Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M arketing usług transportowych M arketing – zespół działań polegających na przewidywaniu potrzeb nabywców oraz kształtowaniu oferty podażowej towarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M arketing usług transportowych M arketing – zespół działań polegających na przewidywaniu potrzeb nabywców oraz kształtowaniu oferty podażowej towarów."— Zapis prezentacji:

1

2 M arketing usług transportowych M arketing – zespół działań polegających na przewidywaniu potrzeb nabywców oraz kształtowaniu oferty podażowej towarów i usług zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Koncepcja działalności gospodarczej oraz zbiór instrumentów i czynności związanych z badaniem i kształtowaniem rynku najważniejsze praktyki marketingowe: - badania marketingowe – analiza zachowań konkurentów, - rozwój i różnicowanie produktów, - sprzedaż, - reklama i komunikacja, - jakość produktów, obsługa klienta, - integracja i marketing partnerski Segmentacja rynku – podział rynku na jednorodne grupy z punkty widz. reakcji konsumentów na produkty marketingu Informacja o segmentach występujących na danym rynku umożliwia określenie rynku docelowego, który firma chce obsługiwać i do którego zamierza kierować narzędzia marketingowego działania.

3 Tabela. Kryteria segmentacji rynku przewozów pasażerskich

4 Instrumenty marketingowe – wszelkie materialne i niematerialne środki, za pomocą których w sposób celowy wpływa się na postawy i zachowania nabywców Zbiór narzędzi marketingowych, stosowanych do realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku to marketing-mix klasyfikacja instrumentów marketingu popularna w działalności usługowej to koncepcja 5 P : Produkt – Product, Cena – Price, Dystrybucja – Place, Promocja – Promotion, Personel firmy - People

5 Produkt – Product Marketing usług transportowych jest zdeterminowany niematerialnością i specyfiką techniczno - technologiczną usługi marketingowej. W działalności marketingowej w transporcie należy zwracać szczególną uwagę na dobór pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Promowanie marki usługi i jej producenta (nazwa firmy, logo, identyfikująca kolorystyka, atrakcyjna reklama) należy do najważniejszych instrumentów marketingowych w transporcie

6 Cena – Price Działania i decyzje marketingowe w odniesieniu do ceny obejmują: określenie polityki cenowej przedsiębiorstwa i sposobów jej realizacji, analizowanie cen konkurencyjnych usług, wybór właściwych metod ustalania cen danych usług, wyznaczanie cen, ustalanie warunków sprzedaży usług, sztukę negocjacji cenowych, ustalanie różnych form, metod i wielkości opustów, rabatów i in. sposobów zachęty do zakupu usług transportowych. W marketingowym podejściu do cen szczególną rolę odgrywa ich różnicowanie w zależności od konkretnych warunków sprzedaży, zwłaszcza gdy podobne usługi oferowane są w różnych segmentachrynku, charakteryzujących się inną elastycznością cenową popytu.

7 Dystrybucja – Place Ukształtowanie kanałów dystrybucji i sieci punktów sprzedaży powinno ułatwiać zakup usług transportowych. Kanał dystrybucji w transporcie - organizacja sprzedaży usług obejmująca wszystkie podmioty zaangażowane w dostarczanie usług finalnym odbiorcom.

8 Promocja – Promotion Forma oddziaływania na rynek i kompozycja różnych form komunikacji z nabywcami oraz kształtowania więzi ze środowiskiem Dla osiągnięcia celów, system promocji operuje instrumentami, składającymi się na promotion - mix: reklama - podstawowa forma komunikowania się z rynkiem; masowa, odpłatna i bezosobowa forma prezentowania oferty sprzedaży, (87%) sprzedaż osobista - prezentowanie oferty firmy poprzez bezpośrednią rozmowę sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu zawarcia transakcji. (57%) promocja sprzedaży - różnorodne zestawy narzędzi ( głównie krótkookresowych ), mające stymulować szybsze lub większe zakupy określonych usług ( 64%) marketing bezpośredni - interakcyjny system, który korzysta z 1 lub więcej mediów reklamowych, by wywołać oraz/lub transakcje w dowolnym miejscu wykorzystując nieosobiste narzędzia kontaktu z potencjalnymi klientami, public relation i pulicity - (propaganda marketingowa) dążenie do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie, (73%)

9 Personel firmy - People Bezpośredni kontakt pracowników z klientami oraz jednoczesność wytwarzania i konsumowania wielu rodzajów usług decydują o roli, jaką odgrywają pracownicy firmy w procesie świadczenia usług Instrumenty marketingu dotyczące personelu: dobór pracowników, podnoszenie kwalifikacji, system oceny, system motywacji, kontakty personel-konsument.

10 Instrumenty promocji i komunikacji Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży Reklama drukowana - prasa, czasopisma, katalogi, informatory, direct mail audycje reklamowe - radio, TV Reklama zewnętrzna, na środkach transportu informacje na długopisach, plakatach, notatnikach symbole - logo, szyldy prezentacja oferty spotkania handlowe programy pobudzające sprzedaż rabaty,opusty cenowe premie, kupony, konkursy demonstracje, pokazy handlowe targi wystawy

11 Instrumenty promocji i komunikacji (c.d.) Marketing bezpośredni Public relations infolinia akceptacja kart kredytowych szkolenie pracowników internet telemarketing przesyłki pocztowe katalogi wkładki, dodatki informacja o firmie gazetki filmowe konferencje prasowe informacja telefoniczna seminaria obchody uroczystości, przyjęcia dni otwarte kontakty ze społecznością lokalną kompleksowa identyfikacja firmy lobbying sponsoring


Pobierz ppt "M arketing usług transportowych M arketing – zespół działań polegających na przewidywaniu potrzeb nabywców oraz kształtowaniu oferty podażowej towarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google