Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Rozmieszczenie ludności na świecie 3 Zróżnicowanie zaludnienia anekumena – obszary niezamieszkane przez człowieka subekumena – obszary zamieszkane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Rozmieszczenie ludności na świecie 3 Zróżnicowanie zaludnienia anekumena – obszary niezamieszkane przez człowieka subekumena – obszary zamieszkane."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Rozmieszczenie ludności na świecie 3

4 Zróżnicowanie zaludnienia anekumena – obszary niezamieszkane przez człowieka subekumena – obszary zamieszkane przez człowieka okresowo lub na stałe, ale o niewielkiej gęstości zaludnienia ekumena – obszary stale zamieszkane przez człowieka 4

5 Obszary koncentracji ludności Azja Wschodnia Europa Dolina Nilu Obszar nad Zatoką Gwinejską Azja Południowa Azja Południowo - Wschodnia Wschodnie wybrzeże Brazylii Środkowo – Wschodni obszar Ameryki 5

6 Regiony najsłabiej zaludnione Gobi Nizina Turańska Zlodowacone – Grenlandia wyspy Arktyki i Antarktyda Sahara pustynie Australii obszary z nadmiarem wody i roślinności - Nizina Amazonki, Kotlina Kongo, Nowa Gwinea Namib obszary górskie i wyżynne - Himalaje, Tybet, Tien - Szan obszary wieloletniej zmarzliny - Syberia, Alaska, północna Kanada 6

7 Przyrodniczo – geograficzne: klimat wysokość n. p. m. gleby odległość od morza surowce mineralne dostęp do wody ukształtowanie terenu Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności Demograficzne: poziom przyrostu naturalnego saldo migracji Społeczno – ekonomiczne: poziom rozwoju gospodarczego państw rozwój techniki, urbanizacji i przemysłu przebieg szlaków komunikacyjnych 7

8 Zależności gęstość zaludnienia a wysokość terenu Pas szerokości geograficznej 20 0 - 60 0 N – zamieszkuje około 70% ludności świata. 8

9 Zależności rozmieszczenie ludności od klimatu Na wysokości do 500m n. p. m. mieszka około 80% ludności świata (16% powierzchni lądów). Powyżej 1000m n. p. m. zamieszkuje około 7% ludności świata 9

10 Wyjątki W niektórych regionach świata mimo znacznych wysokości mieszkają ludzie. La Paz (Boliwia) jest najwyżej położoną stolicą na świecie. Na wysokości od 3600–4100 m n.p.m. mieszka ponad 1 mln mieszkańców. 10

11 Wyjątki W pasie o szerokości do 50km mieszka około 30% ludności świata, a w pasie o szerokości do 200km – ponad 50% ludności świata (16% powierzchni lądów). 11

12 Surowce mineralne Surowce mineralne stanowiły atrakcję osadniczą. W miejscach eksploatacji węgla kamiennego rozwinął się przemysł. Powstały okręgi przemysłowe. 12

13 Wpływ wody Dostęp do wody, równinny teren oraz żyzne gleby mady stały się przyczyną rozwoju osadnictwa. Starożytne cywilizacje rozwijały się na terenach żyznych gleb leżących w dolinach rzek. Gleby mady do dziś stanowią obszary koncentracji ludności w dolinie Nilu. 13

14 Rozwój gospodarczy W krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego ludzie osiedlają się chętniej ze względu na większy dostęp do pracy, nauki oraz innych dóbr. Największa koncentracja ludności występuje w zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenach Europy Zachodniej. 14

15 Szlaki komunikacyjne Ludzie chętniej osiedlają się wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych. Budowa kolei Transsyberyjskiej przyczyniła się do rozwoju miast położonych na jej trasie. 15

16 Przyrost naturalny W gęsto zaludnionych regionach Azji Południowej i Wschodniej poza czynnikami przyrodniczymi istotny wpływ na wzrost gęstości zaludnienia ma duży przyrost naturalny. 16

17 17

18 18


Pobierz ppt "1. 2 Rozmieszczenie ludności na świecie 3 Zróżnicowanie zaludnienia anekumena – obszary niezamieszkane przez człowieka subekumena – obszary zamieszkane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google