Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego"— Zapis prezentacji:

1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego

2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania „SIO” stan na 30 września 2008 r. – typami szkół

3 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania „SIO” stan na 30 września 2008 r. – typami szkół %

4 Liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki – typami szkół
Typ szkoły Liczba oddziałów Liceum Ogólnokształcące 62 Technikum 85 Liceum Profilowane 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 27 Uzupełniające 4 9 Szkoła Policealna 5 Szkoła Podstawowa Specj. Gimnazjum Specj. Zawodowa Specj. 7 Razem 212

5 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych
Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach szkolnych wg sprawozdań „S0” i „SIO” Lp. Rok szkolny Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Razem Gorlice Biecz Bobowa Bystra Hańczowa Szymbark Kobylanka 1. 1998/1999 5 540 1 271 990 202 241 91 39 8 374 2. 1999/2000 5 530 1 267 984 203 248 90 40 8 362 3. 2000/2001 5 465 1 341 1 025 193 274 81 41 8 420 4. 2001/2002 4 218 1 050 892 137 190 97 42 6 626 5. 2002/2003 4 197 1 144 875 116 221 102 43 6 698 6. 2003/2004 4 155 1 063 833 160 204 107 6 565 7. 2004/2005 4 378 1 107 832 159 217 109 38 6 840 8. 2005/2006 4 421 1 013 855 138 249 6 825 9. 2006/2007 4 269 945 852 118 185 117 6 528 10. 2007/2008 4 082 923 835 - 101 47 5 988 11. 2008/2009 3 864 887 878 96 46 5 771

6 Wykres obrazujący liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach szkolnych

7 Dane demograficzne w latach 1989-2007
Rok L I C Z B A U R O D Z E Ń - GMINY/MIASTA Ogółem Klasy Gmina i Miasto Biecz Lipinki Gmina Gorlice Bobowa Ropa Sękowa Moszczenica Łużna Uście Gorlickie Miasto Gorlice 1989 297 131 375 172 utworzona z dniem r. 86 81 145 160 462 1 909 IV pg 1990 284 94 397 190 95 74 169 144 382 1 829 III pg 1991 275 101 137 83 96 149 151 403 1 792 II pg 1992 268 108 278 175 147 140 352 1 719 I pg 1993 267 106 263 159 85 73 71 138 120 331 1 613 III gm 1994 256 87 254 82 80 128 146 311 1 598 II gm 1995 236 272 152 60 76 69 127 109 281 1 476 I gm 1996 198 110 224 154 59 66 116 118 294 1419 VI 1997 221 100 222 67 117 291 1421 V 1998 189 206 57 64 260 1261 IV 1999 205 78 219 150 79 51 63 115 104 264 1328 III 2000 212 208 143 56 68 97 258 1292 II 2001 200 181 1230 I 2002 184 188 102 72 53 84 1176 2003 70 77 62 249 1178 2004 202 122 36 107 58 255 1149 2005 166 61 123 47 90 282 1151 2007 173 93 277 1198

8

9 Etaty nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki w roku szkolnym 2008/ wg sprawozdań EN-3

10 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych wg sprawozdania „SIO” stan na 30 września 2008 r.

11 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w latach szkolnych 2000-2008 wg sprawozdań „SO” „SIO”

12 I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach
Zestawienie zbiorcze oferty kształcenia w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki planowanej przez Dyrektorów szkół w roku szkolnym 2009/20010 Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach LO przedmioty wiodące - matematyka -informatyka - j. angielski, - matematyka – geografia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. polski - historia - - biologia - chemia, - j. angielski – geografia, - biologia - geografia - 8 - matematyka - informatyka - - matematyka – geografia, - j. polski - historia - wiedza - j. polski – historia, - j. polski - j. angielski - wiedza o społeczeństwie, - biologia – chemia, - biologia - geografia - wychowanie fizyczne, Razem

13 Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 2. Zespół Szkół Zawodowych im Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach cd T zawód - technik budownictwa/ technik geodeta, - technik budownictwa, - technik urządzeń sanitarnych/ technik kucharz, - technik żywienia i gospodarstwa domowego, - technik kelner, 5 - technik budownictwa / - technik kucharz/ technik kelner, i gospodarstwa domowego, 4

14 Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 2. Zespół Szkół Zawodowych im Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach cd ZSZ Specj. zawód - wielozawodowy, - technolog robót wykończ. w budownictwie, - murarz, - murarz / monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - cukiernik, - kucharz małej gastronomii / malarz-tapeciarz, - malarz - tapeciarz / kucharz małej gastronomii, 6 1 - technolog robót wykończ. i urządzeń sanitarnych, - cukiernik / piekarz, - malarz tapeciarz / kucharz małej gastronomii, - malarz - tapeciarz / kucharz 5 Razem 12 10

15 przedmioty wiodące, profile, zawody,
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 3. Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach . LO T przedmioty wiodące - matematyka – informatyka, - j. polski - j. angielski - wiedza o kulturze, - biologia - geografia - j. niemiecki, - biologia - chemia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. angielski - informatyka - wiedza o społeczeństwie, zawód - technik informatyk , - technik cyfr. proc. graf./ technik teleinformatyk, - technik ochrony środowiska / technik elektronik, 6 3 - matematyka -informatyka - j. angielski, - j. angielski - j. niemiecki lub j. francuski, - geografia - historia - - biologia - chemia, - j. polski - historia - wiedza - j. angielski - informatyka - - technik informatyk , - technik elektronik/technik teleinformatyk, - technik ochrony środowiska/ technik mechatronik, Razem 9

16 przedmioty wiodące, profile, zawody,
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 4. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych, - technik elektryk/technik informatyk, - blacharz samochodowy/ elektromechanik, 2 1 technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik, technik elektryk/technik -technik organizacji reklamy/technik usług fryzjer./technik księgarstwa -elektromechanik/ mechanik - monter maszyn i urządzeń/ operator obrabiarek skrawających/ blacharz samochodowy/ mechanik pojazdów 3 Razem 4

17 przedmioty wiodące, profile, zawody,
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach T ZSZ zawód - technik ekonomista (2oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu/technik handlowiec - sprzedawca 4 1 - technik ekonomista(2oddz.) - technik agrobiznesu - technik obsług turystycznych 5 Razem 6

18 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu LO przedmioty wiodące -matematyka -informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - informatyka 4 - matematyka -informatyka Razem

19 Zespół Szkół Zawodowych
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 7. Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista / technik organizacji usług gastronomicznych/technik handlowiec - technik informatyk/ technik hotelarstwa - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych 3 1 - technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik - technik ekonomista/ technik handlowiec/ technik informatyk - technik organizacji usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa/ technik obsług turystycznych - mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz - cukiernik/stolarz 2 Razem 4 5

20 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej LO T przedmioty wiodące - j. polski - historia - geografia - j. angielski - matematyka -informatyka - biologia - chemia zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kelner/technik hotelarstwa 2 - j. polski - historia - lub niemiecki - matematyka –Informatyka- - technik żywienia i gospodarstwa domowego/ technik kucharz - technik kelner / technik Razem 4

21 Zespół Szkół Zawodowych
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 9. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista/ technik informatyk - sprzedawca 2 1 samochodowych/ technik obsługi turystycznej - mechanik pojazdów - sprzedawca / kucharz małej gastronomii Razem 3 4

22 przedmioty wiodące, profile, zawody,
Lp Szkoła Typ szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku ZSZ Specj. zawód - kucharz małej gastronomii /rolnik 1 - kucharz małej gastronomii/ rolnik Razem Ogółem 53 55

23 Godziny płatnych zajęć pozalekcyjnych realizowane w roku szkolnym 2008/ wynikające z wyliczenia parametru organizacji szkół - tygodniowo Lp. Szkoła Liczba godzin Ogółem zajęcia przedmiotowe artystyczne sportowe 1. I LO Gorlice 14 4 9 27 2. ZSE Gorlice 25 6 31 3. ZSZ Gorlice 7  - 11 4. ZSZ Nr 1 Gorlice 10 2 8 20 5. ZSO Biecz 21 29 Razem 77 118

24 Nauczanie języków mniejszości narodowych
Lp. Szkoła język mniejszości narodowych liczba uczniów ze szkoły liczba uczniów z spoza szkoły Ogółem 1. I LO Gorlice łemkowski 10 3 13 2. ZS Nr 1 Gorlice ukraiński 4 7 Razem 20

25 Nazwa Szkoły realizującej
Zestawienie Programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Gorlicki w 2008 r. Lp. Nazwa Szkoły realizującej Program Nazwa Programu Czas realizacji Programu Wydatki zrealizowane w 2008 r w zł 1. Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Projekt Partnerski LEONARDO DA VINCI 7 998,00 2. Typ projektu: Projekt Partnerski Comeniusa 6 151,00 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach Typ projektu: Partnerski Projekt Szkół Comenius 28 531,00 4. Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu Typ projektu: Wizyty Przygotowawcze 3 951,00 5. 31 379,00 Razem 78 010,00

26 Stypendia w 2008 r. Lp Szkoła Ilość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Ilość „Stypendiów dla najzdolniejszych” w ramach ZPORR w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 1. l LO Gorlice 4 3 22 2. ZST Gorlice 2 3. ZSE Gorlice 35 4. ZSZ Gorlice 19 5. ZS Nr 1 Gorlice 16 6. ZSO Biecz 40 7. ZSZ Biecz 8. ZSO Bobowa 1 30 9. ZSZ Bobowa 31 Razem 25 209 44

27 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / (od września do lutego) Lp Nazwa zawodów Kategoria Data zawodów Miejsce Ilość szkół Ilość zawodników 1 Sztafetowe biegi przełajowe Lic Bobowa 16 160 2 Indywidualne Biegi Przełajowe Gim SP 23 34 200 271 3 Piłka Nożna 9, 10, Gorlice, Biecz Gorlice, Ropa, Łużna 9 153 4 Halowa Piłka Nożna Dziewczęta Chłopcy Libusza Lipinki Ropa Gorlice 5 7 6 10 50 84 108 72 120 Halowa Piłka Nożna – Rejonowe Dziewczęta 48 IV Memoriał Kazimierza Świerzowskiego 35 254 Indywidualny Tenis Stołowy Uscie Gorlickie 22 18 55 42 54

28 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / (od września do lutego) cd Lp Nazwa zawodów Kategoria Data zawodów Miejsce Ilość szkół Ilość zawodników 8 Rejonowy Indywidualny Tenis Stołowy Gim SP Ropa Uście Gorlickie 24 23 48 9 Drużynowy Tenis Stołowy Lic Wilczyska, Brzana Gorlice 28 17 11 84 34 33 10 Drużynowy Badminton Szymbark 14 12 30 42 36 Woj. Badminton Drużynowy Dziewczęta Chłopcy 16 Koszykówka 18.!2.08 5 6 4 60 108 72

29 Ogólna liczba zawodników biorących udział w zawodach 4026
Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / (od września do lutego) cd Lp Nazwa zawodów Kategoria Data zawodów Miejsce Ilość szkół Ilość zawodników 13 Koszykówka - Rejonowa  - Gorlice 4 48 14 Szachy Lic Gim SP 7 10 15 28 26 34 Siatkówka Dziewczęta Chłopcy Bobowa, Siedliska Bobowa, Jankowa 8 6 9 96 72 108 16 Siatkówka - Rejonowa Bobowa 17 Pływanie 5 60 18 Skok wzwyż Sękowa 30 40 45 Ogólna liczba zawodników biorących udział w zawodach 4026

30 Doradcy metodyczni w ramach Powiatowego Centrum Edukacji
Lp JST Szkoła Metodyk 1. Powiat Gorlicki Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej historia - wiedza o społeczeństwie języki obce biologia-przyroda 2. Miasto Gorlice Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach język polski nauczanie zintegrowane 3. Gmina Gorlice Zespół Szkół w Stróżówce matematyka 4. Gmina Biecz Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu chemia 5. Gmina Sękowa Zespół Szkół w Sękowej nauczanie przedszkolne

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google