Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 29-30 marca 2010 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki. 3. Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 29-30 marca 2010 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki. 3. Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń"— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 29-30 marca 2010 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki. 3. Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Efektywność energetyczna

2 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

3 Podstawowy mankament prezentowanej polityki: brak jasno wyznaczonych cełów służących interesowi konsumentów energii Optymalizacja kosztu energii dla jej końcowego konsumenta Efektywność energetyczna Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

4 Wątpliwości budzi prognoza zapotrzebowania energii oraz na moc maksymalną. Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [TWh] Wg dokumentu:169,3 w 2020 roku217,4 w 2030 roku Wg SGE:156,0172,0 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

5 Rzeczywistym płatnikiem kosztów w energetyce są odbiorcy energii – ich reprezentacja musi uczestniczyć w procesie tworzenia planów rozwoju i funkcjonowania energetyki Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

6 Wzorcowa rola samorządów w zakresie efektywności energetycznej jest uwarunkowana posiadaniem uprawnień i narzędzi do kreowania lokalnej polityki energetycznej Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

7 Pełnomocnik rządu d.s. energetyki jądrowej ?Pełnomocnik / koordynator d.s. energii odnawialnej / efektywności energetycznej ?Energetyk komunalny Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

8 Należy pilnie rozważyć odejście od obecnego systemu certyfikatów. System traktujący na równi wszystkie technologie nie ma sensu. Obecnie jest on atrakcyjny jedynie dla energetyki wiatrowej. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

9 Wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej (z wyłączeniem energetyki wiatrowej) powinno być domeną polityki regionalnej - A środki… ? Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

10 Zapisy w PEP powinny być na tyle czytelne, aby umożliwały wyznaczenie celów regionalnych. Cele regionalne powinny być negocjowane z Państwem, aby ich suma pozwalała na zrealizowanie celu krajowego. Na tak uzgodnione programy powinny być zapewnione środki. Wystarczy tu powtórzyć mechanizm, jaki wobec Polski stosuje UE. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

11 PEP powinna zapewnić większy udział samorządów w tworzeniu planów rozwoju sieci w województwach. Każdorazowe zwiększenie zdolności przesyłowej sieci powinno być poprzedzone próbą wybudowania lokalnego źródła energii, a firma energetyczna – ustawowo zobowiązana do współfinansowania takiego przedsięwzięcia do wysokości odpowiadającej kosztom rozbudowy sieci. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

12 PEP powinna określić wymóg stosowania przez samorządy priorytetu wykorzystania energii z odpadów komunalnych oraz ścieków, a także stawiania w koncesjach wymogu wytwarzania ciepła w kogeneracji wszędzie tam, gdzie istnieją systemy centralnego ogrzewania. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

13 PEP powinna stworzyć warunki do premiowania regionów najintensywniej rozwijających energetykę odnawialną oraz energooszczędność (np. przyznawane raz do roku fundusze dla samorządów, które wykazały się w danym roku największą dynamiką wzrostu - to stwarzałoby szansę także słabo rozwiniętym regionom) Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

14 PEP powinna stworzyć warunki do komunalizacji oświetlenia, Aby umożliwić samorządom wpływ na koszty oświetlenia, albo okreśłić zunifikowane koszty oświetlenia, tak aby spółkom energetycznym opłacało się optymalizowanie kosztów ich eksploatacji. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

15 PEP powinna podkreślić potrzebę definiowania przez samorządy wymagań energetycznych dla nowego budownictwa oraz preferowanych sposobów ogrzewania nowo wybudowanych domów. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

16 Pod rozwagę: samorządowa własność dystrybucji energii elektrycznej i energii cieplnej. tak aby zapewnić trwały wpływ konsumentów Na koszty dostarczenia energii ? Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

17 Ustawa o efektywności energetycznej projekt z dnia 5 listopada 2009, Wersja 11 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

18 Projektowany system świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) - do gruntownej przebudowy – lub likwidacji. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

19 Wykluczenie gmin, powiatów, samorządów województw z grona podmiotów realizujących zadania w zakresie efektywności energetycznej??? Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

20 Na czym ma polegać wzorcowa rola sektora publicznego? Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

21 Ustawa Prawo energetyczne projekt nowelizacji ustawy z września 2009 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

22 Zmiany ustawy Prawo energetyczne odnoszące się do samorządów terytorialnych, a w konsekwencji do społeczniej kontroli wydatkowania środków pochodzących od konsumentów, winny pójść w kierunku umożliwienia im skutecznego prowadzenia lokalnej polityki energetycznej, spójnej z polityką energetyczną Państwa i przejmującej część jej zadań z pożytkiem dla konsumentów energii oraz gospodarki Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

23 Zawartość Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinno określać, oddzielnie dla każdego z tych mediów, rozporządzenie Ministra Gospodarki Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

24 Projekty założeń… oprócz gmin powinny sporządzać także województwa, które odpowiadałyby za ich koordynację i konsolidację. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

25 Powołać organ do spraw efektywności energetycznej, który między innymi wspomagałby wiedzą samorząd terytorialny, dzisiaj zdany na specjalistów od wielkiej energetyki, reprezentujących swoje interesy. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.

26 Zlikwidować podłoże patologicznej sytuacji w dziedzinie oświetlenia miejsc publicznych poprzez przywrócenie samorządom gminnym praw do własności tego oświetlenia. Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki.


Pobierz ppt "Katowice, 29-30 marca 2010 Zbigniew Szulc, Samorządowa Grupa Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki. 3. Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google