Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strefy krajobrazowe Opracowała: Barbara Grabowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strefy krajobrazowe Opracowała: Barbara Grabowska."— Zapis prezentacji:

1 Strefy krajobrazowe Opracowała: Barbara Grabowska

2 Czym jest krajobraz i jak można go opisać? Na krajobraz składa się wszystko to co widzimy patrząc na powierzchnię Ziemi. Aby poprawnie, w sposób uporządkowany opisać otaczający nas krajobraz, należy odpowiedzieć na 2 pytania: Jaki jest KSZTAŁT obserwowanego fragmentu powierzchni Ziemi? Czym jest POKRYTA powierzchnia Ziemi? Jaki jest KSZTAŁT obserwowanego fragmentu powierzchni Ziemi? Czym jest POKRYTA powierzchnia Ziemi?

3 Składniki krajobrazu

4 Strefy krajobrazowe na świecie

5 WILGOTNY LAS RÓWNIKOWY Bardzo gęsty, wiecznie zielony laslas o charakterze wielopiętrowym. Występujew strefie równikowej równikowej w Ameryce Południowej, Afryce, na południowych krańcach Azji (Archipelag Malajski) i w Oceanii. Lasy te są raczej słabo zagospodarowane przez człowieka, ze względu na trudną Dostępność.

6 SAWANNA Obszar trawiasty, miejscami porośnięty przez zarośla i krzaki, a także pojedyncze drzewa (np. baobaby, akacje). Występuje w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii. Jest związany z klimatem podrównikowympodrównikowym, mającym jedną porę deszczową. Człowiek wykorzystuje sawannę do wypasania zwierząt hodowlanych (bydła, owiec).

7 PUSTYNIA I PÓŁPUSTYNIA GORĄCA Tereny pozbawione roślinności lub bardzo w nią ubogie. Położone są w strefie suchych klimatów zwrotnikowychzwrotnikowych i podzwrotnikowych.podzwrotnikowych Wysokie temperatury i znikome opady nie pozwalają na rozwój szaty roślinnej. Pustynie najczęściej pokryte są piaskiem choć na ich powierzchni może zalegać też żwir lub kamienie.

8 ROŚLINNOŚĆ ŚRODZIEMNOMORSKA Pierwotnie była to makia, czyli suche, kolczaste i twardolistne zarośla; także drzewa cyprysowe i pinie(sosny śródziemnomorskie). Obecnie obszary te sąw znacznym stopniu zagospodarowane przez człowieka do celów rolniczych. Wykorzystuje on sprzyjające warunki klimatu podzwrotnikowegopodzwrotnikowego wilgotnego i uprawia tam m.in. oliwki, winorośl, cytrusy, figi.

9 STEP Teren trawiasty w klimacie umiarkowanymumiarkowanym kontynentalnym ciepłym. Występuje na dużych obszarach Azji Centralnej, w Ameryce Północnej (prerie) i Południowej (pampa). Wykorzystywany jest jako pastwisko dla bydła, koni, owiec.

10 LAS LIŚCIASTY I MIESZANY STREFY UMIARKOWANEJ Pierwotnie porastał wielkie połacie Eurazji i Ameryki Północnej. Człowiek, zagospodarowując na przestrzeni wieków coraz to nowe tereny, wyciął większą część tych lasówlasów. Do czasów obecnych lasów tych zachowało się stosunkowo niewiele. Dziś na tych terenach są zaludnione tereny Europy i Ameryki Północnej z krajobrazami rolniczo-wiejskiemi, miejskiemi i przemysłowymi.

11 LAS IGLASTY (TAJGA) Rośnie w Eurazji i Ameryce Północnej, w chłodniejszej odmianie klimatu umiarkowanegoumiarkowanego.

12 TUNDRA Występuje w strefie okołobiegunowejokołobiegunowej, na obszarach nie pokrytych lodem. Składa się na nią bardzo uboga roślinność w postaci mchów, traw, porostów, krzewinek itp.

13 PUSTYNIA LODOWA Obejmuje obszary położone wokół biegunówbiegunów. Jest to stała pokrywa lodowa, która zalega na lądzie (Antarktyda, Grenlandia) lub morzu (Ocean Arktyczny).

14 Źródło: http://www.wiking.edu.pl/


Pobierz ppt "Strefy krajobrazowe Opracowała: Barbara Grabowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google