , , , ,01 6.Specjalistyczne maszyny-4 270, , , ,23 7.Urządzenia techniczne , ,98-0, ,21 8.Środki transportu , , , ,34 9.Wyposażenie , ,63-0, ,06 OGÓŁEM: , , , ,94

23 Przychody ,53 złw tym dotacja ,00 zł Wydatki ,37 zł CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

24 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Przychody ,00 złw tym dotacja ,00 zł Wydatki ,00 zł


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google