Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał informacyjny Szkolenia otwarte dla pracowników związanych ze sprzedażą Kraków 01.01.2011 – 30.06.2012 r. Projekt „Wzrost umiejętności sprzedażowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał informacyjny Szkolenia otwarte dla pracowników związanych ze sprzedażą Kraków 01.01.2011 – 30.06.2012 r. Projekt „Wzrost umiejętności sprzedażowych."— Zapis prezentacji:

1 Materiał informacyjny Szkolenia otwarte dla pracowników związanych ze sprzedażą
Kraków – r. Projekt „Wzrost umiejętności sprzedażowych kobiet i mężczyzn z Małopolski” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt szkoleń dofinansowanych z EFS
Chcesz poprawić skuteczność swoich pracowników? Zapraszamy na organizowane szkolenia otwarte w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych „Wzrost umiejętności sprzedażowych kobiet i mężczyzn z Małopolski”. Opracowaliśmy kompleksowy program szkoleń z pięciu kluczowych tematów w obszarze sprzedaży dla pracowników działów sprzedaży – kobiet i mężczyzn z województwa małopolskiego, w szczególności zatrudnionych na stanowiskach: sprzedawcy, przedstawiciela handlowego, doradcy handlowego i finansowego. W wybranych modułach mogą uczestniczyć pracownicy każdej wielkości firm – od największych do najmniejszych organizacji. Każdy uczestnik może skorzystać z jednego wybranego modułu szkoleniowego w ramach projektu. Szkolenia dla działu sprzedaży

3 Korzyści dla uczestników projektu
Uczestnicząc w szkoleniach: poznasz nowoczesne, a przede wszystkim praktyczne metody i narzędzia wykorzystywane w procesie sprzedaży rozwiniesz swoje kompetencje w jednym z pięciu obszarów niezbędnych do efektywnej sprzedaży zdobędziesz odpowiednią wiedzę do budowania pozytywnych relacji z klientem udoskonalisz swoje umiejętności w wywieraniu wpływu na swoich partnerów biznesowych zoptymalizujesz swoje działania wobec klientów czyniąc ten proces szybszym i bardziej skutecznym będziesz miał okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą nie tylko z trenerem ale również z pozostałymi uczestnikami szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia

4 HRtec – wiele lat doświadczeń
Nasze doświadczenie Wszyscy trenerzy i konsultanci posiadają wieloletnią praktykę w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych. Nasza metoda Bazując na metodologii behawioralnej wprowadziliśmy innowacyjną metodę rozwoju potencjału pracowników: PDI – Personal Development Indicator. Nasze narzędzia Oferujemy intuicyjną platformę HRsys, która pozwala na samodzielne realizowanie złożonych projektów z obszaru HR w organizacji. Nasze możliwości Dzięki naszym oddziałom i konsultantom na terenie całej Polski jesteśmy zawsze blisko, będąc w stanie realizować najbardziej złożone i rozbudowane projekty szkoleniowe. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na zaproponowanie optymalnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz badań marketingowych. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowej wiedzy i narzędzi w zakresie skutecznego wykorzystania potencjału ludzi, a także organizacji. .

5 Pracujemy dla wielu klientów
W okresie ponad ośmiu lat zdobyliśmy uznanie wielu organizacji, które dzisiaj wystawiły nam pozytywne referencje, rekomendując nasze doświadczenie dla innych Klientów. Cieszymy się, że możemy przedstawić bardzo rozbudowaną listę referencyjną firm z różnych branż i krajów. Pracowaliśmy m.in. dla następujących organizacji: P4 (Play) Polska Telefonia Cyfrowa Media Saturn Holding Polska Polkomtel Sephora Polska Aviva – Commercial Union Real Young Digital Planet - Tubes International Pekao - Berendsen Textile Service Lubjana Orange Swissmed Atem Polska TesGas Danfoss LPM Polskie Porty Lotnicze Bank Millenium Quantum Software Bank Handlowy w Warszawie Bazy i Systemy Bankowe Hilti Polska PBG

6 Wybierz szkolenie Szkolenia otwarte
W ramach projektu będą organizowane jednodniowe szkolenia otwarte w pięciu obszarach: Komunikować lepiej – poznaj procesy komunikacji ze swoimi partnerami biznesowymi Sprzedawać więcej – rozwiń swoje techniki sprzedaży i skutecznie wywieraj wpływ na innych Budować wizerunek – zaprezentuj się profesjonalnie i zdobądź zaufanie swoich klientów Negocjować skuteczniej – zwiększaj swoje zyski poprzez dobrze wynegocjowane kontrakty Organizować pracę – wykorzystuj efektywnie czas dając sobie szansę na osiąganie celów sprzedażowych Szkolenia otwarte

7 Komunikować lepiej Trening umiejętności interpersonalnych
Czas Temat Metoda 09.00 – 10.00 Temat - Moduł wstępny Podstawowe mechanizmy skutecznej komunikacji interpersonalnej Mini wykłady Dyskusje plenarne Prezentacje multimedialne Prace grupowe i indywidualne Odgrywanie ról Gry symulacyjne testy Technika burzy mózgów Ćwiczenia Temat- Moduł pierwszy Moje preferencje komunikacyjne Przerwa na kawę 11.20 – 13.00 Temat- Moduł drugi Komunikacja jako czynnik jakości i trwałości relacji 13.00 – 14.00 Przerwa na obiad 14.00 – 15.30 Temat- Moduł trzeci Komunikacja pozawerbalna w biznesie 15.30 – 15.50 15.50 – 16.50 Temat- Moduł czwarty Mechanizmy psychologiczne w komunikacji Zakończenie -podsumowanie, wnioski

8 Sprzedawać więcej Trening efektywnej sprzedaży
Czas Temat Metoda 09.00 – 09.30 Temat - Moduł wstępny Poznajmy się – mapa uczestników Cel, temat, oczekiwania Mini Wykłady Prezentacje Ćwiczenia Testy Scenki Quiz Facylitacja Temat- Moduł pierwszy Elementy sukcesu w sprzedaży Style zachowań klientów Przerwa na kawę 11.20 – 13.00 Temat- Moduł drugi Ścieżka sprzedaży Przygotowanie – zaufanie, potrzeby, rozmowa 13.00 – 14.00 Przerwa na obiad 14.00 – 15.30 Temat- Moduł trzeci Ścieżka sprzedaży – otwarcie, ocena potrzeb CZK, język korzyści, mocne strony 15.30 – 15.50 15.50 – 16.50 Temat- Moduł czwarty Prezentacja, obiekcje, finalizacja - komunikacja werbalna Techniki zamknięć, pokonywanie zastrzeżeń Zakończenie -podsumowanie, wnioski

9 Budować wizerunek Autoprezentacja w kontaktach biznesowych
Czas Temat Metoda 09.00 – 10.00 Temat - Moduł wstępny 4S – Samopoznanie, Samoocena, Samodoskonalenie, Samoakceptacja Mini wykłady Dyskusje plenarne Prezentacje multimedialne Prace grupowe i indywidualne Technika burzy mózgów Kwestionariusze Ćwiczenia Praca z kamerą Temat- Moduł pierwszy Składowe profesjonalnej prezentacji Przerwa na kawę 11.20 – 13.00 Temat- Moduł drugi Mowa ciała – analiza gestów i zachowań Techniki kreowania wizerunku 13.00 – 14.00 Przerwa na obiad 14.00 – 15.30 Temat- Moduł trzeci Sposoby radzenia sobie z tremą Techniki właściwego wykorzystania emocji podczas wystąpień 15.30 – 15.50 15.50 – 16.50 Temat- Moduł czwarty Wystąpienia publiczne Przygotowanie do prezentacji, indywidualne wystąpienia Zakończenie -podsumowanie, wnioski

10 Negocjować skutecznie Skuteczne negocjacje w biznesie
Czas Temat Metoda 09.00 – 10.00 Temat - Moduł wstępny Poznajmy się – mapa uczestników Cel, temat, oczekiwania Mini wykłady Prezentacje Ćwiczenia Burza mózgów Wykorzystanie materiałów filmowych Case study Symulacje Temat- Moduł pierwszy Wprowadzenie do negocjacji Zachowania klienta – style Przerwa na kawę 11.20 – 13.00 Temat- Moduł drugi Negocjator – cechy dobrego negocjatora Typy negocjatorów, Strategie negocjacyjne 13.00 – 14.00 Przerwa na obiad 14.00 – 15.30 Temat- Moduł trzeci Proces negocjacji, pięć kroków negocjacji przełamujących Techniki negocjacji 15.30 – 15.50 15.50 – 16.50 Temat- Moduł czwarty Negocjacje – symulacja Case studies Zakończenie -podsumowanie, wnioski

11 Organizować pracę Time management – organizacja i planowanie czasu
Temat Metoda 09.00 – 10.00 Temat - Moduł wstępny Integracja, kontrakt Program, cele szkolenia Mini wykłady Dyskusje Gry integracyjne Ćwiczenia warsztatowe Testy Case study Temat- Moduł pierwszy Predyspozycje, Planowanie, Priorytety Konstruktywne nawyki organizacji czasu pracy Przerwa na kawę 11.20 – 13.00 Temat- Moduł drugi Predyspozycje - identyfikacja predyspozycji indywidualnych Priorytety – jak je ustalać, diagram Eisenhowera, analiza ABC 13.00 – 14.00 Przerwa na obiad 14.00 – 16.00 Temat- Moduł trzeci Sztuka wyznaczania motywujących celów Planowanie – zasady efektywnego planowania pracy Zarządzanie czasem w oparciu o priorytety 16.00 – 16.20 15.50 – 16.50 Temat- Moduł czwarty Rozwiązywanie problemów Warsztatowe wypracowanie rozwiązań Zakończenie -podsumowanie, wnioski

12 Trenerzy Piotr Pszczółkowski Monika Zielińska
Jest ekspertem w dziedzinie sztuki perswazji. Specjalizuje się w tematyce negocjacji i przywództwie. Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu politologii, drugi z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem dwuletniego studium pedagogicznego z zakresu andragogiki osób dorosłych na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując uprawnienia edukacyjne. Od 9 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w Polsce i za zagranicą.  Trener dialogu społecznego w Unii Europejskiej przy Komisji Europejskiej. Autor wielu publikacji i artykułów. Posiada Eurotrainer's certificate - certyfikowany w ramach dwuletniego kursu metodycznego organizowanego przy Komisji Europejskiej. Akredytowany konsultant Insights. Piotr Pszczółkowski Trener, Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów pedagogicznych w Toruniu, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA w Warszawie, jak również Trenerskiej Grupy Superwizyjno-Stażowej. Ukończyła Akademię Trenera w Warszawie. Od sześciu lat jest trenerką, współpracowała ze Studenckim Forum Business Centre Club w ramach Akademii Młodego Businessmana, firmami szkoleniowymi w Trójmieście i Warszawie. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, motywowania, komunikacji interpersonalnej, coachingu, konfliktu i metod rozwiązywania konfliktu, asertywności, metod radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, aktywizacji zawodowej. Monika Zielińska

13 Trenerzy Katarzyna Braś Monika Jastrzębska
Specjalizuje się w rozwoju umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych i kompetencji menedżerskich. Szkolenia, które prowadzi są esencją praktycznej wiedzy oraz umiejętności, przekazywane w interesujący dla uczestników sposób. Posiada doświadczenie handlowe i menedżerskie na różnych szczeblach. Od 2008 roku współpracuję także z Wyższą Szkołą Bankową, prowadząc zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności trenerskich. Posiada doświadczenie w budowaniu zespołu, rekrutacji pracowników, negocjacji, obsługi klienta, budowy relacji i marketingu. Szkoliła handlowców, pracowników biur obsługi klienta, urzędników oraz menedżerów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, a także ucząc jak wydobywać potrzeby klienta, motywować i rozwijać. Katarzyna Braś Jej pasja to praca z ludźmi, której wiodącym mottem jest inspirowanie, wspieranie i pomaganie im w osiąganiu rezultatów w zgodzie z ich osobistym potencjałem. W trakcie zajęć tworzy przestrzeń sprzyjającą odkrywaniu naturalnych zdolności osób, z którymi pracuje. Certyfikowany trener biznesu, doradca personalny, specjalista w zakresie miękkich umiejętności managerskich. Absolwentka psychologii oraz pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe oraz ugruntowaną wiedzę teoretyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się min. w szkoleniach z zakresu komunikacji, zarządzania czasem, budowania zespołu, sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji handlowych, autoprezentacji oraz technik skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników. Monika Jastrzębska

14 Koszt uczestnictwa Cena obejmuje: Uczestnictwo w warsztacie Catering podczas warsztatu: przerwa kawowa i obiadowa Materiały dydaktyczne (dla każdego uczestnika) Dostęp do platformy HRsys Certyfikaty ukończenia szkolenia Konsultacje mailowe i telefoniczne z trenerami Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu wynosi dla pracowników: mikro firm – 91,28 zł (Vat zw.); małych firm – 91,28 zł (Vat zw.); średnich firm – 136,93zł (Vat zw.); dużych firm – 182,57 zł (Vat 23%); Wartość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Wszystkie ceny są netto.

15 Zarejestruj się już dziś
Krok I Wybierz szkolenie Krok II Wypełnij formularz Krok III Czekaj na potwierdzenie Krok IV Wyślij dokumenty Krok V Dokonaj przelewu Wybierz interesujące cię moduły szkoleniowe, na które chcesz wysłać swoich pracowników (każda osoba może skorzystać z jednego wybranego szkolenia). Wejdź na stronę i zarejestruj pracowników, których chcesz skierować na szkolenie. Przewidziana liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób. Uczestnictwo w warsztacie zostanie potwierdzone przez Koordynatora Wydrukuj i podpisz dokumenty, które otrzymasz od Koordynatora po zarejestrowaniu pracowników, a następnie odeślij je pocztą lub kurierem na adres biura projektu w Krakowie. Po wysłaniu dokumentów dokonaj przelewu odpowiedniej kwoty, co ostatecznie zagwarantuje udział Twoich pracowników w wybranych modułach szkoleniowych.

16 Zapraszamy do kontaktu
Najbliższe szkolenia Sprawdź najbliższe terminy na Zapraszamy do kontaktu Agnieszka Susłowicz kom Agnieszka Kralka-Bułka kom. 501 734 408

17 Biuro projektu HRtec Sp. z o.o. O/Kraków ul. Chełmońskiego 70B/6 tel./fax Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Materiał informacyjny Szkolenia otwarte dla pracowników związanych ze sprzedażą Kraków 01.01.2011 – 30.06.2012 r. Projekt „Wzrost umiejętności sprzedażowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google