Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa jerzy.bielewicz@gmail.com Stowarzyszenie Przejrzysty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa jerzy.bielewicz@gmail.com Stowarzyszenie Przejrzysty."— Zapis prezentacji:

1 Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek

2 Stan Państwa ad 2012 Realne centrum władzy w Państwie Polskim może leżeć poza rządem, Sejmem i wymiarem sprawiedliwości, Prawo i wykładnia prawa stwarza sytuację, w której lokalne polskie firmy wystawione są na nierówną konkurencję z zagranicznymi podmiotami, Słabość rządu z jednej strony i skuteczny lobbing grup interesów z drugiej strony powodują poszerzanie szarej strefy, drenaż kapitału i transfer zysków zagranicę. Państwo Polskie mimo transferów z UE, środków z prywatyzacji wpada w spiralę zadłużenia, Koszty zadłużenia przerzucane są na obywateli.

3 Dysfunkcjonalny System Bankowy
Brak adekwatnego nadzoru finansowego (BŚ), 70 % banków w obcych rękach Niechęć do polskich firm 15 % aktyw banków Żerowanie na klientach indywidualnych 40 % aktyw Nielegalny drenaż kapitałowy i transfer zysków Pekao SA

4 Projektu Chopin w Pekao SA Historia drenażu
Unicredit i włoski developer Pirelli z jednej strony a Pekao SA z drugiej strony podpisuję umowę przedwstępną „Porozumienie Chopin” - Pekao SA zrzeka się na okres negocjacji prawa sprzedaży swoich nieruchomości i trudnych kredytów zabezpieczonych hipotekami klientów. KNF i GPW nie zostają powiadomione o tym fakcie. – zgodnie z „Porozumieniem Chopin” Pekao i Pirelli podpisują warunkową Umowę Sprzedaży przez Pekao 75% spółki Pekao Development na rzecz Pirelli za 60 milionów złotych. Pekao, choć w komunikacie ogłasza sprzedaż, to zataja przed rynkiem, że warunkiem wejścia Umowy Sprzedaży w życie jest podpisanie tzw. Umowy Wspólników przez Pekao i Pirelli. – we Włoszech Unicredit wzywa Pirelli do zapłaty 585 milionów Euro. – zgodnie z przedwstępnym „Porozumieniem Chopin” i warunkową Umową Sprzedaży Pekao i Pirelli podpisują Umowę Wspólników na okres 25 lat. KNF i GPW nie zostają powiadomione o Umowie Wspólników, choć Pekao SA zrzeka się na rzecz Pirelli praw majątkowych do swoich nieruchomości i do nieruchomości swoich klientów, a także zmieniają się diametralnie sytuacja ekonomiczna i procedury zarządzania całym Bankiem Pekao SA.

5 Projektu Chopin w Pekao SA Historia drenażu, 4 października 2006
– Pirelli wraz Cypress Grove International kupują z polskiej Pirelli Pekao RE (dawniej Pekao Development) 5 z 12 projektów mieszkaniowych za kwotę 240 milionów złotych. Jest to 4-krotnie więcej niż Pirelli zapłacił za kontrolę nad Pekao Development. – Pirelli ogłasza na giełdzie w Mediolanie, że wraz z Cypress Grove International kupił po cenie 820 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 5 projektów developerskich w Warszawie i Gdańsku. Wg komunikatu po realizacji projekty mają przynieść 1 miliard 680 milionów złotych przychodów. Jest 28 razy więcej niż Pirelli zapłacił za kontrolę nad Pekao Development. – wg komunikatu amerykańskiego SEC Pirelli płaci Unicredit 585 milionów Euro zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem.

6 Projektu Chopin w Pekao SA Historia drenażu, ciąg dalszy
– Sąd rejestruje fuzję Pekao SA z BPH, w której kupującym był Pekao SA, a sprzedającym Unicredit. Ze względu na nieujawniony Projekt Chopin i inne nieprawidłowości w wycenie, Pekao SA przepłaca o 10 miliardów złotych. W latach 2006 do 2012 Unicredit wyprowadził bezprawnie z Pekao SA co najmniej 18 miliardów złotych.

7 Pirelli i Unicredit dominują polski rynek nieruchomości za 60 mln zł !
12 projektów developerskich z których tylko 5 warte było po realizacji 1 miliard 680 milionów złotych, Dywidendy 140 milionów złotych wypłacone z Pekao Development w ciągu 3 lat po przejęciu przez Pirelli, Spłatę kredytów bankowych pozostawionych w Pekao Development wysokości 100 mln złotych. Prawa majątkowe bezpośrednio do trudnych kredytów, a pośrednio do wszystkich kredytów udzielanych przez Pekao SA przez okres 25 lat, Prawa majątkowe do wszystkich nieruchomości należących do Grupy Pekao SA i do nieruchomości (hipotek) klientów Pekao SA przez okres 25 lat,

8 Jak to możliwe? Banki rządzą Bankowy Tytuł Egzekucyjny
Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) pozorna kontrola sądów, gwaranci, rodziny, spadkobiercy, 27 listopad Elektroniczny BTE. Ponad BTE w 2009 roku

9 Niekonstytucyjna przewaga banku
Bank arbitralnie wystawia BTE, Dłużnik - bez prawa do obrony, Sąd traktuje BTE jako z mocy prawa dokument urzędowy, Sąd powiadamia tylko bank o nadaniu Klauzulę Wykonalności, Zajęcia komorniczej - bez uprzedzenia, Zażalenie dłużnika - tylko kwestie proceduralne, Kontr pozew nie zapewnia kontynuacji działalności firmy.

10 BTE jest narzędziem skrywanego szantażu
Tajemnica bankowa Nie można mówić o tajemnicy bankowej, wobec utraty reputacji firmy i przedsiębiorcy ze względu na jednostronne wszczęcie egzekucji komorniczej! BTE jest narzędziem skrywanego szantażu Bank powołując się na tajemnicę bankową z reguły chce ukryć własne błędy i działania sprzeczne z duchem prawa.

11 Elektroniczny BTE Sąd ustawowo powiadamia tylko wierzyciela o nadaniu klauzuli wykonalności EBTE, Referendarz sądowy nadaje wykonalność, rozpatruje skargi, nadzoruje egzekucję Przetarg elektroniczny nieruchomości dłużnika, Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, Rozszerzenie kompetencji komornika,

12 Setki tysięcy polskich firm i miliony obywateli.
BTE, ofiary egzekucji Malma i rodzina Marbot, Optimus i pan Kluska, Firma i rodzina Olewników, Setki tysięcy polskich firm i miliony obywateli.

13 Przywileje banków w kolizji z zasadami demokratycznego państwa prawa
Kredytobiorca pozbawiony jest: (i) ochrony jako konsument, (ii) prawa do sądu, (iii) równego traktowania z wierzycielem. Zmienić Prawo Bankowe, Prawo Naprawcze i Upadłościowe, KPC inaczej ograniczenie polskiej przedsiębiorczości, pauperyzacja społeczeństwa, wzrost bezrobocia, emigracja, samo-nakręcająca się spirala zadłużenia! Banki utracą status instytucji zaufania publicznego. Kredytobiorca odpowiada za dług tylko do wartości zastawu/hipoteki. Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek

14 Prasa: Egzekucja bankowa przez internet
Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce Bankowcy w służbie polityki Komornicy nie są bezkarni Podwójna przewaga banków Olewnikom chciano zabrać majątek Bielecki powinien zostać odwołany z Rady Gospodarczej przy premierze Proces doradcy prezesa Koledzy sędziego Milewskiego Pekao SA pod prezesurą Jana Krzysztofa Bieleckiego nie poinformowało Komisji Nadzoru Finansowego o porozumieniu Chopin Jak Państwo nadzoruje nasze banki? Amber Gold to mikrus w porównaniu z Projektem Chopin Pekao SA


Pobierz ppt "Wyzuci z własności Relacje wierzyciel kredytobiorca Bankowy Tytuł Egzekucyjny Tajemnica bankowa jerzy.bielewicz@gmail.com Stowarzyszenie Przejrzysty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google