Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalizacje: 1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie. 2. Zarządzanie produkcją i usługami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalizacje: 1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie. 2. Zarządzanie produkcją i usługami."— Zapis prezentacji:

1 Specjalizacje: 1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie. 2. Zarządzanie produkcją i usługami.

2 Dlaczego warto?? Specjalności dotyczą zagadnień ważnych i aktualnych, których znajomość jest pożądana przez pracodawców. Specjalności dotyczą zagadnień ważnych i aktualnych, których znajomość jest pożądana przez pracodawców. Problemy zarządzania produkcją i pracą pojawiają się w każdej organizacji. Problemy zarządzania produkcją i pracą pojawiają się w każdej organizacji. Obie specjalności dostarczają wiedzy i umiejętności, które pozwalają rozwiązywać problemy zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Obie specjalności dostarczają wiedzy i umiejętności, które pozwalają rozwiązywać problemy zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich, a także specjalistycznych we wszelkiego typu przedsiębiorstwach. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich, a także specjalistycznych we wszelkiego typu przedsiębiorstwach. Absolwenci obu specjalności potrafią doskonale odnaleźć się w realiach firm krajowych jak i zagranicznych. Absolwenci obu specjalności potrafią doskonale odnaleźć się w realiach firm krajowych jak i zagranicznych. Specjalności uczą konkretnych technik rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania produkcją i pracą. Specjalności uczą konkretnych technik rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania produkcją i pracą. Atrakcyjna forma prowadzonych zajęć, które mają przede wszystkim charakter warsztatów (studia przypadków, symulacje, gry biznesowe). Atrakcyjna forma prowadzonych zajęć, które mają przede wszystkim charakter warsztatów (studia przypadków, symulacje, gry biznesowe). Spotkaniach z praktyką, czyli wycieczki do firm produkcyjnych i usługowych oraz seminaria z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Spotkaniach z praktyką, czyli wycieczki do firm produkcyjnych i usługowych oraz seminaria z przedstawicielami praktyki gospodarczej.

3 Co będę umiał, wiedział ?? Specjalność zarządzanie pracą we współczesnej firmie uczy jak: stwarzać warunki do realizacji zadań na pożądanym poziomie i w określonym czasie w organizacjach tradycyjnych, wirtualnych, sieciowych, stwarzać warunki do realizacji zadań na pożądanym poziomie i w określonym czasie w organizacjach tradycyjnych, wirtualnych, sieciowych, organizować pracę na wszystkich szczeblach i w każdej organizacji, organizować pracę na wszystkich szczeblach i w każdej organizacji, kierować zespołem ludzi (kierowanie zespołami pracowniczymi albo umiejętność pracy w zespole to kluczowe wymagania każdej oferty pracy) kierować zespołem ludzi (kierowanie zespołami pracowniczymi albo umiejętność pracy w zespole to kluczowe wymagania każdej oferty pracy) wpływać na ich działania i zachowania, wpływać na ich działania i zachowania, rozpoznać i zaspokoić oczekiwania pracowników, rozpoznać i zaspokoić oczekiwania pracowników, planować zatrudnienie i rozwój pracowników, planować zatrudnienie i rozwój pracowników, motywować i oceniać, motywować i oceniać, wyceniać pracę i konstruować systemy płac, wyceniać pracę i konstruować systemy płac, aktywnie kształtować kulturę organizacyjną, aktywnie kształtować kulturę organizacyjną, zachowywać się na rynku pracy i planować własną karierę. zachowywać się na rynku pracy i planować własną karierę.

4 Kim będę ?? Absolwenci specjalizacji mogą z powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora. Specjalność przygotowuje absolwentów do pełnienia roli skutecznego menadżera we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

5 Wykaz przedmiotów specjalizacji: Zarządzanie pracą w nowoczesnej firmie Przedmioty do wyboru: Planowanie karier Planowanie pracy Normowanie pracy Kształtowanie środowiska pracy Ocena pracy Innowacyjność Kultura i etyka pracy Rynek pracy Przedmioty podstawowe: Organizacja pracy menedżera Psychologia pracy Motywowanie Praca zespołowa Zarządzanie jakością Strategie systemów pracy Metody badania pracy

6 Co będę umiał, wiedział ?? Specjalność zarządzanie produkcją i usługami: dostarcza wiedzy niezbędnej każdemu menadżerowi w pełnym zakresie (wiedza koncepcyjna, społeczna, techniczna), dostarcza wiedzy niezbędnej każdemu menadżerowi w pełnym zakresie (wiedza koncepcyjna, społeczna, techniczna), uczy organizować wszelkie procesy realizowane w firmie zarówno w sferze usługowej jak i produkcyjnej, uczy organizować wszelkie procesy realizowane w firmie zarówno w sferze usługowej jak i produkcyjnej, uczy przystosowywać procesy produkcyjne do współczesnych warunków rynkowych, uczy przystosowywać procesy produkcyjne do współczesnych warunków rynkowych, uczy zarządzać logistyką wytwarzania, uczy zarządzać logistyką wytwarzania, wyjaśnia interakcje pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, wyjaśnia interakcje pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, wychodzi na przeciw oczekiwaniom innowacyjnych firm, wychodzi na przeciw oczekiwaniom innowacyjnych firm, dostarcza wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu elastycznych systemów produkcji, komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, metod sterowania produkcją klasy MRP, a także OPT, JIT, KANBAN, TQM, KAIZEN, Lean Management, dostarcza wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu elastycznych systemów produkcji, komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, metod sterowania produkcją klasy MRP, a także OPT, JIT, KANBAN, TQM, KAIZEN, Lean Management, pokazuje jak wykorzystać różne formy doskonalenia procesu biznesowego w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych, pokazuje jak wykorzystać różne formy doskonalenia procesu biznesowego w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych,

7 Kim będę ?? Absolwenci specjalizacji mogą z powodzeniem realizować projekty natury ekonomicznej, społecznej oraz technicznej. Specjalność przygotowuje absolwentów do pełnienia roli kierownika lub specjalisty do spraw produkcji, logistyka, eksperta do spraw organizacji i sterowania produkcją.

8 Wykaz przedmiotów specjalizacji: Zarządzanie produkcją i usługami Przedmioty do wyboru: Efektywność przedsięwzięć Bezpieczeństwo pracy Organizacja czasu pracy Metody doskonalenia procesów Przedmioty podstawowe: Strategiczne decyzje produkcyjne Logistyka produkcyjna Informacyjne wspomaganie produkcji Systemy wynagradzania Kierowanie ludźmi Zarządzanie jakością Zarządzanie łańcuchami dostaw

9 Dodatkowe informacje: Kierownik Katedry Zarządzania Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą prof. zw.dr hab. inż. Zdzisław Jasiński pokój 720 Z dr Barbara Chomątowska dr Barbara Chomątowska dr Iwona Janiak- Rejno dr Iwona Janiak- Rejno


Pobierz ppt "Specjalizacje: 1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie. 2. Zarządzanie produkcją i usługami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google