Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego. 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego. 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego

2 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r. – typami szkół

3 3 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r. – typami szkół %

4 4 Liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki – typami szkół Typ szkoły Liczba oddziałów Liceum Ogólnokształcące62 Technikum85 Liceum Profilowane3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa27 Liceum Uzupełniające4 Technikum Uzupełniające9 Szkoła Policealna5 Szkoła Podstawowa Specj.5 Gimnazjum Specj.5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specj.7 Razem212

5 5 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach szkolnych 1998-2009 wg sprawozdań S0 i SIO Lp.Rok szkolny Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowychRazem GorliceBieczBobowaBystraHańczowaSzymbarkKobylanka 1.1998/19995 5401 27199020224191398 374 2.1999/20005 5301 26798420324890408 362 3.2000/20015 4651 3411 02519327481418 420 4.2001/20024 2181 05089213719097426 626 5.2002/20034 1971 144875116221102436 698 6.2003/20044 1551 063833160204107436 565 7.2004/20054 3781 107832159217109386 840 8.2005/20064 4211 013855138249107426 825 9.2006/20074 269945852118185117426 528 10.2007/20084 082923835--101475 988 11.2008/20093 864887878--96465 771

6 6 Wykres obrazujący liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach szkolnych 1998-2009

7 7 Dane demograficzne w latach 1989-2007 RokL I C Z B A U R O D Z E Ń - GMINY/MIASTAOgółemKlasy Gmina i Miasto Biecz Lipink i Gmina Gorlice BobowaRopaSękowaMoszcz enica ŁużnaUście Gorlickie Miasto Gorlice 1989297131375172utworzona z dniem 02.04.91 r. 86811451604621 909 IV pg 19902849439719095741691443821 829 III pg 19912751012751378396861491514031 792 II pg 19922681082781758196741471403521 719 I pg 19932671062631598573711381203311 613III gm 1994256872541728280821281463111 598 II gm 1995236942721526076691271092811 476 I gm 19961981102241545966801161182941419VI 19972211002221696774601171002911421V 1998189802061516757641001012601261IV 1999205782191507951631151042641328III 20002127420814386566896972581292II 2001200731811527459 81872641230I 2002184711881027253511088426311760 20031847018812877566285792491178 200420268172122673662107582551149 20051666116012366475990972821151 20071736316614768666393822771198

8 8

9 9 Etaty nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki w roku szkolnym 2008/2009 wg sprawozdań EN-3

10 10 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r.

11 11 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w latach szkolnych 2000-2008 wg sprawozdań SO SIO

12 12 Zestawienie zbiorcze oferty kształcenia w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki planowanej przez Dyrektorów szkół w roku szkolnym 2009/20010 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 1.I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach LOprzedmioty wiodące - matematyka -informatyka - j. angielski, - matematyka – geografia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. polski - historia - j. angielski, - biologia - chemia, - j. angielski – geografia, - biologia - geografia - j. angielski, 8przedmioty wiodące - matematyka - informatyka - j. angielski, - matematyka – geografia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. polski – historia, - j. polski - j. angielski - wiedza o społeczeństwie, - biologia – chemia, - biologia - geografia - j. angielski, - biologia - geografia - wychowanie fizyczne, 8 Razem8 8

13 13 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach cd Tzawód - technik budownictwa/ technik geodeta, - technik budownictwa, - technik urządzeń sanitarnych/ technik kucharz, - technik żywienia i gospodarstwa domowego, - technik kelner, 5zawód - technik budownictwa / technik geodeta, - technik budownictwa, - technik kucharz/ technik kelner, - technik żywienia i gospodarstwa domowego, 4

14 14 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach cd ZSZ Specj. zawód - wielozawodowy, - technolog robót wykończ. w budownictwie, - murarz, - murarz / monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - cukiernik, - kucharz małej gastronomii / malarz-tapeciarz, zawód - malarz - tapeciarz / kucharz małej gastronomii, 6161 zawód - wielozawodowy, - technolog robót wykończ. w budownictwie, - murarz / monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - cukiernik / piekarz, - malarz tapeciarz / kucharz małej gastronomii, zawód - malarz - tapeciarz / kucharz małej gastronomii, 5151 Razem12 Razem10

15 15 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 3.Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. LO T przedmioty wiodące - matematyka – informatyka, - j. polski - j. angielski - wiedza o kulturze, - biologia - geografia - j. niemiecki, - biologia - chemia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. angielski - informatyka - wiedza o społeczeństwie, zawód - technik informatyk, - technik cyfr. proc. graf./ technik teleinformatyk, - technik ochrony środowiska / technik elektronik, 6363 przedmioty wiodące - matematyka -informatyka - j. angielski, - j. angielski - j. niemiecki lub j. francuski, - geografia - historia - wiedza o społeczeństwie, - biologia - chemia, - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie, - j. angielski - informatyka - wiedza o społeczeństwie, zawód - technik informatyk, - technik elektronik/technik teleinformatyk, - technik ochrony środowiska/ technik mechatronik, 6363 Razem9 9

16 16 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 4.Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych, - technik elektryk/technik informatyk, zawód - blacharz samochodowy/ elektromechanik, 2121 zawód -technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik, -technik elektryk/technik informatyk, -technik organizacji reklamy/technik usług fryzjer./technik księgarstwa -elektromechanik/ mechanik - monter maszyn i urządzeń/ operator obrabiarek skrawających/ blacharz samochodowy/ mechanik pojazdów samochodowych, 3131 Razem3 4

17 17 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 5.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach T ZSZ zawód - technik ekonomista (2oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu/technik handlowiec zawód - sprzedawca 4141 zawód - technik ekonomista(2oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu - technik obsług turystycznych zawód - sprzedawca 5151 Razem5 6

18 18 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 6.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu LOprzedmioty wiodące -matematyka -informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - informatyka 4przedmioty wiodące - matematyka -informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - informatyka 4 Razem4 4

19 19 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 7.Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista / technik organizacji usług gastronomicznych/technik handlowiec - technik informatyk/ technik hotelarstwa zawód - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych 3131 zawód - technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik - technik ekonomista/ technik handlowiec/ technik informatyk - technik organizacji usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa/ technik obsług turystycznych zawód - mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz - cukiernik/stolarz 3232 Razem4 5

20 20 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 8.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej LO T przedmioty wiodące - j. polski - historia - geografia - j. angielski - matematyka -informatyka - biologia - chemia zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kelner/technik hotelarstwa 2222 przedmioty wiodące - j. polski - historia - geografia - j. angielski lub niemiecki - matematyka –Informatyka- biologia - chemia zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego/ technik kucharz - technik kelner / technik hotelarstwa 2222 Razem4 4

21 21 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 9.Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej T ZSZ zawód - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista/ technik informatyk zawód - sprzedawca 2121 zawód - technik pojazdów samochodowych/ technik obsługi turystycznej - technik ekonomista/ technik informatyk zawód - mechanik pojazdów samochodowych - sprzedawca / kucharz małej gastronomii 2222 Razem3 4

22 22 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szkolnym 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szkolnym 2009/2010 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 10.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku ZSZ Specj. zawód - kucharz małej gastronomii /rolnik 1zawód - kucharz małej gastronomii/ rolnik 1 Razem1 1 Ogółem53 Ogółem55

23 23 Godziny płatnych zajęć pozalekcyjnych realizowane w roku szkolnym 2008/2009 wynikające z wyliczenia parametru organizacji szkół - tygodniowo Lp.Szkoła Liczba godzin Ogółem zajęcia przedmiotowe zajęcia artystyczne zajęcia sportowe 1.I LO Gorlice144927 2.ZSE Gorlice256- 31 3.ZSZ Gorlice7 -411 4.ZSZ Nr 1 Gorlice102820 5.ZSO Biecz212629 Razem771427118

24 24 Nauczanie języków mniejszości narodowych Lp.Szkoła język mniejszości narodowych liczba uczniów ze szkoły liczba uczniów z spoza szkołyOgółem 1.I LO Gorlicełemkowski10313 2.ZS Nr 1 Gorliceukraiński347 Razem13720

25 25 Zestawienie Programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Gorlicki w 2008 r. Lp. Nazwa Szkoły realizującej Program Nazwa Programu Czas realizacji Programu Wydatki zrealizowane w 2008 r. w zł 1. Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Projekt Partnerski LEONARDO DA VINCI 01.08.2008 – 31.07.2010 7 998,00 2. Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Projekt Partnerski Comeniusa 07.08.2008 – 31.07.2010 6 151,00 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Partnerski Projekt Szkół Comenius 01.10.2007 – 31.07.2008 28 531,00 4. Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Wizyty Przygotowawcze 08.01.2008 – 06.02.2008 3 951,00 5. Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu Program "Uczenie się przez całe życie" Typ projektu: Partnerski Projekt Szkół Comenius 01.10.2007 – 31.07.2009 31 379,00 Razem78 010,00

26 26 LpSzkoła Ilość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Ilość Stypendiów dla najzdolniejszych w ramach ZPORR w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 1. l LO Gorlice4322 2.ZST Gorlice220 3.ZSE Gorlice3235 4.ZSZ Gorlice4319 5.ZS Nr 1 Gorlice4316 6.ZSO Biecz2240 7.ZSZ Biecz2216 8.ZSO Bobowa2130 9.ZSZ Bobowa2131 Razem 2519 209 44 Stypendia w 2008 r.

27 27 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / 2009 (od września do lutego) Lp Nazwa zawodówKategoria Data zawodów MiejsceIlość szkółIlość zawodników 1Sztafetowe biegi przełajowe Lic30.09.08Bobowa16160 2Indywidualne Biegi Przełajowe Gim SP30.09.08 Bobowa 23 34 200 271 3Piłka NożnaLic Gim 9,15. 10.08 10,24.10.08 Gorlice, Biecz Gorlice, Ropa, Łużna 9999 153 4Halowa Piłka Nożna Dziewczęta Chłopcy SP Gim Gim SP Lic 12.11.08 14.11.08 06.11.08 21.11.08 10.02.09 Libusza Lipinki Ropa Gorlice 5 7 9 6 10 50 84 108 72 120 5Halowa Piłka Nożna – Rejonowe Dziewczęta Gim SP 20.11.08 24.11.08 Libusza 4444 48 6IV Memoriał Kazimierza Świerzowskiego Lic Gim 09.10.08Gorlice35254 7Indywidualny Tenis Stołowy Gim SP Lic 23.10.08 27.10.08 28.10.08 Ropa Uscie Gorlickie Gorlice 22 18 10 55 42 54

28 28 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / 2009 (od września do lutego) cd Lp Nazwa zawodówKategoria Data zawodów MiejsceIlość szkółIlość zawodników 8Rejonowy Indywidualny Tenis Stołowy Gim SP 05.02.09 13.02.09 Ropa Uście Gorlickie 24 23 48 9Drużynowy Tenis Stołowy Gim SP Lic 24.11.08 28.11.08 14.11.08 Uście Gorlickie Wilczyska, Brzana Gorlice 28 17 11 84 34 33 10Drużynowy Badminton Lic Gim SP 06.11.08 22.10.08 19.11.08 Gorlice Szymbark 10 14 12 30 42 36 11Woj. Badminton Drużynowy Dziewczęta Chłopcy Gim SP Lic Gim SP Lic 10.02.09 11.02.09 12.02.09 10.02.09 11.02.09 12.02.09 Szymbark Gorlice 16 14 16 14 48 42 48 42 12Koszykówka Chłopcy Dziewczęta Lic Gim SP SP Gim Lic 18.!2.08 10.12.08 16.12.08 01.12.08 11.12.08 09.12.08 Gorlice Gorlice 596 494596 494 60 108 72 48 108 60

29 29 Wykaz powiatowych imprez sportowych realizowanych przez MOS Gorlice w roku szkolnym 2008 / 2009 (od września do lutego) cd Lp Nazwa zawodówKategoria Data zawodów MiejsceIlość szkółIlość zawodników 13Koszykówka - Rejonowa -29.01.09Gorlice448 14SzachyLic Gim SP 05.01.09 06.01.09 07.01.09 Gorlice 7 10 15 28 26 34 15Siatkówka Dziewczęta Chłopcy Lic Gim SP Lic Gim SP 15.01.09 08.01.09 16.01.09 20.01.09 14.01.09 19.01.09 Gorlice Bobowa, Siedliska Gorlice Bobowa, Jankowa Bobowa, Siedliska Gorlice 886 986886 986 96 72 108 96 72 16Siatkówka - Rejonowa -05.02.09Bobowa448 17PływanieLic Gim SP 27.01.09 28.01.09 29.01.09 Gorlice 568568 60 72 96 18Skok wzwyżLic Gim SP 12.02.09 13.02.09 Sękowa 6 10 14 30 40 45 Ogólna liczba zawodników biorących udział w zawodach4026

30 30 Doradcy metodyczni w ramach Powiatowego Centrum Edukacji LpJSTSzkołaMetodyk 1. Powiat Gorlicki Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej historia - wiedza o społeczeństwie języki obce biologia-przyroda 2. Miasto Gorlice Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicachjęzyk polski nauczanie zintegrowane 3.Gmina GorliceZespół Szkół w Stróżówcematematyka 4.Gmina BieczZespół Szkół Nr 1 w Bieczuchemia 5.Gmina SękowaZespół Szkół w Sękowejnauczanie przedszkolne

31 31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorlickiego. 2 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki wg sprawozdania SIO stan na 30 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google