Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych. dr Krzysztof Kluza Dyrektor Banku Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych. dr Krzysztof Kluza Dyrektor Banku Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych. dr Krzysztof Kluza Dyrektor Banku Europejski Kongres Gmin Wiejskich 19-20 października 2011 r.

2 2 Wskaźniki zadłużenia JST – stan początkowy W 2009 roku obowiązujący wskaźnik zadłużenia (stara ustawa) przekroczyło 8 JST, w 2010 roku wskaźnik powyżej 60% odnotowało już 17 samorządów.

3 3 Zmiana klasyfikacji tytułów dłużnych JST (rozp. z dn. 23 grudnia 2010r.) powoduje, że wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 roku przekroczyłyby 54 jednostki. Wskaźniki zadłużenia JST – stan obecny vs postulowany (1 z 4)

4 4 Wymogu generowania nadwyżki operacyjnej (art. 242 nowej ustawy) nie spełniłyby w 2010 roku 443 samorządy (16% wszystkich JST). Wskaźniki zadłużenia JST – stan obecny vs postulowany (2 z 4)

5 5 Gdyby nowy wskaźnik zadłużenia (art. 243 ustawy) obowiązywał od 2010 roku, nowego długu nie mogłyby zaciągnąć 464 samorządy (ponad 16% ogółu JST). Wskaźniki zadłużenia JST – stan obecny vs postulowany (3 z 4)

6 6 Jeśli ograniczenie poziomu deficytu budżetowego JST do 1% dochodów samorządu obowiązywałoby od 2010 roku niemal 86% jednostek nie spełniłoby tego wymogu. Wskaźniki zadłużenia JST – stan obecny vs postulowany (4 z 4)

7 Nowe formy finansowania zadań samorządowych bez obciążenia wskaźników zadłużenia samorządów

8 Program Partnerstwa Inwestycyjnego dla spółek komunalnych bez poręczenia JST, możliwa formuła bezprzetargowa i preferencyjne koszty finansowe Factoring samorządowy bez ograniczania zdolności kredytowej spółki komunalnej, brak obciążenia wskaźników zadłużenia JST Finansowanie obrotowe szpitali bez poręczenia JST, zabezpieczone wyłącznie cesją kontraktu z NFZ Nowe formy finansowania zadań samorządów

9 Bank Gospodarstwa Krajowego BGK – podstawowe informacje o Banku Jesteśmy jedynym bankiem państwowym w Polsce W latach 2008 – 2010 udzieliliśmy sektorowi samorządowemu finansowania na łączną kwotę ponad 10 mld zł. Posiadamy rating długoterminowy A- (równy ratingowi Polski) Do podstawowych celów działalności BGK (…) należy wspieranie rządowych programów społeczno- gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 9 Zarządzamy programami rządowymi i funduszami państwowymi (np. Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Rozwoju Inwestycji Infrastrukturalnych, Rządowy Program Wspierania Eksportu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Pierwszy Biznes) Zapewniamy dostęp do największej sieci obsługi kasowej w Polsce

10 Oferta Banku Kompleksowa oferta BGK dla sektora samorządowego Kredyty inwestycyjne i obrotowe dla spółek komunalnych i JST Preferencyjne finansowanie (kredyt z EBI, kredyty z dopłatami NFOŚiGW oraz WFOŚiGW). Faktoring samorządowy Program Partnerstwa Inwestycyjnego dla spółek komunalnych i JST. BGK posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu samorządów i inwestycji lokalnych. Aktywnie współpracując z sektorem samorządowym znane są nam specyficzne problemy i potrzeby spółek komunalnych i szpitali. 1)Inicjatywa JESSICA – finansowanie rewitalizacji miast 2)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW); 3) PPP oraz Structured Finance Obligacje komunalne Rachunki bieżące i pomocnicze, Bankowość internetowa Usługi rozliczeniowe, Masowe płatności Karty płatnicze Finansowanie podmiotów służby zdrowia Oferta BGK 10

11 2014-02-22 Program Partnerstwa Inwestycyjnego 11

12 Inwestycje w sektorze samorządowym - wyzwania Wymogi dotyczące dostosowania infrastruktury przesyłowej i urządzeń pomiarowych do ekologicznych standardów UE, które zaczną obowiązywać po 2015 r. Wymogi ekologiczne wynikające m.in. z dyrektyw emisyjnych Misją Banku Gospodarstwa Krajowego, jako banku należącego do Skarbu Państwa, jest wspieranie inwestycji istotnych z punktu widzenia kraju, regionów i społeczeństw lokalnych. Z tego powodu BGK nieustannie poszerza ofertę produktów bankowych kierowanych do spółek komunalnych, uwzględniając ich specyficzne potrzeby. Stan techniczny sieci przesyłowych w Polsce implikuje konieczność realizacji znacznych inwestycji na ich modernizację i odtworzenie w najbliższych latach. Średni wiek eksploatacji sieci ciepłowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych wynosi ok. 30 lat. Nakłady niezbędne do dostosowania sieci wodociągowych do standardów UE to kwota ok. 4,5 mld złotych. Niezbędne nakłady na zakup nowoczesnych i ekologicznych środków transportu. Ograniczone środki własne przedsiębiorstw, które mogłyby stanowić źródło finansowania niezbędnych inwestycji Inwestycje w sektorze samorządowym - wyzwania 12

13 Diagnoza rynku – propozycja BGK Program Partnerstwa Inwestycyjnego oraz Faktoring samorządowy vs. Diagnoza Rynku Rosnąca skala zadłużenia JST. Prace legislacyjne dążące do ograniczenia możliwości zadłużania się JST. Długotrwały proces udzielania zamówień na finansowanie inwestycji. Malejąca skłonność JST do poręczania kredytów spółkom komunalnym. Obecnie inwestycje komunalne realizowane są przez JST. (zaciąganie kredytów, poręczenia ) Realia! Inwestycje komunalne realizowane przez spółki, których właścicielem są JST. Realizacja inwestycji komunalnych na dużą skalę (np. konieczność dostosowania infrastruktury do wymogów UE) bez bezpośredniego zaangażowania JST. Udział JST w finansowaniu inwestycji jest ograniczany (brak poręczenia spłaty kredytu). Zmiany… PROGRAM PARTNERSTWA INWESTYCYJNEGO (PPI) – finansowanie inwestycji komunalnych realizowanych przez spółki komunalne bez poręczenia JST. PPI umożliwia pozyskanie finansowania spółkom komunalnym: bez konieczności stosowania długotrwałych procedur zamówień publicznych bez doświadczenia w zakresie ogłaszania przetargów. FAKTORING SAMORZĄDOWY – finansowanie bieżącej działalności spółek komunalnych bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń umowy i zwiększania wskaźników zadłużenia JST. Propozycja BGK 13

14 FORMUŁA SAMODZIELNA Spółka komunalna zaciąga kredyt (w trybie bez przetargu) w BGK na realizację inwestycji. Nadrzędna jednostka samorządu lub inna spółka zależna od JST ewentualnie poręcza spłatę kredytu w formie poręczenia wekslowego. 2014-02-22 PPI – zarys ogólny Program Partnerstwa Inwestycyjnego – zarys ogólny FORMUŁA PARTNERSKA Samorząd zaciąga kredyt na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji. JST udostępnia dokumentację projektową spółce komunalnej. Spółka komunalna zaciąga kredyt (w trybie bez przetargu) w BGK na realizację inwestycji JST ewentualnie poręcza spłatę kredytu W ramach PPI proponujemy wsparcie realizowanej inwestycji komunalnej w dwóch formułach: 14 Realizacja inwestycji może być finansowana zarówno ze środków własnych BGK, jak i ze środków wybranych Międzynarodowych Instytucji Finansowych, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego Obniżenie kosztu finansowania Montaż finansowy

15 Charakterystyka produktu kredytowego w ramach PPI W ramach PPI oferujemy spółkom kilka rodzajów kredytów udzielanych bez przetargu: komunalne kredyty inwestycyjne kredyty inwestycyjne Smart Metering preferencyjne kredyty na dokumentację projektu kredyty na finansowanie rozwoju regionalnego ze środków EBI kredyty obrotowe Kredyty w ramach Programu Partnerstwa Inwestycyjnego Kredyty inwestycyjne Kredyty Smart Metering Preferencyjne kredyty na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji Udzielane spolkom - Udzielane JST Kredyty dla spółek komunalnych możliwość negocjacji cenowych unikalność oferty na tle innych banków indywidualne dopasowanie parametrów kredytu i montażu finansowego elastyczny dobór zabezpieczeń (nieobligatoryjne poręczenie JST) brak konieczności udzielania zamówienia w trybie przetargu, zgodnie z ustawą dostosowanie oferty do oczekiwań Klienta komunalnym Kredyty obrotowe 15 oferujemy także 5 dedykowanych linii branżowych obejmujących produkty bankowości transakcyjnej

16 Program Partnerstwa Inwestycyjnego – parametry PPI – potencjalne parametry transakcji 16 Lp.Kwota kredytu Okres kredytowania (w tym karencja) Marża 15 mln zł9 lat (6 miesięcy)do 2,4% 27 mln zł6,5 roku(3 miesiące)do 2,3% 310 mln zł5 lat (bez karencji)do 2,1% Przyk ł adowe transakcje zgodne z kryteriami PPI Obliczenia dla stawki WIBOR 3M 4,7% Możliwość zastosowania trybu bezprzetargowego przy wykorzystaniu Programu Partnerstwa Inwestycyjnego potwierdzona przez zewnętrzne kancelarie prawne. Parametry każdej transakcji (kwota, okres kredytowania, karencja, marża itp.) są zawsze ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem: -specyficznych potrzeb Klienta -progu ustawowego dla zamówień sektorowych

17 2014-02-22 Factoring samorządowy 17

18 Faktoring - korzyści Faktoring samorządowy Oferta faktoringowa dla sektora samorządowego jest jednym z celów strategicznych i wspiera misję BGK Faktoring samorządowy Brak ograniczania zdolności kredytowej faktoranta Zwiększenie płynności finansowej Brak konieczności podpisywania umowy i przeprowadzania przetargu przez JST** KORZYŚCI DLA JST Uatrakcyjnienie swojej oferty dzięki wydłużeniu terminu udzielanego kredytu kupieckiego Brak uwzględniania tego rodzaju zobowiązań we wskaźnikach długu jednostki* Możliwość wykorzystywania środków finansowych przez okres udzielonego kredytu kupieckiego w inny sposób * Jeśli termin zapłaty za fakturę nie przekracza roku. Nie jest także uwzględniany w statystyce państwowego długu publicznego. KORZYŚCI DLA SPÓŁEK Uzyskanie źródła finansowania bez potrzeby poddawania się ocenie z zakresu sytuacji finansowej ** Do przeprowadzenia przetargu w niektórych przypadkach będą zobowiązane spółki komunalne. 18

19 Mechanizm faktoringu samorządowego FAKTORING SAMORZĄDOWY - MECHANIZM W ramach faktoringu samorządowego BGK skupuje i finansuje faktury wystawione jednostkom samorządu terytorialnego 1 BGK (faktor) BGK (faktor) Spółka komunalna (faktorant) Spółka komunalna (faktorant) JST (odbiorca) Umowa o linie faktoringowa,, 2 Swiadczenie uslug i wystawienie faktury (bezspornej), - 3 Nabycie faktury i niezwloczne przekazanie gotowki -, 4 Zaplata za fakture w pozniejszym terminie -,,, 19

20 Segmenty docelowe i typ faktoringu Oferta skierowana jest do spółek, które dostarczają JST produkty i świadczą usługi o charakterze bieżącym/powtarzalnym: energia cieplna i elektryczna oraz inne media usługi transportowe / komunikacji miejskiej pozostałe usługi komunalne bieżące usługi remontowo – budowlane FAKTORING SAMORZĄDOWY – INFORMACJE O PRODUKCIE Umowa zawierana na okres do 12 miesięcy Dla każdej JST ustanawiany jest limit odnawialny Bank przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności JST Ocena transakcji dokonywana w oparciu o dane JST Finansowanie 100% wartości faktury Umowa zawierana na okres do 12 miesięcy Dla każdej JST ustanawiany jest limit odnawialny Bank przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności JST Ocena transakcji dokonywana w oparciu o dane JST Finansowanie 100% wartości faktury Brak badania zdolnosci kredytowej spolki - Brak koniecznosci ustanawiania zabezpieczen umowy Limit calkowity 1,5 mln zl - - 20 Całkowity limit spółki jest sumą limitów dla poszczególnych odbiorców Przykład

21 2014-02-22 Finansowanie obrotowe szpitali 21

22 22 BGK jedyną instytucją finansową długofalowo wspierającą podmioty służby zdrowia * Program zakończony w lipcu 2011 r. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kredyt obrotowy dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Pożyczka na finansowanie restrukturyzacji PZOZ Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia – Plan B Kredyt na zakup sprzętu medycznego Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek, położnych* Preferencyjne kredyty na adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, aparatury lub sprzętu medycznego oraz środków transportu Umorzenie części długów i zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie pozostałych zobowiązań Kredyt na zakup nowego sprzętu medycznego przez lekarzy i współtworzone przez nich spółki osobowe Spłata części zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu SPZOZ Preferencyjny kredyt zabezpieczony cesją wierzytelności z kontraktu z NFZ Obsługa NFZ

23 23 Ogólna charakterystyka produktu (1) Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową cesja wierzytelności z jednej lub kilku umów zawartych przez Kredytobiorcę z NFZ Maksymalna wysokość limitu odpowiada średniomiesięcznej wartości kontraktów, z których cesja stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu Brak konieczności przedstawiania poręczenia JST i innych dodatkowych zabezpieczeń

24 24 Ogólna charakterystyka produktu (2) na maksymalnie 36 miesięcy na okres nieprzekraczający 30-go dnia po wygaśnięciu ostatniego kontraktu, z którego cesja stanowi zabezpieczenie kredytu zapis umożliwia ostateczną spłatę kredytu bezpośrednio ze środków z NFZ po wygaśnięciu kontraktów z NFZ kolejne transze kredytu nie są wypłacane Kredyt może być udzielony:

25 ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu posiadanie lub otwarcie przez Wnioskodawcę rachunku bieżącego lub pomocniczego w BGK w celu przekazywania nadwyżki środków z rachunku kredytowego posiadanie zdolności kredytowej przez Wnioskodawcę brak określonej minimalnej wysokości wpływów na rachunek bieżący/pomocniczy bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku (wraz z bankowością elektroniczną BGK@24BIZNES) Warunki udzielenia kredytu 25 Środki z tytułu realizacji świadczeń NFZ będzie przekazywać na rachunek kredytowy BGK UZGODNIENIA Z NFZ Przed zawarciem umowy kredytu przedstawienie zgody NFZ na cesję wierzytelności z kontraktu Przed wypłatą pierwszej transzy dokonanie zmian w umowie z NFZ Preferencyjne warunki cenowe

26 Szczegółowe zasady wykorzystania kredytu 26 W celu zapewnienia ciągłości finansowania Klient powinien dostarczać do BGK aktualne warunki finansowania w ramach kontraktów (najpóźniej do 20-go dnia miesiąca po wygaśnięciu wcześniejszych zasad). 1 mln zł maksymalna wysokość wypłaconych środków 2 mln zł 1 mln zł Kontrakt nr 1 Kontrakt nr 2 UPROSZCZONE FORMALNOŚCI: możliwość dokonywania wypłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES brak konieczności przedstawiania faktur lub innych dokumentów poświadczających sposób wykorzystania przekazanych środków brak konieczności przeprowadzania przetargu* Konieczność przesyłania do BGK w formie elektronicznej (skan, faks) faktur określających poziom realizacji kontraktu * Szacowana maksymalna wysokość kredytu, dla której nie jest wymagane przeprowadzanie przetargu: ok. 600 – 750 tys. zł

27 27 Korzyści wynikające ze stosowania produktu zmniejszenie cen nabywanych produktów i usług poprzez dokonywanie zakupów bez odroczonego terminu płatności ograniczenie kosztów finansowych dzięki możliwości rezygnacji lub ograniczenia innych krótkoterminowych form zadłużenia, charakteryzujących się istotnie wyższym poziomem oprocentowania i prowizji poprawa wizerunku w oczach kontrahentów z uwagi na możliwość bieżącego regulowania swoich zobowiązań brak konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń (np. rzeczowych lub poręczenia JST) uproszczone formalności związane z pozyskiwaniem i obsługą zadłużenia poprawa płynności finansowej i zwiększenie wiarygodności kredytowej Pozytywna opinia Ministerstwa Zdrowia nt produktu

28 Szczegółowych informacji nt. kredytu obrotowego dla szpitali, Programu Partnerstwa Inwestycyjnego oraz faktoringu samorządowego udzielają pracownicy Oddziałów Banku 2014-02-22 Kontakt Zapraszamy do współpracy ! http://www.bgk.com.pl/ Wykaz placówek: http://www.bgk.com.pl/placowki-1 BGK Linia 0 801 667 655 28

29 2014-02-22 Załączniki 29

30 Przykładowe inwestycje Przykładowe inwestycje komunalne współfinansowane przez BGK NOWY SĄCZ sieć wodociągowa łączny koszt inwestycji 275,5 mln zł. WODZISŁAW ŚLĄSKI sieć wodociągowa łączny koszt inwestycji 198,5 mln zł. ŻORY sieć wodociągowa łączny koszt inwestycji 279,0 mln zł. kredyt w kwocie od 25 do 50 mln złkredyt w kwocie od 50 do 75 mln złkredyt powyżej 75 mln zł WARSZAWA zakup autobusów finansowany emisją obligacji SZCZECIN - POLICE transport PPI – pilotaż Udzielony kredyt: 3,5 mln zł. PIŁA sieć wodociągowa PPI - pilotaż Udzielony kredyt: 2,5 mln zł. ŚRODA Wlkp. kanalizacja PPI Kredyt: ok. 3 mln zł GRUDZIĄDZ transport Faktoring - pilotaż 30

31 Finansowanie Smart Metering jako specyficzny produkt kredytowy oferowany w ramach oferty PPI. Kredyt na sfinansowanie wdrożenia systemu Smart Metering Przeznaczenie kredytu – wdrożenie inteligentnych systemów przesyłowych i zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych na sieciach dystrybucyjnych wody, energii i ciepła klasy Smart Metering + modernizacja oraz dostosowanie obecnej sieci dla potrzeb wdrożenia systemu Kredyt na sfinansowanie wdrożenia systemu Smart Metering Przeznaczenie kredytu – wdrożenie inteligentnych systemów przesyłowych i zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych na sieciach dystrybucyjnych wody, energii i ciepła klasy Smart Metering + modernizacja oraz dostosowanie obecnej sieci dla potrzeb wdrożenia systemu Smart Metering – propozycja finansowania i korzyści Elastyczne kształtowanie taryfy dzięki możliwości częstszych odczytów Oszczędności z tytułu mniejszych strat mediów, bieżący nadzór nad prawidłowością dostawy i odbioru mediów, serwisem i eksploatacją Oszczędności z tytułu mniejszej pracochłonności służb odczytowych Potencjalne korzyści dla odbiorcy mediów (ograniczenie podwyżek taryfy obejmujące marże na straty mediów) Korzyści z wdrożenia systemu Smart Metering: Bieżące i zdalne rozliczenia mediów z odbiorcami i dostawcami Spłata kredytu możliwa dzięki oszczędnościom generowanym w wyniku wdrożenia systemu Uwarunkowania zewnętrzne: Konieczność wymiany systemów i urządzeń pomiarowych - m.in. dyrektywa MID, unijne dyrektywy emisyjne Uwarunkowania zewnętrzne: Konieczność wymiany systemów i urządzeń pomiarowych - m.in. dyrektywa MID, unijne dyrektywy emisyjne Propozycja BGK 31

32 Korzyści z montażu finansowego EBIBGK Obniżenie kosztu finansowania Cele kredytu BGK ze środków EBI - Wsparcie rozwoju regionalnego, w szczególności wsparcie projektów z dziedziny: Środowisko Infrastruktura Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Zdrowie Edukacja Mechanizm EBI: Sustainable Energy in Smart Cities Montaż finansowy w Partnerstwie Inwestycyjnym Montaż finansowy Realizacja inwestycji może być finansowana zarówno ze środków własnych BGK, jak i ze środków wybranych Międzynarodowych Instytucji Finansowych, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego Polityka EBI BGK gwarantuje Wieloletnie doświadczenie BGK w finansowaniu sektora samorządowego UWAGA ! Z kredytu BGK ze środków EBI można skorzystać również poza PPI Atrakcyjne finansowanie ze środków własnych BGK Unikalną ofertę produktów kredytowych udzielanych bez przetargu Doradztwo w zakresie montażu finansowego w celu optymalizacji kosztu finansowania 32

33 Produkty transakcyjne idealnie dopasowane do potrzeb Klienta Linie branżowe Linia Woda dla spółek wodno-kanalizacyjnych Linia Gaz dla spółek gazowych Linia Energia dla spółek energetycznych Linia Transport dla spółek komunikacyjnych Linia Ciepło dla spółek ciepłowniczych Skorzystanie z linii branżowych jest opcjonalne. Linia Woda dla spółek wodno-kanalizacyjnych Linia Gaz dla spółek gazowych Linia Energia dla spółek energetycznych Linia Transport dla spółek komunikacyjnych Linia Ciepło dla spółek ciepłowniczych Skorzystanie z linii branżowych jest opcjonalne. Charakterystyka produktów w ramach linii branżowych Zawartość linii branżowych Bankowość elektroniczna BGK@24Biznes Bankowość elektroniczna BGK@24Biznes Karty płatnicze VISA (różne rodzaje) Karty płatnicze VISA (różne rodzaje) Atrakcyjnie oprocentowane rachunki i lokaty negocjowane Przelewy Wpłaty / wypłaty gotówkowe Przelewy Wpłaty / wypłaty gotówkowe System Identyfikacji Masowych Płatności Rachunek bieżący i/lub rachunek pomocniczy 33 W celu kompleksowej i sprawnej realizacji projektów inwestycyjnych ofertę kredytową poszerzyliśmy o 5 dedykowanych linii branżowych obejmujących produkty bankowości transakcyjnej, uwzględniając specyficzne potrzeby spółki komunalnej oraz charakter branży, w której prowadzi działalność.

34 Zadłużenie Szpitali Wysoki poziom zadłużenia (także przeterminowanego) prowadzi do problemów o różnorodnym charakterze, np.: wysokiego poziomu kosztów finansowych (w szczególności z tytułu odsetek karnych) konieczności korzystania z kredytu kupieckiego, który podnosi poziom cen produktów i usług braku zdolności kredytowej ryzyka utraty płynności finansowej kształtowania się wizerunku Szpitala jako mniej wiarygodnego kontrahenta Zobowiązania SPZOZ (w mld zł) 34

35 Wysoki udziału zobowiązań przeterminowanych dotyczy wszystkich rejonów kraju Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w II kw. 2011 r. (w mln zł) Zob. wymagalne Zob. niewymagalne 35

36 Kto zarabia na trudnej sytuacji Szpitali? Trudną sytuację Szpitali wykorzystują wyspecjalizowane firmy finansowe. Są one skłonne kupować długi zakładów opieki zdrowotnej po niskiej cenie, czego koszty ponoszą ostatecznie Szpitale. Zysk netto trzech największych (spośród kilkunastu) firm działających na rynku długu Szpitali wyniósł w 2010 r. 48 mln zł. Zysk netto największych spółek handlujących długami Szpitali (w mln zł) ODPOWIEDŹ RYNKU DZIAŁALNOŚĆ FIRM FINANSOWYCH 48 mln zł 36


Pobierz ppt "Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych. dr Krzysztof Kluza Dyrektor Banku Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google