Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Tworzenie strategii marketingowej na przykładzie biura podróży” Semestr V rok szkolny 2011/2012

3

4 Tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie biura podróży

5 Cel prezentacji Pokazanie istoty marketingu.
Zwrócenie uwagi na podstawowe instrumenty marketingu mix. Przedstawienie strategii marketingowej biura podróży.

6 Marketing mix Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe.

7

8 Nie bez znaczenia jest kolejność czterech występujących elementów marketingu.

9

10 Otóż, aby coś najpierw sprzedać musimy najpierw to wyprodukować, dopiero w późniejszym etapie możemy ustalić cenę dobra, które wytworzyliśmy. Następnie należy zająć się kanałem dystrybucji, dopiero wówczas można skupić się na promocji produktu, bądź też usługi, którą chcemy sprzedać.

11 Produkt W ujęciu marketingowym oznacza wszystko to, co posiadamy i chcemy wprowadzić na rynek w celu sprzedaży. Nieważne czy są to dobra materialne, czy usługi, które chcemy świadczyć, na rzecz drugiej osoby. Ideą produktu jest jego przeznaczenie, które ma za zadanie w pełni zaspokoić potrzeby konsumenta.

12 Cena Cena jest z punktu widzenia nabywców, wydatkiem, który musi być przez nich poniesiony, aby wejść w posiadanie produktu. Natomiast dla przedsiębiorstwa jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady. cena

13 cena Wartość produktu wyrażona w pieniądzu.
Cena – cd. Wartość produktu wyrażona w pieniądzu. Ilość pieniędzy, jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu. cena

14 Funkcje ceny cena Funkcja równoważąca
Polega na równoważeniu popytu z podażą. Przy cenie równowagi następuje oczyszczenie rynku z nadmiaru lub niedoboru dostarczanego produktu. cena

15 Funkcje ceny – cd. Funkcja informacyjna Polega na dostarczaniu wszystkim podmiotom gospodarczym, tzn. producentom i konsumentom wiarygodnych informacji o faktycznie poniesionych kosztach wytwarzania, o stopniu rzadkości dostarczanego dobra w stosunku do zgłaszanego popytu oraz o stopniu opłacalności produkcji.

16 Funkcja redystrybucyjna
Funkcje ceny – cd. Funkcja redystrybucyjna Polega na wpływie cen na podział dochodów. Ceny urealniają nominalne dochody ludności, jak również minimalne zyski przedsiębiorstw.

17 Funkcje ceny – cd. Funkcja agregacyjna Polega na wykorzystaniu ceny do sumowania różnych wartości użytkowych dóbr i usług, które nie dadzą się wyrazić w żadnym naturalnym wskaźniku.

18 Dystrybucja Zajmuje się sposobem rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży.

19

20 Promocja Pod pojęciem promocji rozumie się różne środki mające na celu bezpośrednie i pośrednie umacnianie na rynku pozycji przedsiębiorstwa, oferowanych przez niego produktów oraz aktywizacji jego sprzedaży.

21

22 Promocja w kompozycji marketingu mix

23 Reklama Jest płatną i bezosobową formą promocji adresowaną do masowego odbiorcy Reklama przybiera wiele form tworzonych, aby osiągać różne cele.

24 Cele reklamy: Informowanie rynku o nowych produktach
Sugerowanie nowych zastosowań produktu Informowanie rynku o zmianie ceny Wyjaśnianie, jak produkt działa Budowanie świadomości marki

25 Zamiana postrzegania przez konsumenta atrybutów produktu.
Cele reklamy – cd: Zamiana postrzegania przez konsumenta atrybutów produktu. Nakłanianie konsumenta do złożenia zamówienia telefonicznego. Przypominanie konsumentom o tym, że produkt może być potrzebny w najbliższej przyszłości. Przypominanie o istnieniu produktu poza sezonem.

26 Public relations Jest to ogół działań związanych z utrzymaniem jak najlepszych stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem. Wykorzystuje się je jako jeden ze sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, w celu wywołania pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie, a w konsekwencji pożądanych działań wobec tego przedsiębiorstwa.

27 Public relations – cd. Chodzi o utrwalenie i rozwijanie zaufania środowiska do przedsiębiorstwa oraz kształtowanie przychylnej atmosfery dla jego działalności. Efekty działań public relations nie są mierzalne. Przynoszą jedynie rezultaty pośrednie, w długim okresie.

28 Public relations – cd. Główne narzędzia public relations to publikacje, imprezy, wiadomości, przemówienia, działalność charytatywna, materiały pisemne i audiowizualne, oraz budujące tożsamość firmy oraz usługi związane z informacją telefoniczną.

29 Sprzedaż osobista Istota bezpośredniej sprzedaży polega na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą. Rola sprzedawcy sprowadza się zazwyczaj do zapoznania potencjalnego nabywcy z cechami produktu, w miarę potrzeby jego zademonstrowania, zawarcia transakcji i często do świadczenia usług posprzedażowych.

30 sprzedaż osobista Sprzedaż osobista – cd.
Sprzedaż osobista może się przejawiać jako porada sprzedawcy w sklepie detalicznym, zachęta do zakupu towaru w domu lub może tylko doprowadzić do sprecyzowania preferencji potencjalnego klienta. sprzedaż osobista

31 Strategia marketingowa
Najważniejszą cechą strategii marketingowej jest kompleksowy i wewnętrznie zintegrowany sposób rozwiązywania problemów rynkowych.

32 Strategia marketingowa – cd.
Oznacza to, że oddziaływując na zjawiska rynkowe przedsiębiorstwo powinno uruchomić całą paletę instrumentów marketingu mix .

33 Strategia marketingowa – cd.
W przypadku rynku turystycznego obejmuje ona: produkt turystyczny i jego komponenty decydujące o zaspokojeniu potrzeb nabywców i rozbudzaniu ich popytu oraz wynikających z tego korzyściach przedsiębiorstwa, cenę i inne warunki zawarcia transakcji określające jej atrakcyjność,

34 Strategia marketingowa – cd
kanały i sposoby sprzedaży oraz ich strukturę formowaną z punktu widzenia zaspokajania popytu nabywców i efektywności działań sprzedawców, system promocji ( reklama, propaganda turystyczna, sprzedaż osobista itd.) służący kreowaniu popytu konsumentów i aktywizacji sprzedaży w różnych ogniwach.

35 Strategia marketingowa – cd
Znając cele i potrzeby nabywców w danym segmencie rynku oraz całokształt warunków działania przedsiębiorstwa, można skonkretyzować najbardziej pożądane przez klientów cechy produktu, akceptowany poziom cen, najsprawniejsze kanały dystrybucji a także skuteczne formy promocji i reklamy.

36 Strategia marketingowa – cd
Do powstania marketingu turystycznego przyczyniły się m.in. potrzeby rozwijającego się ruchu turystycznego.

37 Strategia produktu W ramach tej strategii wyróżniamy:
Wyjazdy kolonijne, obozy. Zimowiska. Zielone szkoły. Wczasy. Wycieczki objazdowe. Turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy kuracyjne do sanatoriów.

38 Strategia wobec konkurencji
Aby uzyskać przewagę nad konkurencją należy ulepszać wizerunek firmy poprzez zawieranie nowych umów z najlepszymi Touroperatorami. Należy wybierać u nich najróżniejsze oferty z różnych stron świata jak iż kraju. Ceny w stosunku do konkurencji nie powinny być wygórowane.

39 Strategie sprzedaży Należy oferować zróżnicowaną gamę ofert turystycznych, która zaspokoi pragnienia i potrzeby zróżnicowanej grupy ludności. Powinno się dotrzeć do jak największej liczby klientów poprzez udział w Targach Turystycznych, promocję w Internecie, rozdając ulotki, zamieszczając reklamy w prasie.

40 Strategia promocji Głównym celem promocji jest pozyskanie nowych klientów, a także zwiększenie rozgłosu o danej agencji turystycznej.

41 Produkt turystyczny W ujęciu marketingowy jest wszystko, co stanowi przedmiot rynkowej wymiany. Produkt bywa też definiowany jako oferta czy propozycja sprzedawcy, weryfikowana przez rynek. Produktem może być przedmiot, rzecz, usługa, miejsce, organizacja lub idea.

42 Produkt turystyczny – cd.
Jest zbiorem walorów turystycznych, z których turyści korzystają i które są dla nich przedmiotem szczególnego zainteresowania, oraz dóbr i usług nabywanych przez turystów. Uważa się, że walory turystyczne są podstawowym elementem korzyści każdego produktu turystycznego.

43 Produkt turystyczny – cd.
Aby walory turystyczne spełniały swoje zadania, muszą być zespolone z dobrami i usługami w jednolity produkt turystyczny. Dopiero bowiem odpowiednie usługi przesądzają o tym, czy dany walor może być uznany za atrakcję turystyczną.

44 Strategia biura podróży
Przede wszystkim biuro powinno być atrakcyjne dla różnych grup społecznych, czyli w swojej ofercie powinniśmy zadbać o ekskluzywne wycieczki oraz takie, które będzie mógł kupić „przeciętny” Polak.

45 Strategia biura podróży – cd.
Nie każde biuro specjalizuje się w każdego typu wycieczkach, dlatego warto zastanowić się, jaka jest nasza grupa docelowa.

46 Strategia biura podróży – cd.
Jeśli chcemy skupić się przede wszystkim na studentach, to w ofercie powinny się znaleźć wycieczki przystępne cenowo oraz urozmaicone różnymi dodatkowymi atrakcjami (np. w niektórych ofertach pamiętajmy o takich atrakcjach jak kurs nurkowania, nauka windsurfingu czy spływ kajakowy albo rafting).

47 Strategia biura podróży – cd.
Dla zorganizowanych grup studenckich powinny być oferować dodatkowe zniżki. Jeśli grupą docelową są osoby powyżej 40 roku życia, które mają stabilną pozycję materialną i społeczną – to należałoby przygotować zupełnie inne oferty wycieczek niż w przypadku studentów.

48 Strategia biura podróży – cd
Tu przede wszystkim skupić się należy na wycieczkach do dalekich krajów, gdzie poza wypoczynkiem należy zadbać o pakiet wycieczek fakultatywnych oraz dostępne atrakcje np. zabiegi oraz odnowę w spa.

49 Strategia biura podróży – cd
Jednak najbardziej opcjonalne dla przedsiębiorców będzie posiadanie w swojej ofercie wycieczek dostępnych dla różnych osób.

50 Bibliografia http://mfiles.pl/pl/index.php/Plik:Marketing_mix.png
ozyc_biuro_podrozy_,13461.html wczy,badania,cel_podrozy,wyjazdy_wakacyjne.html

51 Prezentację przygotowali:
Kacper Gola Damian Błażewicz Martyna Hajn Hubert Grabowski Jakub Mól Pamela Wegnerska Kamil Rynkowski Emilia Klóska Daniela Modrzejewska Aleksandra Warcholak Filip Kuca Mateusz Pytko

52


Pobierz ppt "Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google