Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacyjne zarządzanie zasobami środowiskowymi w Walonii Tomasz Paweł Tyc Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacyjne zarządzanie zasobami środowiskowymi w Walonii Tomasz Paweł Tyc Warszawa, 23 lutego 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Partycypacyjne zarządzanie zasobami środowiskowymi w Walonii Tomasz Paweł Tyc Warszawa, 23 lutego 2011 r.

2 Partycypacyjne zarządzanie zasobami środowiskowymi w Walonii Kontrakt rzeczny

3 Czym jest Kontrakt Rzeczny? Jest to mechanizm zapewniający partycypację i współdecydowanie aktorów rzecznych mający na celu zdefiniowanie programu działań na rzecz odtworzenia, ochrony oraz rewaloryzacji zasobów wodnych na obszarze danego basenu wodnego; Podstawa prawna: –Kodeks Rzeczny Walonii – Artykuł 32 –Rozporządzenie Ministerialne z Marca 1993 r. –Rozporządzenie Ministerialne z Marca 2001 r.

4

5

6 Kim są aktorzy rzeczni Reprezentanci świata polityki lokalnej Reprezentanci administracji lokalnej i regionalnej Reprezentanci organizacji społecznych Reprezentanci świata naukowego Reprezentanci użytkowników zasobów wodnych

7 Aktorzy publiczni Finansujący –Gminy –Prowincje –Region waloński MRW i MET Prowincje Stowarzyszenia międzygminne CCAT Aktorzy międzynarodowi Obrona cywilna i narodowa Uniwersytety

8 Aktorzy prywatni Stowarzyszenia, Izby gospodarcze Rolnicy oraz Grupy Producentów Rolnych Handel Przemysł ciężki i specjalistyczny Hotelarstwo Przemysł spożywczy Sport Turystyka

9 Cechy Kontraktu Rzecznego Obszar działania: Basen hydrograficzny (ok. 1000 km.kw.) Mechanizm w pełni dobrowolny – zakłada nieprzymuszoną i pełną współpracę zaangażowanych i zainteresowanych stron Każdy z kontraktów rzecznych zawierany jest na 3 lata Komitet rzeczny: –Struktura partycypacyjna –Nie zapewnia nadzoru nad wykonaniem poszczególnych zadań i osiągnięciem celów Wszelkie działania są prowadzone przez poszczególnych członków- sygnatariuszy kontraktu w ramach posiadanych przez nich kompetencji, zasobów oraz budżetów

10 Wszyscy Razem dla Doliny!

11 Jak działa Kontrakt Rzeczny? Aktorzy wodni zrzeszają się dobrowolnie w celu stworzenia Kontraktu Rzecznego Wyłaniają Koordynatora projektu Koordynator projektu tworzy inwentaryzację stanu zasobów wodnych w danym regionie wodnym (basenie hydrograficznym) Koordynator projektu pilotuje powstanie tematycznych Grup Roboczych, dotyczących poszczególnych sposobów wykorzystania zasobów wodnych lub też szczególnie widocznych zanieczyszczeń środowiska Każda z Grup Roboczych ma za zadanie stworzyć listę priorytetów zidentyfikowanych w danym obszarze tematycznym Koordynator Projektu tworzy kompilację priorytetów zidentyfikowanych przez Grupy Robocze

12 Jak działa Kontrakt Rzeczny? Kompilacja jest przedstawiona wszystkim aktorom rzecznym Tworzą oni hierarchię priorytetów Każdy z aktorów rzecznych deklaruje jakie działania może przeprowadzić aby osiągnąć zidentyfikowane priorytety Koordynator projektu kompiluje zadeklarowane działania oraz tworzy draft Kontraktu Rzecznego Aktorzy rzeczni wyłaniają z siebie Komitet Rzeczny – ciało sterujące Wszyscy zainteresowani podpisują przygotowany draft Aktorzy rzeczni działają zgodnie z podpisanym dokumentem Co roku Koordynator projektu tworzy Raport zaawansowania prac i przedstawia go Komitetowi Rzecznemu

13 Jak działa Kontrakt Rzeczny? Raport Koordynatora jest omawiany zarówno przez Komitet Rzeczny jak i wszystkich sygnatariuszy Kontraktu Rzecznego Opóźnienia w realizacji założonych działań i celów są omawiane wspólnie Każdy spóźnialski powinien przedłożyć program prac naprawczych Raporty podsumowujący 3-letni okres Kontraktu Rzecznego przekazywany jest do oceny władzom Regionu Oceniony raport staje się podstawą dla nowego Kontraktu Rzecznego

14 Kontrakty rzeczne

15

16 Wniosek = WARTO ROZMAWIAĆ! Autor: B. Nicolas @CR SEMOIS

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Partycypacyjne zarządzanie zasobami środowiskowymi w Walonii Tomasz Paweł Tyc Warszawa, 23 lutego 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google