Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje z konferencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje z konferencji"— Zapis prezentacji:

1 Informacje z konferencji
Rozpoczynającej projekt innowacyjny testujący „Droga do samodzielności”

2 Jako pierwszy głos zabrał: Starosta Lęborski - Wiktor Tyburski
Uroczyście przywitał gości i opowiedział o tym, co to są innowacje oraz przybliżył uczestnikom tematykę konferencji - Innowacje, - Kapitał Ludzki, - Innowacje w kapitale ludzkim ;-)

3 Konferencję uatrakcyjniał Tomasz Sopyłło zapowiadając kolejne punkty programu
Następnie o innowacyjności w projektach POKL opowie Pani Katarzyna Dampc – kierownik Referatu Programów Pomocowych

4 Dzięki Pani Kasi uczestnicy dowiedzieli się co nieco o innowacyjności w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Grupa docelowa… Temat projektu…
Cele i założenia projektu „Droga do samodzielności” omówiła koordynatorka projektu - Marta Aftyka Grupa docelowa… Temat projektu… Celem głównym jest…

6 O usamodzielnianiu i jego aspektach nie tylko prawnych opowiedziała Pani Michalina Bizewska - specjalista ds. koordynacji zadań na rzecz strategii wdrażania projektu innowacyjnego i wstępnej wersji produktu

7 Pani Żaneta Cichosz – psycholog z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lęborku opowiedziała o problemach wychowanków placówki „Wychowankowie myśląc o usamodzielnieniu posiadają nadzieję, której towarzyszy obawa. Mieszane uczucia co do przyszłości mogą odgrywać stymulującą rolę w poznaniu, przeżywaniu tego co nieznane i nurtujące.” „Dzieci umieszczone w placówce posiadają deficyty edukacyjne sięgające niekiedy klas początkowych. Z tego też względu często zdarza się, iż znajdują się na niższym szczeblu nauczania niż ich rówieśnicy.”

8 Diagnozę problemu demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży w Lęborku przedstawiła Pani Magdalena Zielke – przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Lęborku Niestety policja nie posiada informacji na temat poziomu przestępczości wśród osób usamodzielnianych, przedstawiono za to ogólne statystyki wśród dzieci i młodzieży

9 - Rodzice zgotowali taki los swoim dzieciom.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Zdzisław Korda opowiedział o usamodzielnianych z terenu powiatu lęborskiego - To dorośli są winni temu, że dzieci znajdują się w systemie pieczy zastępczej i opieki społecznej. - Rodzice zgotowali taki los swoim dzieciom. - Przez to młodzież usamodzielniania na starcie w dorosłe życie jest w dużo słabszej pozycji niż ich rówieśnicy.

10 Pan Arkadiusz Borysiewicz opowiedział o podobnym projekcie innowacyjnym pn. „Wybierz Przyszłość - innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”

11 Uczestnicy nie byli znudzeni ;-)

12 Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji oraz zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jeszcze więcej na temat problemów osób usamodzielnianych

13 Wszystkie prezentacje przedstawiane podczas konferencji dostępne są na stronie: w zakładce projektu: „Droga do samodzielności”


Pobierz ppt "Informacje z konferencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google