Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia się"— Zapis prezentacji:

1 Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia się
Nova Dubnica Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia się

2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli
Aleksandra Odrobińska – nauczyciel logopeda

3 Joanna Karbowy nauczycielka w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Woli

4 AMEART s.r.o. – historický šerm- oboznámenie žiakov so stredovekom
Poniedziałek „Szermierki historyczne ”

5 Język angielski Poniedziałek Metody aktywizujące. Interactive games: kids.britishcoun cil.org ames.blogspot.s k

6 Spotkanie pedagoga z rodzicami. 14.10.2013
Angażowanie rodziców w aktywnym wspieraniu dziecka w procesie kształcenia. Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Spotkanie pedagoga z rodzicami

7 Materská škola w mieście Nová Dubnica – organizacja pracy w przedszkolach
Działania dydaktyczne opierają się na pracy w małych zespołach. Dzięki wydzieleniu w salach wielu odrębnych przestrzeni wybrana przez dziecko aktywność może odbywać się w przeciągu całego dnia.

8 Centra aktywności

9 Metody aktywności Dziecko samodzielnie wybiera aktywność, którą zamierza realizować w ciągu danego dnia i oznacza ją na specjalnej tablicy. Nauczyciel monitoruje aktywności dzieci na przestrzeni kolejnych dni.

10 Rola rodzica w aktywnym wspieraniu dziecka w procesie kształcenia
Przedszkola realizują projekt „Krok po kroku” ułatwiający adaptację małego dziecka do warunków przedszkolnych. Rodzice mają możliwość przebywania z dzieckiem na terenie sali zabaw zgodnie potrzebami dziecka.

11 Współpraca z rodzicami
Organizowane są wspólne zajęcia popołudniowe, w których rodzice mają możliwość wyboru aktywności wraz z dzieckiem. Wytwory tych prac prezentowane są na wystawie.

12 24.Bienále ilustrácií Bratislava – exkurzia 15.10.2013

13 Wycieczka po Bratysławie

14 Orientacja dzieci w świecie zawodów – Prvé detské mesto povolaní na Slovensku

15 Lednické Rovne- sklárne- návšteva MŠ a sklárskeho múzea
Środa Materská škola

16 ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE

17 Sklárske múzeum

18 Obecný úrad Lednické Rovne
starosta obce Ing. Ľuboš Savara

19 Základná škola Eduarda Schreibera

20 Spotkanie w bibliotece.
Knižnica- beseda o spisovateľoch, ktorí píšu povesti o okolí Novej Dubnica Spotkanie w bibliotece. Czwartek

21 Súkromná základná škola – hospitácie v triedach
„Krok za krokiem”

22 Język słowacki – klasy młodsze

23 hospitácie v triedach - język słowcki

24 hospitácie v triedach - język niemiecki

25 základná škola Nová Dubnica zajęcia w grupie przedszkolnej

26

27 Spojená škola sv. Jána Bosca

28 Mini KONFERENCJA

29 Efekty działań job shadowingu
Spotkania z nauczycielami przedszkoli i szkół miasta Nová Dubnica i Lednické Rovne Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk - peer learning Podpatrywanie metod i organizacji pracy Upowszechnianie materiałów i dokumentów Udział w konferencjach, warsztatach Job shadowing Nova Dubnica


Pobierz ppt "Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google