Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego. 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego. 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego

2 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r. – typami szkół

3 3 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r. – typami szkół %

4 4 Liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki – typami szkół Typ szkoły Liczba oddziałów Liceum Ogólnokształcące62 Technikum85 Liceum Profilowane3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa27 Liceum Uzupełniające4 Technikum Uzupełniające9 Szkoła Policealna5 Szkoła Podstawowa Specj.5 Gimnazjum Specj.5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specj.7 Razem212

5 5 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach szkolnych wg sprawozdań S0 i SIO Lp.Rok szkolny Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowychRazem GorliceBieczBobowaBystraHańczowaSzymbarkKobylanka / / / / / / / / / / /

6 6 Wykres obrazujący liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach szkolnych

7 7 Dane demograficzne w latach RokL I C Z B A U R O D Z E Ń - GMINY/MIASTAOgółemKlasy Gmina i Miasto Biecz Lipink i Gmina Gorlice BobowaRopaSękowaMoszcz enica ŁużnaUście Gorlickie Miasto Gorlice utworzona z dniem r IV pg III pg II pg I pg III gm II gm I gm VI V IV III II I

8 8

9 9 Etaty nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki w roku szkolnym 2008/2009 wg sprawozdań EN-3

10 10 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r.

11 11 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w latach szkolnych wg sprawozdań SO SIO

12 12 Zestawienie zbiorcze oferty kształcenia w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki planowanej przez Dyrektorów szkół w roku szkolnym 2009/20010 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 1.I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach LOprzedmioty wiodące - matematyka -informatyka - j. angielski, - matematyka – geografia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. polski - historia - j. angielski, - biologia - chemia, - j. angielski – geografia, - biologia - geografia - j. angielski, 8przedmioty wiodące - matematyka - informatyka - j. angielski, - matematyka – geografia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. polski – historia, - j. polski - j. angielski - wiedza o społeczeństwie, - biologia – chemia, - biologia - geografia - j. angielski, - biologia - geografia - wychowanie fizyczne, 8 Razem8 8

13 13 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach cd Tzawód - technik budownictwa/ technik geodeta, - technik budownictwa, - technik urządzeń sanitarnych/ technik kucharz, - technik żywienia i gospodarstwa domowego, - technik kelner, 5zawód - technik budownictwa / technik geodeta, - technik budownictwa, - technik kucharz/ technik kelner, - technik żywienia i gospodarstwa domowego, 4

14 14 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach cd ZSZ Specj. zawód - wielozawodowy, - technolog robót wykończ. w budownictwie, - murarz, - murarz / monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - cukiernik, - kucharz małej gastronomii / malarz-tapeciarz, zawód - malarz - tapeciarz / kucharz małej gastronomii, 6161 zawód - wielozawodowy, - technolog robót wykończ. w budownictwie, - murarz / monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - cukiernik / piekarz, - malarz tapeciarz / kucharz małej gastronomii, zawód - malarz - tapeciarz / kucharz małej gastronomii, 5151 Razem12 Razem10

15 15 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 3.Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. LO T przedmioty wiodące - matematyka – informatyka, - j. polski - j. angielski - wiedza o kulturze, - biologia - geografia - j. niemiecki, - biologia - chemia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. angielski - informatyka - wiedza o społeczeństwie, zawód - technik informatyk, - technik cyfr. proc. graf./ technik teleinformatyk, - technik ochrony środowiska / technik elektronik, 6363 przedmioty wiodące - matematyka -informatyka - j. angielski, - j. angielski - j. niemiecki lub j. francuski, - geografia - historia - wiedza o społeczeństwie, - biologia - chemia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. angielski - informatyka - wiedza o społeczeństwie, zawód - technik informatyk, - technik elektronik/technik teleinformatyk, - technik ochrony środowiska/ technik mechatronik, 6363 Razem9 9

16 16 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 4.Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych, - technik elektryk/technik informatyk, zawód - blacharz samochodowy/ elektromechanik, 2121 zawód -technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik, -technik elektryk/technik informatyk, -technik organizacji reklamy/technik usług fryzjer./technik księgarstwa -elektromechanik/ mechanik - monter maszyn i urządzeń/ operator obrabiarek skrawających/ blacharz samochodowy/ mechanik pojazdów samochodowych, 3131 Razem3 4

17 17 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 5.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach T ZSZ zawód - technik ekonomista (2oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu/technik handlowiec zawód - sprzedawca 4141 zawód - technik ekonomista(2oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu - technik obsług turystycznych zawód - sprzedawca 5151 Razem5 6

18 18 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 6.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu LOprzedmioty wiodące -matematyka -informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - informatyka 4przedmioty wiodące - matematyka -informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - informatyka 4 Razem4 4

19 19 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 7.Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista / technik organizacji usług gastronomicznych/technik handlowiec - technik informatyk/ technik hotelarstwa zawód - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych 3131 zawód - technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik - technik ekonomista/ technik handlowiec/ technik informatyk - technik organizacji usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa/ technik obsług turystycznych zawód - mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz - cukiernik/stolarz 3232 Razem4 5

20 20 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 8.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej LO T przedmioty wiodące - j. polski - historia - geografia - j. angielski - matematyka -informatyka - biologia - chemia zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kelner/technik hotelarstwa 2222 przedmioty wiodące - j. polski - historia - geografia - j. angielski lub niemiecki - matematyka –Informatyka- biologia - chemia zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego/ technik kucharz - technik kelner / technik hotelarstwa 2222 Razem4 4

21 21 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 9.Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista/ technik informatyk zawód - sprzedawca 2121 zawód - technik pojazdów samochodowych/ technik obsługi turystycznej - technik ekonomista/ technik informatyk zawód - mechanik pojazdów samochodowych - sprzedawca / kucharz małej gastronomii 2222 Razem3 4

22 22 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 10.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku ZSZ Specj. zawód - kucharz małej gastronomii /rolnik 1zawód - kucharz małej gastronomii/ rolnik 1 Razem1 1 Ogółem53 Ogółem55

23 23 Godziny płatnych zajęć pozalekcyjnych realizowane w roku szkolnym 2008/2009 wynikające z wyliczenia parametru organizacji szkół - tygodniowo Lp.Szkoła Liczba godzin Ogółem zajęcia przedmiotowe zajęcia artystyczne zajęcia sportowe 1.I LO Gorlice ZSE Gorlice ZSZ Gorlice ZSZ Nr 1 Gorlice ZSO Biecz Razem

24 24 Nauczanie języków mniejszości narodowych Lp.Szkoła język mniejszości narodowych liczba uczniów ze szkoły liczba uczniów z spoza szkołyOgółem 1.I LO Gorlicełemkowski ZS Nr 1 Gorliceukraiński347 Razem13720

25 25 Zestawienie Programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Gorlicki w 2008 r. Lp. Nazwa Szkoły realizującej Program Nazwa Programu Czas realizacji Programu Wydatki zrealizowane w 2008 r. w zł 1. Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Projekt Partnerski LEONARDO DA VINCI – ,00 2. Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Projekt Partnerski Comeniusa – ,00 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Partnerski Projekt Szkół Comenius – ,00 4. Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Wizyty Przygotowawcze – ,00 5. Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Partnerski Projekt Szkół Comenius – ,00 Razem78 010,00

26 26 LpSzkoła Ilość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Ilość Stypendiów dla najzdolniejszych w ramach ZPORR w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 w I semestrze roku szkolnego 2008/ l LO Gorlice ZST Gorlice220 3.ZSE Gorlice ZSZ Gorlice ZS Nr 1 Gorlice ZSO Biecz ZSZ Biecz ZSO Bobowa ZSZ Bobowa2131 Razem Stypendia w 2008 r.

27 27 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / 2009 (od września do lutego) Lp Nazwa zawodówKategoria Data zawodów MiejsceIlość szkółIlość zawodników 1Sztafetowe biegi przełajowe Lic Bobowa Indywidualne Biegi Przełajowe Gim SP Bobowa Piłka NożnaLic Gim 9, , Gorlice, Biecz Gorlice, Ropa, Łużna Halowa Piłka Nożna Dziewczęta Chłopcy SP Gim Gim SP Lic Libusza Lipinki Ropa Gorlice Halowa Piłka Nożna – Rejonowe Dziewczęta Gim SP Libusza IV Memoriał Kazimierza Świerzowskiego Lic Gim Gorlice Indywidualny Tenis Stołowy Gim SP Lic Ropa Uscie Gorlickie Gorlice

28 28 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / 2009 (od września do lutego) cd Lp Nazwa zawodówKategoria Data zawodów MiejsceIlość szkółIlość zawodników 8Rejonowy Indywidualny Tenis Stołowy Gim SP Ropa Uście Gorlickie Drużynowy Tenis Stołowy Gim SP Lic Uście Gorlickie Wilczyska, Brzana Gorlice Drużynowy Badminton Lic Gim SP Gorlice Szymbark Woj. Badminton Drużynowy Dziewczęta Chłopcy Gim SP Lic Gim SP Lic Szymbark Gorlice Koszykówka Chłopcy Dziewczęta Lic Gim SP SP Gim Lic 18.! Gorlice Gorlice

29 29 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / 2009 (od września do lutego) cd Lp Nazwa zawodówKategoria Data zawodów MiejsceIlość szkółIlość zawodników 13Koszykówka - Rejonowa Gorlice448 14SzachyLic Gim SP Gorlice Siatkówka Dziewczęta Chłopcy Lic Gim SP Lic Gim SP Gorlice Bobowa, Siedliska Gorlice Bobowa, Jankowa Bobowa, Siedliska Gorlice Siatkówka - Rejonowa Bobowa448 17PływanieLic Gim SP Gorlice Skok wzwyżLic Gim SP Sękowa Ogólna liczba zawodników biorących udział w zawodach4026

30 30 Doradcy metodyczni w ramach Powiatowego Centrum Edukacji LpJSTSzkołaMetodyk 1. Powiat Gorlicki Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej historia - wiedza o społeczeństwie języki obce biologia-przyroda 2. Miasto Gorlice Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicachjęzyk polski nauczanie zintegrowane 3.Gmina GorliceZespół Szkół w Stróżówcematematyka 4.Gmina BieczZespół Szkół Nr 1 w Bieczuchemia 5.Gmina SękowaZespół Szkół w Sękowejnauczanie przedszkolne

31 31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego. 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google