Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Via ad Artes Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola KSI nr POKL.09.01.02-16-053/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Via ad Artes Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola KSI nr POKL.09.01.02-16-053/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze."— Zapis prezentacji:

1 Via ad Artes Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola KSI nr POKL.09.01.02-16-053/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Via ad Artes Cel główny programu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w opolskich liceach ogólnokształcących oraz podniesienie jakości kształcenia w tych szkołach.

3 Via ad Artes Cele operacyjne: 1.Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów 2.Podniesienie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych 3.Wzbogacenie procesu nauczania o nowe, innowacyjne formy nauczania 4.Ułatwienie uczniom wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnie z predyspozycjami

4 Via ad Artes Kierunki działania: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia kompetencyjne Wycieczki edukacyjne Doradztwo zawodowe

5 Via ad Artes Każda ze szkół realizuje co najmniej trzy elementy programu rozwojowego. Program każdej szkoły zakłada wyposażenie jej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, co zapewnia wysoką jakość kształcenia.

6 Via ad Artes Program PLO I Zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, geografii, fotografii, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego oraz warsztaty doradcy zawodowego. Program obejmuje także wdrożenie innowacyjnych form nauczania poprzez wyjazdowe szkolenia i wycieczki oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej, planetarium w Chorzowie oraz plener fotograficzny

7 Via ad Artes Program PLO II Zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie chemii, fizyki, matematyki i informatyki; dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie chemii, fizyki, matematyki; zajęcia z doradcą zawodowym.

8 Via ad Artes Program PLO III Zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, biologii, chemii, fizyki, ITC oraz warsztaty doradcy zawodowego. Program zakłada realizację zajęć na podst. specjalnie stworzonych w tym celu scenariuszy, które pozwalają analizować uczniom dany temat z perspektywy kilku przedmiotów jednocześnie. Ta metoda wymaga również odpowiedniego przeszkolenia prowadzących. Program obejmuje także wdrożenie innowacyjnych form nauczania poprzez wyjazdowe badania terenowe zw. z tematami zajęć.

9 Via ad Artes Program PLO IV Zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki, biologii, geografii języka angielskiego i niemieckiego, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie geografii i chemii, zajęcia z doradcą zawodowym. Program obejmuje też wdrożenie innowacyjnych form nauczania poprzez wyjazdowe szkolenia i wycieczki do planetarium w Toruniu, Wieliczki, Kotliny Kłodzkiej.

10 Via ad Artes Program PLO V Zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki, geografii, chemii i fizyki; dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych pn. Od mikro do makroświata w zakresie matematyki, szczególnie geometrii wykreślnej, biologii, fizyki, j.angielskiego, zajęcia z doradcą zawodowym, koło młodego geografa i koło chemiczne. Program obejmuje także wdrożenie innowacyjnych form nauczania poprzez przeprowadzenie kursu obróbki zdjęć oraz warsztaty w Poznaniu prowadzone przez pracowników Uniwersytetu w Poznaniu.

11 Via ad Artes Program PLO VI Zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki; dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, biologii, chemii, fizyki, ITC, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Program obejmuje także wdrożenie innowacyjnych form nauczania poprzez wyjazdowe szkolenia – weekendowa szkoła biologiczna, zielona szkoła matematyczna, wycieczka do opolskiego parku krajoznawczego, do planetarium w Chorzowie i na cykl pokazów doświadczalnych z fizyki na Uniwersytecie Śląskim.

12 Via ad Artes W ramach realizacji programu rozwojowego zaplanowano -2402 godziny dodatkowych zajęć dydaktycznych, a w tym 1269 godzin zajęć wyrównawczych, 983 godziny zajęć kompetencyjnych oraz 150 godzin z zakresu doradztwa zawodowego -27 dni w ramach form innowacyjnych, czyli wycieczek, wyjazdów, badań terenowych

13 Via ad Artes CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 400 000 zł Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego KSI nr POKL.09.01.02-16-053/09


Pobierz ppt "Via ad Artes Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola KSI nr POKL.09.01.02-16-053/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google