Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku

2 Struktura budżetu miasta (2007 rok) 76, , , , , , , ,00 Pozostałe dochody budżetu miasta 23,67Razem podatki i opłaty lokalne 0,64Opłaty lokalne 0,05Podatek od posiadania psów 0,78Podatek od środków transportowych 22,20Podatek od nieruchomości 100Budżet miasta % Wielkość w złNazwa

3 Struktura budżetu miasta (2007 r.) Podatek od nieruchomości 22,20% Pozostałe dochody 76,33% Opłaty lokalne 0,64% 0,05% Psy 0,78% Transport

4 Struktura podatków i opłat lokalnych 2,70%Opłaty lokalne5. 0,20%Podatek od posiadania psów4. 3,28% Podatek od środków transportowych 3. 93,82% Podatek od nieruchomości ,00% Razem podatki opłaty lokalne 1. % Nazwa Lp.

5 Struktura podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomościPodatek od śr. Transport. Podatek od posiadania psówOpłaty lokalne 93,82% 2,70% 0,20% 3,28%

6 STRUKTURA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Lp.Nazwa podatku Wielkość procentowa 1. Od gruntów 13,27 2. Od budynków lub ich części 61,62 3. Od budowali 25,11 Razem podatek 100,00

7 Struktura podatku od nieruchomości GruntyBudynkiBudowle 61,62% 25,11% 13,27%

8 Wpływy bieżące Wpływy zaległe Wpływy razem Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2001 – 2008 (w tys. zł)

9 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2001 – Wpływy bieżąceWpływy zaległe Wpływy razem

10 Stawki podatkowe w latach Stawki 2007 r. Uchwała RM Stawki 2008 rok Ustawowe Proponowane Maksymalne Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,58 zł/m 2 0,71 zł/m 2 0,59 zł/m 2 Grunty pod jeziorami 2,94 zł/ha3,74 zł/ha3,00 zł/ha Grunty pozostałe 0,17 zł/m 2 0,35 zł/m 2 0,18 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m 2 0,71 zł/m 2 0,16 zł/m 2

11 Stawki podatkowe w latach Stawki 2007 r. Uchwała RM Stawki 2008 rok Ustawowe Proponowane Maksymalne Budynki mieszkalne 0,47 zł/m 2 0,59 zł/m 2 0,48 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 16,76 zł/m 2 19,01 zł/m 2 17,13 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. materiałem siewnym 7,67 zł/m 2 8,86 zł/m 2 7,84 zł/m 2

12 Stawki podatkowe w latach Stawki 2007 r. Uchwała RM Stawki 2008 rok Ustawowe Proponowane Maksymalne Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł/m 2 3,84 zł/m 2 Budynki pozostałe 5,65 zł/m 2 6,37 zł/m 2 5,77 zł/m 2 Budowle 2%

13 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2000 – 2008 r.

14 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 97,49 95,84 94,71 92,09 93,34 92,27 90,02 90,11 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 %

15 Budynki mieszkalne

16 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne

17 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

18 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

19 Grunty pozostałe

20 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe 85,71 87,50 77,78 50,00 51,61 50,00 48,48 50,00 51,43 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100, % lata

21 Procent wykorzystania bazy podatkowej 95,5 94,2 92,7 96, Grupa porównawcza PowiatMielecWojewództwoPolska

22 Zwolnienia podatkowe 1. Zwolnienia na podstawie ustaw: -Zakłady Pracy Chronionej tys. -Specjalna Strefa Ekonomiczna tys. -Lotnisko tys. -Pozostałe (POD, Parafie, DPS) tys. Razem: tys.

23 Zwolnienia podatkowe cd. 2. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta: – Uchwała Nr X/88/2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej na lata tys.

24 Zwolnienia podatkowe cd. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: – grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze – 38 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy – 34 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową OSP, harcerstwa, zw. niewidomych, zw.głuchych – 16 tys. – grunty przeznaczone pod MPP znajdujące się nieruchomościach gminy nie związane z prowadzeniem dział. gospod tys. – grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury – 32 tys. – grunty rekultywowanego byłego składowiska odpadów komunalnych – 16 tys. – budowle – sieci wod. – kan. poza SSE – 1381 tys.

25 Porównanie stawek podatkowych w 2008 roku. Przedmiot opodatkowania MielecRzeszów Stawki ustawowe (maksymalne) Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,59 zł/m 2 0,69 zł/m 2 0,71 zł/m 2 Grunty pod jeziorami 3,00 zł/ha3,71 zł/ha3,74 zł/ha Grunty pozostałe 0,18 zł/m 2 0,19 zł/m 2 0,35 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m 2 -0,71 zł/m 2

26 Porównanie stawek podatkowych w 2008 roku cd Przedmiot opodatkowania MielecRzeszów Stawki ustawowe (maksymalne) Budynki mieszkalne 0,48 zł/m 2 0,51 zł/m 2 0,59 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 17,13 zł/m 2 19,01 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. materiałem siewnym 7,84 zł/m 2 8,53 zł/m 2 8,86 zł/m 2

27 Porównanie stawek podatkowych w 2008 roku cd Przedmiot opodatkowania MielecRzeszów Stawki ustawowe (maksymalne) Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł/m 2 Budynki pozostałe 5,77 zł/m 2 5,21 zł/m 2 6,37 zł/m 2 Budowle 2%

28 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2008 rok Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 29 Grunty pozostałe54 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska 0

29 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2008 rok cd. Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne12 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 379 Budynki pozostałe16 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4


Pobierz ppt "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google