Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV KRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE na temat: „ROLA INFORMACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANAMI” AE-KRAKÓW, TNOiK, KRAKÓW 2003 Dr inż. Jerzy Wąchol, Zakład Podstaw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV KRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE na temat: „ROLA INFORMACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANAMI” AE-KRAKÓW, TNOiK, KRAKÓW 2003 Dr inż. Jerzy Wąchol, Zakład Podstaw."— Zapis prezentacji:

1 IV KRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE na temat: „ROLA INFORMACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANAMI” AE-KRAKÓW, TNOiK, KRAKÓW 2003 Dr inż. Jerzy Wąchol, Zakład Podstaw Zarządzania, Wydział Zarządzania AGH-Kraków Referat: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ GOSPODARCZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH

2 Referat prezentuje zastosowanie środków multimedialnych i sieci komputerowych w zarządzaniu, w szczególności omawiane są funkcje planowania i kontroli oraz obieg i rola informacji w zarządzania. W opracowaniu analizowana jest efektywność zastosowania informatycznych systemów w zarządzaniu. Przedstawione są zarówno szanse, nowe możliwości jak i zagrożenia jakie towarzyszom wprowadzaniu nowych technologii W referacie omawiane jest także wykorzystanie systemów komputerowych, narzędzi matematycznych w zbieraniu i przetwarzaniu informacji gospodarczych.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ
Pytania w ankietach dotyczyły przygotowania profesjonalnego, stażu pracy, personalnych więzi kapitałowych członków rad nadzorczych z firmą zarządzającą funduszem oraz więzi poziomych, polegających na udziale tych samych osób w składach rad nadzorczych kilku spółek. Pytania ankietowe obejmowały także wyniki ekonomiczno-finansowe uzyskane dla poszczególnych spółek parterowych NFI W programach komputerowych (SPSS, STATISTICA, STATGRAPHICS), dokonano kwantyfikacji otrzymanych danych ankietowych stosując odpowiednie skale pomiarowe: 1. skalę nominalną, 2. skalę porządkową 3. skalę metryczną. Do weryfikacji hipotez badawczych przyjęto testy wybrane z algorytmów przedstawionych na rysunkach:

15 Algorytm wyboru testu istotności różnic (czy istnieją
różnice w badanych podgrupach)  dane niezależne Źródło: Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa-Wrocław 1998, s.102.

16 Algorytm wyboru siły związku między zmiennymi.
Źródło: Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1996; Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa-Wrocław , s. 102.

17

18

19 Ranking podgrup (I etap badań) gdzie:
1 – pracownicy firmy zarządzającej funduszem, 2 – osoby biorące udział w pracach rad nadzorczych innych spółek, 3 – osoby posiadające stopień naukowy doktora, 4 – osoby posiadające ukończone dwa fakultety, 5 – osoby z wykształceniem wyższym z zakresu nauk o zarządzaniu, 6 – osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym, 7 – osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne, 8 – reprezentanci w radzie nadzorczej funduszu większościowego, 9 – osoby posiadające tytuł magistra, 10 – niezależni specjaliści, 11 – osoby z wykształceniem wyższym technicznym, 12 – osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, 13 – reprezentanci w radzie nadzorczej pracowników spółki, 14 – osoby bez wykształcenia wyższego, 15 – pracownicy nauki. Y2 = Rrentowność-1995/94 + Rrentowność-1996/95 + Ppłynność-1995/94 + Ppłynność-1996/95

20 Oddziaływanie na poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych grup członków rad nadzorczych i zarządów spółek parterowych NFI za okresy 1995/94 r. i 1996/95 r. Źródło: badania własne, I etap badań, n=514.

21

22

23


Pobierz ppt "IV KRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE na temat: „ROLA INFORMACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANAMI” AE-KRAKÓW, TNOiK, KRAKÓW 2003 Dr inż. Jerzy Wąchol, Zakład Podstaw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google