Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek."— Zapis prezentacji:

1 Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa jerzy.bielewicz@gmail.com Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek jerzy.bielewicz@gmail.com

2 Stan Państwa ad 2012 Realne centrum władzy w Państwie Polskim może leżeć poza rządem, Sejmem i wymiarem sprawiedliwości, Realne centrum władzy w Państwie Polskim może leżeć poza rządem, Sejmem i wymiarem sprawiedliwości, Prawo i wykładnia prawa stwarza sytuację, w której lokalne polskie firmy wystawione są na nierówną konkurencję z zagranicznymi podmiotami, Prawo i wykładnia prawa stwarza sytuację, w której lokalne polskie firmy wystawione są na nierówną konkurencję z zagranicznymi podmiotami, Słabość rządu z jednej strony i skuteczny lobbing grup interesów z drugiej strony powodują poszerzanie szarej strefy, drenaż kapitału i transfer zysków zagranicę. Słabość rządu z jednej strony i skuteczny lobbing grup interesów z drugiej strony powodują poszerzanie szarej strefy, drenaż kapitału i transfer zysków zagranicę. Państwo Polskie mimo transferów z UE, środków z prywatyzacji wpada w spiralę zadłużenia, Państwo Polskie mimo transferów z UE, środków z prywatyzacji wpada w spiralę zadłużenia, Koszty zadłużenia przerzucane są na obywateli. Koszty zadłużenia przerzucane są na obywateli.

3 Dysfunkcjonalny System Bankowy Brak adekwatnego nadzoru finansowego (BŚ), Brak adekwatnego nadzoru finansowego (BŚ), 70 % banków w obcych rękach Niechęć do polskich firm Niechęć do polskich firm 15 % aktyw banków Żerowanie na klientach indywidualnych Żerowanie na klientach indywidualnych 40 % aktyw Nielegalny drenaż kapitałowy i transfer zysków Nielegalny drenaż kapitałowy i transfer zysków Pekao SA

4 Projektu Chopin w Pekao SA Historia drenażu 1.06.2005 - Unicredit i włoski developer Pirelli z jednej strony a Pekao SA z drugiej strony podpisuję umowę przedwstępną Porozumienie Chopin - Pekao SA zrzeka się na okres negocjacji prawa sprzedaży swoich nieruchomości i trudnych kredytów zabezpieczonych hipotekami klientów. KNF i GPW nie zostają powiadomione o tym fakcie. 1.06.2005 - Unicredit i włoski developer Pirelli z jednej strony a Pekao SA z drugiej strony podpisuję umowę przedwstępną Porozumienie Chopin - Pekao SA zrzeka się na okres negocjacji prawa sprzedaży swoich nieruchomości i trudnych kredytów zabezpieczonych hipotekami klientów. KNF i GPW nie zostają powiadomione o tym fakcie. 15.02.2006 – zgodnie z Porozumieniem Chopin Pekao i Pirelli podpisują warunkową Umowę Sprzedaży przez Pekao 75% spółki Pekao Development na rzecz Pirelli za 60 milionów złotych. Pekao, choć w komunikacie ogłasza sprzedaż, to zataja przed rynkiem, że warunkiem wejścia Umowy Sprzedaży w życie jest podpisanie tzw. Umowy Wspólników przez Pekao i Pirelli. 15.02.2006 – zgodnie z Porozumieniem Chopin Pekao i Pirelli podpisują warunkową Umowę Sprzedaży przez Pekao 75% spółki Pekao Development na rzecz Pirelli za 60 milionów złotych. Pekao, choć w komunikacie ogłasza sprzedaż, to zataja przed rynkiem, że warunkiem wejścia Umowy Sprzedaży w życie jest podpisanie tzw. Umowy Wspólników przez Pekao i Pirelli. 26.02.2006 – we Włoszech Unicredit wzywa Pirelli do zapłaty 585 milionów Euro. 26.02.2006 – we Włoszech Unicredit wzywa Pirelli do zapłaty 585 milionów Euro. 03.04.2006 – zgodnie z przedwstępnym Porozumieniem Chopin i warunkową Umową Sprzedaży Pekao i Pirelli podpisują Umowę Wspólników na okres 25 lat. KNF i GPW nie zostają powiadomione o Umowie Wspólników, choć Pekao SA zrzeka się na rzecz Pirelli praw majątkowych do swoich nieruchomości i do nieruchomości swoich klientów, a także zmieniają się diametralnie sytuacja ekonomiczna i procedury zarządzania całym Bankiem Pekao SA. 03.04.2006 – zgodnie z przedwstępnym Porozumieniem Chopin i warunkową Umową Sprzedaży Pekao i Pirelli podpisują Umowę Wspólników na okres 25 lat. KNF i GPW nie zostają powiadomione o Umowie Wspólników, choć Pekao SA zrzeka się na rzecz Pirelli praw majątkowych do swoich nieruchomości i do nieruchomości swoich klientów, a także zmieniają się diametralnie sytuacja ekonomiczna i procedury zarządzania całym Bankiem Pekao SA.

5 Projektu Chopin w Pekao SA Historia drenażu, 4 października 2006 4.10.2006 – Pirelli wraz Cypress Grove International kupują z polskiej Pirelli Pekao RE (dawniej Pekao Development) 5 z 12 projektów mieszkaniowych za kwotę 240 milionów złotych. Jest to 4-krotnie więcej niż Pirelli zapłacił za kontrolę nad Pekao Development. 4.10.2006 – Pirelli wraz Cypress Grove International kupują z polskiej Pirelli Pekao RE (dawniej Pekao Development) 5 z 12 projektów mieszkaniowych za kwotę 240 milionów złotych. Jest to 4-krotnie więcej niż Pirelli zapłacił za kontrolę nad Pekao Development. 4.10.2006 – Pirelli ogłasza na giełdzie w Mediolanie, że wraz z Cypress Grove International kupił po cenie 820 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 5 projektów developerskich w Warszawie i Gdańsku. Wg komunikatu po realizacji projekty mają przynieść 1 miliard 680 milionów złotych przychodów. Jest 28 razy więcej niż Pirelli zapłacił za kontrolę nad Pekao Development. 4.10.2006 – Pirelli ogłasza na giełdzie w Mediolanie, że wraz z Cypress Grove International kupił po cenie 820 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 5 projektów developerskich w Warszawie i Gdańsku. Wg komunikatu po realizacji projekty mają przynieść 1 miliard 680 milionów złotych przychodów. Jest 28 razy więcej niż Pirelli zapłacił za kontrolę nad Pekao Development. 4.10.2006 – wg komunikatu amerykańskiego SEC Pirelli płaci Unicredit 585 milionów Euro zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem. 4.10.2006 – wg komunikatu amerykańskiego SEC Pirelli płaci Unicredit 585 milionów Euro zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem.

6 Projektu Chopin w Pekao SA Historia drenażu, ciąg dalszy 30.11.2006 – Sąd rejestruje fuzję Pekao SA z BPH, w której kupującym był Pekao SA, a sprzedającym Unicredit. Ze względu na nieujawniony Projekt Chopin i inne nieprawidłowości w wycenie, Pekao SA przepłaca o 10 miliardów złotych. 30.11.2006 – Sąd rejestruje fuzję Pekao SA z BPH, w której kupującym był Pekao SA, a sprzedającym Unicredit. Ze względu na nieujawniony Projekt Chopin i inne nieprawidłowości w wycenie, Pekao SA przepłaca o 10 miliardów złotych. W latach 2006 do 2012 Unicredit wyprowadził bezprawnie z Pekao SA co najmniej 18 miliardów złotych. W latach 2006 do 2012 Unicredit wyprowadził bezprawnie z Pekao SA co najmniej 18 miliardów złotych.

7 Pirelli i Unicredit dominują polski rynek nieruchomości za 60 mln zł ! 12 projektów developerskich z których tylko 5 warte było po realizacji 1 miliard 680 milionów złotych, 12 projektów developerskich z których tylko 5 warte było po realizacji 1 miliard 680 milionów złotych, Dywidendy 140 milionów złotych wypłacone z Pekao Development w ciągu 3 lat po przejęciu przez Pirelli, Dywidendy 140 milionów złotych wypłacone z Pekao Development w ciągu 3 lat po przejęciu przez Pirelli, Spłatę kredytów bankowych pozostawionych w Pekao Development wysokości 100 mln złotych. Spłatę kredytów bankowych pozostawionych w Pekao Development wysokości 100 mln złotych. Prawa majątkowe bezpośrednio do trudnych kredytów, a pośrednio do wszystkich kredytów udzielanych przez Pekao SA przez okres 25 lat, Prawa majątkowe bezpośrednio do trudnych kredytów, a pośrednio do wszystkich kredytów udzielanych przez Pekao SA przez okres 25 lat, Prawa majątkowe do wszystkich nieruchomości należących do Grupy Pekao SA i do nieruchomości (hipotek) klientów Pekao SA przez okres 25 lat, Prawa majątkowe do wszystkich nieruchomości należących do Grupy Pekao SA i do nieruchomości (hipotek) klientów Pekao SA przez okres 25 lat,

8 Jak to możliwe? Banki rządzą Bankowy Tytuł Egzekucyjny 1945 - Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) 1945 - Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) 1989 - pozorna kontrola sądów, 1989 - pozorna kontrola sądów, 1997 - gwaranci, rodziny, spadkobiercy, 1997 - gwaranci, rodziny, spadkobiercy, 27 listopad 2012 - Elektroniczny BTE. 27 listopad 2012 - Elektroniczny BTE. Ponad 700 000 BTE w 2009 roku

9 Niekonstytucyjna przewaga banku Bank arbitralnie wystawia BTE, Bank arbitralnie wystawia BTE, Dłużnik - bez prawa do obrony, Dłużnik - bez prawa do obrony, Sąd traktuje BTE jako z mocy prawa dokument urzędowy, Sąd traktuje BTE jako z mocy prawa dokument urzędowy, Sąd powiadamia tylko bank o nadaniu Klauzulę Wykonalności, Sąd powiadamia tylko bank o nadaniu Klauzulę Wykonalności, Zajęcia komorniczej - bez uprzedzenia, Zajęcia komorniczej - bez uprzedzenia, Zażalenie dłużnika - tylko kwestie proceduralne, Zażalenie dłużnika - tylko kwestie proceduralne, Kontr pozew nie zapewnia kontynuacji działalności firmy. Kontr pozew nie zapewnia kontynuacji działalności firmy.

10 Tajemnica bankowa Nie można mówić o tajemnicy bankowej, wobec utraty reputacji firmy i przedsiębiorcy ze względu na jednostronne wszczęcie egzekucji komorniczej! BTE jest narzędziem skrywanego szantażu Bank powołując się na tajemnicę bankową z reguły chce ukryć własne błędy i działania sprzeczne z duchem prawa.

11 Elektroniczny BTE Sąd ustawowo powiadamia tylko wierzyciela o nadaniu klauzuli wykonalności EBTE, Sąd ustawowo powiadamia tylko wierzyciela o nadaniu klauzuli wykonalności EBTE, Referendarz sądowy nadaje wykonalność, rozpatruje skargi, nadzoruje egzekucję Referendarz sądowy nadaje wykonalność, rozpatruje skargi, nadzoruje egzekucję Przetarg elektroniczny nieruchomości dłużnika, Przetarg elektroniczny nieruchomości dłużnika, Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, Rozszerzenie kompetencji komornika, Rozszerzenie kompetencji komornika,

12 BTE, ofiary egzekucji Malma i rodzina Marbot, Malma i rodzina Marbot, Optimus i pan Kluska, Optimus i pan Kluska, Firma i rodzina Olewników, Firma i rodzina Olewników, Setki tysięcy polskich firm i miliony obywateli.

13 Przywileje banków w kolizji z zasadami demokratycznego państwa prawa Kredytobiorca pozbawiony jest: (i) ochrony jako konsument, (ii) prawa do sądu, (iii) równego traktowania z wierzycielem. Zmienić Prawo Bankowe, Prawo Naprawcze i Upadłościowe, KPC inaczej ograniczenie polskiej przedsiębiorczości, pauperyzacja społeczeństwa, wzrost bezrobocia, emigracja, samo-nakręcająca się spirala zadłużenia! Banki utracą status instytucji zaufania publicznego. Kredytobiorca odpowiada za dług tylko do wartości zastawu/hipoteki. jerzy.bielewicz@gmail.comjerzy.bielewicz@gmail.com, jerzy.bielewicz@gmail.com Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek

14 Prasa: Egzekucja bankowa przez internet Egzekucja bankowa przez internet Egzekucja bankowa przez internet Egzekucja bankowa przez internet Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce Bankowcy w służbie polityki Bankowcy w służbie polityki Bankowcy w służbie polityki Bankowcy w służbie polityki Komornicy nie są bezkarni Komornicy nie są bezkarni Komornicy nie są bezkarni Komornicy nie są bezkarni Podwójna przewaga banków Podwójna przewaga banków Podwójna przewaga banków Podwójna przewaga banków Olewnikom chciano zabrać majątek Olewnikom chciano zabrać majątek Olewnikom chciano zabrać majątek Olewnikom chciano zabrać majątek Bielecki powinien zostać odwołany z Rady Gospodarczej przy premierze Bielecki powinien zostać odwołany z Rady Gospodarczej przy premierze Bielecki powinien zostać odwołany z Rady Gospodarczej przy premierze Bielecki powinien zostać odwołany z Rady Gospodarczej przy premierze Proces doradcy prezesa Proces doradcy prezesa Proces doradcy prezesa Proces doradcy prezesa Koledzy sędziego Milewskiego Koledzy sędziego Milewskiego Koledzy sędziego Milewskiego Koledzy sędziego Milewskiego Pekao SA pod prezesurą Jana Krzysztofa Bieleckiego nie poinformowało Komisji Nadzoru Finansowego o porozumieniu Chopin Pekao SA pod prezesurą Jana Krzysztofa Bieleckiego nie poinformowało Komisji Nadzoru Finansowego o porozumieniu Chopin Pekao SA pod prezesurą Jana Krzysztofa Bieleckiego nie poinformowało Komisji Nadzoru Finansowego o porozumieniu Chopin Pekao SA pod prezesurą Jana Krzysztofa Bieleckiego nie poinformowało Komisji Nadzoru Finansowego o porozumieniu Chopin Jak Państwo nadzoruje nasze banki? Jak Państwo nadzoruje nasze banki? Jak Państwo nadzoruje nasze banki? Jak Państwo nadzoruje nasze banki? Amber Gold to mikrus w porównaniu z Projektem Chopin Pekao SA Amber Gold to mikrus w porównaniu z Projektem Chopin Pekao SA Amber Gold to mikrus w porównaniu z Projektem Chopin Pekao SA Amber Gold to mikrus w porównaniu z Projektem Chopin Pekao SA


Pobierz ppt "Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google