Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu objęli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu objęli."— Zapis prezentacji:

1 Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu objęli

2 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Caritas Diecezji Siedleckiej

3 Nie jest on samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. Zakład aktywności zawodowej jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4 Przynajmniej 35% z nich musi mieć orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności Co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce muszą stanowić osoby niepełnosprawne Do pracy w zakładzie kwalifikują się także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono: autyzm, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe

5 Nadrzędnym celem zakładu aktywności zawodowej jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

6 Najważniejsze akty prawne dotyczące zakładów aktywności zawodowej Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

7 Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach powstał 30 czerwca 2008 r. jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Siedleckiej. Był pierwszą w Siedlcach i jedną z pierwszych tego typu placówek w Województwie Mazowieckim.

8 Duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych Liczne środowisko osób niepełnosprawnych Brak miejsc na lokalnym rynku pracy Ośrodek akademicki przyciągający niepełnosprawnych studentów z całego kraju Duże doświadczenie Miasta Siedlce w pokonywaniu barier architektonicznych Dotychczasowe doświadczenie Caritas w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Argumentami przemawiającymi za jego powstaniem na obszarze Siedlec były

9 Na lokalizację Zakładu Aktywności Zawodowej wybrano niewykorzystany budynek znajdujący się przy ul. Chopina, który Miasto Siedlce użyczyło na ten cel Caritas Diecezji Siedleckiej.

10 30 czerwca 2008 roku w Zakładzie rozpoczęło pracę 26 osób niepełnosprawnych pod kierunkiem 11 osób z kadry obsługowo – rehabilitacyjnej. Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez ZAZ działalności gospodarczej zostało świadczenie usług gastronomicznych.

11 W maju 2009 roku Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej otrzymał kryształową statuetkę Lodołamacza za szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za ich aktywizację w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Kapituła nagrodziła siedlecką Caritas w kategorii: pracodawca - nieprzedsiębiorąca za szczególną wrażliwość i odpowiedzialną politykę personalną, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

12 W okresie od 1 października 2010 do 30 września 2012 roku ZAZ realizował projekt współnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ZAZ - drogą na otwarty rynek pracy. Projekt ZAZ drogą na otwarty rynek pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem projektu była pomoc w dostępie do zatrudnienia 30 osobom niepełnoprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wartość projektu wyniosła 1 mln 284 tys. zł.

13 W grudniu 2010 roku ZAZ zwiększył zatrudnienie z 26 do 35 osób niepełnosprawnych oraz z 11 do 14 osób kadry obsługowo – rehabilitacyjnej. W lutym 2013 roku została znacznie poszerzona oferta funkcjonującego w ZAZ Ośrodka Odnowy Biologicznej. W kolejnych latach Zakład dynamicznie się rozwijał świadcząc usługi gastronomiczne coraz szerszej grupie klientów. W czerwcu 2013 roku ZAZ znalazł się w czołówce podmiotów starających się o tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku

14 Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach jest jednostką Caritas, która umożliwia osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia i uzyskanie umiejętności oraz doświadczenia. Jej podstawowymi celami są: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

15 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Wskazane cele realizowane są poprzez cd.. Rehabilitację zawodową i społeczną – przygotowanie do życia w otwartym środowisku Pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych

16 Uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach Promowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku lokalnym cd.. Mentoring instruktorów zawodu Szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem

17 Jest drugim pod względem wielkości tego typu zakładem w województwie mazowieckim i jednym z najlepiej prosperujących Zatrudnia 35 osób niepełnosprawnych na 0,55 etatu Zatrudnia 14 osób kadry obsługowo – rehabilitacyjnej, z których 2 również mają orzeczenia o niepełnosprawności W każdym dniu roboczym przygotowuje ok. 600 posiłków W każdym miesiącu zapewnia obsługę gastronomiczną ok. 10 – 15 imprez

18 Wynajem sali oraz obsługa gastronomiczna Szkolenia i konferencje Imprezy okolicznościowe (imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, jubileusze) Kolacje integracyjne Oferta gastronomiczna cd..

19 Usługi cateringowe Serwis kawowy Stół szwedzki cd..

20 Oferta Ośrodka Odnowy Biologicznej Elektroterapia Magnetoterapia Ultradźwięki Hydroterapia cd..

21 Masaż Trening siłowy Trening fitness Kinezyterapia indywidualna Aromaterapia cd..

22 Prezentacja przygotowana z okazji Jubileuszu 5 lecia Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu objęli


Pobierz ppt "Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu objęli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google