Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kuratorium Oświaty - Konferencja Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kuratorium Oświaty - Konferencja Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kuratorium Oświaty - Konferencja Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. Kielce, 03.07.2013 r. Andrzej Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

2 Wojewódzki Urząd Pracy realizując zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy, przywiązuje dużą wagę do współdziałania z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy

3 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1999 - 2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1999 - 2013

4 Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju 2.176,3 1Mazowieckie 287,5 2Śląskie 214,5 3Małopolskie 165,9 4Dolnośląskie 159,1 5Łódzkie 156,2 6Wielkopolskie 151,2 7Kujawsko – Pomorskie 150,6 8Podkarpackie 150,4 9Lubelskie 132,7 10Pomorskie 118,0 11 Warmińsko – Mazurskie 111,6 12Zachodniopomorskie 109,6 13Świętokrzyskie 86,2 14Podlaskie 69,7 15Lubuskie 60,2 16Opolskie 53,0 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC MAJA 2013 ROKU WG WOJEWÓDZTW Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo POLSKA - 13,5%

5 LICZBA BEZROBOTNYCH W MAJU 2013 ROKU ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC MAJA 2013 ROKU WEDŁUG POWIATÓW KRAJ - 13,5% WOJEWÓDZTWO - 15,7 % (stopa o 2,2 p.p. wyższa niż w kraju) Powiaty Liczba bezrobotnych maj 2013 r. Liczba bezrobotnych w województwie 86.160 1kielecki14.358 2m. Kielce11.873 3ostrowiecki8.928 4skarżyski7.495 5starachowicki7.283 6konecki7.259 7jędrzejowski5.346 8opatowski5.288 9sandomierski4.658 10staszowski3.767 11buski3.004 12włoszczowski2.997 13kazimierski2.072 14pińczowski1.832

6 WYSOKI UDZIAŁ BEZROBOTNYCH POWRACAJĄCYCH DO REJESTRÓW PO RAZ KOLEJNY województwo 82,8% - kraj 79,6% WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 55,3% - kraj 43,0% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 52,5% - kraj 50,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,0% - kraj 19,2% (grudzień 2012 r.) ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18-24 LATA województwo 19,6% - kraj 19,1% (marzec 2013 r.) CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W MAJU 2013 ROKU CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W MAJU 2013 ROKU

7 NIŻSZY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 47,2% - kraj 50,0% NIŻSZY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA województwo 21,6% - kraj 23,1% NISKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA OSÓB BEZROBOTNYCH (wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź gimnazjalne) województwo 50,1% - kraj 56,1% (marzec 2013 r.) BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH województwo 25,0% - kraj 29,8% CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W MAJU 2013 ROKU CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W MAJU 2013 ROKU

8

9 Zmiany w strukturze bezrobotnych według wykształcenia od 2002 roku do marca 2013 roku gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe 200226,2%37,0%6,8%24,3%5,7% 200326,2%36,9%7,0%23,7%6,2% 200425,3%35,0%7,7%24,7%7,3% 200525,6%33,3%8,6%24,7%7,8% 200625,9%31,9%9,3%24,7%8,2% 200726,2%30,8%10,0%24,2%8,8% 200824,6%29,3%11,1%24,6%10,4% 200922,8%29,5%11,3%24,7%11,7% 201021,8%28,8%11,2%24,9%13,3% 201121,1%28,2%11,2%25,2%14,3% 201221,0%28,4%10,8%25,3%14,5% marzec 201321,3%28,8%10,6%25,1%14,2%

10 (w kraju - 29,9%)

11

12 Lp.Powiatyosobyudział % 1 kazimierski68333,0 2 pińczowski49627,1 3 opatowski1 36225,8 4 staszowski93124,7 5 buski74024,6 6 włoszczowski73324,5 7 sandomierski1 10923,8 8 jędrzejowski1 21522,7 9 kielecki3 11121,7 Województwo16 83419,5 Kraj403 00218,5 10 konecki1 29917,9 11 starachowicki1 26917,4 12 ostrowiecki1 54317,3 13 skarżyski1 03913,9 14 m. Kielce1 30411,0 Bezrobotni do 25 roku życia według powiatów na koniec maja 2013 roku

13 Lp.Województwaosobyudział % 1 Małopolskie37 54122,6 2 Lubelskie28 10221,2 3 Podkarpackie31 55621,0 4 Wielkopolskie31 64120,9 5 Podlaskie13 96420,0 6 Kujawsko - Pomorskie29 40019,5 7 Świętokrzyskie16 83419,5 8 Warmińsko - Mazurskie21 36719,1 9 Pomorskie22 43819,0 KRAJ403 00218,5 10 Opolskie9 45717,8 11 Mazowieckie49 34517,2 12 Lubuskie10 07916,8 13 Łódzkie25 75416,5 14 Śląskie34 31916,0 15 Zachodniopomorskie17 23815,7 16 Dolnośląskie23 96715,1 Bezrobotni do 25 roku życia według województw na koniec maja 2013 roku

14 Lp.WojewództwaStopa bezrobocia (w %) 1Wielkopolskie 20,6 2Mazowieckie 21,0 UE 27 23,5 3Opolskie 23,7 4Warmińsko-Mazurskie 26,7 5Podlaskie 26,8 6Śląskie 27,9 7Lubuskie 28,6 POLSKA 29,2 8Kujawsko-Pomorskie 29,6 9Pomorskie 30,5 10Dolnośląskie 32,3 11Łódzkie 32,7 12Małopolskie 34,0 13Lubelskie 34,1 14Zachodniopomorskie 35,1 15Świętokrzyskie 38,9 16Podkarpackie 42,2 Stopa bezrobocia w wieku 15-24 lata w I kwartale 2013 roku według BAEL

15 Stopa bezrobocia wśród młodych (do 25 roku życia) w krajach Unii Europejskiej Źródło: EUROSTAT Dane: kwiecień 2013 BAEL - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności zgodne z metodologią Międzynarodowej Organizacji Pracy, opierające się na innej niż w statystykach urzędów pracy definicji bezrobotnego. Osoba bezrobotna wg BAEL spełnia łącznie kryteria: jest w wieku 15-74 lata, nie pracowała w okresie tygodnia objętego badaniem, aktywnie poszukuje pracy, jest gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania. Polska - 27,6% Kraje UE 27 - 23,5%

16 Polska przed wstąpieniem do UE miała najwyższą stopę bezrobocia: kwiecień 2004 roku - 18,9% (UE 25 - 9,1%)

17 Do urzędów pracy zgłaszana jest tylko część zapotrzebowania na pracowników. Pracodawcy najczęściej do urzędów pracy kierują informacje o wakatach (30 – 20% ofert występujących na rynku), które wiążą się z funkcjonowaniem wtórnego rynku pracy, na którym występują zawody nie wymagające wysokich specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji natomiast oferty z pierwotnego rynku pracy są realizowane przez nich samych (80–70% miejsc pracy) albo zlecane są wyspecjalizowanym agencjom zatrudnienia. Analizując zapotrzebowanie rynku pracy w odniesieniu do wykształcenia obserwuje się zwyżkową tendencję ofert pracy dla osób z wykształceniem zawodowym oraz malejąca liczbę ofert dla osób z wykształceniem średnim i wyższym. Wolne miejsca pracy

18 STRUKTURA WOLNYCH MIEJSC PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W OKRESIE 5 MIESIĘCY 2013 ROKU

19 Wolne miejsca pracy WojewództwoKraj 5 miesięcy 2012%2013%2012%2013% Sektor publiczny 4.24036,15.33136,890.26726,1109.49027,6 Sektor prywatny 7.49663,99.15063,2255.39673,9287.73672,4 Ogółem 11.736*14.481345.663397.226 *73,9% - 10.701 wolnych miejsc pracy to miejsca pracy subsydiowanej finansowane ze środków FP, EFS i PFRON Udział ofert z sektora prywatnego pozostaje niższy o 9,2 p.p. w porównaniu do kraju. WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU

20 Odsetek pracodawców oferujących pracę młodym osobom Źródło: Badanie Pracodawców 2012 Bilans Kapitału Ludzkiego

21 Praca oferowana młodym Do młodych adresowane jest 8% ogółu stanowisk oferowanych przez pracodawców. Źródło: Badanie Pracodawców 2012 Bilans Kapitału Ludzkiego

22

23 Stanowiska, na które pracodawcy z regionu świętokrzyskiego zgłaszali największe zapotrzebowanie w 2012 roku Źródło: Badanie własne WUP

24 Popyt na pracę w krajach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii specjaliści z wykształceniem technicznym : technik elektryk, elektromonter, operator maszyn, monter instalacji, mechanik pojazdów/maszyn pracownicy branży maszynowej : spawacz, tokarz/frezer/operator CNC pracownicy hoteli i obsługi gastronomicznej : kucharz, kelner, pokojówka, animator czasu wolnego kierowcy : kierowca samochodu ciężarowego, kierowca autobusu pracownicy przetwórstwa mięsnego: rzeźnik, wykrawacz personel medyczny : opiekun osób starszych, fizjoterapeuta, pielęgniarka, technik stomatolog pracownicy do spraw finansowych i handlowych : księgowi, agenci ds. sprzedaży, przedstawiciele handlowi wykwalifikowani inżynierowie : inżynier telekomunikacji, inżynier elektryk, informatyk/programista pracownicy niewykwalifikowani do prac sezonowych/prostych : w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie, produkcji zwierzęcej Oferty pracy kierowane są do osób posługujących się głównie językiem angielskim lub niemieckim minimum w stopniu podstawowym i posiadających jednocześnie odpowiednie kwalifikacje zawodowe, certyfikaty z danej specjalności-poparte udokumentowanym stażem pracy. Wybrane rekrutacje prowadzone dla pracodawców z zagranicy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach EURES wg zawodów

25 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów, na które jest duże lub zbyt małe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, tzw. zawodów nadwyżkowych – w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz poszukujących pracy jest wyższa niż zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci proponowanych miejsc pracy (ofert pracy) oraz zawodów deficytowych – w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspakaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

26 Zachodzące zmiany na rynku pracy stawiają przed szkolnictwem zawodowym wymagania znacznie większego dostosowania kształcenia młodzieży do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, jeśli absolwenci tych szkół mają uzyskać zatrudnienie, a nie rejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Część pracodawców (szczególnie MŚP) oczekuje, aby szkolnictwo zawodowe dostarczało im pracowników w pełni przygotowanych do konkretnych stanowisk pracy, posiadających określone kwalifikacje, umiejętności i kompetencje zawodowe. Pracodawców interesują efekty nauczania i uczenia się, tj. co faktycznie absolwent szkoły, uczelni potrafi. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

27 W niektórych grupach zawodów występują obecnie u nas nadwyżki podaży w stosunku do zapotrzebowania a nawet w rezultacie przejściowe bezrobocie. Zapotrzebowanie przyszłe nie musi się bowiem pokrywać z zapotrzebowaniem obecnym, przykładem jest budownictwo. Nie wolno dopuścić do przedwczesnego likwidowania szkół kształcących w zawodach, na które obecnie przejściowo zmniejsza się zapotrzebowanie w związku z procesami restrukturyzacji czy kryzysu gospodarczego, ale które mają szanse na wzrost popytu w przyszłości, jak np. budownictwo mieszkaniowe, transport, motoryzacja, branża odzieżowa. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

28 1. Zawody wznoszące się: Technik: przeróbki kopalin stałych, górnictwa odkrywkowego, górnictwa podziemnego, pszczelarz, organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych, gazownictwa, eksploatacji portów i terminali, rachunkowości, turystyki wiejskiej, monter izolacji przemysłowych, górnik eksploatacji podziemnej, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, florysta, opiekun medyczny i dziecięcy, higienistka stomatologiczna. 2. Zawody stabilne: Technik: geolog, górnictwa otworowego, elektroradiolog, BHP, księgarstwa, robót wykończeniowych w budownictwie, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, fotograf, kaletnik dietetyk. 3. Zawody chwiejne: Technik transportu drogowego, opiekun osoby starszej, renowator zabytków architektury, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 4. Zawody gasnące: Animator kultury, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych (kształcenie wygasło w 2012 r.), ogrodnik, rolnik, introligator, krawiec, obuwnik. Źródło: Badanie Pracodawców 2012 Bilans Kapitału Ludzkiego CHWIEJNE, WZNOSZĄCE SIĘ CZY GASNĄCE? Grupy zawodów wg zmian liczby uczniów w ostatnich 3 latach

29 Szczególnego podejścia wymagają: zawody robotnicze (poza budownictwem), obok zawodów nadwyżkowych, bardzo często i bardzo blisko występują również zawody deficytowe. Samorządy powiatów powinny przy podejmowaniu działań zmierzających do likwidacji szkół zawodowych o wąskich profilach kształcenia zachować dużą ostrożność, aby nie dopuścić do przedwczesnej likwidacji niektórych szkół szkolących w zawodach robotniczych. Będzie zmniejszać się zapotrzebowanie na zawody tradycyjne, które wykazują stagnację lub spadek zapotrzebowania np. w górnictwie węglowym, hutnictwie, transporcie kolejowym, motoryzacji, w przemyśle stoczniowym, w rolnictwie. Należy pamiętać, że restrukturyzacje w gospodarce pociągać za sobą będą zawsze restrukturyzacje zatrudnienia i redukcje etatów. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

30 Będzie zwiększać się zapotrzebowanie w kategorii zawodów nowoczesnych związanych z funkcjonowaniem nowoczesnej gospodarki rynkowej bądź obsługą nowoczesnych technologii, charakteryzujących się z reguły najwyższą dynamiką zatrudnienia, zarówno w krajach UE, jak i u nas: najwięcej potencjalnych nowych miejsc pracy może powstawać w zawodach związanych z prowadzeniem i obsługą firm oraz biznesu, będzie wzrastać zapotrzebowanie na personel obsługi technicznej komputerów i informatyków, domowej służby zdrowia, pracowników opieki społecznej (pielęgniarki i fizykoterapeuci), personel obsługi gospodarczej budynków, pracowników ochrony. coraz bardziej popularne będą takie zawody, jak: grafik komputerowy i administrator baz danych. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

31 Powodzenie na rynku pracy zależeć będzie od dodatkowych kwalifikacji pracowników np. języki obce, kompetencje informatyczne, przedsiębiorczość. Zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników posiadających wykształcenie techniczne. Kluczowe znaczenie mieć będzie zapewnienie podaży pracowników o zawodach i specjalnościach, na które popyt kreują bezpośrednie inwestycje zagraniczne i firmy na polskim rynku. Rozwój wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na rynku pracy spowoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników elastycznych, mobilnych, łatwo poddających się szkoleniu, z umiejętnościami, które nie zestarzeją się wraz ze zmianami technologicznymi. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

32 Nowe specjalności i zawody będą powstawać zwłaszcza w obszarach: - informatyki - usług osobistych - usług biznesowych - opieki zdrowotnej i pracy socjalnej - ochrony środowiska - szeroko rozumianego przemysłu rozrywkowego, kultury masowej, zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku. Planując zapewnienie zawodów dla potrzeb polskiego rynku pracy (lokalnego, regionalnego i krajowego) w programach kształcenia należy uwzględniać możliwości szans związanych z międzynarodową koniunkturą na niektóre zawody, np. zawody budowlane, personel służby zdrowia, informatycy. Istniejący niezaspokojony popyt zewnętrzny (zasoby siły roboczej w krajach UE ulegać będą coraz większemu zmniejszeniu) może zwiększać atrakcyjność podejmowania pracy poza granicami kraju przez absolwentów naszych szkół i pracowników. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

33 Dziś potrzebny jest zawód szerokoprofilowy czyli taki zawód, który stwarza podstawę do wielokierunkowej specjalizacji w toku pracy zawodowej i umożliwiający przekwalifikowanie się w obrębie tego zawodu oraz zdobywanie specjalizacji dodatkowych. Pracodawcy coraz powszechniej żądają, aby w nauczaniu kształtować określone kompetencje, tzn. aby zdobywający je młody człowiek lub dorosły w procesie przekwalifikowania, mógł bezpośrednio po ich osiągnięciu wykonywać zadania zawodowe zgodnie ze standardami wymaganymi na danym stanowisku pracy, np. z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, norm czasowych, kryteriów jakości itp. Rosnąć będzie też zapotrzebowanie na pracowników w różnych zawodach, którzy wraz z ukończeniem nauki posiadać będą także niezbędne minimum praktyki zawodowej dla przejmowania obowiązków w firmie szczególnie MŚP. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

34 Dzisiejsi absolwenci szkół w ciągu swojego życia zawodowego będą prawdopodobnie zmuszeni zmieniać swój zawód co najmniej trzy razy. Będą zmieniać zawód a nie pracę, którą zmieniać będą jeszcze częściej. Według prognoz niektórych niezależnych instytutów badawczych, nawet 12 razy. Sukcesami zawodowymi w przyszłości będą cieszyć się ci pracownicy, którzy zmienią swoje nastawienie z mieć etat na mieć pracę do wykonania. Są podstawy do twierdzenia, że w przyszłości pojawią się nowe zawody, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W literaturze ocenia się, że w ciągu 20 lat powstanie co najmniej 10-20% nowych zawodów uprzednio nie zidentyfikowanych. Przyszłością pracy nie jest zawód

35 UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE W XXI WIEKU Osoby młode rozpoczynające karierę zawodową, by móc dobrze radzić sobie na rynku pracy, powinny: znać języki obce (globalizacja, umiędzynarodowienie), posługiwać się sprawnie komputerem (rozwój technologii informacyjnych), być mobilne i elastyczne (nastawione na zmianę miejsca pracy i zawodu), śledzić rynek pracy i dokształcać się, być przygotowane na okresy bezrobocia, które mogą nastąpić w ich życiu, rozwijać umiejętności pracy z ludźmi i organizatorskie, umieć liczyć! (w sensie dosłownym, ale i przenośnie) - głównie na siebie, ponieważ państwa wycofują się coraz bardziej z roli opiekuna.

36 Mówiąc o zawodach przyszłości należy myśleć o możliwie szerokich grupach zawodów obejmujących całe zbiory umiejętności, które mogą pomóc pracownikowi, gdy np. zatrudniająca go firma zmieni profil produkcji lub usług oraz gdy w innej firmie pracownik stwierdzi dla siebie perspektywy rozwoju. Połączenie odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia (praktyki), szczegółowych umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych i cech osobowościowych spełni dopiero oczekiwania pracodawców. Problem prognozowania i rozwoju zawodów odpowiednio do wymogów rynku pracy oraz skutecznych czyli elastycznych programów kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych pozostaje otwarty. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy

37 Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim Aktywny na rynku pracy. Poradnik dla poszukujących pracy Wyznaczaj, planuj, działaj, o skutecznym osiąganiu celów zawodowych Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Ulotki tematyczne dla osób poszukujących pracy

38 Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej dotyczące wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami. Dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych organizujemy zajęcia m.in. z zakresu metod poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz autoprezentacji w pierwszej pracy. Z myślą o młodych - w ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi organizujemy także spotkania informacyjne, dyskusje panelowe, debaty oksfordzkie i inne przedsięwzięcia mające na celu propagowanie wiedzy o rynku pracy i zawodach oraz promowanie idei świadomego planowania własnej drogi zawodowej. Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych

39 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym lub psychologiem to nasza propozycja dla osób, które pragną dowiedzieć się więcej o sobie, potrzebują wsparcia w zakresie wyboru szkoły, kierunku studiów czy zawodu, chcą skonsultować plany na przyszłość lub myślą o założeniu własnej firmy. Podczas rozmowy indywidualnej z naszym doradcą zawodowym młody człowiek może określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe, odkryć talenty, możliwości i cechy osobowości oraz opracować indywidualny plan działania uwzględniający kierunek dalszego kształcenia i wybór zawodu. Osobom pełnoletnim doradca zawodowy - psycholog może zaproponować wykonanie testów. Młodym stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy pomagamy w zredagowaniu życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Korzystając z pomocy doradcy zawodowego młoda osoba uczy się, jak stworzyć poprawne, profesjonalne i interesujące dla pracodawcy dokumenty aplikacyjne. Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych

40 Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy tel. (41) 36-41-612 Wydział Polityki Rynku Pracy tel. (41) 36-41-621 / 620 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej tel. (41) 36-41-638 Wydział Obsługi Rynku Pracy tel. (41) 36-41-609

41 Andrzej Lato DyrektorWojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Dziękuję za uwagę

42 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (41) 36-41-600, fax. (41) 36-41-666 e-mail: wup@wup.kielce.pl www: http://www.wup.kielce.pl


Pobierz ppt "Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kuratorium Oświaty - Konferencja Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google