Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura ustawodawcza Postawa prawna: Konstytucja R. P. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura ustawodawcza Postawa prawna: Konstytucja R. P. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Procedura ustawodawcza Postawa prawna: Konstytucja R. P. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.

3 Zgłoszenie do Sejmu inicjatywy ustawodawczej Inicjatywa ustawodawcza przysługuje: Grupie co najmniej 15 posłów lub komisji sejmowej Senatowi Prezydentowi RP Radzie Ministrów Grupie co najmniej obywateli

4 Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach W toku prac nad projektem poprawki mogą wnosić: - wnioskodawcy - posłowie - Rada Ministrów Aż do zakończenia drugiego czytania wnioskodawcy mogą wycofać swój projekt

5 Głosowanie Ustawy uchwala się zwykłą większością głosów W głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej połowa ustawowej liczby posłów /230/

6 Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Senatowi Senat w ciągu 30 dni podejmuje uchwałę: o przyjęciu ustawy o jej odrzuceniu wniesieniu do ustawy poprawek W przypadku odrzucenia ustawy, bądź wniesieniu poprawek, ustawa ponownie jest przekazana Sejmowi

7 Sejm może uchwałę Senatu przyjąć lub odrzucić. Do odrzucenia uchwały Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów /więcej niż połowa posłów uczestniczących w głosowaniu jest za odrzuceniem uchwały Senatu/ Jeżeli Sejm odrzucił uchwałę Senatu, ustawa zostaje uchwalona w wersji zaproponowanej przez Sejm Jeżeli Sejm przyjął uchwałę Senatu, wówczas ustawa zostaje uchwalona w wersji zaproponowanej przez Senat

8 Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu Prezydent ma 21 dni na podjecie decyzji o podpisaniu ustawy i zarządzeniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

9 Przed podpisaniem ustawy Prezydent ma dwie możliwości: Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją Przekazać ustawę z umotywowanym wnioskiem Sejmowi do ponownego rozpatrzenia /zgłasza veto/ Odrzucenie veta Prezydenta następuje, jeżeli za uchwaleniem ustawy opowie się 3/5 posłów /wówczas Prezydent w ciągu 7 dni ustawę podpisuje i zarządza jej ogłoszenie/.


Pobierz ppt "Procedura ustawodawcza Postawa prawna: Konstytucja R. P. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google