Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe Kuratorium Oświaty - Konferencja „Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim”. Kielce, r. Andrzej Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

2 Wojewódzki Urząd Pracy realizując zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy, przywiązuje dużą wagę do współdziałania z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy

3 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1999 - 2013

4 Liczba bezrobotnych w kraju LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA
Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju 2.176,3 1 Mazowieckie 287,5 2 Śląskie 214,5 3 Małopolskie 165,9 4 Dolnośląskie 159,1 5 Łódzkie 156,2 6 Wielkopolskie 151,2 7 Kujawsko – Pomorskie 150,6 8 Podkarpackie 150,4 9 Lubelskie 132,7 10 Pomorskie 118,0 11 Warmińsko – Mazurskie 111,6 12 Zachodniopomorskie 109,6 13 Świętokrzyskie 86,2 14 Podlaskie 69,7 15 Lubuskie 60,2 16 Opolskie 53,0 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC MAJA 2013 ROKU WG WOJEWÓDZTW POLSKA - 13,5% Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

5 Liczba bezrobotnych maj 2013 r. Liczba bezrobotnych w województwie
Powiaty Liczba bezrobotnych maj 2013 r. Liczba bezrobotnych w województwie 86.160 1 kielecki 14.358 2 m. Kielce 11.873 3 ostrowiecki 8.928 4 skarżyski 7.495 5 starachowicki 7.283 6 konecki 7.259 7 jędrzejowski 5.346 8 opatowski 5.288 9 sandomierski 4.658 10 staszowski 3.767 11 buski 3.004 12 włoszczowski 2.997 13 kazimierski 2.072 14 pińczowski 1.832 LICZBA BEZROBOTNYCH W MAJU 2013 ROKU ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC MAJA ROKU WEDŁUG POWIATÓW KRAJ - 13,5% WOJEWÓDZTWO - 15,7 % (stopa o 2,2 p.p. wyższa niż w kraju)

6 CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W MAJU 2013 ROKU
WYSOKI UDZIAŁ BEZROBOTNYCH POWRACAJĄCYCH DO REJESTRÓW PO RAZ KOLEJNY województwo 82,8% - kraj 79,6% WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 55,3% - kraj 43,0% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 52,5% - kraj 50,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,0% - kraj 19,2% (grudzień 2012 r.) ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU LATA województwo 19,6% - kraj 19,1% (marzec 2013 r.)

7 CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W MAJU 2013 ROKU
NIŻSZY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 47,2% - kraj 50,0% NIŻSZY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA województwo 21,6% - kraj 23,1% NISKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA OSÓB BEZROBOTNYCH (wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź gimnazjalne) województwo 50,1% - kraj 56,1% (marzec 2013 r.) BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH województwo 25,0% - kraj 29,8%

8

9 Zmiany w strukturze bezrobotnych według wykształcenia
od 2002 roku do marca 2013 roku gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe 2002 26,2% 37,0% 6,8% 24,3% 5,7% 2003 36,9% 7,0% 23,7% 6,2% 2004 25,3% 35,0% 7,7% 24,7% 7,3% 2005 25,6% 33,3% 8,6% 7,8% 2006 25,9% 31,9% 9,3% 8,2% 2007 30,8% 10,0% 24,2% 8,8% 2008 24,6% 29,3% 11,1% 10,4% 2009 22,8% 29,5% 11,3% 11,7% 2010 21,8% 28,8% 11,2% 24,9% 13,3% 2011 21,1% 28,2% 25,2% 14,3% 2012 21,0% 28,4% 10,8% 14,5% marzec 2013 21,3% 10,6% 25,1% 14,2%

10 (w kraju - 29,9%)

11

12 Bezrobotni do 25 roku życia według powiatów na koniec maja 2013 roku
Lp. Powiaty osoby udział % 1 kazimierski 683 33,0 2 pińczowski 496 27,1 3 opatowski 1 362 25,8 4 staszowski 931 24,7 5 buski 740 24,6 6 włoszczowski 733 24,5 7 sandomierski 1 109 23,8 8 jędrzejowski 1 215 22,7 9 kielecki 3 111 21,7 Województwo 16 834 19,5 Kraj 18,5 10 konecki 1 299 17,9 11 starachowicki 1 269 17,4 12 ostrowiecki 1 543 17,3 13 skarżyski 1 039 13,9 14 m. Kielce 1 304 11,0

13 Bezrobotni do 25 roku życia według województw na koniec maja 2013 roku
Lp. Województwa osoby udział % 1 Małopolskie 37 541 22,6 2 Lubelskie 28 102 21,2 3 Podkarpackie 31 556 21,0 4 Wielkopolskie 31 641 20,9 5 Podlaskie 13 964 20,0 6 Kujawsko - Pomorskie 29 400 19,5 7 Świętokrzyskie 16 834 8 Warmińsko - Mazurskie 21 367 19,1 9 Pomorskie 22 438 19,0 KRAJ 18,5 10 Opolskie 9 457 17,8 11 Mazowieckie 49 345 17,2 12 Lubuskie 10 079 16,8 13 Łódzkie 25 754 16,5 14 Śląskie 34 319 16,0 15 Zachodniopomorskie 17 238 15,7 16 Dolnośląskie 23 967 15,1

14 Stopa bezrobocia w wieku 15-24 lata w I kwartale 2013 roku według BAEL
Lp. Województwa Stopa bezrobocia (w %) 1 Wielkopolskie 20,6 2 Mazowieckie 21,0 UE 27 23,5 3 Opolskie 23,7 4 Warmińsko-Mazurskie 26,7 5 Podlaskie 26,8 6 Śląskie 27,9 7 Lubuskie 28,6 POLSKA 29,2 8 Kujawsko-Pomorskie 29,6 9 Pomorskie 30,5 10 Dolnośląskie 32,3 11 Łódzkie 32,7 12 Małopolskie 34,0 13 Lubelskie 34,1 14 Zachodniopomorskie 35,1 15 Świętokrzyskie 38,9 16 Podkarpackie 42,2

15 Stopa bezrobocia wśród młodych (do 25 roku życia) w krajach
Unii Europejskiej Źródło: EUROSTAT Dane: kwiecień 2013 Kraje UE ,5% Polska - 27,6% BAEL - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności zgodne z metodologią Międzynarodowej Organizacji Pracy, opierające się na innej niż w statystykach urzędów pracy definicji bezrobotnego. Osoba bezrobotna wg BAEL spełnia łącznie kryteria: jest w wieku lata, nie pracowała w okresie tygodnia objętego badaniem, aktywnie poszukuje pracy , jest gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.

16 Polska przed wstąpieniem do UE miała najwyższą stopę bezrobocia: kwiecień 2004 roku - 18,9%

17 Wolne miejsca pracy Do urzędów pracy zgłaszana jest tylko część zapotrzebowania na pracowników. Pracodawcy najczęściej do urzędów pracy kierują informacje o wakatach (30 – 20% ofert występujących na rynku), które wiążą się z funkcjonowaniem wtórnego rynku pracy, na którym występują zawody nie wymagające wysokich specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji natomiast oferty z pierwotnego rynku pracy są realizowane przez nich samych (80–70% miejsc pracy) albo zlecane są wyspecjalizowanym agencjom zatrudnienia. Analizując zapotrzebowanie rynku pracy w odniesieniu do wykształcenia obserwuje się zwyżkową tendencję ofert pracy dla osób z wykształceniem zawodowym oraz malejąca liczbę ofert dla osób z wykształceniem średnim i wyższym.

18 STRUKTURA WOLNYCH MIEJSC PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W OKRESIE 5 MIESIĘCY 2013 ROKU

19 WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU
Województwo Kraj 5 miesięcy 2012 % 2013 Sektor publiczny 4.240 36,1 5.331 36,8 90.267 26,1 27,6 prywatny 7.496 63,9 9.150 63,2 73,9 72,4 Ogółem 11.736 *14.481 *73,9% wolnych miejsc pracy to miejsca pracy subsydiowanej finansowane ze środków FP, EFS i PFRON Udział ofert z sektora prywatnego pozostaje niższy o 9,2 p.p. w porównaniu do kraju.

20 Odsetek pracodawców oferujących pracę młodym osobom
Źródło: Badanie Pracodawców 2012 „Bilans Kapitału Ludzkiego”

21 Praca oferowana młodym
Do młodych adresowane jest 8% ogółu stanowisk oferowanych przez pracodawców. Źródło: Badanie Pracodawców 2012 „Bilans Kapitału Ludzkiego”

22

23 Stanowiska, na które pracodawcy z regionu świętokrzyskiego zgłaszali największe zapotrzebowanie w roku Źródło: Badanie własne WUP

24 Popyt na pracę w krajach Unii Europejskiej/
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii Wybrane rekrutacje prowadzone dla pracodawców z zagranicy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach EURES wg zawodów specjaliści z wykształceniem technicznym: technik elektryk, elektromonter, operator maszyn, monter instalacji, mechanik pojazdów/maszyn pracownicy branży maszynowej: spawacz, tokarz/frezer/operator CNC pracownicy hoteli i obsługi gastronomicznej: kucharz, kelner, pokojówka, animator czasu wolnego kierowcy: kierowca samochodu ciężarowego, kierowca autobusu pracownicy przetwórstwa mięsnego: rzeźnik, wykrawacz personel medyczny: opiekun osób starszych, fizjoterapeuta, pielęgniarka, technik stomatolog pracownicy do spraw finansowych i handlowych: księgowi, agenci ds. sprzedaży, przedstawiciele handlowi wykwalifikowani inżynierowie: inżynier telekomunikacji, inżynier elektryk, informatyk/programista pracownicy niewykwalifikowani do prac sezonowych/prostych: w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie, produkcji zwierzęcej Oferty pracy kierowane są do osób posługujących się głównie językiem angielskim lub niemieckim minimum w stopniu podstawowym i posiadających jednocześnie odpowiednie kwalifikacje zawodowe, certyfikaty z danej specjalności-poparte udokumentowanym stażem pracy.

25 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów, na które jest duże lub zbyt małe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, tzw. zawodów „nadwyżkowych” – w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz poszukujących pracy jest wyższa niż zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci proponowanych miejsc pracy (ofert pracy) oraz zawodów „deficytowych” – w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspakaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

26 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Zachodzące zmiany na rynku pracy stawiają przed szkolnictwem zawodowym wymagania znacznie większego dostosowania kształcenia młodzieży do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, jeśli absolwenci tych szkół mają uzyskać zatrudnienie, a nie rejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Część pracodawców (szczególnie MŚP) oczekuje, aby szkolnictwo zawodowe dostarczało im pracowników w pełni przygotowanych do konkretnych stanowisk pracy, posiadających określone kwalifikacje, umiejętności i kompetencje zawodowe. Pracodawców interesują efekty nauczania i uczenia się, tj. co faktycznie absolwent szkoły, uczelni potrafi.

27 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
W niektórych grupach zawodów występują obecnie u nas nadwyżki podaży w stosunku do zapotrzebowania a nawet w rezultacie przejściowe bezrobocie. Zapotrzebowanie przyszłe nie musi się bowiem pokrywać z zapotrzebowaniem obecnym, przykładem jest budownictwo. Nie wolno dopuścić do przedwczesnego likwidowania szkół kształcących w zawodach, na które obecnie przejściowo zmniejsza się zapotrzebowanie w związku z procesami restrukturyzacji czy kryzysu gospodarczego, ale które mają szanse na wzrost popytu w przyszłości, jak np. budownictwo mieszkaniowe, transport, motoryzacja, branża odzieżowa.

28 CHWIEJNE, WZNOSZĄCE SIĘ CZY GASNĄCE?
Grupy zawodów wg zmian liczby uczniów w ostatnich 3 latach 1. Zawody „wznoszące się”: Technik: przeróbki kopalin stałych, górnictwa odkrywkowego, górnictwa podziemnego, pszczelarz, organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych, gazownictwa, eksploatacji portów i terminali, rachunkowości, turystyki wiejskiej, monter izolacji przemysłowych, górnik eksploatacji podziemnej, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, florysta, opiekun medyczny i dziecięcy, higienistka stomatologiczna. 2. Zawody „stabilne”: Technik: geolog, górnictwa otworowego, elektroradiolog, BHP, księgarstwa, robót wykończeniowych w budownictwie, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, fotograf, kaletnik dietetyk. 3. Zawody „chwiejne”: Technik transportu drogowego, opiekun osoby starszej, renowator zabytków architektury, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 4. Zawody „gasnące”: Animator kultury, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych (kształcenie wygasło w 2012 r.), ogrodnik, rolnik, introligator, krawiec, obuwnik. Źródło: Badanie Pracodawców 2012 „Bilans Kapitału Ludzkiego”

29 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Szczególnego podejścia wymagają: zawody robotnicze (poza budownictwem), obok zawodów nadwyżkowych, bardzo często i bardzo blisko występują również zawody deficytowe. Samorządy powiatów powinny przy podejmowaniu działań zmierzających do likwidacji szkół zawodowych o wąskich profilach kształcenia zachować dużą ostrożność, aby nie dopuścić do przedwczesnej likwidacji niektórych szkół szkolących w zawodach robotniczych. Będzie zmniejszać się zapotrzebowanie na zawody tradycyjne, które wykazują stagnację lub spadek zapotrzebowania np. w górnictwie węglowym, hutnictwie, transporcie kolejowym, motoryzacji, w przemyśle stoczniowym, w rolnictwie. Należy pamiętać , że restrukturyzacje w gospodarce pociągać za sobą będą zawsze restrukturyzacje zatrudnienia i redukcje etatów.

30 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Będzie zwiększać się zapotrzebowanie w kategorii zawodów nowoczesnych związanych z funkcjonowaniem nowoczesnej gospodarki rynkowej bądź obsługą nowoczesnych technologii, charakteryzujących się z reguły najwyższą dynamiką zatrudnienia, zarówno w krajach UE, jak i u nas: najwięcej potencjalnych nowych miejsc pracy może powstawać w zawodach związanych z prowadzeniem i obsługą firm oraz biznesu, będzie wzrastać zapotrzebowanie na personel obsługi technicznej komputerów i informatyków, domowej służby zdrowia, pracowników opieki społecznej (pielęgniarki i fizykoterapeuci), personel obsługi gospodarczej budynków, pracowników ochrony. coraz bardziej popularne będą takie zawody, jak: grafik komputerowy i administrator baz danych.

31 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Powodzenie na rynku pracy zależeć będzie od dodatkowych kwalifikacji pracowników np. języki obce, kompetencje informatyczne, przedsiębiorczość. Zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników posiadających wykształcenie techniczne. Kluczowe znaczenie mieć będzie zapewnienie podaży pracowników o zawodach i specjalnościach, na które popyt kreują bezpośrednie inwestycje zagraniczne i firmy na polskim rynku. Rozwój wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na rynku pracy spowoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników elastycznych, mobilnych, łatwo poddających się szkoleniu, z umiejętnościami, które nie zestarzeją się wraz ze zmianami technologicznymi.

32 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Nowe specjalności i zawody będą powstawać zwłaszcza w obszarach: - informatyki usług osobistych usług biznesowych - opieki zdrowotnej i pracy socjalnej ochrony środowiska - szeroko rozumianego przemysłu rozrywkowego, kultury masowej, zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku. Planując zapewnienie zawodów dla potrzeb polskiego rynku pracy (lokalnego, regionalnego i krajowego) w programach kształcenia należy uwzględniać możliwości szans związanych z międzynarodową koniunkturą na niektóre zawody, np. zawody budowlane, personel służby zdrowia, informatycy. Istniejący niezaspokojony popyt zewnętrzny (zasoby siły roboczej w krajach UE ulegać będą coraz większemu zmniejszeniu) może zwiększać atrakcyjność podejmowania pracy poza granicami kraju przez absolwentów naszych szkół i pracowników.

33 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Dziś potrzebny jest zawód szerokoprofilowy czyli taki zawód, który stwarza podstawę do wielokierunkowej specjalizacji w toku pracy zawodowej i umożliwiający przekwalifikowanie się w obrębie tego zawodu oraz zdobywanie specjalizacji dodatkowych. Pracodawcy coraz powszechniej żądają, aby w nauczaniu kształtować określone kompetencje, tzn. aby zdobywający je młody człowiek lub dorosły w procesie przekwalifikowania, mógł bezpośrednio po ich osiągnięciu wykonywać zadania zawodowe zgodnie ze standardami wymaganymi na danym stanowisku pracy, np. z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, norm czasowych, kryteriów jakości itp. Rosnąć będzie też zapotrzebowanie na pracowników w różnych zawodach, którzy wraz z ukończeniem nauki posiadać będą także niezbędne minimum praktyki zawodowej dla przejmowania obowiązków w firmie szczególnie MŚP.

34 Przyszłością pracy nie jest zawód
Dzisiejsi absolwenci szkół w ciągu swojego życia zawodowego będą prawdopodobnie zmuszeni zmieniać swój zawód co najmniej trzy razy. Będą zmieniać zawód a nie pracę, którą zmieniać będą jeszcze częściej. Według prognoz niektórych niezależnych instytutów badawczych, nawet 12 razy. Sukcesami zawodowymi w przyszłości będą cieszyć się ci pracownicy, którzy zmienią swoje nastawienie z „mieć etat” na „mieć pracę do wykonania”. Są podstawy do twierdzenia, że w przyszłości pojawią się nowe zawody, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W literaturze ocenia się, że w ciągu 20 lat powstanie co najmniej 10-20% nowych zawodów uprzednio nie zidentyfikowanych.

35 UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE W XXI WIEKU
Osoby młode rozpoczynające karierę zawodową, by móc dobrze radzić sobie na rynku pracy, powinny: znać języki obce (globalizacja, umiędzynarodowienie), posługiwać się sprawnie komputerem (rozwój technologii informacyjnych), być mobilne i elastyczne (nastawione na zmianę miejsca pracy i zawodu), śledzić rynek pracy i dokształcać się, być przygotowane na okresy bezrobocia, które mogą nastąpić w ich życiu, rozwijać umiejętności pracy z ludźmi i organizatorskie, umieć liczyć! (w sensie dosłownym, ale i przenośnie) - głównie na siebie, ponieważ państwa wycofują się coraz bardziej z roli opiekuna.

36 Kwalifikacje i kompetencje zawodowe a rynek pracy
Mówiąc o „zawodach przyszłości” należy myśleć o możliwie szerokich grupach zawodów obejmujących całe zbiory umiejętności, które mogą pomóc pracownikowi, gdy np. zatrudniająca go firma zmieni profil produkcji lub usług oraz gdy w innej firmie pracownik stwierdzi dla siebie perspektywy rozwoju. Połączenie odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia (praktyki), szczegółowych umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych i cech osobowościowych spełni dopiero oczekiwania pracodawców. Problem prognozowania i rozwoju zawodów odpowiednio do wymogów rynku pracy oraz skutecznych czyli elastycznych programów kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych pozostaje otwarty.

37 Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim Aktywny na rynku pracy. Poradnik dla poszukujących pracy Wyznaczaj, planuj, działaj, o skutecznym osiąganiu celów zawodowych Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Ulotki tematyczne dla osób poszukujących pracy

38 Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych
Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej dotyczące wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami. Dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych organizujemy zajęcia m.in. z zakresu metod poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz autoprezentacji w pierwszej pracy. Z myślą o młodych - w ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi organizujemy także spotkania informacyjne, dyskusje panelowe, debaty oksfordzkie i inne przedsięwzięcia mające na celu propagowanie wiedzy o rynku pracy i zawodach oraz promowanie idei świadomego planowania własnej drogi zawodowej.

39 Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym lub psychologiem to nasza propozycja dla osób, które pragną dowiedzieć się więcej o sobie, potrzebują wsparcia w zakresie wyboru szkoły, kierunku studiów czy zawodu, chcą skonsultować plany na przyszłość lub myślą o założeniu własnej firmy. Podczas rozmowy indywidualnej z naszym doradcą zawodowym młody człowiek może określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe, odkryć talenty, możliwości i cechy osobowości oraz opracować indywidualny plan działania uwzględniający kierunek dalszego kształcenia i wybór zawodu. Osobom pełnoletnim doradca zawodowy - psycholog może zaproponować wykonanie testów. Młodym stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy pomagamy w zredagowaniu życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Korzystając z pomocy doradcy zawodowego młoda osoba uczy się, jak stworzyć poprawne, profesjonalne i interesujące dla pracodawcy dokumenty aplikacyjne.

40 Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy tel. (41) Wydział Polityki Rynku Pracy tel. (41) / 620 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej tel. (41) Wydział Obsługi Rynku Pracy tel. (41)

41 Dziękuję za uwagę Andrzej Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach

42 adres: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, Kielce, tel. (41) , fax. (41) www:


Pobierz ppt "Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google