Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Rola ewaluacji ex-post perspektywa EBI Werner Schmidt – Ewaluacja Działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Rola ewaluacji ex-post perspektywa EBI Werner Schmidt – Ewaluacja Działań"— Zapis prezentacji:

1 1V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Rola ewaluacji ex-post perspektywa EBI Werner Schmidt – Ewaluacja Działań

2 2V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Konspekt prezentacji STRUKTURA EBI, CELE I UDZIELANIE POŻYCZEK EWALUACJA EX-POST I CYKL PROJEKTU Zakres i cele EV (Departament Ewaluacji) Metodologia i kryteria Wpływ na Bank i przyszłe trendy

3 3V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Długookresowe Finanse Promujące Cele Europejskie Bank Unii Europejskiej udzielający pożyczek na długi okres, założony w 1958 r. na mocy traktatu rzymskiego. Udziałowcy: 27 państw członkowskich UE Cele w ramach Unii: Spójność i konwergencja Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Równowaga ekologiczna Gospodarka oparta na wiedzy Transeuropejskie Sieci (TES) Zrównoważona, konkurencyjna i bezpieczna energia Cele poza Unią – wsparcie polityki UE

4 4V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Kluczowe dane liczbowe z 2008 r. Unia Europejska:51.5 mld EUR Kraje partnerskie:6.1 mld EUR Pożyczki udzielone:57.6 mld EUR Pożyczki zaciągnięte:59.5 mld EUR Objety kapital zakładowy 232.4 mld EUR (na dzień 01.04.2009 r.) Docelowa wartość pożyczek w 2009 r. – 70 mld EUR

5 5V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Pożyczki EBI w latach 1958-2008 mld EUR Prognoza na rok 2009, 2010 i 2011 Unia Europejska ( 27 państw członkowskich i EFTA) Poza Unią Europejską Całość EBI Rok

6 6V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Zawarte umowy o pożyczkę w UE w 2008 (mln EUR) Kraj UE Kraj EFTA (Islandia Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria

7 7V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Ewaluacja ex-post w EBI Zakres i cele EV Metodologia i kryteria Wpływ na Bank i przyszłe tendencje rozwojowe

8 8V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Ewaluacja ex-post i cykl projektu EV jest niezależne i przeprowadza ewaluacje ex-post koncentrując się na sposobie przeprowadzania działań przez Bank w ramach polityk unijnych (Traktat, dyrektywy, decyzje Rady, mandaty itp.) oraz decyzjach prezesów EBI. Ostatecznym celem jest identyfikacja aspektów, które mogą być pomocne w poprawie: odpowiedzialności (zarząd EBI), przejrzystości (udziałowcy) oraz wydajności operacyjnej (wyniesione doświadczenia) z działań Banku w przyszłych projektach.

9 9V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Informacje zwrotne z ewaluacji ex-post wykorzystywane w cyklu projektu Identyfikacja strategii udzielania pożyczek Selekcja Wycena Negocjowanie umowy Realizacja Monitoring Samoocena Niezależna ewaluacja ex-post Ramy czasowe: samoocena, ex-post, ewaluacja bieżąca, śródokresowa

10 10V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Ewaluacje indywidualne i/lub tematyczne Ewaluacje dotyczące strategii / mandatu Przeglądy śródokresowe Wspólne ewaluacje darczyńców Zakres działań Rodzaje ewaluacji i działań

11 11V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Kryteria OECD/DAC Standardy ECG Prezentacja stosowanych kryteriów ewaluacji Znaczenie (pierwszy filar wartości dodanej) Realizacja projektu (drugi filar ) = Skuteczność, Wydajność, Równowaga i wpływ na środowisko Udział EBI (trzeci filar ) Zarządzanie cyklem projektu przez EBI Rentowność inwestycji EBI Metodologie i wyniki ewaluacji

12 12V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Znaczenia Skuteczność Wydajność Równowaga Wpływ na środowisko Rentowność inwestycji WBR Wkład WBR Jakość pracy WBR Selektywne zastosowanie Realizacja działań lub dodatkowo Prezentacja głównych kryteriów

13 13V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Polityki UE – cele UECele krajowe Strategie EBI Cele projektu Znaczenie

14 14V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Drugi filar wartości dodanej 1.Skuteczność 2.Wydajność 3.Równowaga 4.Wpływ na środowisko i społeczeństwo Realizacja projektu

15 15V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Jak mierzy się wyniki projektów? Skuteczność – czas trwania pracy Rozszerzenie prac / terminu ukończenia

16 16V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Jak mierzy się wyniki projektów? Wydajność – Ekonomiczna stopa zwrotu (ESZ)

17 17V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Wkład EBI 1.Wkład finansowy Warunki finansowe Efekt katalizatora 2.Wkład instytucjonalny i techniczny Warunki Pomoc techniczna Specjalistyczna wiedza: finansowa i/lub techniczna Realizacja projektu

18 18V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Rodzaj raportowania Rozpowszechnianie wewnętrzne Rozpowszechnianie zewnętrzne: Poufność i ujawnianie informacji Raportowanie roczne Komunikacja: Strona internetowa EV: intranet i internet Wykorzystanie: weryfikacji i zaleceń Raportowanie, Komunikacja, Rozpowszechnianie

19 19V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Działania ewaluacyjne – wpływ na działalność Banku Korekta / Aktualizacja strategii EBI w poszczególnych sektorach Lepsze rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej EBI Lepsze zarządzania cyklem projektu: zapewnienie rygorystycznego przestrzegania postanowień umowy zapewnienie jakości PCR (sprawozdanie z wykonania projektu) przestrzegania wytycznych na temat środowiska

20 20V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Więcej na temat Roli EBI Więcej na temat wspólnych ewaluacji Więcej na temat nauki/ rozpowszechniania Przyszłe kierunki rozwoju ewaluacji

21 21V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 http://www.eib.org/evaluation Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:


Pobierz ppt "1V Konferencja Ewaluacyjna - Warszawa 23/10/2009 Rola ewaluacji ex-post perspektywa EBI Werner Schmidt – Ewaluacja Działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google