Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Chojnice, 12 sierpnia 2009 r. Wspomaganie rozwoju poprzez pozyskiwanie środków UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Chojnice, 12 sierpnia 2009 r. Wspomaganie rozwoju poprzez pozyskiwanie środków UE."— Zapis prezentacji:

1 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Chojnice, 12 sierpnia 2009 r. Wspomaganie rozwoju poprzez pozyskiwanie środków UE

2

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 1.3.2: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Projekty: Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

4 Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Przedmiot projektu: Przedmiot projektu: Zakup bronchofiberoskopu o parametrach kompatybilnych z posiadanym zestawem do bronchofiberoskopii Zakup bronchofiberoskopu o parametrach kompatybilnych z posiadanym zestawem do bronchofiberoskopii Wartość projektu: Wartość projektu: 38 520,00 zł 38 520,00 zł Wartość dofinansowania: Wartość dofinansowania: 28 890,00 zł 28 890,00 zł Stopień realizacji: Stopień realizacji: Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego

5 Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

6 Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Przedmiot projektu: Przedmiot projektu: Zakup ambulansu podstawowego z wyposażeniem Zakup ambulansu podstawowego z wyposażeniem Wartość projektu: Wartość projektu: 179 340,00 zł 179 340,00 zł Wartość dofinansowania: Wartość dofinansowania: 134 505,00 zł 134 505,00 zł Stopień realizacji: Stopień realizacji: Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego

7 Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

8 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza (1) Przedmiot projektu: Przedmiot projektu: zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, serwery, drobny sprzęt) zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, serwery, drobny sprzęt) zakup oprogramowania systemowego i biurowego (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office XP Professional, Corel, Oracle) zakup oprogramowania systemowego i biurowego (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office XP Professional, Corel, Oracle) zakup oprogramowania medycznego zakup oprogramowania medycznego

9 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

10 Wartość projektu: Wartość projektu: 658 817,11 zł ( w tym 428 497,28 zł wydatków kwalifikowanych) 658 817,11 zł ( w tym 428 497,28 zł wydatków kwalifikowanych) Wartość dofinansowania: Wartość dofinansowania: 321 372,96 zł 321 372,96 zł Stopień realizacji: Stopień realizacji: Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza (2)

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

12 Przedmiot projektu: Przedmiot projektu: Zakup ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem Zakup ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem Wartość: Wartość: 284 400,00 zł 284 400,00 zł Wartość dofinansowania: Wartość dofinansowania: 241 740,00 zł 241 740,00 zł Stopień realizacji: Stopień realizacji: Projekt jest w końcowej fazie realizacji, podpisana została umowa z dostawcą ambulansu Projekt jest w końcowej fazie realizacji, podpisana została umowa z dostawcą ambulansu

13 Ambitne plany

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa programu operacyjnego: 7 – Ochrona zdrowia i system ratownictwa Działanie: 7.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Projekt: Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

15 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Przedmiot projektu: Przedmiot projektu: rozbudowa i adaptacja istniejącej pralni Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej funkcjonującej przy oddziale kardiologicznym Szpitala rozbudowa i adaptacja istniejącej pralni Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej funkcjonującej przy oddziale kardiologicznym Szpitala

16 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

17

18 Projekt będzie realizowany samodzielnie jednak w celu skuteczniejszego wypromowania jego efektów Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zawarł umowę partnerską z dwiema jednostkami samorządu terytorialnego: Projekt będzie realizowany samodzielnie jednak w celu skuteczniejszego wypromowania jego efektów Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zawarł umowę partnerską z dwiema jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Chojnickim, którego udział polega na poparciu celów projektu oraz wsparciu finansowym inwestycji, Powiatem Chojnickim, którego udział polega na poparciu celów projektu oraz wsparciu finansowym inwestycji, Miastem Chojnice, które wnosi finansowy wkład do projektu i popiera cele inwestycji. Miastem Chojnice, które wnosi finansowy wkład do projektu i popiera cele inwestycji.

19 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Wartość projektu: Wartość projektu: 13 780 200,28 zł 13 780 200,28 zł Wysokość wnioskowanego dofinansowania: Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 10 335 150,21 zł 10 335 150,21 zł

20 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Montaż finansowy: Montaż finansowy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 10 335 150,21 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 10 335 150,21 zł Starostwo Powiatowe w Chojnicach – 300 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Chojnicach – 300 000,00 zł Gmina Miejska Chojnice – 300 000,00 zł Gmina Miejska Chojnice – 300 000,00 zł Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach – 2 845 050,07 zł Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach – 2 845 050,07 zł

21 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Stopień realizacji: Stopień realizacji: Złożony wniosek aplikacyjny w ramach konkursu 7.1_2 Ochrona zdrowia jest na etapie oceny formalnej Złożony wniosek aplikacyjny w ramach konkursu 7.1_2 Ochrona zdrowia jest na etapie oceny formalnej Przewidywany termin realizacji projektu: Przewidywany termin realizacji projektu: 31.12.2010 r. 31.12.2010 r. Otwarcie pracowni: Otwarcie pracowni: 1.01.2011 r. 1.01.2011 r.

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

23 Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Obecne lądowisko nie spełnia wymogów prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego oraz budownictwa ogólnego (układ nawierzchni, oświetlenie nawigacyjne) Obecne lądowisko nie spełnia wymogów prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego oraz budownictwa ogólnego (układ nawierzchni, oświetlenie nawigacyjne) Celem projektu będzie budowa lądowiska przy maksymalnym zachowaniu i wykorzystaniu dotychczas zainwestowanej infrastruktury Celem projektu będzie budowa lądowiska przy maksymalnym zachowaniu i wykorzystaniu dotychczas zainwestowanej infrastruktury

24 Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

25 Ze względu na warunki terenu przewiduje się parametry: Ze względu na warunki terenu przewiduje się parametry: Płaszczyzna przyziemia – 15x15m Płaszczyzna przyziemia – 15x15m Pole końcowego podejścia – 30x40m Pole końcowego podejścia – 30x40m Niezależnie od warunków technicznych śmigłowca lądowisko będzie spełniać wymogi z zakresu ochrony środowiska dzięki: Niezależnie od warunków technicznych śmigłowca lądowisko będzie spełniać wymogi z zakresu ochrony środowiska dzięki: Szczelnej płaszczyźnie i zastosowaniu geomembrany, Szczelnej płaszczyźnie i zastosowaniu geomembrany, Odprowadzeniu wód do separatora, Odprowadzeniu wód do separatora, Braku emisji czynników szkodliwych poprzez zastosowanie nowoczesnego oświetlenia Braku emisji czynników szkodliwych poprzez zastosowanie nowoczesnego oświetlenia

26 Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Przewidywany koszt inwestycji ok. 1,5 mln PLN Przewidywany koszt inwestycji ok. 1,5 mln PLN Planowane dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planowane dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prognozowany termin realizacji projektu 2012 r. Prognozowany termin realizacji projektu 2012 r.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Chojnice, 12 sierpnia 2009 r. Wspomaganie rozwoju poprzez pozyskiwanie środków UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google