Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Białoń Witold Naglik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Białoń Witold Naglik"— Zapis prezentacji:

1 Marek Białoń Witold Naglik
OCENIANIE PROCENTOWE Marek Białoń Witold Naglik

2 Skala ocen 1-6 zostaje zastąpiona skalą punktową, gdzie odpowiedniki ocen zastępuje się procentami. Po zakończeniu semestru zliczone punkty dają odpowiednie oceny. Ndst – 0% - 30% Dop – 31% - 50% Dost – 51% – 70% Db - 71% - 90% Bdb – 91% -100% Cel – 101% - powyżej

3 Np: praca klasowa, to 50 pkt – 100%
Uczeń otrzymuje 21 pkt, czyli 42% Po przecinku zaokrąglamy liczby dziesiętne na korzyść ucznia

4 Występują dwie wagi ocen
Waga 0,6, to np: testy, sprawdziany, badanie wyników nauczania, prace typu maturalnego, prace pisemne. Waga 0,4, to np: kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność na lekcji, praca w grupach, referaty.

5 0,6 0,4 testy, sprawdziany, badanie wyników
0, ,4 testy, sprawdziany, badanie wyników nauczania, prace typu maturalnego, prace pisemne. kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność na lekcji, praca w grupach, referaty

6 OBLICZANIE OCENY SEMESTRALNEJ
Uczeń otrzymał: Z puli ocen wagi 0,4 – 20%, 80%, 75% Z puli ocen wagi 0,6 – 35%, 20%, 0%, 65% Obliczamy wg wzoru: 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,4 𝑖𝑙𝑜ść 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,4 𝑋 0,4

7 Następnie dodajemy oceny z równania 0,6
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,6 𝑖𝑙𝑜ść 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,6 𝑋 0,6 Czyli: 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,4 𝑖𝑙𝑜ść 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,4 𝑋 0,4 + 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,6 𝑖𝑙𝑜ść 𝑜𝑐𝑒𝑛 0,6 𝑋 0,6= Wynik ucznia

8 59 𝑋 0,4=24% 24% + 18% = 42% Ocena dopuszczająca
𝑋 0,4 = 59 𝑋 0,4=24% 𝑋 0,6 = 30 X 0,6 = 18% 24% + 18% = 42% Ocena dopuszczająca

9 Każdy nauczyciel ma prawo na zakończenie semestru dodać każdemu uczniowi do uzyskanej oceny 5%
5%, to pula uczącego mająca promować uczniów pracowitych, punktualnych lub grzecznych, zainteresowanych przedmiotem. Nauczyciel NIE MUSI korzystać z dodatkowej puli 5%

10 UWAGA!!! Jeśli uczeń uzyska 0% zwłaszcza z puli 0,6, to bardzo trudno poprawić taki wynik. Skala procentowa promuje uczniów pracowitych i chcących się uczyć. Zgodna jest z powszechną tendencją na egzaminach zewnętrznych. Jest również bardziej obiektywna.


Pobierz ppt "Marek Białoń Witold Naglik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google