Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk

2 Informacje ogólne : W tym roku zmieniła się struktura egzaminu. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) egzaminy na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – egzaminy ustne i pisemne oraz egzamin pisemny z matematyki.

3 Informacje ogólne : Zdający, którzy chcieli przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym, deklarowali je również jako dodatkowo wybrane. Pozostałe przedmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) mogły być zdawane tylko jako przedmioty dodatkowe albo na poziomie podstawowym, albo rozszerzonym.

4 MATURA 2010 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - PP

5 MATURA 2010 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - PR

6 MATURA 2009 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych

7 MATURA 2009 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych PRZEDMIOTY DODATKOWE Średnia : -PP – 0, 18 na 1 ucznia; -PR – 2,23 na 1 ucznia

8 MATURA 2010 Do egzaminu maturalnego przystąpiło w roku szkolnym 2009/ 2010 w XXI LO 183 uczniów. 183 uczniów zdało egzamin maturalny – zdawalność 100%

9 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYNIKÓW - część obowiązkowa

10 Język polski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 183 uczniów uzyskując średni wynik : 73% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

11 Język polski – część pisemna

12 Język polski – część ustna

13 Język angielski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 168 uczniów uzyskując średni wynik : 85% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom podstawowy

14 Język angielski – część pisemna

15 Język angielski – część ustna

16 Język niemiecki XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 6 uczniów uzyskując średni wynik : 91% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

17 Matematyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 183 uczniów uzyskując średni wynik : 83% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

18 Matematyka XXI LO

19 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYNIKÓW - część dodatkowa

20 Język polski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 41 uczniów uzyskując średni wynik : 73% ( kl. 3c - 72,7,2%; kl. 3d – 70,0% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

21 Język angielski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 60 uczniów uzyskując średni wynik : 72% (kl. 3d – 79,5% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : średni Poziom rozszerzony

22 WOS XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 59 uczniów uzyskując średni wynik : 58% ( kl. 3c - 54,8%; kl. 3d – 62,0%; kl. 3f – 58,3% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

23 Historia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 27 uczniów uzyskując średni wynik : 60% ( kl. 3c - 70,8%; kl. 3d – 61,8%; kl. 3f – 48.8% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

24 Matematyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 64 uczniów uzyskując średni wynik : 61% ( kl. 3b– 65,0%; kl. 3e– 62,2% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

25 Biologia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 6 uczniów uzyskując średni wynik : 66% co stanowiło w skali staninowej wynik : bardzo wysoki Poziom podstawowy

26 Biologia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 23 uczniów uzyskując średni wynik : 73% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom rozszerzony

27 Chemia XXI LO Do egzaminu przystąpił: 21 uczniów uzyskując średni wynik : 77% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

28 Geografia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 24 uczniów uzyskując średni wynik : 55% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

29 Fizyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 7 uczniów uzyskując średni wynik : 62% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

30 Fizyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 11 uczniów uzyskując średni wynik : 80% ( kl. 3b – 81% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom rozszerzony

31 HISTORIA SZTUKI XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 5 uczniów uzyskując średni wynik : 48% co stanowiło w skali staninowej wynik : niżej średni Poziom rozszerzony

32 Zestawienie końcowe: Wynik w skali staninowej Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Najwyższy Bardzo wysokibiologia Wysokij. polski, j. niemiecki, fizyka, matematyka biologia, fizyka Wyżej średnij. angielskij. polski, WOS, historia, geografia, chemia, matematyka Średni j. angielski, Niżej średni historia sztuki

33 WYBIERANE UCZELNIE

34 WYBIERANE KIERUNKI

35 Bibliografia: - Osiągnięcia maturzystów w roku Sprawozdanie CKE - Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2010 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim OKE Przy pomocy p. dyr. Pawła Putowskiego Należy z całą mocą podkreślić, że wynik egzaminu maturalnego jest pochodną wysiłku nauczyciela włożonego w przygotowanie maturzystów, ale także poziomu wiedzy ogólnej i sprawności intelektualnej ucznia.


Pobierz ppt "MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google